MENNESKER OG SAMFUND

Vi sætter mennesker i første række

Kvinder og børn i Indien
Vi ønsker at gøre en indsats for at skabe et bedre liv for de mennesker og lokalsamfund, der er berørt af vores aktiviteter. Vi stræber altid efter at fremme lighed, mangfoldighed og respekt for menneskerettigheder i alt, hvad vi gør – det gælder både vores medarbejdere, leverandører og børn og familier, der lever i nogle af verdens mest sårbare samfund. Download IKEA Group Sustainability Report 2016 (PDF)
MENNESKER OG SAMFUND: MENNESKERETTIGHEDER | LEVERANDØRER | SOCIALE IVÆRKSÆTTERE
Rettighedsskoile i samarbejde med UNICEF
NATIONALT PARTNERSKAB OM TRIVSEL I DANSKE SKOLER
IKEA og UNICEF i Danmark har indgået et partnerskab for en bedre skoledag landet over
Det nye partnerskab mellem IKEA og UNICEF i Danmark, som trådte i kraft d. 1. januar 2017, gør det muligt for UNICEF at etablere 12 nye såkaldte ‘Rettighedsskoler’. Sammen forventer IKEA og UNICEF, over de kommende tre år, at kunne styrke trivslen for omkring 9.000 skolebørn og øge arbejdsglæden hos deres lærere, så børn, lærere og forældre får en bedre hverdag.

På en Rettighedsskole skabes et fællesskab imellem elever, forældre, lærere og andet personale, med udgangspunkt i værdierne i FN’s Børnekonvention. Børnene lærer om børnerettigheder ved at bruge dem i praksis hver eneste dag, og de får konkret indflydelse på hverdagen i skolen. Det gør børnene stærkere, skaber engagement, respekt og tryghed, hvilket øger trivslen markant, og eksempelvis er med til at eliminere mobning.

Med støtten fra IKEA kan UNICEF samtidig etablere et nationalt Rettighedsråd med repræsentanter fra Rettighedsskoler over hele landet. Gennem rådet kan børnene mødes på tværs af landet og lære af hinandens erfaringer. Det nationale Rettighedsråd mødes på Rettighedsskolernes årlige konference i FN Byen og får blandt andet til opgave at formulere og aflevere konkrete anbefalinger til den årlige ’Børnenes Dag’, hvor politiske beslutningstagere, organisationer, virksomheder og fonde er samlet i FN Byen.

IKEA inviterer sine danske IKEA FAMILY medlemmer til at deltage i projektet. For hver gang de viser deres medlemskort ved kasselinjen, donerer IKEA 25 øre til samarbejdet.

