ENERGIE A ZDROJE

Zasazujeme se o pozitivní změny

Les zalitý sluncem
Již dlouhou řadu let se snažíme vyrábět více výrobků z menšího množství surovin; je to ostatně součást našeho dědictví. Stejně usilovně se snažíme využívat odpad jako nový zdroj surovin, vyhledávat a využívat nové zdroje potravin a materiálů tak, abychom při tom chránili přírodní zdroje a postupovali odpovědně vůči životnímu prostředí i lidem. A protože chceme dosáhnout energetické nezávislosti, přecházíme na využívání obnovitelných zdrojů energie. Stáhněte si zprávu IKEA Group o udržitelnosti za rok 2015
ENERGIE A ZDROJE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
95% odpadu k recyklaciPapírové paletyDáváme věcem druhý život
Jak chráníme životní prostředí v České republice
Šetrnejšia IKEA Bratislava
Třídění odpadu
Papírové palety
IKEA jako první firma zavedla do dopravy a skladování zboží systém papírových palet.

Papírové palety jsou při zachování nosnosti tenčí než dřevěné, čímž se zvyšuje kapacita kamionů, palety není nutné vracet zpět do distribučních center a jsou plně recyklovatelné. Díky tomuto opatření jsme za rok snížíli počet kamionů na českých silnicích o 210 a tím i emise CO2.

Více informací z této oblasti
Papírové palety
V IKEA najdete spoustu řešení a nápadů na efektivní a správné třídění odpadu. Zbytečně neplýtvat a vyrábět více z menšího množství materiálů − to jsou pravidla, která platí v IKEA od počátku. Snažíme se proto šetřit surovinami všude, kde je to možné

Snažíme se jít příkladem – v našich obchodních domech vytřídíme v průměru 95 % odpadu, který putuje na recyklaci či energetické zhodnocení.

Věříme, že veškerý materiál si zaslouží druhou šanci a nic by nemělo skončit na skládce.

Více informací z této oblasti
Ekoaudity
Ekoaudity
V rámci Mezinárodní klimatická konference COP21, kde je IKEA jedním z mluvčích, uspořádala IKEA po celém světě řadu aktivit, které mají upozornit na fakt, že ochrana životního prostředí je záležitostí nás všech. V České republice vyslala v rámci projektu Ekoaudity školáky do čtyřech institucí, aby se podívali, jak na tom se šetrným přístupem k životnímu prostředí jsou.
Více informací z této oblasti
Dáváme nábytku druhý život
Dáváme nábytku druhý život
Usilujeme o minimalizaci odpadu a o to, abychom jeho vzniku na každodenní bázi co nejvíce předcházeli. V každém obchodním domě máme tzv. Recovery oddělení, která dávají vrácenému, poškozenému či použitému nábytku nový život a vrací jej znovu do oběhu. Před pokladnami se nachází koutek se zlevněným zbožím, kde si zákazníci mohou za snížené ceny koupit opravený a použitý nábytek či nábytek, který byl vystaven v obchodním domě. Veškeré produtky splňují přísné požadavky na bezpečnost a nezávadnost a je na ně poskytována jednoroční záruka.
PODNEBÍ A ENERGIE
Abychom dosáhli změny k lepšímu, potřebujeme každého z vás
Zajistit našim dětem a jejich dětem bezpečnou a prosperující budoucnost je nejen jedním z největších aktuálních úkolů celého lidstva, ale i naším posláním.
Seznamte se v krátkosti s historií klimatických změn a zjistěte, co můžeme udělat pro zlepšení situace.
No Youtube Player
No Youtube Player
No Youtube Player
Větrné elektrárny a čistá energie
Podpořte budoucnost se
100% čistou energií
Podepište petici na momentforaction.org/100percent
1 miliarda eur na opatření proti změnám klimatu
Musíme okamžitě přijmout opatření proti změně klimatu. Proto se IKEA Group a IKEA Foundation zavázaly na tato opatření poskytnout 1 miliardu eur.
Věděli jste, že do roku 2020 bude IKEA Group vyrábět tolik obnovitelné energie, kolik jí spotřebuje ve svých budovách?
Věděli jste,
že do roku 2020 bude IKEA Group vyrábět tolik obnovitelné energie, kolik jí spotřebuje ve svých budovách?
