Pelastakaa Lapset -järjestö

Pelastakaa Lapset -järjestö on maailman suurin riippumaton lasten asioita ajava järjestö. Yli 125 maassa toimiva järjestö on paikalla niin kriisitilanteissa kuin pitkän tähtäimen projekteissakin taatakseen lapsille mahdollisimman onnellisen ja turvallisen lapsuuden. Toiminnan ytimessä on turvata lasten oikeus saada ruokaa, suojaa, terveydenhuoltoa ja koulutusta sekä estää heidän joutumisensa väkivallan, loukkausten ja hyväksikäytön uhreiksi. Pelastakaa Lapset -järjestön tavoitteena on varmistaa, että lapsia kuunnellaan ja heidän näkökulmansa otetaan huomioon. Olemme tehneet yhteistyötä Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa sekä kansainvälisellä että paikallisella tasolla 1990-luvun puolivälistä asti. IKEA Foundation tukee useita Pelastakaa Lapset -järjestön projekteja.
 
Lue lisää Pelastakaa Lapset -järjestön nettisivuilta

Tutustu julkaisuihimme

Raportit, esitteet ja IWAY-toimintaohjeisto.

Työpaikat

Kun työntekijät kasvavat, myös IKEA kasvaa!