ENERGIE A ZDROJE

Zasazujeme se o pozitivní změny

Detail ruky s bavlnou
Již dlouhou dobu se snažíme vyrábět více výrobků z méně surovin; je to část našeho dědictví. Stejně intezivně se snažíme přeměňovat odpad v nové suroviny, vyhledávat odpovědné dodavatele potravin a materiálů a chránit přírodní zdroje. A protože usilujeme také o energetickou nezávislost, přecházíme na udržitelné zdroje energie.
95% odpadu k recyklaciPapírové paletyDáváme věcem druhý život
Jak chráníme životní prostředí v České republice
Šetrnejšia IKEA Bratislava
Třídění odpadu
Papírové palety
IKEA jako první firma zavedla do dopravy a skladování zboží systém papírových palet.

Papírové palety jsou při zachování nosnosti tenčí než dřevěné, čímž se zvyšuje kapacita kamionů, palety není nutné vracet zpět do distribučních center a jsou plně recyklovatelné. Díky tomuto opatření jsme za rok snížíli počet kamionů na českých silnicích o 210 a tím i emise CO2.
Papírové palety
V IKEA najdete spoustu řešení a nápadů na efektivní a správné třídění odpadu. Zbytečně neplýtvat a vyrábět více z menšího množství materiálů − to jsou pravidla, která platí v IKEA od počátku. Snažíme se proto šetřit surovinami všude, kde je to možné

Snažíme se jít příkladem – v našich obchodních domech vytřídíme v průměru 95 % odpadu, který putuje na recyklaci či energetické zhodnocení.

Věříme, že veškerý materiál si zaslouží druhou šanci a nic by nemělo skončit na skládce.

Více informací z této oblasti
Ekoaudity
Ekoaudity
V rámci Mezinárodní klimatická konference COP21, kde je IKEA jedním z mluvčích, uspořádala IKEA po celém světě řadu aktivit, které mají upozornit na fakt, že ochrana životního prostředí je záležitostí nás všech. V České republice vyslala v rámci projektu Ekoaudity školáky do čtyřech institucí, aby se podívali, jak na tom se šetrným přístupem k životnímu prostředí jsou.
Více informací z této oblasti
PODNEBÍ A ENERGIE
Abychom dosáhli změny k lepšímu, potřebujeme každého z vás
Zajistit našim dětem a jejich dětem bezpečnou a prosperující budoucnost je nejen jedním z největších aktuálních úkolů celého lidstva, ale i naším posláním.
Seznamte se v krátkosti s historií klimatických změn a zjistěte, co můžeme udělat pro zlepšení situace.
No Youtube Player
Co se děje
No Youtube Player
Co bychom měli udělat
No Youtube Player
Čí je to práce
Investujeme do obnovitelných zdrojů energie
Probíhající klimatické změny vyžadují okamžité nápravné kroky.. proto se IKEA Group zavázala, že do roku 2020 bude schopna vyrobit tolik obnovitelné energie, kolik jí její provozy spotřebují.
No Youtube Player
Víte, že IKEA Group bude do roku 2020 schopna vyrobit tolik obnovitelné energie, kolik spotřebují všechny její provozy?
Investice do větrné a solární energie ve výši 2,1 miliardy euro

Od roku 2009 IKEA Group investovala 1,5 miliard euro do obnovitelných zdrojů energie a zavázala se i k dalším investicím ve výši 600 mil euro. Konkrétně jsme se zavázali, že budeme vlastnit a provozovat 327 větrných elektráren a na budovy IKEA instalujeme 700 000 solárních panelů.
Věříme, že obnovitelná energie je energií budoucnosti

Abychom pomohli zmírnit změny klimatu, chceme, aby naše provozy byly energeticky nezávislé. Naším cílem do roku 2020 proto je vyrábět vlastními silami tolik elektrické energie, kolik ji všechny naše provozy spotřebují. Již jsme pro tyto účely instalovali 700 000 solárních panelů na našich obchodních domech a dalších budovách po celém světě. A chceme tuto možnost nabídnout i našim zákazníkům.
Víme, že i naši zákazníci chtějí žít udržitelnějším způsobem a také víme, že chtějí platit méně za elektřinu a pokud je to možné, vyrábět si čistou energii.