No Youtube Player
Investice 600 milionů eur
do větrné a solární energie
Nový závazek se týká 1,5 miliardy eur, které jsme investovali do větrné a sluneční energie od roku 2009 – konkrétně do 314 větrných elektráren a 700 000 solárních panelů na budovách IKEA.
Investice 400 milionů eur
do lidí a komunit
Závazek nadace IKEA Foundation posílí odolnost chudých komunit vůči změnám klimatu a pomůže jim osvojit si technologie na výrobu obnovitelné energie pro jejich domácnosti, školy, komunity a podniky.
Víte, že solární panely dokážou snížit účty za elektřinu na polovic?
Víte, že solární panely dokážou snížit účty za elektřinu na polovic?
Přešli jsme na LED
Věděli jste, že žárovky LED spotřebovávají až o 85 % méně energie a mají životnost až 20 let?
Věděli jste, že žárovky LED spotřebovávají až o 85 % méně energie a mají životnost až 20 let?
ENERGIE A ZDROJE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
PODNEBÍ A ENERGIE
Chceme získat energetickou nezávislost
Chceme, aby naše činnost měla pozitivní dopad na životní prostředí - proto také chceme od 2020 využívat 100 % energie z obnovitelných zdrojů, které vyprodukují veškerou energii, kterou pro sebe potřebujeme, ze zdrojů jako je vítr nebo slunce. Stejně tak se snažíme, aby naše budovy byly energeticky účinnější a spotřebovávaly méně energie.
Muži instalující solární panely na střeše obchodního domu IKEA
Na budovách IKEA po celém světě jsme nainstalovali více jak 700 000 solárních panelů.
Pohled z výšky na OD IKEA se solárními panely
Chceme být energeticky nezávislí.
Proto hodláme investovat do výroby energie z obnovitelných zdrojů a do zařízení, která nám zajistí efektivní využívání energií.
Větrné elektrárny
Jak chceme našeho cíle dosáhnout
do roku 2015 máme v plánu investovat 1,5 miliardy euro (převážně do větrných a fotovoltaických elektráren), což by nám mělo umožnit dosáhnout našeho cíle - energetické nezávislosti.
NÁŠ CÍL
Do konce roku 2020 chceme vygenerovat tolik obnovitelné energie, kolik spotřebujeme.
Chceme přepravovat více výrobků a méně vzduchu
Každý den prodáme na celém světě miliony výrobků, které potřebujeme přepravit od dodavatelů do našich obchodů a k našim zákazníkům co nejefektivněji. Již při designu dbáme na to, aby se naše výrobky snadno přepravovaly v plochém balení a trvale se snažíme optimalizovat počet jízd i spotřebu pohonných hmot využívaných vozidel.
Více než polovina našich výrobků míří od výrobců přímo do obchodních domů (nikoliv do distribučních center), čímž se snižuje intenzita dopravy. Současně se snažíme všechna vozidla maximálně vytěžovat, tedy umístit na každé vozidlo co nejvíce výrobků. To vše nám pomáhá držet naše náklady i ceny na co nejnižší úrovni a současně také chránit životní prostředí. Od roku 2011 jsme snížili objem emisí CO2 na krychlový metr přepravovaných produktů o 13 % a našim cílem je dostat se do roku 2016 až na 20% snížení.
Pracovníci IKEA přesouvají výrobky uložené na papírové paletě
Když jsme místo dřevěných palet začali používat papírové, snížila se naše ekologická stopa při dopravě výrobků IKEA o 75 000 tun CO2 za rok.
Lampa VIDJA
Návrat k jednoduchosti
Neustále hledáme způsoby, jak vylepšovat naše výrobky. Proto jsme upravili design naší lampy VIDJA tak, aby měla jednodušší montáž, a to tím, že jsme snížili počet dílů z 33 na 9. Tím jsme zároveň snížili hmotnost o 28 %. Díky menšímu objemu pak na jednu paletu umístíme 128 lamp místo původních 80. Stolní lampa VIDJA
EKTORP sofa
Netradiční přístup
Zkoušíme naše výrobky neustále vylepšovat a nevzdáváme to ani v případě, kdy si myslíme, že nic vylepšit už nejde. Jeden z našich designérů například našel způsob, jak balit pohovky do ještě plošších balení, které jsou navíc téměř o polovinu menší než ty původní. Tento nápad nám snížil náklady na dopravu, emise CO2 a také cenu, aniž by se jakkoliv snížila kvalita! Pohovky EKTORP
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
Dřevo
Jsme velcí fanoušci dřeva
Máme rádi dřevo, protože je odolné, obnovitelné a recyklovatelné. Jsme jedním z největších spotřebitelů dřeva v maloobchodním sektoru a vždy hledáme způsoby, jak s ním zacházet šetrně a úsporně. Podívejte se na náš film, v němž se dozvíte, jak tento cenný zdroj chráníme a pomáháme uchovávat.
