ENERGI OG RESSOURCER

Vi skaber positive forandringer

En skov, hvor sollyset strømmer ind
I lang tid har vi opnået mere med mindre – det er en del af vores arv. Vi arbejder også aktivt på at omdanne affald til ressourcer, indkøbe fødevarer og materialer på en ansvarlig måde og beskytte naturressourcerne. Og da vi vil være energiuafhængige, er vi i fuld gang med at gå over til vedvarende energi. Download IKEA Sustainability Report 2015 (PDF)
ENERGI OG RESSOURCER: KLIMA OG ENERGI | TRÆ | BOMULD | VAND | AFFALD | MADVARER
KLIMA OG ENERGI
Vi har brug for din hjælp til at skabe forandringer
Vi kan alle hjælpe med at håndtere det, der nu er blevet en af menneskehedens største udfordringer – at sørge for, at vores børn og deres børn vil få en sikker og lykkelig fremtid her på jorden.
Få et hurtigt overblik over klimaforandringer, og find ud af, hvad vi alle kan gøre ved det.
No Youtube Player
No Youtube Player
No Youtube Player
en blå baggrund med 4 vindmøller på række og hvid tekst
Støt en fremtid med
100 % ren energi
Underskriv appellen på momentforaction.org
1 mia. euro til håndtering af klimaforandringerne
Der er brug for handling nu for at håndtere klimaforandringerne. Derfor har IKEA Group og IKEA Foundation forpligtet sig til at investere 1 mia. euro.
No Youtube Player
Vidste du, at IKEA Group vil producere lige så meget vedvarende energi, som vi bruger i IKEA bygninger, inden udgangen af 2020?
600 millioner euro til investeringer i
vind- og solenergi
De nye forpligtelser bygger på de 1,5 milliarder euro, vi har investeret i vind- og solenergi siden 2009 i 314 havvindmøller og næsten 700.000 solpaneler på IKEA bygninger.
Vi mener, at fornybar energi er fremtiden.
Vi vil gøre vores virksomheder energiuafhængige for at hjælpe med at håndtere klimaforandringerne. Et af vores mål er i 2020 at producere lige så meget vedvarende energi, som vi bruger. Vi har allerede installeret over 700.000 solpaneler på vores varehuse og bygninger i hele verden, og vi ønsker at give vores kunder de samme muligheder i deres hjem.
Vi ved, at vores kunder ønsker at leve et mere bæredygtigt liv derhjemme, og vi ved også, at vores kunder gerne vil spare på elregningen og producere ren energi.
Vi er begyndt på en rejse og tilbyder nu også vores solpaneler uden for Storbritannien, Holland og Schweiz i de kommende år.
400 millioner euro til støtte af
mennesker og lokalmiljøer
IKEA Foundations tilsagn om økonomisk hjælp vil styrke fattige samfunds modstandskraft over for klimaændringer og hjælpe dem med at indføre vedvarende energiteknologier i deres hjem, skoler, lokalsamfund og virksomheder.
Vi er gået helt over til LED
Vidste du, at LED pærer bruger op til 85% mindre energi end glødepærer og holder i op til 20 år?
Vidste du,
at LED pærer bruger op til 85% mindre energi
end almindelige pærer og holder i op til 20 år?
ENERGI OG RESSOURCER: KLIMA OG ENERGI | TRÆ | BOMULD | VAND | AFFALD | MADVARER
Træ
Vi er helt vilde med træ
Vi elsker træ, fordi det er holdbart, fornybart og kan genanvendes. Som en af detailsektorens største aftagere af træ leder vi altid efter metoder til at udnytte træet optimalt. Se filmene, og find ud af, hvordan vi arbejder for at beskytte og bevare denne værdifulde ressource.
Download oversigten over, hvordan vi bliver Forest Positive i 2020
No Youtube Player
Vi bliver Forest Positive
No Youtube Player
Hør Steve Howard, Chief Sustainability Officer i IKEA Group, fortælle om vores mål om at blive Forest Positive i 2020.
No Youtube Player
Se, hvordan skovbrugsspecialist Egle Petrylaite samarbejder med vores leverandører om at sikre, at træet indkøbes på en ansvarlig måde.
4 personer i skoven, der gennemgår en IWAY kvalitetstjekliste
Klare standarder for ansvarlig skovdrift
