MENNESKER OG SAMFUND

Vi sætter mennesker i første række

Kvinder og børn i Indien
Vi ønsker at gøre en indsats for at skabe et bedre liv for de mennesker og lokalsamfund, der er berørt af vores aktiviteter. Det har altid været vores holdning og er endnu vigtigere i dag, da vores virksomhed fortsat vokser over hele verden. Download IKEA Sustainability Report 2013 (PDF)
MENNESKER OG SAMFUND MENNESKERETTIGHEDER | LEVERANDØRER | IKEA FOUNDATION | GODE SAGER
MENNESKERETTIGHEDER
Alle fortjener en bedre hverdag
Vores vision om "at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker" omfatter vores medarbejdere, kunder, leverandører og de lokalsamfund, de bor i. Respekt for menneskerettigheder baseret på FN’s Retningsgivende Principper for Erhvervslivet om Menneskerettigheder er en integreret del af alt, hvad vi laver, og indgår i vores adfærdskodeks for leverandører, som vi kalder IWAY Standard. Download IWAY Standard (PDF)
I IKEA tror vi på mennesker
Vi gør alt, hvad vi kan, for at fremme lige muligheder og støtte menneskerettighederne. Alle medarbejdere kan forvente fair behandling og lige muligheder uanset etnisk oprindelse, religion, køn, handicap, seksuel orientering og alder. Find ud af mere på siden Job i IKEA Group
Alle i verden fortjener en bedre hverdag
Det handler ikke kun om, hvad der er i vores produkter – men også hvem der står bag.
En indisk pige i en skole
Vi går ind for at beskytte børn
Vi gør alt, hvad vi kan, for at handle i børns interesse, både når vi designer vores produkter, og i vores bestræbelser for at bekæmpe børnearbejde.
Vores indsats for børn stikker dybt
Når det handler om vores produkter og varehuse, forsøger vi at se tingene i et barns perspektiv. Vi vil have, at vores produkter skal fremme børns udvikling, og at vores varehuse er et sted, hvor børn kan lege ligesom derhjemme. Vi samarbejder med eksperter i børns udvikling for at lære og forstå deres behov på de forskellige udviklingstrin.
Et klart forbud mod børnearbejde
Det er vores holdning, at børn har ret til at blive beskyttet mod udnyttelse, misbrug og forsømmelse. Derfor er børnearbejde uacceptabelt i IKEA, og derfor arbejder vi aktivt for at forhindre og udrydde børnearbejde. Vores adfærdskodeks i forhold til børnearbejde blev lanceret i 2000 og er udviklet i tæt samarbejde med Red Barnet og med rådgivning fra den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og UNICEF.
Vi skaber langsigtede løsninger
At forhindre og afskaffe børnearbejde er en stor udfordring, der kun kan løses ved en helhedsorienteret tilgang, hvor der sættes ind over for de grundlæggende årsager. Derfor støtter IKEA Foundation UNICEFs og Red Barnets programmer om børns rettigheder i 25.000 landsbyer i en række delstater i Indien og Pakistan. Inden udgangen af 2017 vil vi nå ud til i alt 15 millioner børn. Læs mere på IKEA Foundations hjemmeside
MENNESKER OG SAMFUND MENNESKERETTIGHEDER | LEVERANDØRER | IKEA FOUNDATION | GODE SAGER
LEVERANDØRER
Vi opbygger gode relationer
Vi ønsker, at alle skal have det godt med de produkter, vi sælger, og derfor gør vi meget ud af relationerne til vores leverandører – og til deres underleverandører. I de virksomheder, der leverer direkte til IKEA verden over, arbejder der omkring 600.000 mennesker, og vi vil sikre, at de alle sammen bliver behandlet ordentligt.
Derfor lancerede vi i 2000 vores adfærdskodeks for leverandører, IWAY. Vores leverandører er ansvarlige for at formidle IWAY til deres underleverandører, og dette arbejde støtter vi dem i. Alle leverandører af boligindretningsprodukter skal overholde kravene i IWAY. I modsat fald bliver de udfaset.
