ENERGIE A ZDROJE

Zasazujeme se o pozitivní změny

Detail ruky s bavlnou
Již dlouhou dobu se snažíme vyrábět více výrobků z méně surovin; je to část našeho dědictví. Stejně intezivně se snažíme přeměňovat odpad v nové suroviny, vyhledávat odpovědné dodavatele potravin a materiálů a chránit přírodní zdroje. A protože usilujeme také o energetickou nezávislost, přecházíme na udržitelné zdroje energie.
ENERGIE A ZDROJE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
95% odpadu k recyklaciPapírové paletyDáváme věcem druhý život
Jak chráníme životní prostředí v České republice
Šetrnejšia IKEA Bratislava
Třídění odpadu
Papírové palety
IKEA jako první firma zavedla do dopravy a skladování zboží systém papírových palet.

Papírové palety jsou při zachování nosnosti tenčí než dřevěné, čímž se zvyšuje kapacita kamionů, palety není nutné vracet zpět do distribučních center a jsou plně recyklovatelné. Díky tomuto opatření jsme za rok snížíli počet kamionů na českých silnicích o 210 a tím i emise CO2.
Papírové palety
V IKEA najdete spoustu řešení a nápadů na efektivní a správné třídění odpadu. Zbytečně neplýtvat a vyrábět více z menšího množství materiálů − to jsou pravidla, která platí v IKEA od počátku. Snažíme se proto šetřit surovinami všude, kde je to možné

Snažíme se jít příkladem – v našich obchodních domech vytřídíme v průměru 95 % odpadu, který putuje na recyklaci či energetické zhodnocení.

Věříme, že veškerý materiál si zaslouží druhou šanci a nic by nemělo skončit na skládce.

Více informací z této oblasti
Ekoaudity
Ekoaudity
V rámci Mezinárodní klimatická konference COP21, kde je IKEA jedním z mluvčích, uspořádala IKEA po celém světě řadu aktivit, které mají upozornit na fakt, že ochrana životního prostředí je záležitostí nás všech. V České republice vyslala v rámci projektu Ekoaudity školáky do čtyřech institucí, aby se podívali, jak na tom se šetrným přístupem k životnímu prostředí jsou.
Více informací z této oblasti
PODNEBÍ A ENERGIE
Abychom dosáhli změny k lepšímu, potřebujeme každého z vás
Zajistit našim dětem a jejich dětem bezpečnou a prosperující budoucnost je nejen jedním z největších aktuálních úkolů celého lidstva, ale i naším posláním.
Seznamte se v krátkosti s historií klimatických změn a zjistěte, co můžeme udělat pro zlepšení situace.
No Youtube Player
Co se děje
No Youtube Player
Co bychom měli udělat
No Youtube Player
Čí je to práce
Investujeme do obnovitelných zdrojů energie
Probíhající klimatické změny vyžadují okamžité nápravné kroky.. proto se IKEA Group zavázala, že do roku 2020 bude schopna vyrobit tolik obnovitelné energie, kolik jí její provozy spotřebují.
No Youtube Player
Víte, že IKEA Group bude do roku 2020 schopna vyrobit tolik obnovitelné energie, kolik spotřebují všechny její provozy?
Investice do větrné a solární energie ve výši 2,1 miliardy euro

Od roku 2009 IKEA Group investovala 1,5 miliard euro do obnovitelných zdrojů energie a zavázala se i k dalším investicím ve výši 600 mil euro. Konkrétně jsme se zavázali, že budeme vlastnit a provozovat 327 větrných elektráren a na budovy IKEA instalujeme 700 000 solárních panelů.
Věříme, že obnovitelná energie je energií budoucnosti