Vores IWAY Forestry Standard fastsætter klare krav til alt træ, der bruges i IKEA produkter. Det omfatter bl.a. forbud mod ulovligt fældet træ, træ fra områder, der er involveret i skovrelaterede sociale konflikter, og træ fra skove med høj bevaringsværdi. Alle leverandører skal leve op til standarden, før de kan levere til os. Vi forbedrer vores relationer med leverandørerne ved at foretage kontrolbesøg. Download vores IWAY Forestry Standard for at læse mere (PDF)
WWF-kort, der viser samarbejdsprojekter mellem IKEA og WWF i Litauen, Ukraine, Bosnien-Hercegovina, Rumænien, Bulgarien, Rusland, Kina og Laos
Litauen
Ukraine
Bosnien-Hercegovina
Rumænien
Bulgarien
Rusland
Kina
Laos
Vietnam
Cambodia
Certificering af skove i samarbejde med WWF
Vi samarbejder med WWF og andre om at bekæmpe ulovlig træfældning og fremme en ansvarlig handel med tømmer. IKEA og WWF har siden 2002 arbejdet sammen om at fremme pålidelig skovcertificering. Arbejdet omfatter kortlægning og beskyttelse af skove med høj bevaringsværdi for at sikre de biologiske og sociale skovværdier. Indtil videre har vi været med til at forbedre skovforvaltningen i Europa og Asien og bidraget til at øge omfanget af FSC®-certificerede skovområder med ca. 35 mio. hektar (et område svarende til Tyskland) i de lande, hvor vi arbejder sammen. Læs mere om vores partnerskab på WWF's hjemmeside
Vi griber ind, når noget går galt
For nogle år siden opdagede vi, at nogle af vores papirprodukter indeholdt fibre af tropisk hårdttræ. Det er ikke i overensstemmelse med vores standarder. Efter en grundig undersøgelse forbedrede vi vores interne procedurer for at sikre, at det ikke kan ske igen.
Vi forhindrer brug af ulovligt fældet valnøddetræ
For ca. 5 år siden opdagede vores skovbrugseksperter, at der blev foretaget ulovlig fældning af valnøddetræ i Kina. Derfor holdt vi op med at bruge dette træ i vores produkter. MOLGER badeværelsesserie fremstilles nu af birk fra certificerede skove.
Læs mere om, hvordan vi arbejder med skovdrift
Ud over at leverandørerne skal opfylde vores IWAY Forestry Standard, har vi øget mængden af træ fra mere bæredygtige kilder – dvs. genanvendt træ og træ fra FSC®-certificerede skove – til 50% i 2015. Vores mål er 100% inden udgangen af 2020. Læs mere om dette arbejde på FSC®'s hjemmeside
Download IWAY Forestry Standard og standarder fra Forest Stewardship Council® (PDF) Download vores bæredygtighedsstrategi, People & Planet Positive (PDF)
ENERGI OG RESSOURCER: KLIMA OG ENERGI | TRÆ | BOMULD | VAND | AFFALD | MADVARER
Rent ferskvand, der løber ned over et par hænder
VAND
Vand skal behandles med respekt
Vand er en forudsætning for liv – men i nogle dele af verden er rent ferskvand en luksus. Derfor er vand et vigtigt emne for os og vores leverandører, hvad angår både kvantitet og kvalitet. Det er vores mål inden august 2020 at blive "Water Positive" ved at fremme ansvarlig forvaltning af vandressourcer i hele vores værdikæde. Ved at samarbejde med andre om at fokusere på vandforbrug og vandkvalitet kan vi bidrage til at forbedre forvaltning af vandressourcer i de områder med vandmangel, vi opererer i.
Samarbejde om at spare vand og energi i Indien
Nogle fabrikker i Sydindien kan kun få vand nok ved at transportere det 50 km. Gammeldags maskiner og en forurenet vandforsyning gør produktionen endnu mindre vand- og energieffektiv. Jansons, en tekstilleverandør i Erode i Sydindien, blev inspireret af IKEA strategien People & Planet Positive og startede et samarbejdsprojekt for at løse problemet. Projektet omfatter bl.a. et system, der genanvender spildevand til trykning, en ny farveproces, der kræver mindre vand, og som sikrer at motorerne kører kun, når der er brug for det.

