Små rum kræver smarte løsninger – uanset om du går ind eller ud