Læs mere om rettighedsskoler på UNICEFs hjemmeside
UNICEF - rettighedsskole
Menneskerettigheder
Ingen er lige, før alle er lige
Menneskerettighederne gælder for alle, hver eneste dag. Så vores vision om “at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker” omfatter medarbejdere, kunder, leverandører og deres lokalsamfund. Og ikke kun, når vi er i fokus – vi har påtaget os denne forpligtelse hver dag, hele året rundt. Vores medarbejdere kan forvente fair behandling og lige muligheder uanset etnisk oprindelse, religion, køn, handicap, seksuel orientering og alder. For lige vilkår får det bedste frem i os alle, både mænd og kvinder. Og de skal være lige hver dag, ikke kun når det er belejligt.
Respekt for menneskerettigheder baseret på FN’s Retningsgivende Principper for Erhvervslivet om Menneskerettigheder er en integreret del af alt, hvad vi laver, og indgår i vores adfærdskodeks for leverandører, som vi kalder IWAY Standard.
Download IWAY Standard (PDF)
3 IKEA medarbejdere i en udstilling med 2 orange skriveborde med stole, en hvid kommode og åbne væghylder.
IKEA støtter etisk rekruttering af sæsonarbejdere
Der er over 200 millioner internationale sæsonarbejdere i hele verden, og over 100 millioner af dem har arbejde. Nogle af dem forlader hjemmet og har succes med at finde et bedre job og forbedre deres livskvalitet. Men for andre kan udsigten til en bedre fremtid føre til stor gæld på grund af gebyrer til hvervekontorer og – i værste fald – gældsslaveri. I IKEA sætter vi klare standarder for rekruttering og ansættelse af arbejdere i vores adfærdskodeks IWAY. Vi accepterer under ingen omstændigheder tvangsarbejde eller menneskehandel. Vi forventer også, at vores leverandører behandler sæsonarbejdere rimeligt og tilbyder gennemskuelige ansættelsesvilkår og gode arbejdsforhold og levevilkår.
IKEA støtter etisk rekruttering af sæsonarbejdere
Vi samarbejder om at skabe forandringer
I nogle lande er rekrutteringsprocesserne komplicerede og involverer flere organisationer, så det er vigtigt at samarbejde med andre. IKEA er gået sammen med 4 andre virksomheder – HP, Hewlett Packard Enterprises, Coca-Cola Company og Unilever – om at skabe positive forandringer inden for rekruttering af sæsonarbejdere. Leadership Group for Responsible Recruitment er fortaler for "Employer Pays Principle", dvs. at alle gebyrer til hvervekontorer skal betales af arbejdsgiveren, ikke af sæsonarbejderen.
For at støtte vores leverandører i deres arbejde med at håndtere udfordringerne med ansvarlig rekruttering samarbejder vi også direkte med IOM (International Organization for Migration). I Sydøstasien har vi allerede samarbejdet om at kortlægge rekrutteringsprocessen fra leverandørerne tilbage til arbejdernes hjemland. Vi vil bruge resultaterne til at fremme etisk rekruttering af sæsonarbejdere og arbejde for at skabe varige forandringer.
Få mere at vide om IOM (International Organization for Migration)
Når vi producerer lokalt - støtter vi globalt
Syerske
Lokale systuer fremstiller kollektion til IKEA, af stofrester
To små systuer i Aarhus og København har indgået samarbejde med IKEA om at levere en tekstilkollektion baseret på stofrester fra de fem danske varehuse. Med kollektionen, der består af i alt 10.000 produkter i seks varianter, ønsker IKEA at sætte fokus på lokal produktion og genbrug.

Stofrester, tidligere udstillingsprodukter som sengetøj og gardiner og returvarer fra kunderne i IKEA får nu nyt liv som puder, forklæder, brødkurve og indkøbsposer i den nye genbrugskollektion, ÅTERSTÄLLA. Det svenske navn betyder meget passende 'gendannelse' og er netop formålet med et nyt samarbejde mellem IKEA og de to lokale systuer Risskov Design fra Aarhus og Place de Bleu fra Københavns nordvestkvarter.

- Vi skal væk fra en brug og smid væk kultur og blive bedre til at tænke bæredygtighed og genbrug ind i alt, hvad vi gør. I IKEA er alle produkter inkl. emballage enten lavet af genanvendelige, genanvendte eller genbrugte materialer, og denne kollektion er baseret på overskudsmateriale, rester og returvarer, som ellers vil blive bortskaffet. Nu får resterne et nyt liv, som unikaprodukter skabt af to lokale systuer, forklarer Jonas Engberg, sustainability manager i IKEA Danmark.
Syerske
Kvalitetshåndværk fra lokal til global
Siden 2010 har den socialøkonomiske virksomhed Place de Bleu skabt beskæftigelse for indvandrerkvinder, som ellers ikke har kunnet finde fodfæste på arbejdsmarkedet på grund af sprogvanskeligheder, sygdom eller menneskelig sårbarhed. Systuen har fået sit navn fra den oprindelige adresse på Blågårds Plads i København og er kendt for design og produktion af eksklusivt håndlavet boliginteriør.