En IWAY kontrollør på fabrikken hos en IKEA leverandør
Vi besøger vores leverandører regelmæssigt for at kontrollere, at de overholder IWAY. Vi foretager omkring 1.000 kontrolbesøg hvert år.
Hvad er IWAY Standard?
Vores adfærdskodeks for leverandører, IWAY Standard, spiller en vigtig rolle i en positiv udvikling. Den angiver vores minimumskrav vedrørende miljø, sociale virkninger og arbejdsforhold.
Vi besøger vores leverandører regelmæssigt for at kontrollere, at de overholder IWAY Standard. Omkring 80 IKEA kontrollører og uafhængige tredjepartskontrollører foretager både anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg hos leverandører og deres underleverandører.
IWAY Standard fremgår tydeligt af et opslag, der hænger på fabriksmuren hos en leverandør
Kravene i IWAY Standard omfatter:
- Intet børnearbejde
- Intet tvangsarbejde eller gældsbundet arbejde
- Ingen diskrimination
- Foreningsfrihed
- Som minimum mindsteløn og betaling for overarbejde
- Et sikkert og sundt arbejdsmiljø
- Forebyggelse af luft-, jord- og vandforurening
- En indsats for at reducere energiforbruget. Download IWAY Standard (PDF)
Partnerskaber med sociale iværksættere
I IKEA tror vi på at fremme social forandring. Det gør vi ved at samarbejde med sociale iværksættere – mennesker, som løser sociale problemer innovativt og skaber forandringer med erhvervsvirksomhed.
Via disse partnerskaber støtter vi sociale virksomheder, så de kan blive levedygtige og uafhængige, og gi'r mennesker i nogle af verdens fattigste samfund mulighed for at få en stabil indkomst og udvikle deres egne færdigheder og lokale erhverv, så de kan udnytte det globale marked.
Det er en del af IKEAs vision om at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker. De unikke, håndlavede produkter, der fremstilles af lokale håndværkere i Thailand og Indien, bliver for tiden solgt som særkollektioner i Østrig, Sverige og Schweiz. Vi søger aktivt nye partnerskaber med flere sociale iværksættere i hele verden.
No Youtube Player
Undervisning i Better Cotton-metoderne, som drives af lokalsamfundene
Samarbejde med WWF om at skabe et bedre liv for bomuldsbønderne
IKEA og WWF har i mere end 10 år haft et godt samarbejde om problemstillinger inden for bomuldsdyrkning. Som følge heraf er omkring 110.000 bønder i Indien, Pakistan, Kina og Tyrkiet begyndt at dyrke bomuld på en mere bæredygtig måde. Ved at bruge mindre kunstgødning og flere naturlige alternativer til kemiske pesticider kan småbønder reducere deres omkostninger, mens afgrøderne er lige så gode som før. De penge, de sparer, kan f.eks. bruges til investering i vandbesparende drypvandingssystemer eller uddannelse til deres børn. Læs mere om vores partnerskab omkring bomuld (PDF)
MENNESKER OG SAMFUND MENNESKERETTIGHEDER | LEVERANDØRER | IKEA FOUNDATION | GODE SAGER
IKEA FOUNDATION
Bedre muligheder for børn
Uanset omstændighederne fortjener alle børn et sted, de kan kalde "hjem", en sund start på livet, en god uddannelse og en stabil familieindkomst. IKEA Foundation støtter programmer, der drives af velansete organisationer – f.eks. UNICEF og Clinton Health Access Initiative – for at hjælpe børn og unge i verdens fattigste samfund, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og deres familier. De programmer, IKEA Foundation støtter i øjeblikket, hjælper 100 millioner børn inden udgangen af 2015.