Chceme jim to umožnit, a proto chceme v následujících letech rozšířit nabídku našich solárních panelů mimo VB, Nizozemsko a Švýcarsko.
Věděli jste, že solární panely mohou snížit spotřebu elektrické energie až o 50 procent?
Přešli jsme na LED
Věděli jste, že LED diody spotřebují až o 85 procent energie méně než klasické žárovky a vydrží až 20 let?
Věděli jste, že
LED diody spotřebují až
o 85 procent energie
méně než klasické žárovky a vydrží až 20 let?
Dřevo
Jsme velcí fanoušci dřeva
Máme rádi dřevo, protože je odolné, obnovitelné a recyklovatelné. Jsme jedním z největších spotřebitelů dřeva v maloobchodním sektoru a vždy hledáme způsoby, jak s ním zacházet šetrně a úsporně. Podívejte se na náš film, v němž se dozvíte, jak tento cenný zdroj chráníme a pomáháme uchovávat.
Stáhněte si informace k tomu, jak se chceme do roku 2020 stát společností s pozitivním vlivem na lesy a lesní hospodářství.
No Youtube Player
Pozitivní vliv na lesy
No Youtube Player
Poslechněte si, co si myslí Steve Howard, Chief Sustainability Officer v IKEA Group, o snaze IKEA stát se do roku 2020 společností s pozitivním vlivem na lesy a lesní hospodářství.
No Youtube Player
Podívejte se, jak naše specialistka na hospodaření s lesy Egle Petrylaite úzce spolupracuje s dodavateli, aby měla jistotu, že při vyhledávání zdrojů dřeva postupují odpovědně.
Kontrola hospodaření s lesy a dřevem
Jasné standardy pro odpovědné hospodaření s lesy
Naše standardy IWAY pro hospodaření s lesy (IWAY Forestry Standard) stanovují jasné požadavky na veškeré dřevo, které se používá pro výrobu produktů IKEA. Patří sem např. zákaz používat dřevo z nelegální těžby, z lesů, které jsou předmětem sociálních konfliktů nebo z lesů s vysokou ochranářskou hodnotou. Všichni dodavatelé musí tyto standardy splňovat již před zahájením dodávek do IKEA. S našimi dodavateli úzce spolupracujeme a provádíme u nich např. certifikační audity, kterými si ověřujeme, že uvedené standardy opravdu splňují. Stáhněte si dokument IWAY Forestry Standard (PDF)
Mapa ukazující, ve kterých částech Evropy a Asie IKEA pomohla zlepšit hospodaření s lesy
Certifikace lesů společně s WWF
Společně s WWF a dalšími organizacemi se snažíme potírat nelegální těžbu dřeva a podporovat odpovědné obchodování se dřevem. Naše spolupráce s WWF začala již v roce 2002 a zaměřuje se na důvěryhodnou certifikaci lesů. Její součástí je mapování a chránění lesů s vysokou ochranářskou hodnotou, které pro nás mají vysokou biologickou i sociální hodnotu. Mezi naše úspěchy patří zlepšené hospodaření s lesy v Evropě i Asii a navýšení objemu lesů certifikovaných FSC® o zhruba 35 milionů hektarů (což odpovídá rozloze Itálie) v zemích, na které se v rámci naší spolupráce zaměřujeme. Více informací o WWF najdete zde.
Všechno zlé je k něčemu dobré
Před několika lety jsme objevili v některých našich papírových výrobcích vlákna tropických dřev, což odporuje našim standardům. Celou věc jsme pečlivě vyšetřili a zavedli lepší interní postupy. Tak máme jistotu, že se nic podobného již nebude opakovat.
Případ nelegálně těženého ořechového dřeva
Před pěti lety naši odborníci na hospodaření s lesy objevili nelegální těžbu ořechového dřeva v Číně. Ihned jsme přestali toto dřevo využívat a pro výrobu koupelnové série MOLGER nyní využíváme dřevo břízy pocházející z certifikovaných lesů.
