Sow a Seed


IKEA-konserni perusti Sow a Seed -säätiön vuonna 1998. Säätiön ja sen vetämän projektin on tarkoitus ennallistaa 18 500 hehtaaria sademetsää Malesiassa, Borneon saarella. Tavoitteena on uudelleenistuttaa sademetsään lukuisia erilaisia alkuperäispuulajeja. Ensimmäisessä vaiheessa IKEA-tavaratalojen asiakkaat olivat mukana avokätisesti avustamassa projektin rahoittamisessa.
 
Projektin kuluessa olemme ottaneet vastuun sen jatkamisesta ja varmistaneet, että 18 500 hehtaarin suuruinen sademetsäalue tulee istutetuksi ja hoidetuksi. Sow a Seed -projekti on toteutettu yhteistyössä ruotsalaisen maataloustieteeseen keskittyvän yliopiston, Yayasan Sabah -metsäjärjestön ja malesialaisen metsänhoitojärjestö RBJ:n kanssa.
 
Projektin avulla sademetsä on suojeltu hakkuilta seuraavien 50 vuoden ajaksi, ja projektin aikana olemme olleet mukana avustamassa kotien, tapaamispaikkojen sekä 150 projektityöntekijän ja heidän perheidensä majoitustilojen rakentamisessa.
 
Sow a Seed -projektin tuloksia:
  • Yli 8 000 hehtaarin alueelle on istutettu alkuperäispuulajeja.
  • Yhteensä yli miljoona puuta on istutettu.
  • 150 ihmistä on voitu työllistää taimitarhoille ja istutustyöhön.
  • Kaikille projektissa työskennelleille on tarjottu asunto, puhdas vesi, sähkö ja ilmainen terveydenhuolto. Projektin aikana on myös perustettu koulu, jotta opiskelumahdollisuudet olisivat paremmat.
  • Taimien selviytymistä on tutkittu ja on saatu selville, että 60–70 % taimista on edelleen elossa kolme vuotta istutuksen jälkeen.
  • Hehtaarin kokoisen alangolla sijaitsevan trooppisen sademetsän uudelleenistuttamiskulut ovat noin 700 USA:n dollaria, mikä on kohtuullinen kustannus verrattuna istutusten hintaan Pohjoismaissa.
  • IKEA-konserni on osallistunut opetus- ja tutkimuskeskuksen rahoittamiseen, jotta sademetsiä pystyttäisiin tutkimaan entistä kattavammin.