ENERGI OG RESSOURCER

Vi skaber positive forandringer

En skov, hvor sollyset strømmer ind
I lang tid har vi opnået mere med mindre – det er en del af vores arv. Vi arbejder også aktivt på at omdanne affald til ressourcer, indkøbe fødevarer og materialer på en ansvarlig måde og beskytte naturressourcerne. Og da vi vil være energiuafhængige, er vi i fuld gang med at gå over til vedvarende energi. Download IKEA Sustainability Report 2013 (PDF)
ENERGI OG RESSOURCER: KLIMA OG ENERGI | TRÆ | BOMULD | VAND | AFFALD | MADVARER
KLIMA OG ENERGI
Vi vil være energiuafhængige
Vi vil have en positiv indvirkning på miljøet, og derfor har vi et mål om 100% vedvarende energi inden udgangen af 2020. Ved hjælp af vedvarende ressourcer, f.eks. vinden og solen, vil vi producere lige så meget vedvarende energi, som vi bruger. Vi gør også vores bygninger mere effektive, så det kræver mindre energi at drive dem. Download vores bæredygtighedsstrategi, People & Planet Positive
Mænd, der installerer solpaneler på et IKEA varehus
Vi har installeret mere end 300.000 solpaneler på IKEA bygninger verden over.
Luftfoto af et IKEA varehus med solpaneler
Vores plan er at blive energiuafhængige
Vi er allerede godt på vej gennem investeringer i energieffektivitet og produktion af vedvarende energi.
En vindmøllepark
Sådan når vi vores mål
Vi har afsat 1,5 milliarder euro til investeringer (hovedsagelig i vind- og solenergi) indtil 2015, som skal hjælpe os med at nå vores mål om energiuafhængighed.
VORES MÅL
Inden udgangen af 2020 vil vi producere lige så meget vedvarende energi, som vi bruger
Vi sender flere produkter og mindre luft
Vi sender vores produkter over hele verden, men vil gerne undgå at sende luft med samtidig. Det er her, fyldningsgraden kommer ind i billedet – den del af pladsen i lastbiler og containere, der rent faktisk udnyttes. Flere produkter pr. last betyder færre lastbiler, tog og skibe og et væsentligt fald i CO2-udledningerne. Det er vores mål at hæve fyldningsgraden fra 62% (i dag) til 70%. Det er mere, end det lyder til, fordi vægtbegrænsninger ofte forhindrer os i at fylde containere og lastbiler helt op.
Medarbejder i IKEA varehus, der flytter produkter, som er stablet på en papirpalle
Et skift fra træpaller til papirpaller har reduceret vores CO2-udledning til transport af IKEA produkter med 75.000 tons pr. år.
VIDJA lampe
Vi holder det enkelt
Vi søger altid nye måder at forbedre vores produkter på. F.eks. har vi ændret vores VIDJA lampe, så den er blevet nemmere at samle, ved at fjerne 24 ud af de 33 komponenter. Det har reduceret emballagens vægt med 28%, og på grund af den mindre volumen kan der nu være 128 lamper på en palle, hvor der før kun kunne være 80. Se VIDJA bordlampe
EKTORP sofa
Vi tænker uden for boksen
Ind imellem, når vi tror, at et produkt ikke kan blive bedre, beslutter vi os for at prøve alligevel. En af vores produktdesignere fandt ud af, hvordan man kunne pakke EKTORP sofa fladere og reducere transportkassen til næsten det halve. Det mindskede transportudgifterne, CO2-udledningen og prisen – men kvaliteten var den samme! Se EKTORP sofaserie
ENERGI OG RESSOURCER: KLIMA OG ENERGI | TRÆ | BOMULD | VAND | AFFALD | MADVARER
Et rum fyldt med IKEA produkter fremstillet af træ
TRÆ
Naturligt smukt
Vi er helt vilde med træ. Det er et levende, holdbart og varmt materiale, der bli'r smukkere med årene og er både fornybart og genanvendeligt. Derfor gør vi en stor indsats for at beskytte og bevare denne vigtige naturressource.