Stáhněte si informace k tomu, jak se chceme do roku 2020 stát společností s pozitivním vlivem na lesy a lesní hospodářství.
No Youtube Player
Pozitivní vliv na lesy
No Youtube Player
Poslechněte si, co si myslí Steve Howard, Chief Sustainability Officer v IKEA Group, o snaze IKEA stát se do roku 2020 společností s pozitivním vlivem na lesy a lesní hospodářství.
No Youtube Player
Podívejte se, jak naše specialistka na hospodaření s lesy Egle Petrylaite úzce spolupracuje s dodavateli, aby měla jistotu, že při vyhledávání zdrojů dřeva postupují odpovědně.
Kontrola hospodaření s lesy a dřevem
Jasné standardy pro odpovědné hospodaření s lesy
Naše standardy IWAY pro hospodaření s lesy (IWAY Forestry Standard) stanovují jasné požadavky na veškeré dřevo, které se používá pro výrobu produktů IKEA. Patří sem např. zákaz používat dřevo z nelegální těžby, z lesů, které jsou předmětem sociálních konfliktů nebo z lesů s vysokou ochranářskou hodnotou. Všichni dodavatelé musí tyto standardy splňovat již před zahájením dodávek do IKEA. S našimi dodavateli úzce spolupracujeme a provádíme u nich např. certifikační audity, kterými si ověřujeme, že uvedené standardy opravdu splňují. Stáhněte si dokument IWAY Forestry Standard (PDF)
 WWF mapa, která ukazuje místa projektů realizovaných ve spolupráci IKEA & WWF
Litva
Ukrajina
Bosna a Hercegovina
Rumunsko
Bulharsko
Rusko
Čína
Laos
Vietnam
Kambodža
Certifikace lesů společně s WWF
Společně s WWF a dalšími organizacemi se snažíme potírat nelegální těžbu dřeva a podporovat odpovědné obchodování se dřevem. Naše spolupráce s WWF začala již v roce 2002 a zaměřuje se na důvěryhodnou certifikaci lesů. Její součástí je mapování a chránění lesů s vysokou ochranářskou hodnotou, které pro nás mají vysokou biologickou i sociální hodnotu. Mezi naše úspěchy patří zlepšené hospodaření s lesy v Evropě i Asii a navýšení objemu lesů certifikovaných FSC® o zhruba 35 milionů hektarů (což odpovídá rozloze Itálie) v zemích, na které se v rámci naší spolupráce zaměřujeme. Navštivte stránky WWF a přečtěte si další informace o naší spolupráci.
Všechno zlé je k něčemu dobré
Před několika lety jsme objevili v některých našich papírových výrobcích vlákna tropických dřev, což odporuje našim standardům. Celou věc jsme pečlivě vyšetřili a zavedli lepší interní postupy. Tak máme jistotu, že se nic podobného již nebude opakovat.
Případ nelegálně těženého ořechového dřeva
Před pěti lety naši odborníci na hospodaření s lesy objevili nelegální těžbu ořechového dřeva v Číně. Ihned jsme přestali toto dřevo využívat a pro výrobu koupelnové série MOLGER nyní využíváme dřevo břízy pocházející z certifikovaných lesů.
Zjistěte si další informace o tom, jak chráníme a využíváme lesy
Nejenže naši dodavatelé musí splňovat náš standard pro hospodaření s lesy, ale snažíme se i zvyšovat objem dřeva získávaného z udržitelnějších zdrojů – recyklované dřevo nebo dřevo z lesů certifikovaných FSC®. V roce 2014 již tento objem dosáhl 41 %, do roku 2017 bychom rádi dosáhli 50 %. Navštivte stránku FSC® a získejte další informace.