Kvinderne fra Place de Bleu har tidligere leveret håndsyede produkter til IKEA Taastrup, men denne gang er samarbejdet udvidet til også at omfatte varehusene i Gentofte og Odense, mens Risskov Design i Aarhus leverer til varehusene i Aalborg og Aarhus.

Som noget nyt har kvinderne i Place de Bleu denne gang også været involveret i designprocessen sammen med designere fra Inter IKEA Systems.
Designet deles med alle IKEA lande, og dermed bliver det lokale design fra systuen i Nordvest globalt tilgængeligt for de øvrige 47 lande, hvor IKEA har varehuse.
- Det er en stor fornøjelse at samarbejde med IKEA om et godt projekt, hvor vi genbruger stofrester og skaber nogle unikke håndsyede produkter. Det har været spændende at blive involveret i IKEAs designproces, og vi håber naturligvis, at andre IKEA lande sig inspirere af vores projekt og ser, hvordan lokalt genbrug kan skabe smukke resultater, siger Trine Alette Panton, leder af Place de Bleu.

IKEA støtter til WWF
De unikke håndsyede tekstilprodukter fra systuerne kommer til salg i et begrænset oplag på 2.000 styk i hvert varehus.

Se hvad støtten går til: Se mere på WWF hjemmeside
Syerske
IKEA Danmarks nationale partnerskaber
WWF-logo
Vi har gennem de seneste 10 århaft et nationalt samarbejde med WWF Verdensnatur- fonden. Samarbejdet indebærer blandt andet, at vi sammen sætter fokus på en række af de miljømæssige forhold , som er væsentlige for WWF, IKEA og vores kunder. Det har de sidste år udmyntet sig i kampagner, hvor fokus f.eks. har været skovbrug, dyrkning af bambus, certificering af de fisk og skaldyr, vi sælger i vores varehuse. og senest en kampagne, hvor vi genanvender tekstiler, og bruger dem til lokal produktion af en tekstil særkollektion, som sælges i de danske varehuse - juli og juni 2017.
UNICEF
Vi har haft et strategisk samarbejde med UNICEF i Danmark gennem mange år, men vi har pr. 1. januar 2017 udvidet det med en indsats, som muliggør udvidelse og udbredelse af UNICEF Rettighedsskole -koncept til 12 danske folkeskoler. Endvidere indebærer samarbejdet, at der oprettes et Rettighedsråd, bestående af elever fra Rettighedsskoler. Rettighedsrådet skal sikre, at erfaringerne deles, og skal komme med anbefalinger og betænk- ninger, som leveres i forbindelse med afholdelsen af Børnenes Dag i FN-byen d. 20 november, og der sættes fokus på børns rettigheder i Danmark og globalt.
IKEA Madlejr
Madlejr
Madlejr-logo
MadLejr er en ny form for lejrskole, hvor børn i alderen 12 til 14 tilbringer fem dage på Helnæs ved Sydfyn med fokus på mad. Visionen er at skabe glæde og stolthed omkring mad og madlavning blandt de unge. De laver selv alle deres måltider, samtidig med, at de bliver klogere på råvarer, sundhed og bæredygtighed IKEA Danmark har stået for indretning af MadLejr.
Vi lærer en masse om vores produkter, og om hvordan de fungerer i en travl hverdag blandt elever og voksne på MadLejr.