Zjistěte si další informace o tom, jak chráníme a využíváme lesy
Nejenže naši dodavatelé musí splňovat náš standard pro hospodaření s lesy, ale snažíme se i zvyšovat objem dřeva získávaného z udržitelnějších zdrojů – recyklované dřevo nebo dřevo z lesů certifikovaných FSC®. V roce 2014 již tento objem dosáhl 41 %, do roku 2017 bychom rádi dosáhli 50 %. Navštivte stránku FSC® a získejte další informace.
Přečtěte si standardy IWAY Forestry a Forest Stewardship Council® - (PDF)Stáhněte si dokumenty Sustainability Strategy/Strategie udržitelnosti, People & Planet Positive/Dobré pro lidi i pro planetu (PDF)
BAVLNA
Jinou bavlnu, než z udržitelných zdrojů, už u nás nenajdete
Od 1. září 2015 pochází veškerá bavlna, kterou v IKEA využíváme, z udržitelnějších zdrojů. Znamená to, že při jejím pěstování se spotřebovává méně vody, chemických hnojiv a pesticidů a také to, že z jejího pěstování mají farmáři větší zisky.
Jsme na naše pokroky hrdí, ale tím naše úsilí o zlepšení podmínek v bavlnářském průmyslu nekončí. Pomocí projektů, realizovaných v zemích, kde nakupujeme bavlnu, se budeme dále snažit zvyšovat zisky farmářů a snižovat negativní dopady pěstování bavlny na životní prostředí. Naším dlouhodobým cílem je proměnit celý trh s bavlnou. Aby se nám to podařilo, chceme sdílet naše zkušenosti v této oblasti, co nejvíce je to možné.
Pěstitel bavlny stojící na bavlníkové plantáži s žokem bavlny na hlavě.
Dítě zabalené v bílo-béžové osušce s kapuckou, sedí mamince na klíně.
Proč je udržitelnější bavlna tak důležitá
Bavlna je jednou z našich nejdůležitějších surovin. Najdete ji v mnoha výrobcích IKEA, od pohovek a polštářů po povlečení a matrace. I když s tímto materiálem pracujeme velmi rádi, nelíbilo se nám, že konvenční pěstování bavlny má často velmi negativní dopad na životní prostředí i pěstitele.
Při konvenčním pěstování pěstitelé spotřebovávají velké množství chemikálií a vody, což často vede k výrazným zdravotním problémům, erozi půdy a vyčerpání zdrojů vody a následně k vyšším nákladům. Vzhledem k tomu, že většina bavlny se pěstuje na malých farmách v rozvojových zemí, má za těchto podmínek řada pěstitelů problémy se pěstováním bavlny vůbec uživit a vytvářet zisk.
Proto jsme se rozhodli věnovat se těmto problémům a proces pěstování bavlny stejně jako podmínky pěstitelů stále zlepšujeme.
Podnikáme kroky vedoucí k pozitivní změně pěstování a zpracování bavlny
Před více než deseti lety společnost IKEA začala podnikat kroky vedoucí k pozitivní změně produkce bavlny. Spolu s WWF a dalšími organizacemi založila Projekt za lepší bavlnu (Better Cotton Initiative), jehož cílem je změnit globální produkci bavlny tak, aby se stala udržitelnější komoditou a měla menší negativní dopad na lidi, kteří ji pěstují, na životní prostředí a pozitivní dopad na budoucnost tohoto odvětví.
Od roku 2005 spolupracujeme s WWF na změně způsobu pěstování bavlny směrem k udržitelnější podobě. Nejdříve jsme začali pracovat s 500 farmáři v Pákistánu. Přestože z počátku nebyli moc nadšení představou, že budou muset změnit způsob pěstování bavlny, výsledky již po jednom roce využívání nového způsobu byly natolik přesvědčivé, že přilákaly i další farmáře, aby se připojili k našim projektům v Indii a Pákistánu.
Pomocí praktického výcviku a škol na farmách jsme spolu s našimi partnery do této chvíle pomohli cca 110 000 farmářům osvojit si metody udržitelnějšího pěstování bavlny, které jim zajišťuje nižší náklady, zvyšuje zisky a zlepšuje pracovní podmínky. Díky tomu mohou oni i jejich rodiny vést kvalitnější život - a mimo jiné posílat děti do školy. V našem snažení pokračujeme a věříme, že nás v budoucnu bude následovat většina firem.