Abychom pomohli zmírnit změny klimatu, chceme, aby naše provozy byly energeticky nezávislé. Naším cílem do roku 2020 proto je vyrábět vlastními silami tolik elektrické energie, kolik ji všechny naše provozy spotřebují. Již jsme pro tyto účely instalovali 700 000 solárních panelů na našich obchodních domech a dalších budovách po celém světě. A chceme tuto možnost nabídnout i našim zákazníkům.
Víme, že i naši zákazníci chtějí žít udržitelnějším způsobem a také víme, že chtějí platit méně za elektřinu a pokud je to možné, vyrábět si čistou energii.
Chceme jim to umožnit, a proto chceme v následujících letech rozšířit nabídku našich solárních panelů mimo VB, Nizozemsko a Švýcarsko.
Věděli jste, že solární panely mohou snížit spotřebu elektrické energie až o 50 procent?
Přešli jsme na LED
Věděli jste, že LED diody spotřebují až o 85 procent energie méně než klasické žárovky a vydrží až 20 let?
Věděli jste, že
LED diody spotřebují až
o 85 procent energie
méně než klasické žárovky a vydrží až 20 let?
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
Dřevo
Jsme velcí fanoušci dřeva
Máme rádi dřevo, protože je odolné, obnovitelné a recyklovatelné. Jsme jedním z největších spotřebitelů dřeva v maloobchodním sektoru a vždy hledáme způsoby, jak s ním zacházet šetrně a úsporně. Podívejte se na náš film, v němž se dozvíte, jak tento cenný zdroj chráníme a pomáháme uchovávat.
Stáhněte si informace k tomu, jak se chceme do roku 2020 stát společností s pozitivním vlivem na lesy a lesní hospodářství.
No Youtube Player
Pozitivní vliv na lesy
No Youtube Player
Poslechněte si, co si myslí Steve Howard, Chief Sustainability Officer v IKEA Group, o snaze IKEA stát se do roku 2020 společností s pozitivním vlivem na lesy a lesní hospodářství.
No Youtube Player
Podívejte se, jak naše specialistka na hospodaření s lesy Egle Petrylaite úzce spolupracuje s dodavateli, aby měla jistotu, že při vyhledávání zdrojů dřeva postupují odpovědně.
Kontrola hospodaření s lesy a dřevem
Jasné standardy pro odpovědné hospodaření s lesy
Naše standardy IWAY pro hospodaření s lesy (IWAY Forestry Standard) stanovují jasné požadavky na veškeré dřevo, které se používá pro výrobu produktů IKEA. Patří sem např. zákaz používat dřevo z nelegální těžby, z lesů, které jsou předmětem sociálních konfliktů nebo z lesů s vysokou ochranářskou hodnotou. Všichni dodavatelé musí tyto standardy splňovat již před zahájením dodávek do IKEA. S našimi dodavateli úzce spolupracujeme a provádíme u nich např. certifikační audity, kterými si ověřujeme, že uvedené standardy opravdu splňují. Stáhněte si dokument IWAY Forestry Standard (PDF)
Mapa ukazující, ve kterých částech Evropy a Asie IKEA pomohla zlepšit hospodaření s lesy
Certifikace lesů společně s WWF
Společně s WWF a dalšími organizacemi se snažíme potírat nelegální těžbu dřeva a podporovat odpovědné obchodování se dřevem. Naše spolupráce s WWF začala již v roce 2002 a zaměřuje se na důvěryhodnou certifikaci lesů. Její součástí je mapování a chránění lesů s vysokou ochranářskou hodnotou, které pro nás mají vysokou biologickou i sociální hodnotu. Mezi naše úspěchy patří zlepšené hospodaření s lesy v Evropě i Asii a navýšení objemu lesů certifikovaných FSC® o zhruba 35 milionů hektarů (což odpovídá rozloze Itálie) v zemích, na které se v rámci naší spolupráce zaměřujeme.
Všechno zlé je k něčemu dobré
Před několika lety jsme objevili v některých našich papírových výrobcích vlákna tropických dřev, což odporuje našim standardům. Celou věc jsme pečlivě vyšetřili a zavedli lepší interní postupy. Tak máme jistotu, že se nic podobného již nebude opakovat.
Případ nelegálně těženého ořechového dřeva
Před pěti lety naši odborníci na hospodaření s lesy objevili nelegální těžbu ořechového dřeva v Číně. Ihned jsme přestali toto dřevo využívat a pro výrobu koupelnové série MOLGER nyní využíváme dřevo břízy pocházející z certifikovaných lesů.
Zjistěte si další informace o tom, jak chráníme a využíváme lesy
Nejenže naši dodavatelé musí splňovat náš standard pro hospodaření s lesy, ale snažíme se i zvyšovat objem dřeva získávaného z udržitelnějších zdrojů – recyklované dřevo nebo dřevo z lesů certifikovaných FSC®. V roce 2014 již tento objem dosáhl 41 %, do roku 2017 bychom rádi dosáhli 50 %. Navštivte stránku FSC® a získejte další informace.
Přečtěte si standardy IWAY Forestry a Forest Stewardship Council® - (PDF)Stáhněte si dokumenty Sustainability Strategy/Strategie udržitelnosti, People & Planet Positive/Dobré pro lidi i pro planetu (PDF)
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
BAVLNA
Jinou bavlnu, než z udržitelných zdrojů, už u nás nenajdete
Od 1. září 2015 pochází veškerá bavlna, kterou v IKEA využíváme, z udržitelnějších zdrojů. Znamená to, že při jejím pěstování se spotřebovává méně vody, chemických hnojiv a pesticidů a také to, že z jejího pěstování mají farmáři větší zisky.
