LIDÉ A KOMUNITY

Lidé jsou u nás na prvním místě

Žena s dítětem v Indii
Chceme se podílet na vytváření lepšího každodenního života pro lidi a komunity, dotčené naší činností. Tato snaha byla vždy součástí našeho přístupu a dnes je ještě důležitější, jak se dále rozvíjíme a rozrůstáme po celém světě. Stáhněte si zprávu o udržitelnosti za rok 2015 (pdf)
LIDÉ A KOMUNITY: NADACE IKEA | DOBRÉ PŘÍKLADY | DODAVATELÉ | LIDSKÁ PRÁVA
Každý rok podpoříme 20 organizací částkou 1 milion korun
Podporujeme 300 škol
Učíme děti chránit přírodu
Pro nejdůležitější lidi na světě
Za rok jsme díky vám pomohli sesbírat 240 tun textilu Jak pomáhame v České republice
 Pro nejdůležitější lidi na světě
Spolu s vámi vytváříme lepší život pro co nejvíce dětí, které jsou pro nás těmi nejdůležitějšími lidmi na světě.

Naše obchodní domy pravidelně podporují organizace ve svém okolí, které pomáhají dětem, a zlepšují tak prostředí, ve kterém děti žijí.

Podívejte se na projekty, které jsme podpořili, a zapojte se na www.spolusvami.cz/deti
 Učíme děti chránit přírodu
V IKEA klademe velký důraz na ochranu životního prostředí. Program Ekoškola učí děti z 300 českých základních a středních škol, jak se šetrně chovat k přírodě a zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme.

Věříme, že podporovat děti k tomu, aby cítily za tuto oblast zodpovědnost, pomůže do budoucna chránit naši planetu, která je domovem nás všech.

Podívejte se na projekty ze svého okolí na www.spolusvami.cz/priroda. Program realizuje Sdružení TEREZA.
Pomáháme Diakonii Broumov
Svěřte nám nepotřebný textil. Dáte tím práci lidem bez domova, kteří tento materiál zpracovávají k dalšímu použití. Použitelné oblečení je určeno pro sociálně slabší občany. Silně poškozený textil projde ekologickou recyklací.