Zde se dozvíte více o tom, jak pomocí Kodexu IWAY u svých dodavatelů zajišťujeme například splnění pracovních podmínek a minimálních požadavků z hlediska životního prostředí.
Farmáři na plantáži kontrolují zeminu.
No Youtube Player
Vytvářet trvalou pozitivní změnu
Jsme moc rádi, že jsme dosáhli našeho cíle 100%, ale neusneme na vavřínech. IKEA se zavázala vytvářet pozitivní změny napříč celým bavlnářským průmyslem. Naší vizí je, že by se udržitelnější bavlna mohla stát základním materiálem - cenově dostupným a přístupným mnoha lidem. Těší nás, že jsme tohoto milníku dosáhli, ale tím se nedáme ukolébat. Nyní zaměříme svou pozornost například na vodu.
Z celkového objemu bavlny, kterou používáme v našich výrobcích, tvoří 18 % recyklovaná bavlna, 69 % tzv. Better Cotton a zbývající procenta usilují o dosažení kvality „Better cotton“ nebo „bavlny z udržitelnějších zdrojů“. V roce 2016 jsme v našich výrobcích použili více jak 131 000 mil. tun bavlny.
Bavlna z udržitelnějších zdrojů
Z celkového objemu bavlny, kterou používáme v našich výrobcích, tvoří 18 % recyklovaná bavlna. Zbývajících 82 % pochází z těchto zdrojů: Better cotton 69 %, zdroje usilující o dosažení kvality Better Cotton (tzv. Towards better cotton*) nebo bavlna z udržitelnějších zdrojů, zařazených např. v programu E3 (USA): 13 %.
V kalendářním roce 2016 jsme v našich výrobcích použili více než 131 000 mil. tun bavlny.
* „Towards better cotton“ je standard vytvořený IKEA, využívající stené principy a kritéria jako Better Cotton, aplikovaný společnostmi, usilujícími získat kvalitu Better Cotton.
IKEA se snaží využívat vodu s maximální efektivitou. Na základě modelu ochrany vod WWF se snažíme snižovat dopad našich vlastních provozů i provozů našich dodavatelů, podporujeme udržitelné hospodaření s vodou, a tedy i při produkci bavlny.
Nezapomínáme na vodu
IKEA se snaží využívat vodu s maximální efektivitou. Odpovědný přístup k hospodaření s vodou propagujeme v rámci našich provozů i mimo ně. Na základě modelu ochrany vod WWF se snažíme snižovat dopad našich vlastních provozů i provozů našich dodavatelů, podporujeme udržitelné hospodaření s vodou v povodích a snažíme se zajišťovat přístup k čisté vodě stále většímu množství lidí. Součástí těchto snah je také hospodaření s vodou během pěstování bavlny, protože pěstování této rostliny klade velké nároky na zavlažování. Poskytujeme pěstitelům školení zaměřená na lepší hospodaření s vodou a zakládáme komunity nazvané Water User Associations. Díky tomu stále více farmářů ovládá způsoby, jak při pěstování bavlny snižovat spotřebu vody (bez negativního dopadu na produkci).
Přečtěte si více o tom, jak pracujeme s bavlnou a s kým jsme uzavřeli partnerskou spolupráci
Od 1. září 2015 pochází veškerá bavlna, kterou v IKEA využíváme, z udržitelnějších zdrojů. Znamená to, že při jejím pěstování se spotřebovává méně vody, chemických hnojiv a pesticidů a také to, že z jejího pěstování mají farmáři větší zisky.
Zprávy a dokumenty ke stažení
Čistá čerstvá voda
VODA
Zacházíme s vodou s respektem
Bez vody by nebyl život – ale čistá sladká voda je v některých částech světa obrovský luxus. Proto jsou pro nás a naše dodavatele kvalita i množství vody velmi důležité. Do roku 2020 si klademe za cíl být dobrými hospodáři, pokud jde o vodu, a propagovat vodní hospodářství v rámci našeho žebříčku hodnot. Prostřednictvím spolupráce s ostatními přispějeme ke zlepšení hospodaření s vodou v oblastech s nedostatkem vody, ve kterých působíme, přičemž se zaměříme jak na spotřebu vody, tak na její kvalitu.