Jsme na naše pokroky hrdí, ale tím naše úsilí o zlepšení podmínek v bavlnářském průmyslu nekončí. Pomocí projektů, realizovaných v zemích, kde nakupujeme bavlnu, se budeme dále snažit zvyšovat zisky farmářů a snižovat negativní dopady pěstování bavlny na životní prostředí. Naším dlouhodobým cílem je proměnit celý trh s bavlnou. Aby se nám to podařilo, chceme sdílet naše zkušenosti v této oblasti, co nejvíce je to možné.
Pěstitel bavlny stojící na bavlníkové plantáži s žokem bavlny na hlavě.
Dítě zabalené v bílo-béžové osušce s kapuckou, sedí mamince na klíně.
Proč je udržitelnější bavlna tak důležitá
Bavlna je jednou z našich nejdůležitějších surovin. Najdete ji v mnoha výrobcích IKEA, od pohovek a polštářů po povlečení a matrace. I když s tímto materiálem pracujeme velmi rádi, nelíbilo se nám, že konvenční pěstování bavlny má často velmi negativní dopad na životní prostředí i pěstitele.
Při konvenčním pěstování pěstitelé spotřebovávají velké množství chemikálií a vody, což často vede k výrazným zdravotním problémům, erozi půdy a vyčerpání zdrojů vody a následně k vyšším nákladům. Vzhledem k tomu, že většina bavlny se pěstuje na malých farmách v rozvojových zemí, má za těchto podmínek řada pěstitelů problémy se pěstováním bavlny vůbec uživit a vytvářet zisk.
Proto jsme se rozhodli věnovat se těmto problémům a proces pěstování bavlny stejně jako podmínky pěstitelů zlepšit.
Podnikáme kroky vedoucí k pozitivní změně pěstování a zpracování bavlny
Před více než deseti lety společnost IKEA začala podnikat kroky vedoucí k pozitivní změně produkce bavlny. Spolu s WWF a dalšími organizacemi založila Projekt za lepší bavlnu (Better Cotton Initiative), jehož cílem je změnit globální produkci bavlny tak, aby se stala udržitelnější komoditou a měla menší negativní dopad na lidi, kteří ji pěstují, na životní prostředí a pozitivní dopad na budoucnost tohoto odvětví.
Od roku 2005 spolupracujeme s WWF na změně způsobu pěstování bavlny směrem k udržitelnější podobě. Nejdříve jsme začali pracovat s 500 farmáři v Pákistánu. Přestože z počátku nebyli moc nadšení představou, že budou muset změnit způsob pěstování bavlny, výsledky již po jednom roce využívání nového způsobu byly natolik přesvědčivé, že přilákaly i další farmáře, aby se připojili k našim projektům v Indii a Pákistánu.
Pomocí praktického výcviku a škol na farmách jsme pomohli spolu s našimi partnery cca 110 000 farmářům osvojit si metody udržitelnějšího pěstování bavlny, které jim zajišťuje nižší náklady, zvyšuje zisky a zlepšuje pracovní podmínky. Díky tomu mohou oni i jejich rodiny vést kvalitnější život - a mimo jiné posílat děti do školy.
Farmáři na plantáži kontrolují zeminu.
No Youtube Player
Zanechat trvalý otisk
Jsme rádi, že jsme dosáhli 100% našeho cíle, ale tím to pro nás nekončí. IKEA se zavázala vytvářet pozitivní změnu napříč celým bavlnářským průmyslem. Dnes pochází 72% veškerých dodávek bavlny z iniciativy Better Cotton a 20% je recyklovaná bavlna. Naší vizí je, aby se častěji používala udržitelnější bavlna - aby byla cenově dostupná a přístupná mnoha lidem i v jiných výrobcích než těch z IKEA.
Bavlna z udržitelnějších zdrojů
Bavlna z udržitelnějších zdrojů
Z celkového množství bavlny použité ve výrobcích IKEA tvoří 20% recyklovaná bavlna. Zbývajících 80% pochází z těchto zdrojů:
Better Cotton: 72%
Towards better cotton*: 23%
Další udržitelnější bavlna, jako např. bavlna z programu E3 v US: 5%
*Standard Towards better cotton vyvinula IKEA na základě stejných principů a kritérií jako iniciativu Better Cotton; právě lepší bavlna je také cílem tohoto standardu.
Přečtěte si více o tom, jak pracujeme s bavlnou a s kým jsme uzavřeli partnerskou spolupráci
Od 1. září 2015 pochází veškerá bavlna, kterou v IKEA využíváme, z udržitelnějších zdrojů. Znamená to, že při jejím pěstování se spotřebovává méně vody, chemických hnojiv a pesticidů a také to, že z jejího pěstování mají farmáři větší zisky.
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
Čistá čerstvá voda
VODA
Zacházíme s vodou s respektem
Bez vody by nebyl život – ale čistá sladká voda je v některých částech světa obrovský luxus. Proto jsou pro nás a naše dodavatele kvalita i množství vody velmi důležité. Do roku 2020 si klademe za cíl být dobrými hospodáři, pokud jde o vodu, a propagovat vodní hospodářství v rámci našeho žebříčku hodnot. Prostřednictvím spolupráce s ostatními přispějeme ke zlepšení hospodaření s vodou v oblastech s nedostatkem vody, ve kterých působíme, přičemž se zaměříme jak na spotřebu vody, tak na její kvalitu.
Společnou prací k úsporám vody a energie v Indii
Některé továrny v jižní Indii nemají jinou možnost, jak se dostat k vodě, než si ji přivážet nákladními vozy z 50km vzdáleného zdroje. Zastaralé stroje a znečištěná voda často vedou k tomu, že se při výrobě spotřebuje zbytečně moc vody a elektřiny. Jansons, dodavatel textilních výrobků z indického Erode, se nechal inspirovat strategií IKEA Dobré pro lidi a pro planetu a spustil s IKEA partnerský projekt, který by měl tento problem vyřešit. Mezi přijatými opatřeními byl systém na recyklaci odpadní vody používané při tisku, nový proces barvení s nižšími nároky na vodu a provoz motorů, které jsou nyní spuštěny pouze ve chvílích, kdy jsou třeba.

