Metsäprojektit


Olemme mukana lukuisissa vastuullisen metsänhoidon kehittämisprojekteissa ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektit toteutetaan maissa, joista tuotteidemme puuraaka-aine on pääasiallisesti peräisin. Projektit pohjautuvat aktiiviselle yhteistyölle, ja niiden tavoite on pyrkiä kehittämään metsänhoitoa, metsää koskevia säännöksiä, tutkimusta ja koulutusta.

WWF:n ja IKEA-konsernin yhteiset metsäprojektit


Yhteistyömme maailmanlaajuisen ympäristösuojelujärjestö WWF:n kanssa perustuu yhteiselle tavoitteellemme, joka on tukea maailman metsien vastuullista hoitoa. Yhdessä olemme mukana lukuisissa projekteissa, joiden tavoitteena on lisätä lain määräämiä metsänhoitoa ja puukauppaa koskevia sopimuksia, vähentää metsiä tuhoavia hakkuita ja edistää vastuullista metsänhoitoa tärkeimmillä alueilla.

Sow a Seed


Sow a Seed (""Kylvä siemen"") -projektin avulla on tarkoitus suojella 18 500 hehtaaria sademetsää Malesiassa, Borneon saarella. Sademetsät ovat tuhoutuneet sekä hakkuissa että vuoden 1983 metsäpaloissa. Tavoitteena on ennallistaa metsää istuttamalla sinne lukuisia erilaisia alkuperäispuulajeja. Ensimmäisessä vaiheessa IKEA-tavaratalojen asiakkaat olivat avokätisesti mukana avustamassa projektin rahoittamisessa.

Rainforest Alliance


Tuemme Rainforest Alliance -järjestöä sen projektissa, joka pyrkii edistämään Forest Stewardship Council (FSC) -metsäsertifiointia Kiinassa. Projekti antaa metsänhoitajille ja -omistajille tietoa FSC-sertifioinnin perusteista ja tarjoaa metsänhoidon avainasemassa oleville henkilöille koulutusta, työkaluja ja materiaaleja, joiden avulla he voivat järjestää Rainforest Alliancen työpajoja. Työpajojen avulla pyritään lisäämään tietoa vastuullisesta metsänhoidosta Kiinassa.

Muu metsäyhteistyö


Osallistumme aktiivisesti paikallisiin projekteihin ja käymme vuoropuhelua metsänhoitoon ja -suojeluun keskittyvien järjestöjen kanssa. Tällaisen yhteistyön tavoitteena on tukea metsänhoitoa koskevien pitkän aikavälin tavoitteidemme täyttymistä.