ENERGIE A ZDROJE

Zasazujeme se o pozitivní změny

Les zalitý sluncem
Již dlouhou řadu let se snažíme vyrábět více výrobků z menšího množství surovin; je to ostatně součást našeho dědictví. Stejně usilovně se snažíme využívat odpad jako nový zdroj surovin, vyhledávat a využívat nové zdroje potravin a materiálů tak, abychom při tom chránili přírodní zdroje a postupovali odpovědně vůči životnímu prostředí i lidem. A protože chceme dosáhnout energetické nezávislosti, přecházíme na využívání obnovitelných zdrojů energie. Stáhněte si zprávu o udržitelnosti za rok 2015
ENERGIE A ZDROJE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
PODNEBÍ A ENERGIE
Abychom dosáhli změny k lepšímu, potřebujeme každého z vás
Zajistit našim dětem a jejich dětem bezpečnou a prosperující budoucnost je nejen jedním z největších aktuálních úkolů celého lidstva, ale i naším posláním.
Seznamte se v krátkosti s historií klimatických změn a zjistěte, co můžeme udělat pro zlepšení situace.
No Youtube Player
No Youtube Player
No Youtube Player
Větrné elektrárny a čistá energie
Podpořte budoucnost se
100% čistou energií
Podepište petici na momentforaction.org/100percent
1 miliarda eur na opatření proti změnám klimatu
Musíme okamžitě přijmout opatření proti změně klimatu. Proto se IKEA Group a IKEA Foundation zavázaly na tato opatření poskytnout 1 miliardu eur.
Věděli jste, že do roku 2020 bude IKEA Group vyrábět tolik obnovitelné energie, kolik jí spotřebuje ve svých budovách?
Věděli jste,
že do roku 2020 bude IKEA Group vyrábět tolik obnovitelné energie, kolik jí spotřebuje ve svých budovách?
Investice 600 milionů eur
do větrné a solární energie
Nový závazek se týká 1,5 miliardy eur, které jsme investovali do větrné a sluneční energie od roku 2009 – konkrétně do 314 větrných elektráren a 700 000 solárních panelů na budovách IKEA.
Investice 400 milionů eur
do lidí a komunit
Závazek nadace IKEA Foundation posílí odolnost chudých komunit vůči změnám klimatu a pomůže jim osvojit si technologie na výrobu obnovitelné energie pro jejich domácnosti, školy, komunity a podniky.
Přešli jsme na LED
Věděli jste, že žárovky LED spotřebovávají až o 85 % méně energie a mají životnost až 20 let?
Věděli jste, že žárovky LED spotřebovávají až o 85 % méně energie a mají životnost až 20 let?
ENERGIE A ZDROJE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
95% odpadu k recyklaci3XR – Redukuj, Renovuj, RecyklujPapírové paletyDáváme věcem druhý život
Jak chráníme životní prostředí v České republice
Dáváme věcem druhý život. Cílem projektu 3×R je upozornit na fakt, že nic nemusí skončit jako odpad a všechno se dá znovu využít.

V IKEA se snažíme vyrábět více výrobků z menšího množství surovin. Stejně usilovně se snažíme využívat odpad jako nový zdroj surovin a vyhledávat a využívat nové zdroje materiálů tak, abychom při tom chránili přírodní zdroje a postupovali odpovědně vůči životnímu prostředí.

Více informací o projektu a způsobech, jak se zapojit najdete na www.3XR.cz
Šetrnejšia IKEA Bratislava
Třídění odpadu
3XR – Redukuj, Renovuj, Recykluj
Papírové palety
IKEA jako první firma zavedla do dopravy a skladování zboží systém papírových palet.

Papírové palety jsou při zachování nosnosti tenčí než dřevěné, čímž se zvyšuje kapacita kamionů, palety není nutné vracet zpět do distribučních center a jsou plně recyklovatelné. Díky tomuto opatření jsme za rok snížíli počet kamionů na českých silnicích o 210 a tím i emise CO2.

Více informací z této oblasti
Papírové palety
V IKEA najdete spoustu řešení a nápadů na efektivní a správné třídění odpadu. Zbytečně neplýtvat a vyrábět více z menšího množství materiálů − to jsou pravidla, která platí v IKEA od počátku. Snažíme se proto šetřit surovinami všude, kde je to možné

Snažíme se jít příkladem – v našich obchodních domech vytřídíme v průměru 95 % odpadu, který putuje na recyklaci či energetické zhodnocení.