"Vores forarbejdningsfabrik ligger i et område, hvor der er mangel på vand og energi, og det var et mareridt for os," siger hr. Thirukumar, administrerende direktør i Jansons Industries. "IKEA hjalp os med at få øjnene op for, hvor stor en forskel projektet gjorde, og vi blev motiveret til at finde flere muligheder. Takket være vores medarbejderes engagement har vi indtil videre sparet over 285 MWh energi og 69 mio. liter vand."
Rensningsanlæg på fabrikken hos en IKEA leverandør i Bangladesh
Water
Vand pumpes ind i et rensningsanlæg i Bangladesh.
Over 23 mio. mennesker i Bangladesh har ikke rent drikkevand.

"Jeg ønsker ikke, at mine børn og børnebørn skal være en del af den statistik. Jeg vil sørge for, at min virksomhed ikke gør noget, der gi'r fremtidige generationer problemer", siger Shah S Alam, administrerende direktør i Unilliance, en IKEA tekstilleverandør i Bangladesh. Han har spillet en vigtig rolle i de vandprojekter, IKEA har iværksat i virksomheden, og han tilskynder Unilliance til at deltage i endnu flere ambitiøse projekter for at sætte vandforbruget ned.
"Da vi begyndte at samarbejde med IKEA, havde vi allerede et rensningsanlæg, der fjernede forurenende stoffer fra vores spildevand, inden det blev ledt ud i miljøet. Men IKEA foreslog, at vi overvejede, hvordan vi kunne reducere og genanvende vores spildevand."

"Efter nogle enkle ændringer bruger vi nu f.eks. spildevand til køling af vores maskiner. På den måde sparer vi ca. 100 m3 vand hver dag – det svarer til 15 olympiske svømmehaller om året!"

"I løbet af 5-10 år bliver lovene i Bangladesh ændret, så alle skal genanvende deres spildevand. Takket være samarbejdet med IKEA er vi et skridt foran alle andre, og vores kunder lægger mærke til forskellen," siger han.
ENERGI OG RESSOURCER: KLIMA OG ENERGI | TRÆ | BOMULD | VAND | AFFALD | MADVARER
AFFALD
Affaldssortering i IKEA
Vores mål er at fjerne affald fra vores virksomheder. I 2020 vil 90% af affaldet fra vores egne virksomheder blive genanvendt eller indgå i energiproduktion, og materialerne fra 80% af affaldet fra varehuse og distributionscentre vil blive genanvendt.
Vi tilstræber, at der så vidt muligt ikke sendes affald til lossepladsen fra vores varehuse og andre IKEA aktiviteter.
En genbrugsstation i et IKEA varehus
Tag dine genanvendelige produkter med i IKEA!
Vi vil gøre det så nemt som muligt for dig at aflevere dine varer til genanvendelse, og derfor tilbyder vi faciliteter til dette i IKEA varehusene. Vidste du, at du kan aflevere batterier og sparepærer i de fleste IKEA varehuse? Se, hvad du kan aflevere i dit lokale IKEA varehus
Elpærer indsamlet til genanvendelse
Vi skaber en cirkulær økonomi
Vi arbejder hen imod et cirkulært IKEA, hvor ressourcerne bruges mere effektivt i en cirkel bestående af reparation, genanvendelse og genbrug. Kunderne kan indlevere uønskede IKEA møbler til en række varehuse, hvor møblerne bliver solgt eller foræret til velgørende formål. Og i nogle lande har vi et madrasprogram, hvor brugte madrasser indgår i energiproduktion, eller materialerne bliver genanvendt. I nogle varehuse indsamler vi også kundernes brugte tekstiler. Det er begyndelsen på en spændende udvikling frem mod at slutte cirklen i IKEA.
Stablede tæpper
Vidste du?
I 2015 blev 89% af affaldet fra vores virksomheder genanvendt
Kundegenbrugsstation ved et IKEA varehus
ENERGI OG RESSOURCER: KLIMA OG ENERGI | TRÆ | BOMULD | VAND | AFFALD | MADVARER
MADVARER
Mad, du har det godt med
Vi vil tilbyde mad, der er velsmagende, bæredygtig og ernæringsmæssigt afbalanceret. Derfor har vi valgt at udvide sortimentet af madvarer i vores IKEA Restauranter og Swedish Food Markets med mere bæredygtige og økologiske valgmuligheder. Vi udvælger altid omhyggeligt råvarer, der er certificeret og opfylder standarder for miljømæssig og social ansvarlighed, og samtidig tilføjer vi nye produkter til vores sortiment, som er sundere for dig.
No Youtube Player
"Jeg dyrker økologisk kaffe. Jeg vil ikke bruge kemikalier. Miljøet er det vigtigste, uden et godt miljø har vi ingenting".

