Tuotteet ja materiaalit


IKEA-tuotteiden tulee olla turvallisia niin terveyden kuin ympäristönkin kannalta. Suunnittelijamme, tuotekehittelijämme ja teknikkomme huomioivat turvallisuuden, laadun ja ympäristövaikutukset uuden tuotteen jokaisessa kehittelyvaiheessa.

IKEA ja EU:n kemikaaliasetus REACH


IKEA pyrkii välttämään sellaisten kemikaalien ja yhdisteiden käyttöä, joista voi olla haittaa ihmisille tai ympäristölle. IKEA-konserni suhtautuu myönteisesti EU:n REACH-kemikaaliasetukseen, joka on linjassa sen oman, kemikaaleja koskevan ennakoivan menettelytavan kanssa. Kaikkien IKEA-tuotteiden tulee kaikilla markkina-alueilla ympäri maailmaa noudattaa REACH-asetuksen määräyksiä.

Ympäristöystävällinen suunnittelu


Tuotekehittelymme alkaa hintalapun suunnittelusta. Emme kuitenkaan tingi tuotteiden laadusta ja turvallisuudesta pitääksemme hinnat alhaisina. Suunnittelijat, tuotekehittelijät ja tekniset asiantuntijat ottavat jo suunnitteluvaiheessa huomioon tuotteiden laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset. Käytämme “e-wheel”-mallia ymmärtääksemme ja arvioidaksemme tuotteidemme ympäristövaikutuksia. “e-wheel”-malli sisältää useita tarkistuskohtia, jotka on jaettu tuotteen elinkaaren eri vaiheisiin: raaka-aineeseen, tuotantoon, käyttöön ja elinkaaren päähän.

Tehokasta raaka-aineiden käyttöä


Uskomme, että vähäisillä raaka-ainemäärillä voidaan saada aikaan parhaita mahdollisia tuotteita ilman, että säästämisellä on kielteinen vaikutus tuotteidemme toimivuuteen tai ulkonäköön. IKEA-tuotemalliston tuotteiden pääraaka-aineita ovat puu, puuvilla, metalli, muovi, lasi ja rottinki, ja teemme kovasti töitä voidaksemme käyttää mahdollisimman monia uusiutuvia ja kierrätettäviä raaka-aineita.

Jätteen määrän minimointi


Teemme aktiivisesti töitä vähentääksemme tuotantovaiheessa syntyvän jätteen määrää. Käytämme toisen tuotteen tuotannosta syntyvän jätteen jonkin toisen tuotteen valmistamiseen aina, kun se vain on mahdollista. Kierrätämme suuret määrät materiaaleja, kuten pahvia, paperia, muovia, puuta, metallia ja lasia.
 
Useimmissa IKEA-tavarataloissa on kierrätyspiste, johon asiakkaat voivat tuoda kierrätettäväksi esim. sähkö- ja elektroniikkaromua, pakkausmateriaaleja, käytettyjä paristoja ja energiansäästölamppuja.
 
Pyrimme mahdollisuuksien mukaan korjaamaan tuotteita sen sijaan, että heittäisimme ne pois. Viallisia tuotteita käytetään varaosina tai ne myydään alennettuun hintaan tavaratalon löytönurkassa.

Turvallisia kodinsisustustuotteita


Kun on kyse tuotteissa olevista kemikaaleista ja muista mahdollisesti vaarallisista aineista ja niiden vaikutuksesta asiakkaiden tai ympäristön terveyteen, sovellamme ennaltaehkäiseviä periaatteita. Jos esimerkiksi jonkin maan paikallinen kemikaalien käyttöä koskeva laki tiukentuu, pyrimme noudattamaan näitä tiukentuneita sääntöjä myös muissa IKEA-maissa.

Huomio lasten turvallisuudessa


Kiinnitämme erityistä huomiota lasten tuotteisiin, joiden täytyy täyttää korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Lasten IKEA-tuotteita suunnittelevat ja alihankkijoilta ostavat työntekijät saavat Children's School -koulutuksen, jossa käydään läpi lasten kehityksen mukaisia tarpeita sekä turvallisuus- ja terveysnäkökohtia.
 
Testaamme lastentuotteemme tiukkojen kansallisten ja kansainvälisten turvallisuusstandardien mukaisesti omassa, kolmannen osapuolen hyväksymässä testilaboratoriossamme Ruotsin Älmhultissa. Lisäksi tuotteidemme turvallisuutta tarkistavat riippumattomat, akkreditoidut testilaboratoriot ja -laitokset ympäri maailmaa.

Riskianalyysi ja tuotteiden testaus


Joka vuosi kehittelyvaiheessa oleville IKEA-tuotteille tehdään tuhansia testejä. Tuotannon aikana testejä tehdään vieläkin enemmän. Jos tuotteeseen tulee tuotantovaiheessa itse tuotantoon tai tuotantomenetelmiin liittyviä muutoksia, arvioimme, tarvitaanko lisäanalyysejä tai -testauksia.
 
Tehtävämme on myös varmistaa, etteivät kiellettyjen kemikaalien pitoisuudet IKEA-tuotteissa ylitä sallittuja rajoja. Tällaisia aineita ovat mm. formaldehydi ja ftalaatit. Käytössämme on kolmannen osapuolen akkreditoima testilaboratorio, jonka ulkopuoliset tarkastajat arvioivat vuosittain ja myöntävät sertifikaatin. Lisäksi käytössämme on muita kolmannen osapuolen testilaboratorioita, jotka suorittavat epäsäännöllisiä testejä. Vaadimme tavarantoimittajiltamme, että he teettävät kolmansien osapuolien hyväksymiä tuotetestauksia.

Tutustu julkaisuihimme

Raportit, esitteet ja IWAY-toimintaohjeisto.

Lehdistö

Lehdistötiedotteet ja yhteyshenkilöt.

Työpaikat

Kun työntekijät kasvavat, myös IKEA kasvaa!