Læs mere på www.madlejr.dk
Madlejr - pige der laver mad
En indisk pige i skolen
Vi tror på at børn skal beskyttes
Vi gør alt, hvad vi kan for at handle i den bedste interesse for børn og beskytte børns rettigheder.
Vores indsats for børn stikker dybt
Når det handler om vores produkter og varehuse, forsøger vi at se tingene i et barns perspektiv. Vi vil have, at vores produkter skal fremme børns udvikling, og at vores varehuse er et sted, hvor børn kan lege ligesom derhjemme. Vi samarbejder med eksperter i børns udvikling for at lære og forstå deres behov på de forskellige udviklingstrin.
Et klart forbud mod børnearbejde
Det er vores holdning, at børn har ret til at blive beskyttet mod udnyttelse, misbrug og forsømmelse. Derfor er børnearbejde uacceptabelt i IKEA, og derfor arbejder vi aktivt for at forhindre og udrydde børnearbejde. Vores adfærdskodeks i forhold til børnearbejde blev lanceret i 2000 og er udviklet i tæt samarbejde med Red Barnet og med rådgivning fra den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og UNICEF.
Vi skaber langsigtede løsninger
At forhindre og afskaffe børnearbejde er en stor udfordring, der kun kan løses ved en helhedsorienteret tilgang, hvor der sættes ind over for de grundlæggende årsager. Derfor støtter IKEA Foundation UNICEFs og Red Barnets programmer om børns rettigheder i 25.000 landsbyer i en række delstater i Indien og Pakistan. Inden udgangen af 2017 vil vi nå ud til i alt 15 millioner børn. Læs mere på IKEA Foundations hjemmeside
LEVERANDØRER
Vi opbygger gode relationer
Vi ønsker, at alle skal have det godt med de produkter, vi sælger, og derfor gør vi meget ud af relationerne til vores leverandører – og til deres underleverandører. I de virksomheder, der leverer direkte til IKEA verden over, arbejder der omkring 600.000 mennesker, og vi vil sikre, at de alle sammen bliver behandlet ordentligt.
Og derfor blev IWAY, IKEAs adfærdskodeks for leverandører, lanceret i 2000. IKEA leverandører er ansvarlige for at formidle IWAY til deres underleverandører, og dette arbejde støtter vi dem i. Alle leverandører af boligindretningsprodukter skal overholde kravene i IWAY. I modsat fald bliver de udfaset.
No Youtube Player
Hvad er IWAY Standard?
IKEAs adfærdskodeks for leverandører, IWAY Standard, spiller en vigtig rolle for at skabe en positiv udvikling. Den angiver vores minimumskrav vedrørende miljø, sociale virkninger og arbejdsforhold.
Vi besøger vores leverandører regelmæssigt for at kontrollere, at de overholder IWAY Standard. Omkring 80 IKEA kontrollører og uafhængige tredjepartskontrollører foretager både anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg hos leverandører og deres underleverandører.
2 personer står ved et samlebånd på en træfabrik.
Kravene i IWAY Standard omfatter:
- Intet børnearbejde
- Intet tvangsarbejde eller gældsbundet arbejde
- Ingen diskrimination
- Foreningsfrihed
- Som minimum mindsteløn og betaling for overarbejde
- Et sikkert og sundt arbejdsmiljø
- Forebyggelse af luft-, jord- og vandforurening
- En indsats for at reducere energiforbruget. Download IWAY Standard (PDF)
Ikke bare et almindeligt tæppe
TÅNUM kludetæppe er et godt eksempel på, hvordan vi kan kombinere 2 af vores største passioner – at reducere affald og skabe en bedre hverdag for de mange mennesker. TÅNUM er fremstillet af overskudsmateriale fra produktionen af vores tekstiler og dynebetræk, og det betyder, at alle tæpper er forskellige. Det er også et basisprodukt, der har været brugt i svenske hjem i ca. 150 år.