Vi bruger træressourcerne fornuftigt
Træ er et af vores vigtigste materialer, og det bruges i mange af vores produkter. Vi leder kontant efter metoder til at udnytte det træ, vi bruger, optimalt ved at designe vores produkter, så vi minimerer materialeforbruget og øger effektiviteten i produktionen.
Vi har i mange år samarbejdet med andre om at øge forsyningen af træ fra ansvarligt drevne skove. Vi har været med til at grundlægge Forest Stewardship Council® (FSC), og vi har nu 21 skovteknikere, der arbejder på at sikre, at alt træ bliver købt i overensstemmelse med vores standarder for skovdrift, og at vi øger andelen af certificeret træ i vores forsyningskæde.
De 5 lande, vi indkøber mest træ i, er Polen, Sverige, Rusland, Litauen og Tyskland.
Inden august 2020 bliver vi "Forest Positive", dvs. at der fortsat er fuld overholdelse af vores krav til skovdrift, og at vi fremmer bæredygtig skovdrift ud over vores egne behov og i hele branchen. Vi bidrager også til at stoppe skovrydning.
No Youtube Player
Tai Wen er skovbrugsspecialist i IKEA og sikrer, at træ fra Kina indkøbes på en ansvarlig måde.
En skovbrugsspecialist, der måler væksten
Vi sætter standarder for skovdrift
I vores IWAY Forestry Standard stilles der klare krav til alt træ, der bruges i IKEA produkter – herunder forbud mod ulovligt fældet træ, træ fra kilder, der er involveret i skovrelaterede sociale konflikter, og træ fra skove med høj bevaringsværdi. Alle leverandører skal leve op til standarden, før de kan levere til os, og vi foretager løbende kontrolbesøg. Download IWAY Forestry Standard (PDF)
IKEA bøjler fremstillet af træ
Vi bruger træ fra mere bæredygtige kilder
Ud over at leverandørerne skal opfylde vores IWAY Forestry Standard, har vi øget mængden af træ fra mere bæredygtige kilder – dvs. genanvendt træ og træ fra FSC-certificerede skove – fra 22,6% til 32,4% i 2013. Vores mål er 50% inden udgangen af 2017. Læs mere på FCS' hjemmeside
Vores partnerskab med WWF
Vi samarbejder med WWF og andre om at bekæmpe ulovlig træfældning og fremme en ansvarlig handel med tømmer. IKEA og WWF har siden 2002 samarbejdet om at fremme troværdig skovcertificering og kortlægge og beskytte skove med høj bevaringsværdi for at sikre de biologiske og sociale skovværdier. Indtil videre har vi været med til at forbedre skovforvaltningen i Europa og Asien og bidraget til at øge omfanget af FSC-certificerede skovområder med ca. 30 millioner hektar i de lande, hvor vi arbejder sammen. Læs mere om vores partnerskab på WWF's hjemmeside
Vi støtter 13 WWF-projekter i 11 lande, der har til formål at fremme en mere ansvarlig skovforvaltning.
Verdenskort, der viser de 13 WWF-projekter, som IKEA støtter, i 11 lande
Laos
Vietnam
Cambodia
Rusland
Kina
Ukraine
Litauen
Bosnien-Hercegovina
Rumænien
Bulgarien
ENERGI OG RESSOURCER: KLIMA OG ENERGI | TRÆ | BOMULD | VAND | AFFALD | MADVARER
En bomuldsbonde, der holder et stykke "Better Cotton"
BOMULD
Et af vores yndlingsmaterialer
Bomuld er et naturligt, fornybart materiale, der bruges i nogle af vores mest efterspurgte produkter – fra sofaer og puder til sengetøj og lampeskærme. Vi arbejder ihærdigt på at gøre bomuldsdyrkningen bedre for mennesker og miljø.