Přečtěte si standardy IWAY Forestry a Forest Stewardship Council® - (PDF)Stáhněte si dokumenty Sustainability Strategy/Strategie udržitelnosti, People & Planet Positive/Dobré pro lidi i pro planetu (PDF)
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
BAVLNA
Jinou bavlnu, než z udržitelných zdrojů, už u nás nenajdete
Od 1. září 2015 pochází veškerá bavlna, kterou v IKEA využíváme, z udržitelnějších zdrojů. Znamená to, že při jejím pěstování se spotřebovává méně vody, chemických hnojiv a pesticidů a také to, že z jejího pěstování mají farmáři větší zisky.
Jsme na naše pokroky hrdí, ale tím naše úsilí o zlepšení podmínek v bavlnářském průmyslu nekončí. Pomocí projektů, realizovaných v zemích, kde nakupujeme bavlnu, se budeme dále snažit zvyšovat zisky farmářů a snižovat negativní dopady pěstování bavlny na životní prostředí. Naším dlouhodobým cílem je proměnit celý trh s bavlnou. Aby se nám to podařilo, chceme sdílet naše zkušenosti v této oblasti, co nejvíce je to možné.
Pěstitel bavlny stojící na bavlníkové plantáži s žokem bavlny na hlavě.
Dítě zabalené v bílo-béžové osušce s kapuckou, sedí mamince na klíně.
Proč je udržitelnější bavlna tak důležitá
Bavlna je jednou z našich nejdůležitějších surovin. Najdete ji v mnoha výrobcích IKEA, od pohovek a polštářů po povlečení a matrace. I když s tímto materiálem pracujeme velmi rádi, nelíbilo se nám, že konvenční pěstování bavlny má často velmi negativní dopad na životní prostředí i pěstitele.
Při konvenčním pěstování pěstitelé spotřebovávají velké množství chemikálií a vody, což často vede k výrazným zdravotním problémům, erozi půdy a vyčerpání zdrojů vody a následně k vyšším nákladům. Vzhledem k tomu, že většina bavlny se pěstuje na malých farmách v rozvojových zemí, má za těchto podmínek řada pěstitelů problémy se pěstováním bavlny vůbec uživit a vytvářet zisk.
Proto jsme se rozhodli věnovat se těmto problémům a proces pěstování bavlny stejně jako podmínky pěstitelů zlepšit.
Podnikáme kroky vedoucí k pozitivní změně pěstování a zpracování bavlny
Před více než deseti lety společnost IKEA začala podnikat kroky vedoucí k pozitivní změně produkce bavlny. Spolu s WWF a dalšími organizacemi založila Projekt za lepší bavlnu (Better Cotton Initiative), jehož cílem je změnit globální produkci bavlny tak, aby se stala udržitelnější komoditou a měla menší negativní dopad na lidi, kteří ji pěstují, na životní prostředí a pozitivní dopad na budoucnost tohoto odvětví.
Od roku 2005 spolupracujeme s WWF na změně způsobu pěstování bavlny směrem k udržitelnější podobě. Nejdříve jsme začali pracovat s 500 farmáři v Pákistánu. Přestože z počátku nebyli moc nadšení představou, že budou muset změnit způsob pěstování bavlny, výsledky již po jednom roce využívání nového způsobu byly natolik přesvědčivé, že přilákaly i další farmáře, aby se připojili k našim projektům v Indii a Pákistánu.
Pomocí praktického výcviku a škol na farmách jsme pomohli spolu s našimi partnery cca 110 000 farmářům osvojit si metody udržitelnějšího pěstování bavlny, které jim zajišťuje nižší náklady, zvyšuje zisky a zlepšuje pracovní podmínky. Díky tomu mohou oni i jejich rodiny vést kvalitnější život - a mimo jiné posílat děti do školy.
Farmáři na plantáži kontrolují zeminu.
No Youtube Player
Zjistěte si více o IKEA i o projektech fondu WWF spojených s bavlnou.
Zanechat trvalý otisk
Jsme rádi, že jsme dosáhli 100% našeho cíle, ale tím to pro nás nekončí. IKEA se zavázala vytvářet pozitivní změnu napříč celým bavlnářským průmyslem. Dnes pochází 72% veškerých dodávek bavlny z iniciativy Better Cotton a 20% je recyklovaná bavlna. Naší vizí je, aby se častěji používala udržitelnější bavlna - aby byla cenově dostupná a přístupná mnoha lidem i v jiných výrobcích než těch z IKEA.
