Toimintaohjeistomme, IWAY


IKEA-toimintaohjeisto, The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products (IWAY), määrittelee sen, mitä tavarantoimittajat voivat odottaa IKEA-konsernilta, ja erittelee, mitä IKEA-konserni vaatii tavarantoimittajiltaan. IWAY-toimintaohjeisto otettiin käyttöön vuonna 2000.
 

IWAY ohjaa toimintaamme


Toimintaohjeistomme perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja julistuksiin, ja siihen sisältyy myös kohtia, jotka perustuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen (1948), ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaan julistukseen (1998) ja Rion ympäristö- ja kehityskonferenssin julistukseen (1992).
 
Toimintaohjeisto sisältää mm. työoloja, lapsityövoiman käyttöä, ympäristöä sekä vastuullista metsänhoitoa koskevia määräyksiä.
 
Tavarantoimittajien tulee välittää toimintaohjeiston sisältö kaikille työntekijöilleen ja alihankkijoilleen ja varmistaa, että kaikkia määräyksiä noudatetaan.

Korruptiota vastaan


Teemme aktiivisesti töitä estääksemme korruptiota ja laitonta toimintaa ja sanoudumme irti kaikenlaisesta, sekä suorasta että epäsuorasta, korruptiosta. Käytössämme on korruptiota koskeva menettelyohjeisto, Rules of Prevention of Corruption, sekä tutkimusjärjestelmä, joissa selkeästi kerrotaan, mitä työntekijöiden tulee tehdä, jos he epäilevät korruptiota, petosta tai laitonta toimintaa. Kantamme on selitetty sopimuksessa, jonka allekirjoittavat tavarantoimittaja ja IKEA-konsernin edustaja.

Tutustu julkaisuihimme

Raportit, esitteet ja IWAY-toimintaohjeisto.

Työpaikat

Kun työntekijät kasvavat, myös IKEA kasvaa!

IKEA Foundation

IKEA Foundation
Työtä 100 miljoonan lapsen eteen.