LIDÉ A KOMUNITY

Lidé jsou u nás na prvním místě

Žena s dítětem v Indii
Chceme se podílet na vytváření lepšího každodenního života pro lidi a komunity, dotčené naší činností. Tato snaha byla vždy součástí našeho přístupu a dnes je ještě důležitější, jak se dále rozvíjíme a rozrůstáme po celém světě. Stáhněte si zprávu IKEA Group o udržitelnosti za rok 2016 (pdf)
Každý rok podpoříme 20 organizací částkou 1 milion korun
Podporujeme 300 škol
Učíme děti chránit přírodu
Pro nejdůležitější lidi na světě
Za rok jsme díky vám pomohli sesbírat 240 tun textilu Jak pomáhame v České republice
 Pro nejdůležitější lidi na světě
Spolu s vámi vytváříme lepší život pro co nejvíce dětí, které jsou pro nás těmi nejdůležitějšími lidmi na světě.

Naše obchodní domy pravidelně podporují organizace ve svém okolí, které pomáhají dětem, a zlepšují tak prostředí, ve kterém děti žijí.

Podívejte se na projekty, které jsme podpořili, a zapojte se na www.spolusvami.cz/
 Učíme děti chránit přírodu
V IKEA klademe velký důraz na ochranu životního prostředí. Program Ekoškola učí děti z 300 českých základních a středních škol, jak se šetrně chovat k přírodě a zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme.

Věříme, že podporovat děti k tomu, aby cítily za tuto oblast zodpovědnost, pomůže do budoucna chránit naši planetu, která je domovem nás všech.

Podívejte se na projekty ze svého okolí na www.spolusvami.cz/. Program realizuje Sdružení TEREZA.
Pomáháme Diakonii Broumov
Svěřte nám nepotřebný textil. Dáte tím práci lidem bez domova, kteří tento materiál zpracovávají k dalšímu použití. Použitelné oblečení je určeno pro sociálně slabší občany. Silně poškozený textil projde ekologickou recyklací.

Můžete k nám přinést: letní a zimní oblečení, látky (min. 1 m²), povlečení, ručníky, záclony, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle a nepoškozenou obuv.
Co vzít nemůžeme: znečištěný a vlhký textil, matrace a koberce.
 Pomáháme Diakonii Broumov
Lidská práva
Dokud si nebudou všichni rovni, žádná rovnost neexistuje
Lidská práva platí pro každého, každý den. Proto se naše vize „vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí“, dotýká našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a jejich komunit. A snažíme se ji realizovat neustále, každý z 365 dní v roce. Naši zaměstnanci od nás očekávají spravedlivé zacházení a rovné příležitosti, ať už jsou jakéhokoliv etnika, náboženského vyznání či pohlaví i bez ohledu na věk, fyzické schopnosti či sexuální orientaci. Při rovném zacházení totiž ze sebe každý z nás – muži i ženy - dostává to nejlepší. A je potřeba, aby se i tato rovnost stala každodenní realitou, ne jen ve chvílích, kdy je to příhodné.
Respektování lidských práv, které vychází z Obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv, jsou nedílnou součástí všeho, co děláme a je zakotveno i do našeho kodexu pro dodavatele, nazvaného IWAY Standard.
Stáhněte si IWAY Standard (PDF)
Tři zaměstnanci IKEA v místnosti, kde jsou oranžové stoly, židle, bílé komody a police.
Velká tovární hala, v níž u stolů pracují stovky dělnic a dělníků
Podpora etického náboru dělníků-migrantů
Pro migrující dělníky je příslib lepší budoucnosti často spojený se zadlužením kvůli poplatkům při zprostředkování práce a v nejhorším případě s dlužním otroctvím. V IKEA jsme při náboru a zaměstnávání dělníků nastavili jasná pravidla pomocí kodexu IWAY, který upravuje právě tyto otázky. Za žádných okolností netolerujeme nucenou práci ani obchod s lidmi. Zároveň očekáváme, že naši dodavatelé budou zacházet s dělníky-migranty férově a budou nabízet transparentní podmínky při zaměstnávání stejně jako dobré podmínky k práci a k životu.