Bavlna z udržitelnějších zdrojů
Bavlna z udržitelnějších zdrojů
Z celkového množství bavlny použité ve výrobcích IKEA tvoří 20% recyklovaná bavlna. Zbývajících 80% pochází z těchto zdrojů:
Better Cotton: 72%
Towards Better cotton*: 23%
Další zdroje udržitelnější bavlny, jako je program E3 v USA: 5%
*Standard Towards Better cotton vyvinula IKEA na základě stejných principů a kritérií jako iniciativu Better Cotton; právě lepší bavlna je také cílem tohoto standardu.
Přečtěte si více o tom, jak pracujeme s bavlnou a s kým jsme uzavřeli partnerskou spolupráci
Od 1. září 2015 pochází veškerá bavlna, kterou v IKEA využíváme, z udržitelnějších zdrojů. Znamená to, že při jejím pěstování se spotřebovává méně vody, chemických hnojiv a pesticidů a také to, že z jejího pěstování mají farmáři větší zisky.
Zprávy a dokumenty ke stažení
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
Čistá čerstvá voda
VODA
Zacházíme s vodou s respektem
Bez vody by nebyl život – ale čistá sladká voda je v některých částech světa obrovský luxus. Proto jsou pro nás a naše dodavatele kvalita i množství vody velmi důležité. Do roku 2020 si klademe za cíl být dobrými hospodáři, pokud jde o vodu, a propagovat vodní hospodářství v rámci našeho žebříčku hodnot. Prostřednictvím spolupráce s ostatními přispějeme ke zlepšení hospodaření s vodou v oblastech s nedostatkem vody, ve kterých působíme, přičemž se zaměříme jak na spotřebu vody, tak na její kvalitu.
Společnou prací k úsporám vody a energie v Indii
Některé továrny v jižní Indii nemají jinou možnost, jak se dostat k vodě, než si ji přivážet nákladními vozy z 50km vzdáleného zdroje. Zastaralé stroje a znečištěná voda často vedou k tomu, že se při výrobě spotřebuje zbytečně moc vody a elektřiny. Jansons, dodavatel textilních výrobků z indického Erode, se nechal inspirovat strategií IKEA Dobré pro lidi a pro planetu a spustil s IKEA partnerský projekt, který by měl tento problem vyřešit. Mezi přijatými opatřeními byl systém na recyklaci odpadní vody používané při tisku, nový proces barvení s nižšími nároky na vodu a provoz motorů, které jsou nyní spuštěny pouze ve chvílích, kdy jsou třeba.

“Naše továrna stojí v místě, kde je voda i elektřina velmi vzácná, což pro nás byla doslova noční můra,” řekl pan Thirukumar, ředitel společnosti Jansons Industries. “Projekt realizovaný společně s IKEA nám ukázal cestu a motivoval nás k dalším krokům. Díky masivnímu zapojení zaměstnanců se nám k dnešnímu dni podařilo ušetřit 285 MWh elektrické energie a 69 mil litrů vody.”
Čistírna odpadních vod dodavatele IKEA v Bangladéši
Voda čerpaná do čistírny odpadních vod v Bangladéši
Dívejme se dopředu: jak ušetřit vodu pro budoucí generace
Více než 23 milionů lidí žijících v Bangladéši nemá přístup k nezávadné pitné vodě.

“Nechci, aby se tato statistika týkala i mých dětí nebo vnoučat. Chci mít jistotu, že společnost, kde pracuji, nedělá nic, co by mohlo budoucím generacím způsobit problémy,” říká Shah S Alam, ředitel společnosti Unilliance, IKEA dodavatel textilních výrobků z Bangladéše. Významným způsobem se podílel na důležitých projektech vodního hospodářství, které IKEA v této společnosti spustila, a naléhá, aby se společnost Unilliance účastnila dalších, ještě ambicioznějších projektů na záchranu vody.
“Když jsme začali spolupracovat s IKEA, měli jsme již čistírnu odpadních vod, s jejíž pomocí jsme zbavovali vodu znečišťujících látek, než jsme ji vypustili zpátky do přírody. IKEA nám ale navrhla, abychom se zamysleli a hledali způsoby, jak potřebu vody snížit a začít využívat odpadní vody.