Věříme, že veškerý materiál si zaslouží druhou šanci a nic by nemělo skončit na skládce.

Více informací z této oblasti
Ekoaudity
Ekoaudity
V rámci Mezinárodní klimatická konference COP21, kde je IKEA jedním z mluvčích, uspořádala IKEA po celém světě řadu aktivit, které mají upozornit na fakt, že ochrana životního prostředí je záležitostí nás všech. V České republice vyslala v rámci projektu Ekoaudity školáky do čtyřech institucí, aby se podívali, jak na tom se šetrným přístupem k životnímu prostředí jsou.
Více informací z této oblasti
PODNEBÍ A ENERGIE
Chceme získat energetickou nezávislost
Chceme, aby naše činnost měla pozitivní dopad na životní prostředí - proto také chceme od 2020 využívat 100 % energie z obnovitelných zdrojů, které vyprodukují veškerou energii, kterou pro sebe potřebujeme, ze zdrojů jako je vítr nebo slunce. Stejně tak se snažíme, aby naše budovy byly energeticky účinnější a spotřebovávaly méně energie.
Muži instalující solární panely na střeše obchodního domu IKEA
Na budovách IKEA po celém světě jsme nainstalovali více jak 700 000 solárních panelů.
Pohled z výšky na OD IKEA se solárními panely
Chceme být energetickyy nezávislí.
Proto hodláme investovat do výroby energie z obnovitelných zdrojů a do zařízení, která nám zajistí efektivní využívání energií.
Větrné elektrárny
Jak chceme našeho cíle dosáhnout
do roku 2015 máme v plánu investovat 1,5 miliardy euro (převážně do větrných a fotovoltaických elektráren), což by nám mělo umožnit dosáhnout našeho cíle - energetické nezávislosti.
NÁŠ CÍL
Do konce roku 2020 chceme vygenerovat tolik obnovitelné energie, kolik spotřebujeme.
Chceme přepravovat více výrobků a méně vzduchu
Každý den prodáme na celém světě miliony výrobků, které potřebujeme přepravit od dodavatelů do našich obchodů a k našim zákazníkům co nejefektivněji. Již při designu dbáme na to, aby se naše výrobky snadno přepravovaly v plochém balení a trvale se snažíme optimalizovat počet jízd i spotřebu pohonných hmot využívaných vozidel.
Více než polovina našich výrobků míří od výrobců přímo do obchodních domů (nikoliv do distribučních center), čímž se snižuje intenzita dopravy. Současně se snažíme všechna vozidla maximálně vytěžovat, tedy umístit na každé vozidlo co nejvíce výrobků. To vše nám pomáhá držet naše náklady i ceny na co nejnižší úrovni a současně také chránit životní prostředí. Od roku 2011 jsme snížili objem emisí CO2 na krychlový metr přepravovaných produktů o 13 % a našim cílem je dostat se do roku 2016 až na 20% snížení.
Pracovníci IKEA přesouvají výrobky uložené na papírové paletě
Když jsme místo dřevěných palet začali používat papírové, snížila se naše ekologická stopa při dopravě výrobků IKEA o 75 000 tun CO2 za rok.
Lampa VIDJA
Návrat k jednoduchosti
Neustále hledáme způsoby, jak vylepšovat naše výrobky. Proto jsme upravili design naší lampy VIDJA tak, aby měla jednodušší montáž, a to tím, že jsme snížili počet dílů z 33 na 9. Tím jsme zároveň snížili hmotnost o 28 %. Díky menšímu objemu pak na jednu paletu umístíme 128 lamp místo původních 80. Stolní lampa VIDJA
EKTORP sofa
Netradiční přístup
Zkoušíme naše výrobky neustále vylepšovat a nevzdáváme to ani v případě, kdy si myslíme, že nic vylepšit už nejde. Jeden z našich designérů například našel způsob, jak balit pohovky do ještě plošších balení, které jsou navíc téměř o polovinu menší než ty původní. Tento nápad nám snížil náklady na dopravu, emise CO2 a také cenu, aniž by se jakkoliv snížila kvalita! Pohovky EKTORP
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
Výrobky IKEA ze dřeva
DŘEVO
Přirozená krása
V IKEA máme dřevo moc rádi. Je to živý materál, který výrobkům dodává trvanlivost a teplo, s přibývajícím věkem roste do krásy a navíc patří mezi recyklovatelné a obnovitelné zdroje. Proto se také velmi angažujeme na poli ochrany a zachování důležitých přírodních zdrojů dřeva.
Moudré využívání dřeva
Dřevo je jedním z našich nejdůležitějších materiálů a využíváme ho k výrobě řady výrobků. Neustále také hledáme způsoby, jak dřevo co nejlépe využít a navrhujeme výrobky tak, aby k jejich výrobě bylo použito co nejmenší množství materiálu a aby jejich výroba byla maximálně efektivní.
Řadu let jsme spolu s dalšími pracovali na zvýšení objemu dodávek dřeva z odpovědně spravovaných lesů. Jsme jedněmi ze zakládajících členů Forest Stewardship Council® (FSC) a v současné době máme 21 odborníků na lesnictví, kteří zajišťují, že veškeré dřevo splňuje naše standardy a že u dodávek postupně narůstá objem certifikované dřeva.
Největší objemy dřeva získáváme z Polska, Litvy, Ruska, Švédska, Německa a Ruska.