Společnou prací k úsporám vody a energie v Indii
Některé továrny v jižní Indii nemají jinou možnost, jak se dostat k vodě, než si ji přivážet nákladními vozy z 50km vzdáleného zdroje. Zastaralé stroje a znečištěná voda často vedou k tomu, že se při výrobě spotřebuje zbytečně moc vody a elektřiny. Jansons, dodavatel textilních výrobků z indického Erode, se nechal inspirovat strategií IKEA Dobré pro lidi a pro planetu a spustil s IKEA partnerský projekt, který by měl tento problem vyřešit. Mezi přijatými opatřeními byl systém na recyklaci odpadní vody používané při tisku, nový proces barvení s nižšími nároky na vodu a provoz motorů, které jsou nyní spuštěny pouze ve chvílích, kdy jsou třeba.

“Naše továrna stojí v místě, kde je voda i elektřina velmi vzácná, což pro nás byla doslova noční můra,” řekl pan Thirukumar, ředitel společnosti Jansons Industries. “Projekt realizovaný společně s IKEA nám ukázal cestu a motivoval nás k dalším krokům. Díky masivnímu zapojení zaměstnanců se nám k dnešnímu dni podařilo ušetřit 285 MWh elektrické energie a 69 mil litrů vody.”
Čistírna odpadních vod dodavatele IKEA v Bangladéši
Voda čerpaná do čistírny odpadních vod v Bangladéši
Dívejme se dopředu: jak ušetřit vodu pro budoucí generace
Více než 23 milionů lidí žijících v Bangladéši nemá přístup k nezávadné pitné vodě.

“Nechci, aby se tato statistika týkala i mých dětí nebo vnoučat. Chci mít jistotu, že společnost, kde pracuji, nedělá nic, co by mohlo budoucím generacím způsobit problémy,” říká Shah S Alam, ředitel společnosti Unilliance, IKEA dodavatel textilních výrobků z Bangladéše. Významným způsobem se podílel na důležitých projektech vodního hospodářství, které IKEA v této společnosti spustila, a naléhá, aby se společnost Unilliance účastnila dalších, ještě ambicioznějších projektů na záchranu vody.
“Když jsme začali spolupracovat s IKEA, měli jsme již čistírnu odpadních vod, s jejíž pomocí jsme zbavovali vodu znečišťujících látek, než jsme ji vypustili zpátky do přírody. IKEA nám ale navrhla, abychom se zamysleli a hledali způsoby, jak potřebu vody snížit a začít využívat odpadní vody.

“Napadla nás spousta věcí, např. po pár drobných úpravách nyní odpadní vodu využíváme ke chlazení strojů. To nám ušetří así 100 m3 of vody každý den, což za rok vydá tolik vody, kolik by zaplnilo 15 olympijských stadionů!”

“Během pěti až deseti let se zákony v Bangladéši změní a každý bude muset svoji odpadní vodu efektivně využívat. Díky IKEA máme již dnes značný náskok, čehož si všímají i naši zákazníci,” dodal Shah S Alam.
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
ODPAD
Recyklace do velkého, modrého boxu
Naším cílem je eliminovat v rámci našich činností vznik odpadu. Do roku 2020 bude 90% odpadu z našich činností recyklováno nebo přeměněno na energie, z čehož 80% odpadu z obchodních domů a distribučních center bude vyrecyklováno na materiály.
Naší snahou je, aby na skládkách nekončil žádný odpad z našich obchodních domů a dalších provozů.
Recyklační stanice v IKEA
Recyklovat můžete přímo v obchodním domě IKEA!
Recyklaci chceme co nejvíc zjednodušit, a proto nabízíme možnost, abyste odpad recyklovali v obchodním domě IKEA. Věděli jste, že ve většině obchodních domů IKEA můžete odkládat baterie a žárovky CFL?
Žárovky určené k recyklaci
Vytvořte si cirkulární ekonomiku
V IKEA pracujeme na cirkulární ekonomice, v níž se se zdroji pracuje účinněji v rámci cyklu opravy, nového využití a recyklace. V mnoha obchodních domech mohou zákazníci vrátit nábytek IKEA, který nechtějí a který se pak znovu prodá nebo daruje na charitu. A v některých zemích máme systém vracení matrací, které se recyklují. V řadě obchodních domů zase sbíráme látky, které už zákazníci nechtějí. Je to začátek napínavé cesty, na jejímž konci bude odstranění mnoha energetických ztrát IKEA.