“Napadla nás spousta věcí, např. po pár drobných úpravách nyní odpadní vodu využíváme ke chlazení strojů. To nám ušetří así 100 m3 of vody každý den, což za rok vydá tolik vody, kolik by zaplnilo 15 olympijských stadionů!”

“Během pěti až deseti let se zákony v Bangladéši změní a každý bude muset svoji odpadní vodu efektivně využívat. Díky IKEA máme již dnes značný náskok, čehož si všímají i naši zákazníci,” dodal Shah S Alam.
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
ODPAD
Recyklace do velkého, modrého boxu
Naším cílem je eliminovat v rámci našich činností vznik odpadu. Do roku 2020 bude 90% odpadu z našich činností recyklováno nebo přeměněno na energie, z čehož 80% odpadu z obchodních domů a distribučních center bude vyrecyklováno na materiály.
Naší snahou je, aby na skládkách nekončil žádný odpad z našich obchodních domů a dalších provozů.
Recyklační stanice v IKEA
Recyklovat můžete přímo v obchodním domě IKEA!
Recyklaci chceme co nejvíc zjednodušit, a proto nabízíme možnost, abyste odpad recyklovali v obchodním domě IKEA. Věděli jste, že ve většině obchodních domů IKEA můžete odkládat baterie a žárovky CFL? Podívejte se, co vše můžete vyrecyklovat ve svém obchodním domě IKEA
Žárovky určené k recyklaci
Vytvořte si cirkulární ekonomiku
V IKEA pracujeme na cirkulární ekonomice, v níž se se zdroji pracuje účinněji v rámci cyklu opravy, nového využití a recyklace. V mnoha obchodních domech mohou zákazníci vrátit nábytek IKEA, který nechtějí a který se pak znovu prodá nebo daruje na charitu. A v některých zemích máme systém vracení matrací, které se recyklují. V řadě obchodních domů zase sbíráme látky, které už zákazníci nechtějí. Je to začátek napínavé cesty, na jejímž konci bude odstranění mnoha energetických ztrát IKEA.
Složené koberce
Věděli jste to?
V roce 2015 jsme vyrecyklovali 89% odpadu z našich činností
Recyklační stanice pro potřeby zákazníků v obchodním domě IKEA
POTRAVINY
Potraviny dobré pro vás i pro planetu
Chceme nabízet potraviny, které jsou chutné, udržitelné a nutričně vyvážené. Proto do našich restaurací a Švédských obchodů zařazujeme stále více bio a trvale udržitelných potravin. Díky certifikaci, kterou jsme získali, mátejistotu, že dané potraviny byly vypěstovány s ohledem na životní i sociální podmínky. Současně se snažíme obohacovat sortiment novými, ještě zdravějšími výrobky.
Lepší životní prostředí, lepší život... a lepší káva
Káva prodávaná a podávaná v IKEA pochází z rodinných a malých družstevních plantáží ze zemí jako je Honduras, Mexiko nebo Peru. Tato káva má certifikaci UTZ a protože byla vypěstována bez použití chemikálií a pesticidů, tak i bio kvalitu. UTZ spolupracuje s pěstiteli na zlepšení metod pěstování, což vede ke snížení nákladů a současně ke zvýšení kvality úrody a výnosů. To má pak přímý dopad na zvyšování životní úrovně pěstitelů, kteří zvyšují své zisky a mohou pracovníků vyplácet spravedlivou mzdu. Děti pak mohou chodit do školy a po škole mají čas a možnost si hrát.
Certifikace UTZ znamenala první krok k lepší a a chutnější kávě, produkované udržitelným způsobem. Dalším krokem pak bylo zajištění bio kvality této kávy. Nová káva (100% Arabica) je tak po všech stránkou lepší kávou než kdy dříve.
No Youtube Player
„Pěstuji kávu v bio kvalitě. Nechci používat chemikálie. Životní prostředí je přece nejdůležitější, bez zdravého životního prostředí není nic.“

Americo Gil Guevara, pěstitel bio kávy
Košík čerstvě nasbíraných kávových bobů s certifikací UTZ.Plechovka s čerstvě praženou kávouBalení s kávou na espresso spolu se starým mlýnkem
Vyzkoušejte naše zeleninové kuličky!
