Kestävä kehitys on meille yhä tärkeämpää

Kestävä kehitys on olennainen osa liiketoimintaamme. Tässä näet muutamia poimintoja siitä, miten huomioimme kestävän kehityksen toiminnassamme ja asiakkaidemme arjessa toimintavuonna 2011. Koko raportin ja muuta tietoa kestävästä kehityksestä toiminnassamme voit lukea oheisista linkeistä.
Poimintoja raportista
sininen sohva

Parannettua energiatehokkuutta


Toimintavuonna 2011 tavaratalojemme energiatehokkuus parani 4 %, minkä ansiosta säästimme 6,2 miljoonaa euroa ja todistimme, että kestävän kehityksen huomioiminen voi hyödyttää myös liiketoimintaa. Saavutus oli pitkälti tavaratalojen ilmastointiin, lämmitykseen ja valaistukseen tehtyjen parannusten ansiota. Helpotimme myös asiakkaidemme mahdollisuuksia säästää energiaa. Toimintavuoden aikana myimme 168 000 energiatehokasta induktiokeittotasoa, mikä on lähes puolet kaikista vuoden aikana myymistämme keittotasoista.
koulussa

Suuria lahjoituksia hyvään tarkoitukseen


IKEA Foundationin tavoitteena on parantaa kehitysmaiden lasten ja nuorten mahdollisuuksia parempaan tulevaisuuteen tukemalla UNICEFin ja Pelastakaa Lapset -järjestön kaltaisten toimijoiden pitkän aikavälin hankkeita. Hankkeet pyrkivät saamaan aikaan merkittäviä, pitkäkestoisia muutoksia tukemalla ihmisiä ottamaan vastuu oman yhteisönsä tulevaisuudesta. Lahjoitusten määrä toimintavuonna 2011 oli 65 miljoonaa euroa, mikä on 20 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Parhaillaan tukea saavien hankkeiden arvellaan auttavan noin sataa miljoonaa lasta.
aurinkopaneelit

Lisää investointeja uusiutuviin energianlähteisiin


Pitkän tähtäimen tavoitteemme on, että kaikki IKEA-rakennusten käyttämä energia on peräisin uusiutuvista energianlähteistä. Tällä hetkellä jo yli puolet rakennuksistamme käyttää uusiutuvaa energiaa. Toimintavuonna 2011 asennettiin aurinkopaneeleja 40 IKEA-rakennuksen katolle seitsemässä maassa. Ne ja 60 tuulivoimalaamme tuottivat 152 gigawattituntia vihreää sähköä, mikä vastaa noin 12 % kaikissa tavarataloissamme ja jakelukeskuksissamme tarvittavasta määrästä.
bekvam

Enemmän FSC-sertifioitua puuta


Metsänhoitovaatimuksemme edellyttävät, että kaiken tuotteissamme käytettävän puutavaran alkuperä on tunnettava. Yhteistyössä WWF:n ja FSC-neuvoston kanssa pyrimme kohti pitkän tähtäimen tavoitettamme, jonka mukaan kaiken käyttämämme puutavaran on oltava peräisin vastuullisesti hoidetuista, riippumattoman osapuolen hyväksymistä metsistä.
Toimintavuonna 2011 FSC-serftifioidun puun osuus mallistossamme kasvoi 15,5 %:sta 16,2 %:iin. Se tarkoittaa 2,2 miljoonaa kuutiometriä eli 55 000 rekallista FSC-sertifioitua puuta.

Kestävän kehityksen mukaista puuvillantuotantoa


Yhteistyössä WWF:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa koulutamme puuvillanviljelijöitä Intiassa, Pakistanissa, Kiinassa ja Turkissa käyttämään kestävän kehityksen mukaisempia viljelymenetelmiä. Nyt jo yli 100 000 viljelijää hyödyntää tekniikoita, joiden ansiosta kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita sekä vettä tarvitaan huomattavasti vähemmän. Toimintavuonna 2011 kestävän kehityksen mukaisesti tuotetun puuvillan osuus IKEA-tuotteissa kasvoi merkittävästi – 50 000 tonniin, mikä vastaa 23,8 % kaikesta IKEA-tuotteissa käytetystä puuvillasta entisen 13,4 %:n sijaan.

*IKEA-konsernin toimintavuosi 2011 oli 1.9.2010–31.8.2011.