LIDÉ A KOMUNITY

Lidé jsou u nás na prvním místě

Žena s dítětem v Indii
Chceme se podílet na vytváření lepšího každodenního života pro lidi a komunity, dotčené naší činností. Tato snaha byla vždy součástí našeho přístupu a dnes je ještě důležitější, jak se dále rozvíjíme a rozrůstáme po celém světě. Stáhněte si zprávu IKEA Group o udržitelnosti za rok 2016 (pdf)
LIDÉ A KOMUNITY: NADACE IKEA | DOBRÉ PŘÍKLADY | DODAVATELÉ | LIDSKÁ PRÁVA
Každý rok podpoříme 20 organizací částkou 1 milion korun
Podporujeme 300 škol
Učíme děti chránit přírodu
Pro nejdůležitější lidi na světě
Za rok jsme díky vám pomohli sesbírat 240 tun textilu Jak pomáhame v České republice
 Pro nejdůležitější lidi na světě
Spolu s vámi vytváříme lepší život pro co nejvíce dětí, které jsou pro nás těmi nejdůležitějšími lidmi na světě.

Naše obchodní domy pravidelně podporují organizace ve svém okolí, které pomáhají dětem, a zlepšují tak prostředí, ve kterém děti žijí.

Podívejte se na projekty, které jsme podpořili, a zapojte se na www.spolusvami.cz/
 Učíme děti chránit přírodu
V IKEA klademe velký důraz na ochranu životního prostředí. Program Ekoškola učí děti z 300 českých základních a středních škol, jak se šetrně chovat k přírodě a zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme.

Věříme, že podporovat děti k tomu, aby cítily za tuto oblast zodpovědnost, pomůže do budoucna chránit naši planetu, která je domovem nás všech.

Podívejte se na projekty ze svého okolí na www.spolusvami.cz/. Program realizuje Sdružení TEREZA.
Pomáháme Diakonii Broumov
Svěřte nám nepotřebný textil. Dáte tím práci lidem bez domova, kteří tento materiál zpracovávají k dalšímu použití. Použitelné oblečení je určeno pro sociálně slabší občany. Silně poškozený textil projde ekologickou recyklací.