Do srpna 2020 se ocitneme „na straně lesa“, což znamená, že za našimi vlastními potřebami a napříč celým odvětvím bude stát soustavné dodržování našich požadavků na lesní hospodářství a prosazování udržitelných lesnických postupů. Také přispějeme k ukončení odlesňování.
No Youtube Player
Tai Wen pracuje jako lesnický specialista pro IKEA a zajišťuje, že dřevo dodávané z Číny pochází z odpovědně spravovaných lesů.
Lesnický specialista
Standardy pro lesnictví
Naše IWAY Standardy pro lesnictví stanovují jasné požadavky, které musí splňovat veškeré dřevo používané v produktech IKEA. Součástí standardů je i zákaz používat ilegálně těžené dřevo z míst, kde buď dochází v souvislosti s lesy k sociálním konfliktům, nebo z lesů s vysokou konzervační hodnotou. Všichni dodavatelé musí tento standard splňovat ještě před zahájením dodávek. Kontrolu plnění standardu si pečlivě ověřujeme formou auditů. Stáhněte si standard o lesnictví - IWAY Forestry Standard v PDF
Ramínka IKEA ze dřeva
Využíváme dřevo z udržitelnějších zdrojů
Kromě toho, že dodavatelé dodržují naši Normu pro lesní hospodářství IWAY, vzrostl objem dřeva z udržitelnějších zdrojů – recyklovaného dřeva a dřeva z lesů s certifikací FSC – z 32 % v roce 2013 na 41 % v roce 2014. Do roku 2017 si klademe za cíl dosáhnout 50 %. Více informací najdete na stránkách FSC.
Naše partnerství s WWF
Spolupracujeme s WWF a dalšími organizacemi ve snaze zabránit ilegálnímu kácení a podporovat odpovědné obchodování se dřevem. IKEA a WWF spolupracují již od roku 2002 ve snaze podpořit důvěryhodnou certifikaci lesů a zmapovat (a chránit) lesní oblasti s vysokou ochranářskou hodnotou. Zatím se nám podařilo zlepšit hospodaření s lesy v Evropě a Asii a napomohli jsme k rozšíření lesních oblastí s certifikací FSC o 35 mil. hektarů. Více informací najdete na stránkách WWF
Podporujeme 13 projektů WWF v 11 zemích, jejichž cílem je dosáhnout odpovědnějšího hospodaření s lesy.
Mapa světa, na níž jsou vyznačeny projekty, které IKEA podporuje
Laos
Vietnam
Kambodža
Rusko
Čína
Ukrajina
Litva
Bosna a Herzegovina
Rumunsko
Bulharsko
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
BAVLNA
Když bavlnu, tak jen z udržitelnějších zdrojů
S potěšením vám oznamujeme, že s platností od 1. září 2015 využíváme ve všech výrobcích IKEA pouze bavlnu pocházející z udržitelnějších zdrojů. Je to bavlna, při jejímž pěstování se spotřebuje méně vody, chemických hnojiv a pestidiců a současně se zajistí vyšší ziskové marže pro pěstitele.
Do vyprodání budou nicméně v prodeji i výrobky vyrobené před 1. zářím 2015. Jedná se ale o velmi malý objem nevelkého počtu produktů.
Farmář na bavlníkové plantáži
Díky iniciativě Better Cotton Initiative (Projekt za lepší bavlnu) je pěstování bavlny ohleduplnější vůči životnímu prostředí i lidem, kteří ji pěstují.
Detail dětské přikrývky ÄLSKAD
Proč je důležité získavat bavlnu z udržitelnějších zdrojů?
Bavlna je jedna z našich nejdůležitějších surovin. Najdete ji v mnoha výrobcích IKEA, od pohovek a polštářů až po přikrývky a matrace. I když ji velice rádi využíváme, nelíbilo se nám, že konvenční způsob jejího pěstování poškozuje životní prostředí a má negativní dopad i na lidi, kteří ji pěstují.