Læs mere på IKEA Foundations hjemmeside
2 børn i en flygtningelejr
IKEA Foundation donerer hvert år et tocifret millionbeløb i euro til velgørende formål. Pengene kommer fra IKEAs overskud og er øremærket til formålet.
3 måder, IKEA Foundation hjælper børn på
MÅDER, IKEA FOUNDATION HJÆLPER BØRN PÅ
En pige i en skole
Selvstændiggørelse af kvinder og piger
Ved at gøre kvinder selvstændige – gennem uddannelse, færdighedstræning, bedre sundhedspleje eller lån til at etablere en mindre virksomhed – kan vi give børn en bedre sundhed, uddannelse og fremtidsmuligheder. IKEA Foundation finansierer programmer til selvstændiggørelse og uddannelse af kvinder, så de har en bedre chance for at forsørge sig selv og deres familier. Læs mere om selvstændighedsprogrammerne på IKEA Foundations hjemmeside
En dreng i en flygtningelejr
Et bedre liv til flygtningebørn
Hvert år tvinges flere millioner børn til at flygte fra deres hjem på grund af naturkatastrofer og konflikter. IKEA Foundation støtter FN's flygtningehøjkommissariat med 76 millioner euro, så flygtningefamilier i Etiopien, Sudan og Bangladesh kan få husly, pleje og undervisning. Besøg IKEA Foundations hjemmeside, og find ud af, hvordan vi bygger sikre steder, som flygtningefamilier kan kalde deres hjem
Små børn, der ikke går i skole, er de mest udsatte
Forebyggelse af børnearbejde
Siden 2000 har vi doneret 80 millioner euro til UNICEF og Red Barnet til bekæmpelse af de grundlæggende årsager til børnearbejde i Indien og Pakistan. Vores programmer har allerede hjulpet 12 millioner børn med at få adgang til bedre undervisning og bedre beskyttelse mod børnearbejde, og vi udvider programmerne, så de omfatter endnu flere millioner børn. Besøg IKEA Foundations hjemmeside, og læs mere om, hvordan vi arbejder for at bekæmpe børnearbejde
MENNESKER OG SAMFUND MENNESKERETTIGHEDER | LEVERANDØRER | IKEA FOUNDATION | GODE SAGER
Banner til IKEA LED lys kampagne
SAMARBEJDE
TUSIND TAK!
Der er indsamlet 7,7 mio. euro i kampagnen "En lysere fremtid for flygtninge".
For hver LED pære, der sælges i varehusene i kampagneperioden*, donerer IKEA Foundation 1 euro til UNHCR til at skabe lys i flygtningelejre – så de bliver et bedre og mere sikkert sted at være for de mange familier, der bor der.
I alt blev der doneret 7,7 mio. euro i år.
IKEA Foundation har siden 2010 samarbejdet med UNHCR om at give husly, pleje og undervisning til familier og børn i flygtningelejre.
Med kampagnen "En lysere fremtid for flygtninge" kan IKEA Foundation og UNHCR hjælpe endnu flere børn og deres familier og skabe lys til dem, der har mest brug for det.
TAK, fordi du købte vores LED pærer og var med til at gøre flygtningelejre til et bedre og mere sikkert sted at være for de mange familier, der bor der.
*3. februar til 2. marts
DU ER MÅSKE OGSÅ INTERESSERET I:
ET MERE BÆREDYGTIGT LIV DERHJEMME
Mange bække små ...
Se, hvordan du kan spare penge derhjemme med vandbesparende blandingsbatterier og energibesparende induktionskogeplader. Gå til siden Et mere bæredygtigt liv derhjemme
IKEA vandbesparende blandingsbatterier reducerer vandforbruget med op til 50%
Der installeres solpaneler på et IKEA varehus
ENERGI OG RESSOURCER
Vi skaber positive forandringer
Find ud af, hvordan vi indkøber materialer på en ansvarlig måde og bliver energiuafhængige. Gå til siden Energi og ressourcer