Můžete k nám přinést: letní a zimní oblečení, látky (min. 1 m²), povlečení, ručníky, záclony, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle a nepoškozenou obuv.
Co vzít nemůžeme: znečištěný a vlhký textil, matrace a koberce.
 Pomáháme Diakonii Broumov
NADACE IKEA
Lepší příležitosti pro děti
Každé dítě si za jakýchkoliv okolností zaslouží domov, vstup do života v dobrém zdraví, kvalitní vzdělání a udržitelný příjem rodiny. Nadace IKEA Foundation již řadu let podporuje programy připravované uznávanými organizacemi jako je UNICEF a nadace Clinton Foundation, jejichž cílem je pomoci dětem a dospívajícím v nejchudších oblastech, aby si pro sebe a své rodiny mohly vytvořit lepší budoucnost. Aktuálně podporované programy by měly pomoci do konce roku 2015 asi 100 mil. dětem.
Více informací najdete na stránkách IKEA Foundation
Dvě děti v utečeneckém táboře
Každý rok použije Nadace IKEA Foundation desítky milionů euro ze zisků IKEA a daruje je na dobročinné účely.
LIDÉ A KOMUNITY: LIDSKÁ PRÁVA | DODAVATELÉ | NADACE IKEA FOUNDATION | DOBRÝ ÚČEL
DODAVATELÉ
Dobré vztahy
Chceme, aby z výrobků, které prodáváme, měli všichni dobrý pocit... proto se tolik snažíme o dobré vztahy s našimi dodavateli a jejich dodavateli. V továrnách, které přímo dodávají do IKEA, pracuje na celém světě 600 000 lidí a my chceme, aby se všem dostalo spravedlivého zacházení.
Proto jsme v roce 2000 sestavili IWAY, kodex pro dodavatele IKEA. Všichni dodavatelé pak mají povinnost informovat o tomto kodexu své dodavatele a IKEA je v tom aktivně podporuje. Všichni dodavatelé musí tento kodex dodržovat, jinak s nimi ukončujeme spolupráci.
No Youtube Player
Naše dodavatele pravidelně navštěvujeme, abychom si ověřili, že postupují v souladu s kodexem IWAY. Ročně provedeme asi 1 000 auditů.
Co je to IWAY standard?
Je to kodex pro dodavatele, který hraje důležitou roli ve vývoji pozitivním směrem. Specifikuje minimální požadavky na dodavatele v oblasti životního prostředí, sociálních a pracovních podmínek.
Každý rok dodavatele navštěvujeme a kontrolujeme, zda IWAY dodržují. Každoročně tyto kontroly provádí cca 80 auditorů z IKEA i nezávislých auditorů třetích stran. Tyto kontroly jsou jak ohlášené a neohlášené a jsou prováděny u přímých dodavatelů i u jejich subdodavatelů.
Dva lidé stojící u montážní linky
IWAY Standard mimo jiné klade tyto požadavky:
- Žádná dětská práce
- Žádná nucená nebo otrocká práce
- Žádná diskriminace
- Svoboda sdružování
- Alespoň minimální mzda a zaplacené přesčasy
- Bezpečné a zdravé pracovní prostředí, prevence znečištění vzduchu, vody a země a opatření na úsporu energie. Stáhněte si IWAY Standard (PDF)
No Youtube Player
Žádný obyčejný koberec
Koberec z odstřižků TÅNUM je skvělým příkladem propojení našich dvou srdcových záležitostí – snižování množství odpadu a vytváření lepšího každodenního života. Koberec TÅNUM je vyroben z materiálů, které zbyly při produkci našich látek a potahů na přikrývky, a proto byste tu nenašli dva stejné koberce. Zároveň se jedná o základní kus domácího vybavení, který je nedílnou součástí švédských domácností už přes 150 let.
S nápadem navrhnout takovýto koberec přišel mladý finský student designu Erik Bertell, který chtěl oživit klasický koberec modernějším způsobem. Ale velké myšlenky často překonají samy sebe a jdou ještě o krok dál. Výroba koberce TÅNUM totiž zajišťuje nejen zodpovědné zacházení s odpadem jako s důležitým zdrojem, ale zajišťuje také práci kvalifikovaným dělnicím v Bangladéši, kde se koberec vyrábí. Ženy díky tomu dostaly práci a stálý příjem. Celý příběh koberce TÅNUM můžete zhlédnout ve videu.
Řemeslníci ze sociálních podniků Rangsutra, Doi Tung Development Project a Industree PT
Komunita se učí, jak pěstovat lepší bavlnu
Ve spolupráci s WWF se snažíme zlepšit život pěstitelů bavlny
IKEA a WWF spolupracují na programech zaměřených na pěstován bavlny již více než deset let. Díky tomu odhadem asi 110 000 farmářů z Indie, Pákistánu, Číny a Turecka začalo pěstovat balvnu udržitelnějším způsobem. Díky menšímu množství chemikálií a většímu množství přírodních alternativ chemických pesticiců se malých farmářům daří snižovat náklady, aniž by se to nějak projevilo na jejich sklizni. Ušetřené peníze mohou investovat do systému kapénkové závlahy nebo do vzdělání svých dětí.
Více o pěstování bavlny (PDF)
Stáhněte si Zprávu o udržitelnosti za rok 2016 - CZ (PDF)
LIDÉ A KOMUNITY: IKEA FOUNDATION | DOBRÉ PŘÍKLADY | DODAVATELÉ | LIDSKÁ PRÁVA
LIDSKÁ PRÁVA
Každý si zaslouží lepší každodenní život
Naše vize, jíž je vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí, zahrnuje i zaměstnance IKEA, zákazníky, pracovníky dodavatelů a komunity, kde žijí.