“Naše továrna stojí v místě, kde je voda i elektřina velmi vzácná, což pro nás byla doslova noční můra,” řekl pan Thirukumar, ředitel společnosti Jansons Industries. “Projekt realizovaný společně s IKEA nám ukázal cestu a motivoval nás k dalším krokům. Díky masivnímu zapojení zaměstnanců se nám k dnešnímu dni podařilo ušetřit 285 MWh elektrické energie a 69 mil litrů vody.”
Čistírna odpadních vod dodavatele IKEA v Bangladéši
Voda čerpaná do čistírny odpadních vod v Bangladéši
Dívejme se dopředu: jak ušetřit vodu pro budoucí generace
Více než 23 milionů lidí žijících v Bangladéši nemá přístup k nezávadné pitné vodě.

“Nechci, aby se tato statistika týkala i mých dětí nebo vnoučat. Chci mít jistotu, že společnost, kde pracuji, nedělá nic, co by mohlo budoucím generacím způsobit problémy,” říká Shah S Alam, ředitel společnosti Unilliance, IKEA dodavatel textilních výrobků z Bangladéše. Významným způsobem se podílel na důležitých projektech vodního hospodářství, které IKEA v této společnosti spustila, a naléhá, aby se společnost Unilliance účastnila dalších, ještě ambicioznějších projektů na záchranu vody.
“Když jsme začali spolupracovat s IKEA, měli jsme již čistírnu odpadních vod, s jejíž pomocí jsme zbavovali vodu znečišťujících látek, než jsme ji vypustili zpátky do přírody. IKEA nám ale navrhla, abychom se zamysleli a hledali způsoby, jak potřebu vody snížit a začít využívat odpadní vody.