Složené koberce
Věděli jste to?
V roce 2016 jsme vyrecyklovali 89% odpadu z našich činností
Recyklační stanice pro potřeby zákazníků v obchodním domě IKEA
ENERGIE A ZDROJE: KLIMA A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | CENNÁ SUROVINA, NIKOLIV ODPAD | POTRAVINY
Vázy z foukaného skla na parapetu, vyrobené ze skelného odpadu
CENNÁ SUROVINA, NIKOLIV ODPAD
Opravit, opětovně použít nebo recyklovat
V IKEA neustále hledáme způsoby, jak vyrábět více produktů z menšího množství surovin. Abychom mohli našim zákazníkům pomoci vytvářet lepší každodenní život – ve světě, kde je stále menší zásoba surovin – musíme postupovat velmi cílevědomě a uvědoměle. Musíme velmi pečlivě zvažovat, jaké materiály budeme používat, jak zajistíme dodávky energie pro naše obchodní domy a jak docílit toho, aby se životnost našich výrobků prodlužovala díky recyklaci, opětovnému používání a vhodným opravám.
Naším cílem je co nejúčelněji používat v celém hodnotovém řetězci obnovitelné a recyklované suroviny a ujišťovat se, že vytváříme hodnotu, nikoliv jen odpad. Jde nám také o to, aby naše výrobky, které si přivezete, vám doma vydržely co nejdéle nebo aby je bylo možné znovu použít k jinému účelu.
Tři konferenční stolky z jasanové dýhy, nohy z masivní břízy. Jeden velký, dva menší.
Barevné krabice různých velikostí z recyklovaného papíru
Dělat věci správně od počátku
Aby se svět stal udržitelnějším, musíme někde začít. Když již ve fázi designu začneme uvažovat o tom, k čemu by bylo daný produkt v budoucnosti využít, získáváme velký náskok. Abychom dokázali vyrábět více z méně surovin, používáme materiály, které jsou obnovitelné, recyklované nebo z udržitelnějších zdrojů. Naše výrobky musí dlouho vydržet a musí mít malé nároky na údržbu, opravy, opakované použití, opakovanou montáž a recyklaci. Čím lépe to zvládneme, tím lépe pro naše zákazníky a naši planetu.
Obrázek ukazující dvířka šatní skříně REINSVOLL z recyklovaného dřeva a plastové fólie z recyklovaných PET lahví, použitá v ložnici
Staré materiály, nové povrchy. Klidně si o nás myslete, že jsme skrblíci, ale my prostě neradi něco vyhazujeme. Odpad je totiž pro nás cennou surovinou, a proto hledáme způsoby, jak při výrobě využívat stále větší podíl recyklovaných materiálů. Proto jsme také vytvořili dvířka šatní skříně REINSVOLL. Jsou vyrobena z recyklovaného dřeva pokrytého plastovou fólií z recyklovaných PET lahví. Znamená to, že jsme nepotřebovali žádné nové dřevo ani žádný nový plast vyrobený z ropy. A další bonus? Posun směrem k udržitelnosti neznamenal kompromisy v oblasti kvality, designu nebo ceny.
No Youtube Player
Průkopnická kuchyňská dvířka. Dvířka REINSVOLL nejsou prvním výrobkem, pro jehož výrobu jsme použili 100% recyklované dřevo s recyklaci FSC(R) a recyklované PET lahve. Stejný původ mají čela a dvířka KUNGSBACKA, s elegantním minimalistickým designem a povrchovou úpravou, která minimalizuje otisky prstů.
Každý rok se na celém světě použije asi 100 miliard PET lahví, ale jen asi 30 % je recyklováno. Když je znovu použijeme jako fólii na dvířka a čela kuchyní, ukazujeme tím ostatním, že recyklování je správná věc, která navíc vede ke krásným novým výrobkům.
Bílé plastové boxy z recyklovaných PET lahví různých velikostí
Žádný obyčejný box. Odpad pro jednoho, poklad pro druhého.