Hvorfor er bæredygtig bomuld bedre?
Vi elsker at arbejde med bomuld, fordi det er blødt, åndbart og fornybart. Men konventionel bomuldsdyrkning er ofte skadeligt for miljøet og de mennesker, der dyrker den. Derfor arbejder vi sammen med bønderne om at hæve standarderne, og børnearbejde er strengt forbudt i vores forsyningskæde. Vi samarbejder også med organisationer som Better Cotton Initiative (BCI) og WWF, så vi kan sætte ind over for de komplekse bæredygtighedsmæssige problemstillinger i bomuldsproduktionen på en helhedsorienteret måde. Vores mål er, at al den bomuld, vi bruger, inden udgangen af 2015 skal komme fra mere bæredygtige kilder, være produceret i overensstemmelse med Better Cotton Initiative (BCI), produceret i henhold til amerikanske standarder for bæredygtighed eller komme fra bomuldsbønder, der arbejder med Better Cotton Initiative-standarden som mål. Læs mere på BCI's hjemmeside
No Youtube Player
Se, hvordan vi samarbejder med bønderne, BCI og WWF om at forandre bomuldsindustrien.
Bomuldsaktivist Sundar Borude underviser i bæredygtig bomuldsdyrkning
Mød en succesrig bomuldsbonde
Sundar Borude i delstaten Maharashtra i det centrale Indien er blevet underviser og fortaler for IKEA og WWF's fælles bomuldsprojekter til fremme af bedre dyrkningsmetoder. Han underviser sine naboer i de enkle metoder, der har gjort hans eget landbrug mere rentabelt – f.eks. i brugen af færre kemikalier og mindre vand. Læs mere om vores partnerskab på WWF's hjemmeside
FÄRGLAV, et sengesæt, der er fremstillet af en blanding af bomuld og lyocell
Vi finder alternativer til bomuld
Selv om bomuld stadig er et af de materialer, vi bruger mest af, er vi konstant på udkig efter alternative fornybare materialer. I vores FÄRGLAV sengesæt er bomuld kombineret med lyocell, en blød, åndbar tekstilfiber, der er udvundet fra træ. Se FÄRGLAV sengesæt
ENERGI OG RESSOURCER: KLIMA OG ENERGI | TRÆ | BOMULD | VAND | AFFALD | MADVARER
Rent ferskvand, der løber ned over et par hænder
VAND
Vand skal behandles med respekt
Vand er en forudsætning for liv – men i nogle dele af verden er rent ferskvand en luksus. Derfor er vand et vigtigt emne for os og vores leverandører, hvad angår både kvantitet og kvalitet. Det er vores mål inden august 2020 at blive "Water Positive" ved at fremme ansvarlig forvaltning af vandressourcer i hele vores værdikæde. Ved at samarbejde med andre kan vi bidrage til at forbedre forvaltning af vandressourcer i de områder med vandmangel, vi opererer i, ved at fokusere på vandforbrug og vandkvalitet.
Rensningsanlæg på fabrikken hos en IKEA leverandør i Bangladesh
Vandbesparelser i Bangladesh
En af vores største tekstilleverandører i Bangladesh bruger store mængder vand til sin IKEA produktion – ca. 1,7 millioner m3 om året. Som led i vores leverandørudviklingsproces iværksatte vi i 2011/2012 et projekt sammen med leverandøren for at reducere vandforbruget på deres fabrik med mindst 20% og samtidig teste vores retningslinjer for genbrug af vand til tekstiler. Leverandøren har installeret 30 vandmålere rundt omkring på fabrikken for at finde ud af, hvilke processer der bruger mest vand. Leverandøren forventer at kunne spare ca. 292.000 m3 vand om året. Det svarer til ca. 10.256 menneskers årlige vandforbrug i Bangladesh.
