MENNESKER OG SAMFUND

Vi sætter mennesker i første række

Kvinder og børn i Indien
Vi ønsker at gøre en indsats for at skabe et bedre liv for de mennesker og lokalsamfund, der er berørt af vores aktiviteter. Vi stræber altid efter at fremme lighed, mangfoldighed og respekt for menneskerettigheder i alt, hvad vi gør – det gælder både vores medarbejdere, leverandører og børn og familier, der lever i nogle af verdens mest sårbare samfund. Download IKEA Group Sustainability Report 2016 (PDF)
MENNESKER OG SAMFUND: MENNESKERETTIGHEDER | LEVERANDØRER | SOCIALE IVÆRKSÆTTERE
MENNESKERETTIGHEDER
Alle fortjener en bedre hverdag
Vores vision om "at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker" omfatter vores medarbejdere, kunder, leverandører og de lokalsamfund, de bor i. Respekt for menneskerettigheder baseret på FN’s Retningsgivende Principper for Erhvervslivet om Menneskerettigheder er en integreret del af alt, hvad vi laver, og indgår i vores adfærdskodeks for leverandører, som vi kalder IWAY Standard. Download IWAY Standard (PDF)
I IKEA tror vi på mennesker
Vi gør alt, hvad vi kan, for at fremme lige muligheder og støtte menneskerettighederne. Alle medarbejdere kan forvente fair behandling og lige muligheder uanset etnisk oprindelse, religion, køn, handicap, seksuel orientering og alder. Find ud af mere på siden Job i IKEA Group
Det handler ikke kun om, hvad der er i vores produkter – men også hvem der står bag.
Respekt for menneskerettigheder er en integreret del af alt, hvad IKEA gør, og er indarbejdet i IKEA adfærdskodeks for leverandører
IKEA støtter etisk rekruttering af sæsonarbejdere
Der er over 200 millioner internationale sæsonarbejdere i hele verden, og over 100 millioner af dem har arbejde. Nogle af dem forlader hjemmet og har succes med at finde et bedre job og forbedre deres livskvalitet. Men for andre kan udsigten til en bedre fremtid føre til stor gæld på grund af gebyrer til hvervekontorer og – i værste fald – gældsslaveri. I IKEA sætter vi klare standarder for rekruttering og ansættelse af arbejdere i vores adfærdskodeks IWAY. Vi accepterer under ingen omstændigheder tvangsarbejde eller menneskehandel. Vi forventer også, at vores leverandører behandler sæsonarbejdere rimeligt og tilbyder gennemskuelige ansættelsesvilkår og gode arbejdsforhold og levevilkår.
IKEA støtter etisk rekruttering af sæsonarbejdere
Vi samarbejder om at skabe forandringer
I nogle lande er rekrutteringsprocesserne komplicerede og involverer flere organisationer, så det er vigtigt at samarbejde med andre. IKEA er gået sammen med 4 andre virksomheder – HP, Hewlett Packard Enterprises, Coca-Cola Company og Unilever – om at skabe positive forandringer inden for rekruttering af sæsonarbejdere. Leadership Group for Responsible Recruitment er fortaler for "Employer Pays Principle", dvs. at alle gebyrer til hvervekontorer skal betales af arbejdsgiveren, ikke af sæsonarbejderen.
For at støtte vores leverandører i deres arbejde med at håndtere udfordringerne med ansvarlig rekruttering samarbejder vi også direkte med IOM (International Organization for Migration). I Sydøstasien har vi allerede samarbejdet om at kortlægge rekrutteringsprocessen fra leverandørerne tilbage til arbejdernes hjemland. Vi vil bruge resultaterne til at fremme etisk rekruttering af sæsonarbejdere og arbejde for at skabe varige forandringer.
Få mere at vide om IOM (International Organization for Migration)
An Indian girl in school
We believe in protecting children
We do everything we can to act in the best interests of children and protect children’s rights. We do this through advocacy, raising awareness and supporting children in vulnerable communities.
Vores indsats for børn stikker dybt
Når det handler om vores produkter og varehuse, forsøger vi at se tingene i et barns perspektiv. Vi vil have, at vores produkter skal fremme børns udvikling, og at vores varehuse er et sted, hvor børn kan lege ligesom derhjemme. Vi samarbejder med eksperter i børns udvikling for at lære og forstå deres behov på de forskellige udviklingstrin.