Do této kategorie patří i praktický úložný díl KUGGIS, vyrobený z recyklovaných PET lahví. Je flexibilní, dobře vypadá a recyklovatelný... tedy po všech stránkách skvělý přítel s nekonečným množstvím životů.
modré pozadí
Věděli jste, že...
... do srpna 2020 budou naše celoplastové výrobky vyráběny 100% z obnovitelných a/nebo recyklovatelných zdrojů (toto množství představuje 40 % veškerých plastů, které používáme)?
Nádoby na třídění odpadů, různé velikosti
modré pozadí
Věděli jste, že
do roku 2020, 90% odpadu
z naší vlastní výroby bude recyklováno nebo použito na výrobu energie?
A že 80 % odpadu z našich obchodních domů a distribučních center bude recyklováno.
Míříme k bezodpadovému hospodářství
V IKEA Group jsme se rozhodli, že do roku 2020 dosáhneme bezodpadového hospodářství a energetické nezávislosti. Není to rozhodně žádný malý cíl, ale spolu s našimi dodavateli, partner a zákazníky se nám to jistě podaří.
IKEA of Sweden se rovněž snaží ovlivnit dodavatele a partnery, aby své výrobky vyráběli a distribuovali nejefektivnějším způsobem – jinými slovy, aby minimalizovali odpad a využívali ho jako surovinu pro výrobu nových výrobků.
Zde si můžete přečíst další informace o našich investicích do obnovitelných zdrojů energie
oranžové pozadí
Věděli jste, že
v roce 2016 se nám podařilo recyklovat nebo použít na výrobu energie 89 % našeho odpadu?
Vázy z foukaného skla na parapetu, vyrobené ze skelného odpadu
Krása skleněných střepů. Sklo, použité na výrobu vázy ze série IKEA PS 2017 má zajímavý příběh. V prvním životě bylo odmítnuto, protože v něm bylo příliš mnoho kazů a bublin.
Bylo proto znovu roztaveno a zruční skláři z něj vyfoukli masově vyráběné výrobky, které si nicméně zachovali jedinečný charakter,
unikátní kombinaci barev a vzorů. Tím, že sklo neskončilo v odpadu, ale bylo využito na nový výrobek, jsme využili cenné a omezené suroviny a zároveň přinesli výrobek, který vnese do vašeho domova krásu a užitek.
Koberečky ze zbytků látek
Stoupněte si na něj. Koberec TÅNUM je ručně vyráběný a každý vypadá trochu jinak. Pro jeho výrobu využíváme recyklovanou bavlnu z našich vlastních výrobních závodů. Více než 90 % tvoří zbytky z výroby povlečení – to vše tak znamená, že když si stoupnete na kobereček TÅNUM, zanecháváte menší ekologickou stopu.
osoba třídí recyklovaný textil
Dejte věcím druhou šanci
V IKEA chceme, aby si naši zákazníci mohli užívat naše výrobky co nejdéle... a když ne oni, tak to za ně vezmeme my. Ve všech našich obchodních domech zkoušíme nové, chytřejší a ekologičtější způsoby, jak prodloužit našim výrobkům život. V Belgii na příklad nabízíme zákazníkům pět možností, jak dopřát nábytku druhý život: prodat starý nábytek IKEA zpět do IKEA, renovovat ho (nový nátěr, montáž), opravit ho (pomocí nových náhradních dílů) nebo vrátit jej pomocí naší dopravní služby a darovat jej sociálním společnostem.
Na globální úrovni nabízíme zákazníkům náhradní díly, ve většině trhů nabízíme zákazníkům, že se postaráme i jejich starou matraci apod. Využijte každé příležitosti, jak vdechnout starému kousku nábytku nový život!
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:
Výrobky na třídění odpadu pomáhají snižovat váš dopad na životní prostředí
UDRŽITELNÝ ŽIVOT DOMA
Malé kroky mají velký dopad
Přesvědčte se, že IKEA je inspirativním místem na práci. Poslechněte si, jak třídění odpadu může snížit váš dopad na životní prostředí. Přejít na Udržitelný život doma
Podporou žen a dívek napomáháme odstraňovat hlavní příčiny chudoby a dětské práce
LIDÉ A KOMUNITY
Lidé jsou pro nás na prvním místě
Pomáháme vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí na celém světě. Více informací o Lidé a komunity