Spoluprací k dalším zlepšením
V mnoha zemích je proces náboru komplexní a zahrnuje několik organizací. Naše dodavatele podporujeme v těchto otázkách tím, že jsme partnery Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). V jihovýchodní Asii již úspěšně spolupracujeme na mapování procesu náboru od dodavatelů zpět do domovských zemí migrantů. Získané informace využijeme k další podpoře etického náboru dělníků-migrantů a k napření sil k tomu, abychom docílili trvalé změny.
Další informace o Mezinárodní organizaci pro migraci
Indická dívka ve škole
Snažíme se děti chránit
Děláme, co je v našich silách, abychom jednali v nejlepším zájmu dítěte, ať už se jedná o způsob, jak navrhujeme výrobky nebo o kroky, jimiž se snažíme předcházet dětské práci.
Náš zájem o děti je hluboký
U výrobků i obchodních domů se snažíme na vše dívat z pohledu dítěte. Chceme, aby naše výrobky pomáhaly dětem při jejich rozvoji a aby se naše obchodní domy staly rájem hraní, kde si mohou hrát stejně jako doma.Spolupracujeme s odborníky na dětský vývoj, abychom poznali a pochopili jejich potřeby v různých fázích vývoje.
Nekompromisní zákaz dětské práce
Jsme přesvědčeni, že je třeba děti ochránit před vykořisťováním, zneužíváním a zanedbáváním. Proto je pro nás dětská práce zcela nepřijatelná a proto děláme vše, abychom ji odstranili nebo předcházeli. Náš kodex týkající se dětské práce, zavedený v roce 2000, jsme sestavili ve spolupráci s nadací Save the Children, Mezinárodní organizace práce(ILO) a UNICEF.
Stojíme o dlouhodobá řešení
Prevence a odstranění dětské práce je obrovský úkol, který se podaří splnit jen tehdy, když budou odstraněny hlavní příčiny. Je proto třeba postupovat holisticky. To je také důvod, proč IKEA Foundation podporuje programy UNICEF a Save the Children zaměřené na dětská práva, realizované ve 25 000 vesnicích v řadě států Indie a Pákistánu. Do konce roku 2017 těmito programy projde 15 milionů dětí. Více informací najdete na stránkách Nadace IKEA Foundation
LIDÉ A KOMUNITY: LIDSKÁ PRÁVA | DODAVATELÉ | NADACE IKEA FOUNDATION | DOBRÝ ÚČEL
DODAVATELÉ
Budujeme dobré vztahy
Chceme, aby každý měl z výrobků, které prodáváme, dobrý pocit. Proto také vkládáme velké úsilí do budování dobrých vztahů s našimi dodavateli - a jejich dodavateli. Na celém světě pracuje pro přímé dodavatele IKEA asi 600 000 lidí a my chceme, aby se jim dostalo dobrého a spravedlivého zacházení.
Proto jsme v roce 2000 začali uplatňovat náš kodex pro dodavatele, kterému říkáme IWAY. Naši dodavatelé pak musí informovat o požadavcích v tomto kodexu své dodavatele - a my je v tom samozřejmě podporujeme. Povinnost dodržovat IWAY platí pro všechny dodavatele, jinak s nimi ukončíme spolupráci.
No Youtube Player
Naše dodavatele pravidelně navštěvujeme, abychom si ověřili, že postupují v souladu s kodexem IWAY. Ročně provedeme asi 1 000 auditů.
Co je IWAY Standard?
IWAY Standard je kodex, který hraje významnou roli v našich snahách o pozitivní rozvoj. Specifikuje minimální požadavky na oblast ochrany životního prostředí, sociální oblast a pracovní podmínky.
