Ympäristöystävällinen suunnittelu


Suunnittelijat, tuotekehittelijät ja tekniset asiantuntijat ottavat jo suunnitteluvaiheessa huomioon tuotteidemme laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset.
 
Käytämme “e-wheel”-mallia ymmärtääksemme ja arvioidaksemme tuotteidemme ympäristövaikutuksia. “e-wheel”-malli sisältää useita tarkistuskohtia, jotka on jaettu tuotteen elinkaaren eri vaiheisiin: raaka-aineeseen, tuotantoon, käyttöön ja elinkaaren päähän.