Americo Gil Guevara, økologisk kaffebonde
Kurv med friskplukkede, UTZ-certificerede kaffebønner.Dåse med nyristede kaffebønner.En pose fyldt med espressokaffebønner vist sammen med en gammel kaffemølle.
Nyd en portion velsmagende grøntsagsboller
Vores grøntsagsboller er fulde af friske råvarer, f.eks. kikærter, grønærter, gulerødder, peberfrugter, majs og grønkål. Så kan du nyde et nærende måltid, som er fuldt af protein og næringsstoffer. De gi'r også en lavere CO2-udledning. Alt i alt er de et velsmagende alternativ til vores ikoniske kødboller.
IKEA grøntsagsboller i en pande af støbejern omkranset af et løg, en gulerod og grønt.
Vi vil indkøbe madvarer på en ansvarlig måde.
Vi vil indkøbe madvarer på en ansvarlig måde
Nærbillede af hoved og hale af en laks på is.
Ansvarligt indkøbt laks
Sund og velsmagende fisk gi'r sunde og glade kunder. Derfor har IKEA deltaget i en dialog med globale miljøeksperter for at udvikle ansvarlige standarder for lakseopdræt, der er bedre for fiskene og for miljøet. Al IKEA laks kommer fra laksefarme, der er certificeret efter standarderne i Aquaculture Stewardship Council (ASC).
Nærbillede af fisk og rejer på is.
Vi tilbyder dig velsmagende og mere bæredygtige skaldyr
Alle de fisk og rejer, der fanges i det fri og sælges i IKEA, kommer fra fiskefarme, der er uafhængigt certificeret efter Marine Stewardship Council (MSC) standarder. Når du nyder MSC-certificerede skaldyr, kan du være sikker på, at du støtter bæredygtigt fiskeri og beskytter bestandene af skaldyr i kommende generationer.
Nærbillede af svenske tyttebær i en skål.
Vi har samlet nogle fantastiske økologiske valgmuligheder til dig
Vi arbejder med det ambitiøse mål, at vi ikke vil sende noget køkkenaffald på genbrugspladsen. Det er bare en af de ting, vi gør for at reducere vores miljøpåvirkning. Men hvor forsvinder vores køkkenaffald så hen? Det bli'r brugt til kompost eller biogas.
Nærbillede af kaffebønner i et fad af keramik omgivet af blade.
UTZ og økologi - en go' kombination
Al den kaffe, vi sælger i Svensk Madmarked, bistroen og Restauranten er både økologisk og UTZ-certificeret. Den velsmagende bønne opfylder strenge, uafhængige krav for at sikre bæredygtige dyrkningsstandarder og rimelige vilkår for arbejderne. Du kan indda spore oprindelsen af den kaffe, du køber, på utzcertified.org/ikea.
Nærbillede af kakaobønner i et sort fad omgivet af blade.
Chokolade, du har det godt med at spise
Kakaoen i chokoladebarer fra IKEA opfylder strenge, uafhængige krav for at sikre bæredygtige dyrkningsstandarder og rimelige vilkår for arbejderne. Du skal bare holde øje med mærket UTZ Certified i Svensk Madmarked. Hvis du vil spore oprindelsen af den kakao, der er brugt i din UTZ-certificerede chokoladebar, så gå ind på utzcertified.org/ikea.
Nærbillede af en pose med køkkenaffald, der bruges til kompost eller biogas.
Intet går til spilde
Vi arbejder med det ambitiøse mål, at vi ikke vil sende noget køkkenaffald på lossepladsen. Det er bare en af de ting, vi gør for at reducere vores miljøpåvirkning. Men hvor forsvinder vores køkkenaffald så hen? Det bli'r brugt til kompost eller biogas.
DU ER MÅSKE OGSÅ INTERESSERET I:
Affaldssorteringsløsninger kan reducere din indvirkning på miljøet
ET MERE BÆREDYGTIGT LIV DERHJEMME
Mange bække små ...
Se, hvordan affaldssortering kan reducere din indvirkning på miljøet Gå til siden Et mere bæredygtigt liv derhjemme
Selvstændiggørelse af piger og kvinder er med til at skabe helhedsorienterede løsninger på fattigdom og børnearbejde
MENNESKER OG SAMFUND
Vi sætter mennesker i første række
Vi er med til at skabe en bedre hverdag for mennesker over hele verden. Læs mere på siden Mennesker og samfund