Naše dodavatele pravidelně kontrolujeme, abychom měli jistotu, že dodržují IWAY Standard. Pracuje pro nás asi 80 IKEA auditorů a také auditoři nezávislých třetích stran, kteří provádějí ohlášené i neohlášené kontroly u dodavatelů a jejich subdodavatelů.
IWAY Standard mimo jiné klade tyto požadavky:
- Žádná dětská práce
- Žádná nucená nebo otrocká práce
- Žádná diskriminace
- Svoboda sdružování
- Alespoň minimální mzda a zaplacené přesčasy
- Bezpečné a zdravé pracovní prostředí, prevence znečištění vzduchu, vody a země a opatření na úsporu energie. Stáhněte si IWAY Standard (PDF)
Komunita se učí, jak pěstovat lepší bavlnu
Ve spolupráci s WWF se snažíme zlepšit život pěstitelů bavlny
IKEA a WWF spolupracují na programech zaměřených na pěstován bavlny již více než deset let. Díky tomu odhadem asi 110 000 farmářů z Indie, Pákistánu, Číny a Turecka začalo pěstovat balvnu udržitelnějším způsobem. Díky menšímu množství chemikálií a většímu množství přírodních alternativ chemických pesticiců se malých farmářům daří snižovat náklady, aniž by se to nějak projevilo na jejich sklizni. Ušetřené peníze mohou investovat do systému kapénkové závlahy nebo do vzdělání svých dětí.
Více o pěstování bavlny (PDF)
Stáhněte si Zprávu o udržitelnosti za rok 2016 - CZ (PDF)
Řemeslníci ze sociálních podniků Rangsutra, Doi Tung Development Project a Industree PT
LIDÉ A KOMUNITY: LIDSKÁ PRÁVA | DODAVATELÉ | SOCIÁLNÍ PODNIKATELÉ
Sociální podnikatelé
Když zlepšíme postavení žen, budeme na tom všichni lépe
IKEA podporuje inkluzivní společnost, vyznávající rovnost pohlaví. Je to ambice, kterou sdílíme s mnoha lidmi, a pro jejíž realizaci je potřeba něco udělat.
Sociální podnikání má v případě IKEA podobu spolupráce s ženami z venkovských oblastí, které dříve měly omezený nebo vůbec žádný přístup k udržitelnému příjmu a které mají chuť se pustit do podnikání. Dlouhodobé partnerství se sociálními podnikateli dává ženám a dalším diskriminovaným menšinovým skupinám šanci získat nezávislost a zajistit si lepší budoucnost.
Tím, že získávají možnost pravidelného výdělku, se před nimi otvírají nové příležitosti jejich osobního rozvoje i komunit, kde žijí.
No Youtube Player
Řemeslné výrobky, které umí změnit život
Tím, že společně se sociálními podnikateli vytváříme kolekce rukodělných výrobků, umožňuje ženám a menšinovým skupinkám v chudých venkovských oblastech získat pravidelný příjem a zajistit si živobytí. Pro nás je to navíc příležitost pracovat se zkušenými řemeslnými umělci a nabízet našim zákazníkům v obchodních domech IKEA jedinečné řemeslné výrobky.
Vytváříme partnerské vztahy se sociálními podnikateli
Sociální podnikatelé jsou síla, kterou lze najít kdekoliv. Klikněte na „play“ a poslechněte si dva příběhy o tom, jak IKEA spolupracuje s podnikateli ve snaze vytvořit pro řemeslníky lepší životní podmínky a zajistit jim příjem.
Za scénou: Sociální podnikatelé -pdfFAKTA: Partnerství se sociálními podniky (pdf)
No Youtube Player
No Youtube Player
Tyto ženy nás inspirují. Poslechněte si příběh jedné sociální podnikatelky a jedné řemeslnice v Indii.