Et klart forbud mod børnearbejde
Det er vores holdning, at børn har ret til at blive beskyttet mod udnyttelse, misbrug og forsømmelse. Derfor er børnearbejde uacceptabelt i IKEA, og derfor arbejder vi aktivt for at forhindre og udrydde børnearbejde. Vores adfærdskodeks i forhold til børnearbejde blev lanceret i 2000 og er udviklet i tæt samarbejde med Red Barnet og med rådgivning fra den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og UNICEF.
Vi skaber langsigtede løsninger
At forhindre og afskaffe børnearbejde er en stor udfordring, der kun kan løses ved en helhedsorienteret tilgang, hvor der sættes ind over for de grundlæggende årsager. Derfor støtter IKEA Foundation UNICEFs og Red Barnets programmer om børns rettigheder i 25.000 landsbyer i en række delstater i Indien og Pakistan. Inden udgangen af 2017 vil vi nå ud til i alt 15 millioner børn. Læs mere på IKEA Foundations hjemmeside
LEVERANDØRER
Vi opbygger gode relationer
Vi ønsker, at alle skal have det godt med de produkter, vi sælger, og derfor gør vi meget ud af relationerne til vores leverandører – og til deres underleverandører. I de virksomheder, der leverer direkte til IKEA verden over, arbejder der omkring 600.000 mennesker, og vi vil sikre, at de alle sammen bliver behandlet ordentligt.
Og derfor blev IWAY, IKEAs adfærdskodeks for leverandører, lanceret i 2000. IKEA leverandører er ansvarlige for at formidle IWAY til deres underleverandører, og dette arbejde støtter vi dem i. Alle leverandører af boligindretningsprodukter skal overholde kravene i IWAY. I modsat fald bliver de udfaset.
No Youtube Player
Hvad er IWAY Standard?
IKEAs adfærdskodeks for leverandører, IWAY Standard, spiller en vigtig rolle for at skabe en positiv udvikling. Den angiver vores minimumskrav vedrørende miljø, sociale virkninger og arbejdsforhold.
Vi besøger vores leverandører regelmæssigt for at kontrollere, at de overholder IWAY Standard. Omkring 80 IKEA kontrollører og uafhængige tredjepartskontrollører foretager både anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg hos leverandører og deres underleverandører.
2 personer står ved et samlebånd på en træfabrik.
Kravene i IWAY Standard omfatter:
- Intet børnearbejde
- Intet tvangsarbejde eller gældsbundet arbejde
- Ingen diskrimination
- Foreningsfrihed
- Som minimum mindsteløn og betaling for overarbejde
- Et sikkert og sundt arbejdsmiljø
- Forebyggelse af luft-, jord- og vandforurening
- En indsats for at reducere energiforbruget. Download IWAY Standard (PDF)
Ikke bare et almindeligt tæppe
TÅNUM kludetæppe er et godt eksempel på, hvordan vi kan kombinere 2 af vores største passioner – at reducere affald og skabe en bedre hverdag for de mange mennesker. TÅNUM er fremstillet af overskudsmateriale fra produktionen af vores tekstiler og dynebetræk, og det betyder, at alle tæpper er forskellige. Det er også et basisprodukt, der har været brugt i svenske hjem i ca. 150 år.
Idéen til designet kom fra den unge finske designstuderende, Erik Bertell, som ville genopfinde tæppet i en mere moderne version. Men nogle gode idéer stopper ikke bare der - de går et skridt videre. Så produktionen af TÅNUM er ansvarlig, idet affald forvandles til en ressource, og samtidig bliver tæpperne vævet af dygtige kvindelige vævere i Bangladesh. Det gi'r kvinderne et job og en stabil indkomst. Se videoen, og få hele historien om TÅNUM tæppe.
No Youtube Player
No Youtube Player
Ikke bare et almindeligt tæppe
TÅNUM kludetæppe er et godt eksempel på, hvordan vi kan kombinere 2 af vores største passioner – at reducere affald og skabe en bedre hverdag for de mange mennesker. TÅNUM er fremstillet af overskudsmateriale fra produktionen af vores tekstiler og dynebetræk, og det betyder, at alle tæpper er forskellige. Det er også et basisprodukt, der har været brugt i svenske hjem i ca. 150 år.