“Napadla nás spousta věcí, např. po pár drobných úpravách nyní odpadní vodu využíváme ke chlazení strojů. To nám ušetří así 100 m3 of vody každý den, což za rok vydá tolik vody, kolik by zaplnilo 15 olympijských stadionů!”

“Během pěti až deseti let se zákony v Bangladéši změní a každý bude muset svoji odpadní vodu efektivně využívat. Díky IKEA máme již dnes značný náskok, čehož si všímají i naši zákazníci,” dodal Shah S Alam.
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
ODPAD
Recyklace do velkého, modrého boxu
Naším cílem je eliminovat v rámci našich činností vznik odpadu. Do roku 2020 bude 90% odpadu z našich činností recyklováno nebo přeměněno na energie, z čehož 80% odpadu z obchodních domů a distribučních center bude vyrecyklováno na materiály.
Naší snahou je, aby na skládkách nekončil žádný odpad z našich obchodních domů a dalších provozů.
Recyklační stanice v IKEA
Recyklovat můžete přímo v obchodním domě IKEA!
Recyklaci chceme co nejvíc zjednodušit, a proto nabízíme možnost, abyste odpad recyklovali v obchodním domě IKEA. Věděli jste, že ve většině obchodních domů IKEA můžete odkládat baterie a žárovky CFL?
Žárovky určené k recyklaci
Vytvořte si cirkulární ekonomiku
V IKEA pracujeme na cirkulární ekonomice, v níž se se zdroji pracuje účinněji v rámci cyklu opravy, nového využití a recyklace. V mnoha obchodních domech mohou zákazníci vrátit nábytek IKEA, který nechtějí a který se pak znovu prodá nebo daruje na charitu. A v některých zemích máme systém vracení matrací, které se recyklují. V řadě obchodních domů zase sbíráme látky, které už zákazníci nechtějí. Je to začátek napínavé cesty, na jejímž konci bude odstranění mnoha energetických ztrát IKEA.
Složené koberce
Věděli jste to?
V roce 2016 jsme vyrecyklovali 89% odpadu z našich činností
Recyklační stanice pro potřeby zákazníků v obchodním domě IKEA
POTRAVINY
Potraviny dobré pro vás i pro planetu
Chceme nabízet potraviny, které jsou chutné, udržitelné a nutričně vyvážené. Proto do našich restaurací a Švédských obchodů zařazujeme stále více bio a trvale udržitelných potravin. Díky certifikaci, kterou jsme získali, mátejistotu, že dané potraviny byly vypěstovány s ohledem na životní i sociální podmínky. Současně se snažíme obohacovat sortiment novými, ještě zdravějšími výrobky.
Lepší životní prostředí, lepší život... a lepší káva
Káva prodávaná a podávaná v IKEA pochází z rodinných a malých družstevních plantáží ze zemí jako je Honduras, Mexiko nebo Peru. Tato káva má certifikaci UTZ a protože byla vypěstována bez použití chemikálií a pesticidů, tak i bio kvalitu. UTZ spolupracuje s pěstiteli na zlepšení metod pěstování, což vede ke snížení nákladů a současně ke zvýšení kvality úrody a výnosů. To má pak přímý dopad na zvyšování životní úrovně pěstitelů, kteří zvyšují své zisky a mohou pracovníků vyplácet spravedlivou mzdu. Děti pak mohou chodit do školy a po škole mají čas a možnost si hrát.
Certifikace UTZ znamenala první krok k lepší a a chutnější kávě, produkované udržitelným způsobem. Dalším krokem pak bylo zajištění bio kvality této kávy. Nová káva (100% Arabica) je tak po všech stránkou lepší kávou než kdy dříve.
No Youtube Player
„Pěstuji kávu v bio kvalitě. Nechci používat chemikálie. Životní prostředí je přece nejdůležitější, bez zdravého životního prostředí není nic.“