Můžete k nám přinést: letní a zimní oblečení, látky (min. 1 m²), povlečení, ručníky, záclony, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle a nepoškozenou obuv.
Co vzít nemůžeme: znečištěný a vlhký textil, matrace a koberce.
 Pomáháme Diakonii Broumov
NADACE IKEA
Lepší příležitosti pro děti
Každé dítě si za jakýchkoliv okolností zaslouží domov, vstup do života v dobrém zdraví, kvalitní vzdělání a udržitelný příjem rodiny. Nadace IKEA Foundation již řadu let podporuje programy připravované uznávanými organizacemi jako je UNICEF a nadace Clinton Foundation, jejichž cílem je pomoci dětem a dospívajícím v nejchudších oblastech, aby si pro sebe a své rodiny mohly vytvořit lepší budoucnost. Aktuálně podporované programy by měly pomoci do konce roku 2015 asi 100 mil. dětem.
Více informací najdete na stránkách IKEA Foundation
Dvě děti v utečeneckém táboře
Každý rok použije Nadace IKEA Foundation desítky milionů euro ze zisků IKEA a daruje je na dobročinné účely.
3 způsoby, jak nadaceIKEA Foundation pomáhá dětem
ZPŮSOBY, JAK NADACE IKEA FOUNDATION POMÁHÁ DĚTEM
Dívka ve škole
Podporujeme ženy a dívky
Poskytujeme jim podporu ve formě vzdělání, tréninku dovedností, zlepšené zdravotní péče nebo poskytováním malých půjček, které jim umožní založit si vlastní živnost. Tím současně pomáháme i dětem - k lepšímu vzdělání, lepšímu zdravotnímu stavu a budoucím příležitostem. Těmito programy nadace IKEA Foundation umožňuje ženám a dívkám, aby si zlepšily postavení a  dokázaly se postarat o sebe a své rodiny. Více se dozvíte na stránkách IKEA Foundation
Chlapec v utečeneckém táboře
Lepší život pro děti uprchlíků
Každý rok milióny dětí ztratí téměř vše během přírodních katastrof nebo sociálních konfliktů. Nadace IKEA Foundation uvolnila na podporu UN Refugee Agency 73 milionů euro, které budou využity na příbytky, vzdělání a péči o rodiny uprchlíků v Etiopii, Súdánu a Bangladéši. Více informací najdete na stránkách IKEA Foundation
Malé děti, které nechodí do školy, jsou nejzranitelnější
Prevence dětské práce
Již více než deset let pracuje IKEA s nadací Save the Children a UNICEF.Od roku 2000 jsme darovali 60 milionů euro na potírání hlavních příčin dětské práce v Indii a Pákistánu. Do konce roku 2017 bychom takto chtěli pomoci 16 milionům dětí. Na internetových stránkách IKEA Foundation najdete více informací o tom, jak se snažíme předcházet dětské práci
LIDÉ A KOMUNITY: LIDSKÁ PRÁVA | DODAVATELÉ | NADACE IKEA FOUNDATION | DOBRÝ ÚČEL
DODAVATELÉ
Budujeme dobré vztahy
Chceme, aby každý měl z výrobků, které prodáváme, dobrý pocit. Proto také vkládáme velké úsilí do budování dobrých vztahů s našimi dodavateli - a jejich dodavateli. Na celém světě pracuje pro přímé dodavatele IKEA asi 600 000 lidí a my chceme, aby se jim dostalo dobrého a spravedlivého zacházení.
Proto jsme v roce 2000 začali uplatňovat náš kodex pro dodavatele, kterému říkáme IWAY. Naši dodavatelé pak musí informovat o požadavcích v tomto kodexu své dodavatele - a my je v tom samozřejmě podporujeme. Povinnost dodržovat IWAY platí pro všechny dodavatele, jinak s nimi ukončíme spolupráci.
No Youtube Player
Naše dodavatele pravidelně navštěvujeme, abychom si ověřili, že postupují v souladu s kodexem IWAY. Ročně provedeme asi 1 000 auditů.
Co je IWAY Standard?
IWAY Standard je kodex, který hraje významnou roli v našich snahách o pozitivní rozvoj. Specifikuje minimální požadavky na oblast ochrany životního prostředí, sociální oblast a pracovní podmínky.
Naše dodavatele pravidelně kontrolujeme, abychom měli jistotu, že dodržují IWAY Standard. Pracuje pro nás asi 80 IKEA auditorů a také auditoři nezávislých třetích stran, kteří provádějí ohlášené i neohlášené kontroly u dodavatelů a jejich subdodavatelů.
IWAY Standardy jsou vyvěšené na zdi továrny dodavatele
IWAY Standard mimo jiné klade tyto požadavky:
- Žádná dětská práce
- Žádná nucená nebo otrocká práce
- Žádná diskriminace
- Svoboda sdružování
- Alespoň minimální mzda a zaplacené přesčasy
- Bezpečné a zdravé pracovní prostředí, prevence znečištění vzduchu, vody a země a opatření na úsporu energie. Stáhněte si IWAY Standard
Partnerství se sociálními podnikateli
Sociální podnikatelé se v rámci svého podnikání snaží zlepšovat každodenní život v místech, kde žijí, a řešit palčivé sociální a environmentální problémy jako je odlesňování, snižování chudoby a posilování postavení žen. Proto jsme velice pyšní, že se nám daři budovat dlouhodobé partnerské vztahy se sociálními podnikateli z celého světa.
Při této spolupráci se učíme jeden od druhého, sdílíme zkušenosti i nápady na design. Naše úzká spolupráce nám umožňuje takové kroky, jako přizpůsobení výroby sezónnímu charakteru farmaření. Díky tomu mohou venkovští řemeslníci, kteří pro IKEA vytvářejí kolekce, rozumně vyvažovat svoji práci na kolekcích s povinnostmi vůči rodině a komunitě.