Vedle toho, že se otázkami lidských práv zabýváme již řadu let, objevila se nedávno významná pomoc v podobě globálního standardu, který by měl podnikům pomoci lépe pochopit problematiku lidských práv a způsobů jejich dodržování. Nese název Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a byl vydán v roce 2011. IKEA uplatňuje a propaguje tyto principy v celém hodnotovém řetězci. Problematika lidských práv je rovněž zahrnuta v našem kodexu, nazvaném IWAY Standard. Stáhněte si IWAY Standard (PDF)
Každý člověk na celém světě si zaslouží lepší každodenní život
Důležité nejsou jen materiály, z nichž vyrábíme naše produkty, ale také lidé, kteří se podílejí na výrobě, distribuci, prodeji....
Indická dívka ve škole
Snažíme se děti chránit
Děláme, co je v našich silách, abychom jednali v nejlepším zájmu dítěte, ať už se jedná o způsob, jak navrhujeme výrobky nebo o kroky, jimiž se snažíme předcházet dětské práci.
Náš zájem o děti je hluboký
U výrobků i obchodních domů se snažíme na vše dívat z pohledu dítěte. Chceme, aby naše výrobky pomáhaly dětem při jejich rozvoji a aby se naše obchodní domy staly rájem hraní, kde si mohou hrát stejně jako doma.Spolupracujeme s odborníky na dětský vývoj, abychom poznali a pochopili jejich potřeby v různých fázích vývoje.
Nekompromisní zákaz dětské práce
Jsme přesvědčeni, že je třeba děti ochránit před vykořisťováním, zneužíváním a zanedbáváním. Proto je pro nás dětská práce zcela nepřijatelná a proto děláme vše, abychom ji odstranili nebo předcházeli. Náš kodex týkající se dětské práce, zavedený v roce 2000, jsme sestavili ve spolupráci s nadací Save the Children, Mezinárodní organizace práce(ILO) a UNICEF.
Stojíme o dlouhodobá řešení
Prevence a odstranění dětské práce je obrovský úkol, který se podaří splnit jen tehdy, když budou odstraněny hlavní příčiny. Je proto třeba postupovat holisticky. To je také důvod, proč IKEA Foundation podporuje programy UNICEF a Save the Children zaměřené na dětská práva, realizované ve 25 000 vesnicích v řadě států Indie a Pákistánu. Do konce roku 2017 těmito programy projde 15 milionů dětí. Více informací najdete na stránkách Nadace IKEA Foundation
IKEA FOUNDATION | KAMPAŇ PRO DOBROU VĚC | UPRCHLÍCI
No Youtube Player
PRO DOBROU VĚC
Hraní jako základní dětská potřeba
Řada lidí si neuvědomuje, že hra je základní potřebou každého dítěte, na které mají děti podle Úmluvy o právech dítěte OSN právo. Nadace IKEA Foundation se na ochranu těchto práv spojila s významnými nevládními organizacemi jako je Handicap International, Room toRead, Save the Children, Special Olympics, UNICEF nebo War Child. Partnerské programy, financované kampaní, se zaměří na vytvoření bezpečného prostředí, kde si budou moci ohrožené děti moci bezpečně hrát a zdravě se vyvíjet.
Více informací najdete na IKEAfoundation.org
Logo Pojďme si hrát a změníme svět
Pojďme si hrát a změníme svět
Nová kampaň IKEA pro dobrou věc nazvaná Pojďme si hrát a změníme svět (Let’s Play for Change) se zaměřuje specificky na právo dětí hrát si a rozvíjet a zdůrazňuje důležitost hraní pro rozvoj dětí. I když téma je nové, podoba kampaně zůstává stejná. Za každou dětskou knížku a hračku prodanou během kampaně daruje nadace IKEA Foundation 1 euro na podporu projektů v nejchudších komunitách světa, které se zaměřují na podporu dětského rozvoje a vzdělávání, rovného přístupu ke vzdělání, sportovních aktivit dětí a samozřejmě hraní.
Logo Pojďme si hrát a změníme svět
Pro IKEA jsou děti na prvním místě
IKEA se snaží stát v čele společností, prosazujících a podporujících práva dětí a jako taková dělá všechny své kroky tak, aby byly v nejlepším zájmu dítěte. Zasazujeme se o práva dětí a děláme vše, abychom v této oblasti dosáhli změny k lepšímu. Do roku 2020 budou obchodní principy hájící zájmy dítěte plně integrovány do způsobu naší práce, naše podpora práv dítěte pak bude viditelně začleněna do všech našich klíčových politik a strategií.

Více informací o našich krocích v oblasti prosazování práv dítěte najdete v naší výroční Zprávě o udržitelnosti.
No Youtube Player
Program IWitness Global Citizens
Tento program poskytuje zaměstnancům IKEA možnost z první ruky vidět, jak peníze získané pomocí nejrůznějších charitativních kampaní přispívají k lepšímu životu dětí v nejchudších oblastech světa. Zaměstnanci, kteří měli možnost nějaký projekt, realizovaný partnery nadace IKEA Foundation navštívit, se s vámi podělí o své zážitky a zkušenosti na blogu tohoto programu.
blog.ikeafoundation.org
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:
UDRŽITELNÝ ŽIVOT DOMA
Malé akce s velkým dopadem
Podívejte se, jak úsporné baterie a indukční desky pomáhají šetřit energii a tím i peníze. Udržitelnost u vás doma
Baterie IKEA sníží spotřebu vody až o 50 %
Instalace solárních panelů
ENERGIE A ZDROJE
Pozitivní změna
Podívejte se, jak vyhledáváme materiál a jak dosahujeme energetické soběstačnosti. Přejít na Energie a zdroje