Naše zeleninové kuličky jsou plné čerstvé zeleniny jako je cizrna, hrášek, mrkev, paprika, kukuřice nebo kapusta. Budete si tak moci vychutnat jídlo plné správných živin, navíc s velmi malou uhlíkovou stopou. Pojďte a ochutnejte. Uvidíte, že vám tato alternativa našich vyhlášených masových kuliček přijde k chuti!
Zeleninové kuličky na litinové pánvi obložené cibulí, mrkví a zelení
Zavázali jsme se, že budeme potraviny získávat odpovědným způsobem
Zavázali jsme se, že budeme potraviny získávat odpovědným způsobem.
Hlava a ocas lososa na ledovém lůžku
Losos získaný odpovědným způsobem
Zdravá a chutná ryba pro zdravé a spokojené zákazníky, to je ve stručnosti nás cíl. Proto jsme se také zapojili do dialogu se světovými odborníky na životní prostředí, zaměřeného na vytvoření standardů pro odpovědný chovu lososů, jež zajišťuje lepší podmínky pro lososy i životní prostředí. Lososi podávaní a prodávaní v IKEA pocházejí výhradně z farem certifikovaných Radou pro správu akvakultur (ASC).
Fotografie ryb a krevet v ledovém lůžku
Nabízíme mořské plody, které jsou chutné a splňují požadavky trvalé udržitelnosti
Všechny ulovené volně žijící ryby a krevety podávané a prodávané v IKEA pocházejí z rybářství, jež jsou držiteli certifikace Rady pro správu moří (MSC). Díky tomu vás tyto mořské plody potěší dvakrát – svou vynikající chutí i vědomím, že jejich koupí podporujete trvale udržitelný rybolov, díky němuž budou tyto plody moře dostupné i pro další generace.
Čerstvé švédské brusinky
Dobrota, kterou zužitkujeme na sto procent
Dali jsme si velký cíl: neukládat žádný odpad na skládky (je to ale jen jeden z řady způsobů, jimiž chceme snížit dopad naší činnosti na životní prostředí). Kam tedy putuje veškerý odpad z našich potravin? Přece na výrobu bioplynu nebo do kompostu!
Kávová zrnka v míse
UTZ a bio kvalita je dobrá kombinace
Veškerá káva, kterou prodáváme v našem Švédském obchodě, bistru a restauraci IKEA má nejen bio kvalitu, ale také certifikaci UTZ, jejíž držitelé musí splňovat náročné požadavky na udržitelný způsob pěstování a přijatelné podmínky pro pěstitele. Na utzcertified.org/ikea si dokonce můžete zkontrolovat, odkud přesně vaše káva pochází.
Čokoládové boby v misce
Čokoláda, která potěší hned dvakrát
Kakao v čokoládových tyčinkách prodávaných pod značkou IKEA musí splňovat náročné požadavky na udržitelný způsob pěstování a přijatelné podmínky pro pěstitele. IKEA je držitelem certifikace UTZ, jež tyto kvality potvrzuje. Na utzcertified.org/ikea si dokonce můžete zkontrolovat, odkud přesně vaše čokoláda pochází.
Pytel odpadu určeného na kompostování nebo výrobu bioplynu
Nic nevyhodíme
Dali jsme si velký cíl: neukládat žádný odpad na skládky (je to ale jen jeden z řady způsobů, jimiž chceme snížit dopad naší činnosti na životní prostředí). Kam tedy putuje veškerý odpad z našich potravin? Přece na výrobu bioplynu nebo do kompostu!
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:
Výrobky na třídění odpadu pomáhají snižovat váš dopad na životní prostředí
UDRŽITELNÝ ŽIVOT DOMA
Malé kroky mají velký dopad
Přesvědčte se, že IKEA je inspirativním místem na práci. Poslechněte si, jak třídění odpadu může snížit váš dopad na životní prostředí. Přejít na Udržitelný život doma
Podporou žen a dívek napomáháme odstraňovat hlavní příčiny chudoby a dětské práce
LIDÉ A KOMUNITY
Lidé jsou pro nás na prvním místě
Pomáháme vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí na celém světě. Více informací o Lidé a komunity