Vi følger vandforbruget i hver proces, og der bliver fastsat mål for reduktion af vandforbruget gennem hele tekstilproduktionsprocessen, fra blegning til tryk og farvning. Vi har også identificeret flere steder, hvor spildevandet vil kunne genbruges et andet sted i fabrikken, og vi vil gennemføre pilotprojekter for at teste mulige løsninger og besparelser.
ENERGI OG RESSOURCER: KLIMA OG ENERGI | TRÆ | BOMULD | VAND | AFFALD | MADVARER
AFFALD
Affaldssortering i IKEA
Det ligger i vores rødder ikke at lade noget gå til spilde og at opnå mere med mindre. Vi vil spare på ressourcerne, og det påvirker vores arbejde hver dag. Inden august 2015 vil alle boligindretningsmaterialer, inkl. emballage, være af vedvarende, genanvendelige eller genbrugte materialer.
Vi tilstræber, at der så vidt muligt ikke sendes affald til lossepladsen fra vores varehuse og andre IKEA aktiviteter.
En genbrugsstation i et IKEA varehus
Elpærer indsamlet til genbrug
Tag dine genbrugsvarer med i IKEA!
Vi vil gøre det så nemt som muligt for dig at aflevere dine varer til genbrug, og derfor tilbyder vi faciliteter til dette i IKEA varehusene. Vidste du, at du kan aflevere batterier og sparepærer i de fleste IKEA varehuse? Se, hvad du kan aflevere i dit lokale IKEA varehus
Kundegenbrugsstation i et IKEA varehus
VIDSTE DU?
I 2013 blev 87% af affaldet fra vores aktiviteter genanvendt
ENERGI OG RESSOURCER: KLIMA OG ENERGI | TRÆ | BOMULD | VAND | AFFALD | MADVARER
MADVARER
Mad, du har det godt med
Vi serverer og sælger madvarer til 261 millioner kunder om året i Restauranten og Swedish Food Market. Vores metoder omfatter bl.a. brug af bæredygtige og økologiske ingredienser – hvilket betyder, at vi indkøber ingredienser, der er certificeret efter anerkendte standarder og overholder standarder om dyrevelfærd.
En UTZ-certificeret bonde undersøger en kaffeplante
Siden 2008 er al kaffe, der serveres og sælges i IKEA, UTZ-certificeret.
VI VIL INDKØBE MADVARER PÅ EN ANSVARLIG MÅDE
Økologisk på IKEA menuen
Mere økologi end nogensinde
Vi har forskellige økologiske menuer i restauranten, både til voksne og børn.
En sæk UTZ-certificerede kaffebønner
UTZ-certificerede madvarer, vi er stolte af
UTZ Certified er en uafhængig organisation, der anerkender kaffe, te og chokolade, som er dyrket på en bæredygtig måde. Den er en af de førende bæredygtighedsstandarder for disse produkter. Læs mere på UTZ's hjemmeside
Frisk laks på et leje af is
Ansvarligt indkøbt fisk og skaldyr
Alle vildtfangede fisk og skaldyr skal komme fra fiskeri, der er certificeret efter MSC (Marine Stewardship Council), eller være kvalificeret i WWF's Fiskeguide som arter fra sunde og ansvarligt forvaltede bestande. Download Fiskeguiden på WWF's hjemmeside
DU ER MÅSKE OGSÅ INTERESSERET I:
Affaldssorteringsløsninger kan reducere din indvirkning på miljøet
ET MERE BÆREDYGTIGT LIV DERHJEMME
Mange bække små ...
Find ud af, hvad der gør IKEA til en inspirerende arbejdsplads. Se, hvordan affaldssortering kan reducere din indvirkning på miljøet Gå til siden Et mere bæredygtigt liv derhjemme
Selvstændiggørelse af piger og kvinder er med til at skabe helhedsorienterede løsninger på fattigdom og børnearbejde
MENNESKER OG SAMFUND
Vi sætter mennesker i første række
Vi er med til at skabe en bedre hverdag for mennesker over hele verden. Læs mere på siden Mennesker og samfund