Tavoitteenamme on saada aikaan pysyviä muutoksia puuvillanviljelyssä

Puuvilla on yksi tärkeimpiä IKEA-tuotteiden raaka-aineita. Puuvillantuotanto vaatii kuitenkin veronsa sekä ihmisiltä että ympäristöltä.

Meillä on vastuu olla mukana kehittämässä puuvillanviljelymenetelmiä. Teemme yhteistyötä WWF:n ja paikallisorganisaatioiden kanssa Intiassa ja Pakistanissa. Olemme myös yksi Better Cotton Initiative -järjestön perustajajäsenistä. Tukemiemme hankkeiden ansiosta 80 000 viljelijän viljelmillä vedenkulutus on laskenut keskimäärin puoleen ja viljelijöiden saamat tulot kasvaneet.

Pyrimme myös saamaan tuntuvia ja pysyviä muutoksia puuvillanviljelyalueilla elävien lasten elämään. Siksi teemme tiiviisti yhteistyötä Pelastakaa Lapset -järjestön ja UNICEFin kanssa. Yhteistyön avulla pyrimme takaamaan vähintään 10 miljoonalle lapselle paremmat mahdollisuudet käydä koulua.

Puuvillapelloilta IKEA-tuotteeksi

Tie Intian ja Pakistanin puuvillapelloilta IKEA-tuotteeksi ei ole aivan yksinkertainen. Tällä hetkellä 25 % käyttämästämme puuvillasta on viljelty parempien puuvillanviljelymenetelmien mukaisesti. Hieno saavutus, mutta parannettavaa riittää silti – tavoitteemme on nimittäin siirtyä kokonaan Better Cotton -puuvillaan. Se on parempaa ympäristön, viljelijöiden ja heidän yhteisöjensä kannalta – ja uskoaksemme mieluisampi valinta myös sinulle.

Tietoa viljelijältä toiselle

WWF:n kanssa toteuttamamme yhteisprojekti perustuu viljelyksillä tapahtuvaan käytännön opetukseen. Viljelijät näkevät ja kokevat konkreettisesti viljelytavan vaihtamisen edut ja jakavat kokemuksiaan muiden viljelijöiden kanssa.

Inspiroivia tuloksia

WWF:n kanssa aloittamassamme yhteisprojektissa on mukana tuhansia intialaisia ja pakistanilaisia puuvillanviljelijöitä. He ovat voineet todistaa, että puuvillaa voidaan viljellä nykyistä paremmin menetelmin – ja paremmalla katteella.

Better Cotton Initiative

Olemme yksi Better Cotton Initiative (BCI) -järjestön perustajajäsenistä. Tämän monikansallisen ja monen tahon muodostaman järjestön tavoitteena on parantaa puuvillantuotantoa maailmanlaajuisesti niin tuottajien, ympäristön kuin koko puuvilla-alan näkökulmasta. BCI pyrkii myös löytämään kansainvälisesti hyväksytyn määritelmän "paremmalle puuvillalle" (Better Cotton). Järjestön johtavat osapuolet ovat kansainvälisiä yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä.

Lasten oikeuksien parantaminen puuvillanviljelyalueilla

IKEA Foundation tukee UNICEFin ja Pelastakaa Lapset -järjestön toimintaa Intian ja Pakistanin puuvillanviljelyalueilla. Järjestöjen tavoitteena on parantaa lasten koulunkäyntimahdollisuuksia ja myötävaikuttaa opetuksen laatuun. Hankkeiden tarkoitus on auttaa noin 10 miljoonaa lasta.
 

Tutustu julkaisuihimme

Raportit, esitteet ja IWAY-toimintaohjeisto.

Työpaikat

Kun työntekijät kasvavat, myös IKEA kasvaa!