Puutavaran alkuperän selvittäminen


Tavarantoimittajiemme tulee raportoida säännöllisesti IKEA-tuotteissa käyttämänsä puutavaran alkuperä ja määrä sekä käytetyt puulajit. Tämän tiedon ja riskianalyysin perusteella muutamia puutavaran toimitusketjuja otetaan lähempään arviointiin, jonka suorittavat IKEA-metsäasiantuntijat. Asiantuntijamme tutkivat tavarantoimittajien ja heidän tavarantoimittajiensa käyttämän puun alkuperän aina metsään saakka. Rainforest Alliance Smart Wood Program -ohjelma toimii kolmantena osapuolena prosessissa ja täydentää omaa tutkimustamme tekemällä muutamia puutavaran alkuperän selvityksiä.