Idéen til designet kom fra den unge finske designstuderende, Erik Bertell, som ville genopfinde tæppet i en mere moderne version. Men nogle gode idéer stopper ikke bare der - de går et skridt videre. Så produktionen af TÅNUM er ansvarlig, idet affald forvandles til en ressource, og samtidig bliver tæpperne vævet af dygtige kvindelige vævere i Bangladesh. Det gi'r kvinderne et job og en stabil indkomst. Se videoen, og få hele historien om TÅNUM tæppe.
No Youtube Player
No Youtube Player
Ikke bare et almindeligt tæppe
TÅNUM kludetæppe er et godt eksempel på, hvordan vi kan kombinere 2 af vores største passioner – at reducere affald og skabe en bedre hverdag for de mange mennesker. TÅNUM er fremstillet af overskudsmateriale fra produktionen af vores tekstiler og dynebetræk, og det betyder, at alle tæpper er forskellige. Det er også et basisprodukt, der har været brugt i svenske hjem i ca. 150 år.
Idéen til designet kom fra den unge finske designstuderende, Erik Bertell, som ville genopfinde tæppet i en mere moderne version. Men nogle gode idéer stopper ikke bare der - de går et skridt videre. Så produktionen af TÅNUM er ansvarlig, idet affald forvandles til en ressource, og samtidig bliver tæpperne vævet af dygtige kvindelige vævere i Bangladesh. Det gi'r kvinderne et job og en stabil indkomst. Se videoen, og få hele historien om TÅNUM tæppe.
Undervisning i Better Cotton-metoderne, som drives af lokalsamfundene
Samarbejde med WWF om at skabe et bedre liv for bomuldsbønderne
IKEA og WWF har i mere end 10 år haft et godt samarbejde om problemstillinger inden for bomuldsdyrkning. Som følge heraf er omkring 110.000 bønder i Indien, Pakistan, Kina og Tyrkiet begyndt at dyrke bomuld på en mere bæredygtig måde. Ved at bruge mindre kunstgødning og flere naturlige alternativer til kemiske pesticider kan småbønder reducere deres omkostninger, mens afgrøderne er lige så gode som før. De penge, de sparer, kan f.eks. bruges til investering i vandbesparende drypvandingssystemer eller uddannelse til deres børn. Læs mere om vores partnerskab omkring bomuld (PDF)
MENNESKER OG SAMFUND: MENNESKERETTIGHEDER | LEVERANDØRER | SOCIALE IVÆRKSÆTTERE
Sociale iværksættere
At selvstændiggøre kvinder selvstænddiggør os alle sammen
I IKEA har vi forpligtet os til at arbejde for at skabe et inkluderende og ligeværdigt samfund uanset køn. Det er en ambition, vi deler med mange andre, og den kræver handling for at blive omsat til resultater.
Sociale iværksættere er et samarbejde mellem IKEA og forretningsorienterede kvinder i landområder, lokale kunsthåndværkere, som tidligere kun har haft lidt eller ingen adgang til en stabil økonomisk indkomst. Ved at indgå i langsigtede partnerskaber med sociale iværksættere får kvinder og minoritetsgrupper, der er udsat for diskrimination, en chance for at opnå uafhængighed og få en bedre fremtid.
Ved at tilbyde dem en chance for at få en indkomst, åbner der sig nye muligheder, og de får en økonomi, der hjælper med at skabe ny energi til initiativet som helhed.
No Youtube Player
Kunsthåndværk, der ændrer menneskers liv
Ved at lave kollektioner med kunsthåndværk i samarbejde med sociale iværksættere, gi'r vi kvinder og minoritetsgrupper i fattige landområder et levebrød. Det gi'r os også mulighed for at arbejde sammen med dygtige kunsthåndværkere og tilbyde vores kunder unikke og håndlavede produkter i udvalgte IKEA varehuse.
Vi indgår i partnerskaber med sociale iværksættere
Sociale iværksættere er en styrke, der kan findes overalt. Klik på Afspil på filmene for at høre 2 historier om, hvordan IKEA samarbejder med iværksættere i lokalsamfundet for at gi’ lokale kunsthåndværkere et bæredygtigt levebrød.
Bag scenen: Sociale iværksættere PDF IKEA FAKTA: Sociale iværksættere og deres virksomheder PDF
No Youtube Player
No Youtube Player