NADACE IKEA
Lepší příležitosti pro děti
Každé dítě si za jakýchkoliv okolností zaslouží domov, vstup do života v dobrém zdraví, kvalitní vzdělání a udržitelný příjem rodiny. Nadace IKEA Foundation již řadu let podporuje programy připravované uznávanými organizacemi jako je UNICEF a nadace Clinton Foundation, jejichž cílem je pomoci dětem a dospívajícím v nejchudších oblastech, aby si pro sebe a své rodiny mohly vytvořit lepší budoucnost. Aktuálně podporované programy by měly pomoci do konce roku 2015 asi 100 mil. dětem.
Více informací najdete na stránkách IKEA Foundation
uprchlický tábor
Nadace IKEA Foundation poskytne ze zisku IKEA Group každý rok více než 100 mil eur na dětskou charitu.
4 způsoby, jakým nadace IKEA Foundation pomáhá dětem
Dívka ve škole
Podporujeme ženy a dívky
Poskytujeme jim podporu ve formě vzdělání, tréninku dovedností, zlepšené zdravotní péče nebo poskytováním malých půjček, které jim umožní založit si vlastní živnost. Tím současně pomáháme i dětem - k lepšímu vzdělání, lepšímu zdravotnímu stavu a budoucím příležitostem. Těmito programy nadace IKEA Foundation umožňuje ženám a dívkám, aby si zlepšily postavení a  dokázaly se postarat o sebe a své rodiny. Více se dozvíte na stránkách IKEA Foundation
Africký chlapec stojí před přístřeškem v uprchlickém táboře
Lepší život pro děti uprchlíků
Každý rok jsou milióny dětí nuceny opustit své domovy kvůli přírodním katastrofám a válečným konfliktům. Nadace IKEA Foundation podporuje Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a poskytla mu finanční podporu ve výši 76 miliónů euro na přístřeší, péči a vzdělání pro rodiny uprchlíků v Etiopii, Súdánu a Bangladéši. Navštivte web IKEA Foundation a přečtěte si více
Malé děti, které nechodí do školy, jsou nejzranitelnější
Prevence dětské práce
Již více než deset let pracuje IKEA s nadací Save the Children a UNICEF.Od roku 2000 jsme darovali 60 milionů euro na potírání hlavních příčin dětské práce v Indii a Pákistánu. Do konce roku 2017 bychom takto chtěli pomoci 16 milionům dětí. Na internetových stránkách IKEA Foundation najdete více informací o tom, jak se snažíme předcházet dětské práci
Malé děcko sedící během lékařského vyšetření u maminky na klíně
Okamžitá pomoc v nouzi
Všechny děti by měly mít právo si hrát a vzdělávat se. Bohužel v okamžiku, kdy do jejich života zasáhne přírodní katastrofa nebo válečný konflikt, jsou připraveny o možnost užívat si dětství. Proto také nadace IKEA Foundation poskytuje finanční a materiální podporu řadě partnerů, poskytujícím v takovýchto případech humanitární pomoc, např. organizaci Lékaři bez hranic (MSF), UNICEF, nadaci Save the Children a Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky OSN (UNHCR). Navštivte stránky nadace IKEA Foundation, kde najdete další informace o programech humanitární pomoci
IKEA FOUNDATION | KAMPAŇ PRO DOBROU VĚC | UPRCHLÍCI
No Youtube Player
PRO DOBROU VĚC
Hraní jako základní dětská potřeba
Řada lidí si neuvědomuje, že hra je základní potřebou každého dítěte, na které mají děti podle Úmluvy o právech dítěte OSN právo. Nadace IKEA Foundation se na ochranu těchto práv spojila s významnými nevládními organizacemi jako je Handicap International, Room toRead, Save the Children, Special Olympics, UNICEF nebo War Child. Partnerské programy, financované kampaní, se zaměří na vytvoření bezpečného prostředí, kde si budou moci ohrožené děti moci bezpečně hrát a zdravě se vyvíjet.
