Naisten aseman parantaminen Intian "mattovyöhykkeellä"


Vuosina 2009–2013 toteutettava yhteistyö YK:n kehitysprojektin (UNDP) kanssa parantaa naisten yhteiskunnallista, taloudellista ja poliittista asemaa. Projekti toteutetaan 500 kylässä Uttar Pradeshin alueella, jossa olemme yhdessä UNICEFin kanssa tehneet avustustyötä vuodesta 2000 lähtien. Yli 50 000:ta naista rohkaistaan ryhtymään yrittäjiksi, mikä tietää lisätuloja perheille, vahvistaa naisten tietoisuutta omista oikeuksistaan ja kannustaa heitä ottamaan osaa kotipaikkansa poliittiseen päätöksentekoon.
 
UNDP opettaa naisille liiketoiminnan perusteet ja myöntää heille mikroluottoja, joilla he pääsevät yritystoiminnan alkuun.
 
Lisäksi naisten luku- ja kirjoitustaito vahvistuvat ja johtajankyvyt kehittyvät, mikä auttaa heitä nousemaan mielipidevaikuttajan ja päätöksentekijän rooliin omassa yhteisössään.