Idéen til designet kom fra den unge finske designstuderende, Erik Bertell, som ville genopfinde tæppet i en mere moderne version. Men nogle gode idéer stopper ikke bare der - de går et skridt videre. Så produktionen af TÅNUM er ansvarlig, idet affald forvandles til en ressource, og samtidig bliver tæpperne vævet af dygtige kvindelige vævere i Bangladesh. Det gi'r kvinderne et job og en stabil indkomst. Se videoen, og få hele historien om TÅNUM tæppe.
Undervisning i Better Cotton-metoderne, som drives af lokalsamfundene
Samarbejde med WWF om at skabe et bedre liv for bomuldsbønderne
IKEA og WWF har i mere end 10 år haft et godt samarbejde om problemstillinger inden for bomuldsdyrkning. Som følge heraf er omkring 110.000 bønder i Indien, Pakistan, Kina og Tyrkiet begyndt at dyrke bomuld på en mere bæredygtig måde. Ved at bruge mindre kunstgødning og flere naturlige alternativer til kemiske pesticider kan småbønder reducere deres omkostninger, mens afgrøderne er lige så gode som før. De penge, de sparer, kan f.eks. bruges til investering i vandbesparende drypvandingssystemer eller uddannelse til deres børn. Læs mere om vores partnerskab omkring bomuld (PDF)
MENNESKER OG SAMFUND: MENNESKERETTIGHEDER | LEVERANDØRER | SOCIALE IVÆRKSÆTTERE
SOCIALE IVÆRKSÆTTERE
Vi indgår i partnerskaber med sociale iværksættere
Sociale iværksættere bruger virksomheder som en metode til at skabe sociale forandringer. De sociale iværksættere, vi indgår i partnerskaber med, beskæftiger lokale kunsthåndværkere – primært kvinder, der bor i landområder, og som har begrænset eller ingen adgang til betalt arbejde og en stabil indkomst.
Samarbejdet med sociale iværksættere gi'r os inspiration og adgang til dygtige kunsthåndværkere, der arbejder med traditionelt håndværk. De produkter, vi skaber sammen, bliver lavet i hånden i et begrænset antal og sælges i udvalgte IKEA varehuse. Hele overskuddet bliver sendt tilbage til håndværkerne.
No Youtube Player
No Youtube Player
Disse kvinder inspirerer os. Hør historien om en social iværksætter og en kunsthåndværker i Indien.
IKEA FOUNDATION
Bedre muligheder for børn
Uanset omstændighederne fortjener alle børn et sted, de kan kalde "hjem", en sund start på livet, en god uddannelse og en stabil familieindkomst. IKEA Foundation støtter programmer, der drives af velansete organisationer – f.eks. UNICEF og Clinton Health Access Initiative – for at hjælpe børn og unge i verdens fattigste samfund, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og deres familier. De programmer, IKEA Foundation støtter i øjeblikket, hjælper 100 millioner børn inden udgangen af 2015.
Læs mere på IKEA Foundations hjemmeside
4 måder, IKEA Foundation hjælper børn på
En pige i en skole
Selvstændiggørelse af kvinder og piger
Ved at gøre kvinder selvstændige – gennem uddannelse, færdighedstræning, bedre sundhedspleje eller lån til at etablere en mindre virksomhed – kan vi give børn en bedre sundhed, uddannelse og fremtidsmuligheder. IKEA Foundation finansierer programmer til selvstændiggørelse og uddannelse af kvinder, så de har en bedre chance for at forsørge sig selv og deres familier. Læs mere om selvstændighedsprogrammerne på IKEA Foundations hjemmeside
En afrikansk dreng står uden for et flygtningehus i en flygtningelejr.
