IKEA Social Initiative


IKEA Social Initiative perustettiin vuonna 2005 kanavaksi, jonka kautta IKEA-konserni hoitaa sosiaaliseen vastuuseen liittyviä asioita kansainvälisellä tasolla. Sosiaaliseen vastuuseen liittyvä toimintamme alkoi haluna päästä eroon lapsityövoimasta tuotantoketjussa, mutta sittemmin se on kasvanut pyrkimykseksi luoda parempi arki monille lapsille.
 
IKEA Social Initiativen missiona on parantaa mahdollisimman monien lasten oikeuksia ja elinoloja ja saada aikaan selvä ja pysyvä muutos. Pääyhteistyökumppaneinamme ovat maailman kaksi johtavaa lasten asioihin keskittynyttä järjestöä, UNICEF ja Pelastakaa Lapset.

Tausta


1990-luvun puolivälissä tulimme monien muiden yritysten tavoin tietoiseksi laajamittaisesta lapsityövoiman käytöstä Etelä-Aasiassa. Se oli alkusysäys taistelulle, jonka aloitimme lapsityövoiman kitkemiseksi koko tuotantoketjusta. Ensimmäiseksi aloitimme yhteistyön Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa ja muotoilimme lapsityövoimaa koskevan toimintaohjeiston ""The IKEA Way on Preventing Child Labour"". Toimintaohjeisto osoittaa, että kaiken toiminnan on oltava lasten edun mukaista. Ymmärsimme myös, ettei pelkkä tavarantoimittajien mekaaninen valvonta riitä, vaan meidän on oltava selvillä myös siitä, mitä yhteisöissä ja tehtaiden porttien sisäpuolella todella tapahtuu.

Menettelytavat


IKEA Social Initiative tekee työtä taatakseen lapsille oikeuden terveeseen ja turvalliseen lapsuuteen sekä laadukkaaseen koulutukseen. Pääyhteistyökumppaneinamme ovat maailman kaksi johtavaa lasten asioihin keskittynyttä järjestöä, UNICEF ja Pelastakaa Lapset.
 
IKEA Social Initiative noudattaa samoja arvoja kuin yhteistyökumppaninsakin, ja niiden arvojen lähtökohtana ovat lapset. Olemme mukana useissa projekteissa, joiden tavoitteena on tuoda selvä ja pysyvä muutos naisten ja lasten elämään: parantaa terveyttä, antaa lapsille mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen ja valtuuttaa naiset luomaan parempaa tulevaisuutta sekä itselleen että koko yhteisölle.
 
Tiedämme, että lasten auttaminen tavalla, joka on merkityksellinen myös pitkällä tähtäimellä, on paljon aikaa ja ponnistuksia vaativa projekti. Uskomme kuitenkin, että meidän on tehtävä töitä mahdollisimman monien lasten hyväksi ja että heikoimmassa asemassa olevien lasten avuntarve on tuotava selvästi julki.
 
Uskomme, että suuret tulokset syntyvät pienin askelin. Noudatamme sosiaalisen vastuun kysymyksissä samoja periaatteita kuin ydinliiketoiminnassammekin: yksinkertaisia, kustannustehokkaita ja tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja.
 
IKEA Social Initiative on päättänyt keskittyä pitkällä tähtäimellä toimimaan pääasiallisesti Etelä-Aasiassa ja erityisesti Intiassa. Se on aluetta, jossa monet naiset ja lapset tarvitsevat apua ja jossa olemme jo pitkään harjoittaneet liiketoimintaa.