Spolupráce se sociálními podnikateli nám přináší inspiraci a možnost pracovat se zkušenými řemeslníky, kteří ovládají tradiční řemesla. Výrobky, které společně vytváříme, jsou vyráběny ručně v omezeném množství a prodávány ve vybraných obchodních domech IKEA. Veškeré zisky se vrací zpět iniciativě.
No Youtube Player
Řemeslníci ze sociálních podniků Rangsutra, Doi Tung Development Project a Industree PT
Komunita se učí, jak pěstovat lepší bavlnu
Ve spolupráci s WWF se snažíme zlepšit život pěstitelů bavlny
IKEA a WWF spolupracují na programech zaměřených na pěstován bavlny již více než deset let. Díky tomu odhadem asi 110 000 farmářů z Indie, Pákistánu, Číny a Turecka začalo pěstovat balvnu udržitelnějším způsobem. Díky menšímu množství chemikálií a většímu množství přírodních alternativ chemických pesticiců se malých farmářům daří snižovat náklady, aniž by se to nějak projevilo na jejich sklizni. Ušetřené peníze mohou investovat do systému kapénkové závlahy nebo do vzdělání svých dětí. Více o pěstování bavlny (PDF)
LIDÉ A KOMUNITY: LIDSKÁ PRÁVA | DODAVATELÉ | SOCIÁLNÍ PODNIKATELÉ | NADACE IKEA FOUNDATION | KAMPAŇ PRO DOBROU VĚC
SOCIÁLNÍ PODNIKATELÉ
Budování partnerství se sociálními podnikateli
Sociální podnikatelé svou prací vytvářejí sociální změnu. Sociální podnikatelé, kteří jsou našimi partnery, zaměstnávají místní řemeslníky – většinou ženy z venkovských oblastí, které předtím neměly vůbec žádný nebo jen omezený přístup k placené práci a stálému příjmu.
Spolupráce se sociálními podnikateli nás inspiruje a umožňuje nám přístup ke zručným dělníkům, kteří vykonávají tradiční řemesla. Výrobky, na kterých se spolupodílíme, jsou všechny dělané ručně v omezeném počtu a prodávají se ve vybraných obchodních domech IKEA. Veškeré zisky se vrací zpět do iniciativy.
No Youtube Player
No Youtube Player
Tyto ženy nás inspirují. Poslechněte si příběh jedné sociální podnikatelky a jedné řemeslnice v Indii.
LIDÉ A KOMUNITY: IKEA FOUNDATION | DOBRÉ PŘÍKLADY | DODAVATELÉ | LIDSKÁ PRÁVA
LIDSKÁ PRÁVA
Každý si zaslouží lepší každodenní život
Naše vize, jíž je vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí, zahrnuje i zaměstnance IKEA, zákazníky, pracovníky dodavatelů a komunity, kde žijí.
Vedle toho, že se otázkami lidských práv zabýváme již řadu let, objevila se nedávno významná pomoc v podobě globálního standardu, který by měl podnikům pomoci lépe pochopit problematiku lidských práv a způsobů jejich dodržování. Nese název Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a byl vydán v roce 2011. IKEA uplatňuje a propaguje tyto principy v celém hodnotovém řetězci. Problematika lidských práv je rovněž zahrnuta v našem kodexu, nazvaném IWAY Standard. Stáhněte si IWAY Standard (PDF)
Každý člověk na celém světě si zaslouží lepší každodenní život
Důležité nejsou jen materiály, z nichž vyrábíme naše produkty, ale také lidé, kteří se podílejí na výrobě, distribuci, prodeji....
Indická dívka ve škole
Snažíme se děti chránit
Děláme, co je v našich silách, abychom jednali v nejlepším zájmu dítěte, ať už se jedná o způsob, jak navrhujeme výrobky nebo o kroky, jimiž se snažíme předcházet dětské práci.
Náš zájem o děti je hluboký
U výrobků i obchodních domů se snažíme na vše dívat z pohledu dítěte. Chceme, aby naše výrobky pomáhaly dětem při jejich rozvoji a aby se naše obchodní domy staly rájem hraní, kde si mohou hrát stejně jako doma.Spolupracujeme s odborníky na dětský vývoj, abychom poznali a pochopili jejich potřeby v různých fázích vývoje.
Nekompromisní zákaz dětské práce
Jsme přesvědčeni, že je třeba děti ochránit před vykořisťováním, zneužíváním a zanedbáváním. Proto je pro nás dětská práce zcela nepřijatelná a proto děláme vše, abychom ji odstranili nebo předcházeli. Náš kodex týkající se dětské práce, zavedený v roce 2000, jsme sestavili ve spolupráci s nadací Save the Children, Mezinárodní organizace práce(ILO) a UNICEF.
Stojíme o dlouhodobá řešení
Prevence a odstranění dětské práce je obrovský úkol, který se podaří splnit jen tehdy, když budou odstraněny hlavní příčiny. Je proto třeba postupovat holisticky. To je také důvod, proč IKEA Foundation podporuje programy UNICEF a Save the Children zaměřené na dětská práva, realizované ve 25 000 vesnicích v řadě států Indie a Pákistánu. Do konce roku 2017 těmito programy projde 15 milionů dětí. Více informací najdete na stránkách Nadace IKEA Foundation
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:
UDRŽITELNÝ ŽIVOT DOMA
Malé akce s velkým dopadem
Podívejte se, jak úsporné baterie a indukční desky pomáhají šetřit energii a tím i peníze. Udržitelnost u vás doma
Baterie IKEA sníží spotřebu vody až o 50 %
Instalace solárních panelů
ENERGIE A ZDROJE
Pozitivní změna
Podívejte se, jak vyhledáváme materiál a jak dosahujeme energetické soběstačnosti. Přejít na Energie a zdroje