IKEA-konsernin ja WWF:n yhteistyö


Teemme yhteistyötä WWF:n kanssa edistääksemme vastuullista metsänhoitoa, ympäristöystävällisempää puuvillanviljelyä ja vähentääksemme hiilidioksidipäästöjä.
 
Yhteistyömme alkoi vuonna 2002 vastuullisen metsänhoidon edistämisestä. Jo yhteistyön alkuvuosina huomasimme, että yhteisvoimin voimme saavuttaa enemmän.

Metsäyhteistyö


Metsäyhteistyömme tavoitteena on lopettaa laittomat hakkuut, tukea vastuullista metsänhoitoa ja kehittää innovatiivisia johtamismenetelmiä. Vuosina 2005–2008 käynnissä olleiden yhteistyöhankkeidemme päämäärinä oli mm:
  • edistää vastuullista puukauppaa ja kehittää Forest Stewardship Council (FSC) -sertifiointia Kiinassa.
  • kartoittaa metsät, joilla on erityistä suojeluarvoa, ja tukea FSC-sertifiointia Romaniassa ja Bulgariassa.
  • tukea laillista Venäjän ja Kiinan välistä puukauppaa.
  • edistää laillista toimintaa metsäsektorilla ja vastuullisen metsänhoidon toimintamallia Venäjällä.
  • sertifioida akasia-istutukset FSC-standardien mukaan Vietnamissa.
  • kehittää kestäviä rottingin tuotanto- ja hankkimismenetelmiä Laosilla ja Kambodzassa.

Paremmin tuotettua puuvillaa


Yhteistyössä WWF:n kanssa olemme aloittaneet Pakistanissa ja Intiassa projektin, jonka tavoitteena on parempien johtamismenetelmien avulla tehdä puuvillantuotannosta ympäristöystävällisempää ja terveydelle vaarattomampaa. Projekti kestää kummassakin maassa kolme vuotta.
 
Projektin aikana teemme yhteistyötä paikallisten viljelijöiden kanssa kouluttamalla heitä. Tavoitteena on, että 2 000 pakistanilaista viljelijää suorittaa koulutuksen kolmivuotisen projektin aikana ja että Intiassa koulutuksen suorittaa 500 viljelijää. Projekti alkoi Pakistanissa vuonna 2005 ja Intiassa vuonna 2006.

Ilmastonmuutokseen liittyvät projektit


Teemme yhteistyötä WWF:n kanssa tarkoituksenamme vähentää liiketoiminnastamme aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen määrää ja vähentää näin ollen toimintamme vaikutusta ilmastonmuutokseen.
 
Projektin kaksi tärkeintä tavoitetta ovat:
  • Parantaa energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetun energian käyttöä IKEA-tavarantoimittajien tehtailla.
  • Kehittää ekologisempia tapoja kulkea ostoksille IKEA-tavarataloihin.

Lisätietoa WWF:stä


WWF, maailmanlaajuinen luonnonsuojelujärjestö, on yksi maailman suurimmista ja kokeneimmista luonnonsuojelujärjestöistä, ja se toimii yli 100 maassa. WWF:n tavoitteena on pysäyttää planeettamme luonnon tuhoaminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset elävät sopusoinnussa luonnon kanssa suojellen luonnon monimuotoisuutta, varmistaen uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön ja pyrkien rajoittamaan saastuttamista ja jätteiden määrää.