Et bedre liv til flygtningebørn
Hvert år tvinges flere millioner børn til at flygte fra deres hjem på grund af naturkatastrofer og konflikter. IKEA Foundation støtter FN's flygtningehøjkommissariat med 76 mio. euro, så flygtningefamilier i Etiopien, Sudan og Bangladesh kan få husly, pleje og undervisning. Besøg IKEA Foundations hjemmeside, og find ud af, hvordan vi bygger sikre steder, som flygtningefamilier kan kalde hjem
Små børn, der ikke går i skole, er de mest udsatte
Forebyggelse af børnearbejde
Siden 2000 har vi doneret 80 millioner euro til UNICEF og Red Barnet til bekæmpelse af de grundlæggende årsager til børnearbejde i Indien og Pakistan. Vores programmer har allerede hjulpet 12 millioner børn med at få adgang til bedre undervisning og bedre beskyttelse mod børnearbejde, og vi udvider programmerne, så de omfatter endnu flere millioner børn. Besøg IKEA Foundations hjemmeside, og læs mere om, hvordan vi arbejder for at bekæmpe børnearbejde
En lille dreng sidder på skødet af sin mor, mens en kvindelig læge lytter til hans hjerte
Nødhjælp
Alle børn har ret til at lege og lære. Men når der bliver vendt op og ned på deres liv af naturkatastrofer eller konflikter, mister de muligheden for bare at være børn. Derfor yder IKEA Foundation økonomisk støtte og donerer IKEA produkter til nødhjælpsarbejde til humanitære organisationer som Læger uden grænser, UNICEF, Red Barnet og FN's flygtningehøjkommissariat (UNHCR). Læs mere om nødhjælpsarbejdet på IKEA Foundations hjemmeside
IKEA FOUNDATION | KAMPAGNE FOR EN GOD SAG | FLYGTNINGE
No Youtube Player
KAMPAGNE FOR EN GOD SAG
At lege er et grundlæggende behov
Mange mennesker er ikke klar over, at leg er et grundlæggende behov, og at alle børn har ret til at lege ifølge FN-konventionen om barnets rettigheder. IKEA Foundation har indgået partnerskaber med nogle af de mest fremtrædende NGO'er på området: Handicap International, Room to Read, Red Barnet, Special Olympics, UNICEF og War Child. De partnerprogrammer, som finansieres gennem kampagnen, har fokus på at skabe trygge rammer, hvor sårbare børn kan lege og udvikle sig.
Find flere oplysninger på IKEAfoundation.org
Logo til "Leg for alle!"
Leg for alle
Den nye IKEA kampagne for en god sag "Leg for alle – børn har ret til at udvikle sig" har særlig fokus på børns ret til at lege og udvikle sig og gør opmærksom på, hvor vigtigt det er for alle børn at lege. Selv om det er et nyt emne, er konceptet stort set det samme. For hver børnebog og hvert stykke legetøj, der sælges i kampagneperioden, donerer IKEA Foundation 1 euro til projekter i nogle af verdens fattigste lande, som støtter børns udvikling, læring, lige deltagelse, idræt – og naturligvis leg.
Logo til "Leg for alle!"
IKEA gi'r børnene førsteprioritet
IKEA har som mål at være den førende virksomhed, der sikrer og støtter børns rettigheder. Det opnår vi ved at integrere børns bedste interesse i alt, hvad vi gør. Vi er fortaler for børns rettigheder og skaber forandring, hvor vi kan. Senest i 2020 vil børns rettigheder og forretningsprincipper være fuldt integreret i vores arbejdsprocesser, og vores arbejde for børns rettigheder vil fremgå tydeligt af alle vores vigtigste politikker og strategier.

Find flere oplysninger om, hvordan IKEA Group arbejder med børns rettigheder, i vores årlige Sustainability Report.
No Youtube Player
IWitness Global Citizens-programmet
Dette program giver IKEA medarbejdere mulighed for med egne øjne at se, hvordan de penge, der indsamles via IKEA kampagner for en god sag, bidrager til at skabe en bedre hverdag for børn, der lever i verdens fattigste samfund. Medarbejderne besøger forskellige projekter, der gennemføres af IKEA Foundations partnere, og fortæller om deres oplevelser på IKEA Foundations Global Citizens blog.
blog.ikeafoundation.org
DU ER MÅSKE OGSÅ INTERESSERET I:
ET MERE BÆREDYGTIGT LIV DERHJEMME
Mange bække små ...
Se, hvordan du kan spare penge derhjemme med vandbesparende blandingsbatterier og energibesparende induktionskogeplader. Gå til siden Et mere bæredygtigt liv derhjemme
IKEA vandbesparende blandingsbatterier reducerer vandforbruget med op til 50%
Der installeres solpaneler på et IKEA varehus
ENERGI OG RESSOURCER
Vi skaber positive forandringer
Find ud af, hvordan vi indkøber materialer på en ansvarlig måde og bliver energiuafhængige. Gå til siden Energi og ressourcer