IKEA ja EU:n kemikaaliasetus REACH


  • Asiakkaiden on aina voitava luottaa siihen, että IKEA-tuotteet ovat turvallisia ja terveydelle vaarattomia. Kaikkien IKEA-tuotteiden tulee kaikilla markkina-alueilla ympäri maailmaa noudattaa REACH-asetuksen määräyksiä.
  • Aina kun mahdollista, noudatamme koko malliston osalta tiukimpia terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevia vaatimuksia kaikilla markkinoilla. Meillä on olemassa sisäinen dokumentti, jossa olemme määritelleet, mitä kemikaaleja tuotteissamme saa käyttää. Tämä dokumentti sisältyy tavarantoimittajiemme kanssa tehtyihin sitoviin sopimuksiin.
  • Asetus koskee tiettyjä erityistä huolta aiheuttavia aineita (Substances of very high concern, SVHC), joita tuotteissa tai pakkauksissa saattaa olla.
  • Teemme ennaltaehkäisevää työtä kemikaalien suhteen pystyäksemme noudattamaan vaadittuja standardeja ja asetuksia. Tulkintamme REACH-asetuksen kemikaalirajoituksista on suhteellisen tiukka, ja se saattaa poiketa muiden tahojen tekemistä tulkinnoista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että menemme toisinaan vaatimuksissamme pidemmälle kuin REACH edellyttää.
  • Teemme jatkuvasti töitä kemikaalien suhteen ja pyrimme lopettamaan kyseenalaisten aineiden käytön. Muutama esimerkki: Olemme vapaaehtoisesti kieltäneet PVC:n käytön tuotteissamme jo vuonna 1991, poikkeuksena johdot. Vuodesta 2000 lähtien orgaanisten, bromattujen palonestoaineiden käyttö kalusteissamme on ollut kielletty. Lisäksi sellaisten lakkojen ja maalien käyttö, joista vapautuu formaldehydiä, on ollut kiellettyä jo vuodesta 1993 alkaen.
  • Valvomme määräysten noudattamista teettämällä säännöllisesti pistokokeita riippumattomissa kolmannen osapuolen testilaboratorioissa.
  • Olemme jatkuvasti mukana virallisten ja epävirallisten REACH-verkostojen toiminnassa.
  • Olemme tietoisia siitä, että REACH-asetus vaatii, että EU-alueella toimivien vähittäiskaupan toimijoiden on vastattava asiakkaiden esittämiin, tiettyjä haitallisia kemikaaleja koskeviin kysymyksiin 45 päivän kuluessa.
  • Asiakkaamme voivat tulevaisuudessakin olla varmoja siitä, että tuotteemme ovat turvallisia ja terveyden kannalta haitattomia.

Tutustu julkaisuihimme

Raportit, esitteet ja IWAY-toimintaohjeisto.

Työpaikat

Kun työntekijät kasvavat, myös IKEA kasvaa!

Lehdistö

Lehdistötiedotteet ja yhteyshenkilöt.