Americo Gil Guevara, pěstitel bio kávy
Košík čerstvě nasbíraných kávových bobů s certifikací UTZ.Plechovka s čerstvě praženou kávouBalení s kávou na espresso spolu se starým mlýnkem
Vyzkoušejte naše zeleninové kuličky!
Naše zeleninové kuličky jsou plné čerstvé zeleniny jako je cizrna, hrášek, mrkev, paprika, kukuřice nebo kapusta. Budete si tak moci vychutnat jídlo plné správných živin, navíc s velmi malou uhlíkovou stopou. Pojďte a ochutnejte. Uvidíte, že vám tato alternativa našich vyhlášených masových kuliček přijde k chuti!
Zeleninové kuličky na litinové pánvi obložené cibulí, mrkví a zelení
Zavázali jsme se, že budeme potraviny získávat odpovědným způsobem
Zavázali jsme se, že budeme potraviny získávat odpovědným způsobem.
Hlava a ocas lososa na ledovém lůžku
Losos získaný odpovědným způsobem
Zdravá a chutná ryba pro zdravé a spokojené zákazníky, to je ve stručnosti nás cíl. Proto jsme se také zapojili do dialogu se světovými odborníky na životní prostředí, zaměřeného na vytvoření standardů pro odpovědný chovu lososů, jež zajišťuje lepší podmínky pro lososy i životní prostředí. Lososi podávaní a prodávaní v IKEA pocházejí výhradně z farem certifikovaných Radou pro správu akvakultur (ASC).
Fotografie ryb a krevet v ledovém lůžku
Nabízíme mořské plody, které jsou chutné a splňují požadavky trvalé udržitelnosti
Všechny ulovené volně žijící ryby a krevety podávané a prodávané v IKEA pocházejí z rybářství, jež jsou držiteli certifikace Rady pro správu moří (MSC). Díky tomu vás tyto mořské plody potěší dvakrát – svou vynikající chutí i vědomím, že jejich koupí podporujete trvale udržitelný rybolov, díky němuž budou tyto plody moře dostupné i pro další generace.
Čerstvé švédské brusinky
Dobrota, kterou zužitkujeme na sto procent
Dali jsme si velký cíl: neukládat žádný odpad na skládky (je to ale jen jeden z řady způsobů, jimiž chceme snížit dopad naší činnosti na životní prostředí). Kam tedy putuje veškerý odpad z našich potravin? Přece na výrobu bioplynu nebo do kompostu!
Kávová zrnka v míse
UTZ a bio kvalita je dobrá kombinace
Veškerá káva, kterou prodáváme v našem Švédském obchodě, bistru a restauraci IKEA má nejen bio kvalitu, ale také certifikaci UTZ, jejíž držitelé musí splňovat náročné požadavky na udržitelný způsob pěstování a přijatelné podmínky pro pěstitele. Na utzcertified.org/ikea si dokonce můžete zkontrolovat, odkud přesně vaše káva pochází.
Čokoládové boby v misce
Čokoláda, která potěší hned dvakrát
Kakao v čokoládových tyčinkách prodávaných pod značkou IKEA musí splňovat náročné požadavky na udržitelný způsob pěstování a přijatelné podmínky pro pěstitele. IKEA je držitelem certifikace UTZ, jež tyto kvality potvrzuje. Na utzcertified.org/ikea si dokonce můžete zkontrolovat, odkud přesně vaše čokoláda pochází.
Pytel odpadu určeného na kompostování nebo výrobu bioplynu
Nic nevyhodíme
Dali jsme si velký cíl: neukládat žádný odpad na skládky (je to ale jen jeden z řady způsobů, jimiž chceme snížit dopad naší činnosti na životní prostředí). Kam tedy putuje veškerý odpad z našich potravin? Přece na výrobu bioplynu nebo do kompostu!
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:
Výrobky na třídění odpadu pomáhají snižovat váš dopad na životní prostředí
UDRŽITELNÝ ŽIVOT DOMA
Malé kroky mají velký dopad
Přesvědčte se, že IKEA je inspirativním místem na práci. Poslechněte si, jak třídění odpadu může snížit váš dopad na životní prostředí. Přejít na Udržitelný život doma
Podporou žen a dívek napomáháme odstraňovat hlavní příčiny chudoby a dětské práce
LIDÉ A KOMUNITY
Lidé jsou pro nás na prvním místě
Pomáháme vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí na celém světě. Více informací o Lidé a komunity