Disse kvinder inspirerer os. Hør historien om en social iværksætter og en kunsthåndværker i Indien.
IKEA FOUNDATION
Bedre muligheder for børn
Uanset omstændighederne fortjener alle børn et sted, de kan kalde "hjem", en sund start på livet, en god uddannelse og en stabil familieindkomst. IKEA Foundation støtter programmer, der drives af velansete organisationer – f.eks. UNICEF og Clinton Health Access Initiative – for at hjælpe børn og unge i verdens fattigste samfund, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og deres familier. De programmer, IKEA Foundation støtter i øjeblikket, hjælper 100 millioner børn inden udgangen af 2015.
Læs mere på IKEA Foundations hjemmeside
En flygtningelejr.
IKEA Foundation bidrager hvert år med mere end 100 mio. euro til velgørende organisationer for børn med midler fra overskuddet i IKEA Group.
4 måder, IKEA Foundation hjælper børn på
En pige i en skole
Selvstændiggørelse af kvinder og piger
Ved at gøre kvinder selvstændige – gennem uddannelse, færdighedstræning, bedre sundhedspleje eller lån til at etablere en mindre virksomhed – kan vi give børn en bedre sundhed, uddannelse og fremtidsmuligheder. IKEA Foundation finansierer programmer til selvstændiggørelse og uddannelse af kvinder, så de har en bedre chance for at forsørge sig selv og deres familier. Læs mere om selvstændighedsprogrammerne på IKEA Foundations hjemmeside
En afrikansk dreng står uden for et flygtningehus i en flygtningelejr.
Et bedre liv til flygtningebørn
Hvert år tvinges flere millioner børn til at flygte fra deres hjem på grund af naturkatastrofer og konflikter. IKEA Foundation støtter FN's flygtningehøjkommissariat med 76 mio. euro, så flygtningefamilier i Etiopien, Sudan og Bangladesh kan få husly, pleje og undervisning. Besøg IKEA Foundations hjemmeside, og find ud af, hvordan vi bygger sikre steder, som flygtningefamilier kan kalde hjem
Små børn, der ikke går i skole, er de mest udsatte
Forebyggelse af børnearbejde
Siden 2000 har vi doneret 80 millioner euro til UNICEF og Red Barnet til bekæmpelse af de grundlæggende årsager til børnearbejde i Indien og Pakistan. Vores programmer har allerede hjulpet 12 millioner børn med at få adgang til bedre undervisning og bedre beskyttelse mod børnearbejde, og vi udvider programmerne, så de omfatter endnu flere millioner børn. Besøg IKEA Foundations hjemmeside, og læs mere om, hvordan vi arbejder for at bekæmpe børnearbejde
En lille dreng sidder på skødet af sin mor, mens en kvindelig læge lytter til hans hjerte
Nødhjælp
Alle børn har ret til at lege og lære. Men når der bliver vendt op og ned på deres liv af naturkatastrofer eller konflikter, mister de muligheden for bare at være børn. Derfor yder IKEA Foundation økonomisk støtte og donerer IKEA produkter til nødhjælpsarbejde til humanitære organisationer som Læger uden grænser, UNICEF, Red Barnet og FN's flygtningehøjkommissariat (UNHCR). Læs mere om nødhjælpsarbejdet på IKEA Foundations hjemmeside
IKEA FOUNDATION | KAMPAGNE FOR EN GOD SAG | FLYGTNINGE
No Youtube Player
KAMPAGNE FOR EN GOD SAG
At lege er et grundlæggende behov
Mange mennesker er ikke klar over, at leg er et grundlæggende behov, og at alle børn har ret til at lege ifølge FN-konventionen om barnets rettigheder. IKEA Foundation har indgået partnerskaber med nogle af de mest fremtrædende NGO'er på området: Handicap International, Room to Read, Red Barnet, Special Olympics, UNICEF og War Child. De partnerprogrammer, som finansieres gennem kampagnen, har fokus på at skabe trygge rammer, hvor sårbare børn kan lege og udvikle sig.
Find flere oplysninger på IKEAfoundation.org
IKEA leg for alle
Leg for alle – børn har ret til at lege og udvikle sig