Více informací najdete na IKEAfoundation.org
IKEA pojďme si hrát a změníme svět
Pojďme si hrát a změníme svět
Kampaň IKEA pro dobrou věc nazvaná Pojďme si hrát a změníme svět podporuje právo dětí hrát si a rozvíjet se. Během listopadu a prosince 2016 si v rámci kampaně zaměstnanci a zákazníci IKEA zakoupili 12,6 miliónu dětských výrobků. Díky tomu mohla nadace IKEA Foundation darovat 21,5 mil euro šesti partnerům, kteří je využijí pro děti – pro prosazení jejich práva na hraní, na podporu jejich rozvoje a vzdělávání, rovných příležitostí a sportovních aktivit. Tyto finanční prostředky zahrnují speciální příspěvek pro rok 2017, díky němuž mají tyto projekty maximální šanci uspět.
Chlapec s obručemi hula hop obtočenými červenými a zelenými stuhami
IKEA staví děti na první místo
Cílem IKEA je stát se lídrem snah o zajištění a podporu práv dětí. Vše, co děláme, proto děláme tak, aby to bylo v nejlepším zájmu dětí. Obhajujeme dětská práva a snažíme se měnit věci k lepšímu, kde je to možné. Budeme v tom samozřejmě pokračovat i nadále – Children’s Rights Business Principles (obchodní principy podporující práva dětí) budou i nadále nedílnou součástí naší práce a podpora dětských práv bude zahrnuta do všech našich klíčových strategií a politik.
Více informací o tom, jak IKEA Group podporuje dětská práva, najdete v IKEA Group Sustainability Report 2016.
No Youtube Player
Program IWitness Global Citizens
Tento program poskytuje zaměstnancům IKEA možnost z první ruky vidět, jak peníze získané pomocí nejrůznějších charitativních kampaní přispívají k lepšímu životu dětí v nejchudších oblastech světa. Zaměstnanci, kteří měli možnost nějaký projekt, realizovaný partnery nadace IKEA Foundation navštívit, se s vámi podělí o své zážitky a zkušenosti na blogu tohoto programu.
blog.ikeafoundation.org
Uprchlíci
Jak podporujeme uprchlíky
V letech 2013-2015 probíhala kampaň IKEA Group a nadace IKEA Foundation „Lepší život pro uprchlíky“, jejímž cílem bylo zlepšit rodinám uprchlíků životní podmínky. Díky této kampani Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky zajišťuje osvětlení a obnovitelnou energii pro stovky tisíc lidí v Asii, Afice a Středním východě.
Podívejte se na film, jak světlo pomáhá zlepšit život syrským uprchlíkům
Nadace IKEA Foundation rovněž podporuje dlouhodobé programy pro uprchlíky včetně projektů zaměřených na zlepšení vzdělávání a životních podmínek v uprchlických táborech a okolních komunitách.
IKEA Group rovněž aktivně podporuje lokální organizace a poskytuje jim základní vybavení pro nově příchozí uprchlíky. Řada zaměstnanců IKEA jako dobrovolníci pomáhají uprchlíkům adaptovat se na život v nových komunitých. A v některých zemích jsme zahájili dlouhodobější programy, např. programy stáží, které umožňují uprchlíkům zapojit se do pracovního procesu.
Přečtěte si více o nadaci IKEA Foundation a její podpoře uprchlíků
IKEA se snaží pomáhat rodinám a dětem uprchlíků a zlepšovat jejich životní podmínky. Nadace IKEA Foundation podporuje projekty zaměřené na zlepšení vzdělávání a životních podmínek. IKEA Group podporuje místní organizace tím, že jim poskytuje základní potřeby pro zajištění lepších podmínek.
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:
UDRŽITELNÝ ŽIVOT DOMA
Malé akce s velkým dopadem
Podívejte se, jak úsporné baterie a indukční desky pomáhají šetřit energii a tím i peníze. Udržitelnost u vás doma
Baterie IKEA sníží spotřebu vody až o 50 %
Instalace solárních panelů
ENERGIE A ZDROJE
Pozitivní změna
Podívejte se, jak vyhledáváme materiál a jak dosahujeme energetické soběstačnosti. Přejít na Energie a zdroje