IKEA kampagnen for en god sag "Leg for alle" har fokus på børns ret til at lege og udvikle sig. I november-december 2016 gik medarbejdere og kunder i IKEA helhjertet ind i sagen, og der blev solgt i alt 12,6 millioner IKEA produkter til børn. Som følge af kampagnesamarbejdet har IKEA Foundation doneret 21,5 millioner euro til 6 partnere, der hjælper tusindvis af udsatte børn med at gøre brug af deres ret til at lege – ved at støtte børns udvikling, læring, lige deltagelse og idræt. Denne donation omfatter også et ekstra bidrag i 2017, så projekterne får den bedste chance for succes.
Dreng, der kravler igennem hulahopringe, som er dækket af røde og grønne bånd.
IKEA gi'r børnene førsteprioritet
IKEA har som mål at være den førende virksomhed, når det handler om at sikre og støtte børns rettigheder. Det opnår vi ved at have øje for børnenes tarv i alt, hvad vi gør. Vi er fortaler for børns rettigheder og skaber forandring, hvor vi kan. Vi arbejder hele tiden på at integrere forretningsprincipper om børns rettigheder i vores arbejdsprocesser, og vores arbejde for børns rettigheder afspejles i alle vores vigtigste politikker og strategier.
Find flere oplysninger om, hvordan IKEA Group arbejder med børns rettigheder, i vores årlige IKEA Group Sustainability Report 2016.
IWitness Global Citizens-programmet
Dette program giver IKEA medarbejdere mulighed for med egne øjne at se, hvordan de penge, der indsamles via IKEA kampagner for en god sag, bidrager til at skabe en bedre hverdag for børn, der lever i verdens fattigste samfund. Medarbejderne besøger forskellige projekter, der gennemføres af IKEA Foundations partnere, og fortæller om deres oplevelser på IKEA Foundations Global Citizens blog.
blog.ikeafoundation.org
flygtninge
Sådan støtter vi flygtninge
I perioden 2013-2015 gennemførte IKEA Group og IKEA Foundation kampagnen En lysere fremtid for flygtninge for at hjælpe flygtningefamilier til at gå en lysere fremtid i møde. Takket være kampagnen forsyner FN's flygtningehøjkommissariat, UNHCR, hundredtusindvis af mennesker i Asien, Afrika og Mellemøsten med lys og vedvarende energi.
Se en film om, hvordan elektricitet gør livet lettere for syriske flygtninge
IKEA Foundation støtter også langsigtede programmer for flygtninge, bl.a. projekter, der sikrer bedre undervisning og forbedrer levestandarden i flygtningelejre og de omkringliggende samfund.
IKEA Group støtter også aktivt lokale organisationer med de vigtigste fornødenheder, der giver nyankomne flygtninge bedre forhold. Mange IKEA medarbejdere arbejder frivilligt med at hjælpe flygtningene med at genetablere sig i det nye samfund. I nogle lande har vi iværksat langsigtede programmer, f.eks. praktikordninger, der skal hjælpe flygtninge med at blive integreret på arbejdsmarkedet.
Få flere oplysninger om, hvordan IKEA Foundation støtter flygtninge
I IKEA stræber vi efter at hjælpe flygtningefamilier og børn med at få en lysere fremtid. IKEA Foundation støtter projekter, der sikrer bedre undervisning og forbedrer levestandarden, og IKEA Group støtter lokale organisationer med de vigtigste fornødenheder, der gi'r flygtningene bedre forhold.
DU ER MÅSKE OGSÅ INTERESSERET I:
ET MERE BÆREDYGTIGT LIV DERHJEMME
Mange bække små ...
Se, hvordan du kan spare penge derhjemme med vandbesparende blandingsbatterier og energibesparende induktionskogeplader. Gå til siden Et mere bæredygtigt liv derhjemme
IKEA vandbesparende blandingsbatterier reducerer vandforbruget med op til 50%
Der installeres solpaneler på et IKEA varehus
ENERGI OG RESSOURCER
Vi skaber positive forandringer
Find ud af, hvordan vi indkøber materialer på en ansvarlig måde og bliver energiuafhængige. Gå til siden Energi og ressourcer