Při konvenčním pěstování využívají farmáři velké množství chemikálií a vody, což často vede ke značným zdravotním riziků, erozi půdy a vyčerpání zdrojů vody. Vzhledem k tomu, že většinu bavlny pěstují malé farmy v rozvojových zemích, je při těchto podmínkách pro farmáře velmi náročné, pokud ne nemožné, se pěstováním bavlny uživit.
Rozhodli jsme se proto, že se pokusíme na tyto problémy reagovat a předsevzali jsme si, že pěstování bavlny posuneme na vyšší úroveň.
Podnikáme kroky vedoucí k pozitivní změně pěstování a zpracování bavlny
Před více než deseti lety společnost IKEA začala podnikat kroky vedoucí k pozitivní změně produkce bavlny. Spolu s WWF a dalšími organizacemi založila Projekt za lepší bavlnu (Better Cotton Initiative), jehož cílem je změnit globální produkci bavlny tak, aby se stala udržitelnější komoditou a měla menší negativní dopad na lidi, kteří ji pěstují, na životní prostředí a pozitivní dopad na budoucnost tohoto odvětví.
Od roku 2005 spolupracujeme s WWF na změně způsobu pěstování bavlny směrem k udržitelnější podobě. Nejdříve jsme začali pracovat s 500 farmáři v Pákistánu. Přestože z počátku nebyli moc nadšení představou, že budou muset změnit způsob pěstování bavlny, výsledky již po jednom roce využívání nového způsobu byly natolik přesvědčivé, že přilákaly i další farmáře, aby se připojili k našim projektům v Indii a Pákistánu.
Pomocí praktického výcviku a škol na farmách jsme pomohli spolu s našimi partnery cca 110 000 farmářům osvojit si metody udržitelnějšího pěstování bavlny, které jim zajišťuje nižší náklady, zvyšuje zisky a zlepšuje pracovní podmínky. Díky tomu mohou oni i jejich rodiny vést kvalitnější život - a mimo jiné posílat děti do školy.
Farmáři kontrolují na plantáži rozvod vody
No Youtube Player
Jde nám o změnu celého bavlnářského průmyslu
Jsme rádi, že se nám podařilo dosáhnout našeho cíle – 100 % bavlny z udržitelnějších zdrojů – ale nehodláme v našich snahách ustat. Chceme pozitivním způsobem ovlivnit celý bavlnářský průmysl. Naší vizí je dosáhnout toho, aby se udržitelná bavlna stala běžně využívanou surovinou – po všech stránkách dostupnou i pro lidi a společnosti mimo IKEA.
Přečtěte si další informace o projektech IKEA a WWF zaměřených na udržitelnější bavlnu
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
Čistá čerstvá voda
VODA
Zacházíme s vodou s respektem
Bez vody by nebyl život – ale čistá sladká voda je v některých částech světa obrovský luxus. Proto jsou pro nás a naše dodavatele kvalita i množství vody velmi důležité. Do roku 2020 si klademe za cíl být dobrými hospodáři, pokud jde o vodu, a propagovat vodní hospodářství v rámci našeho žebříčku hodnot. Prostřednictvím spolupráce s ostatními přispějeme ke zlepšení hospodaření s vodou v oblastech s nedostatkem vody, ve kterých působíme, přičemž se zaměříme jak na spotřebu vody, tak na její kvalitu.
Společnou prací k úsporám vody a energie v Indii
Některé továrny v jižní Indii nemají jinou možnost, jak se dostat k vodě, než si ji přivážet nákladními vozy z 50km vzdáleného zdroje. Zastaralé stroje a znečištěná voda často vedou k tomu, že se při výrobě spotřebuje zbytečně moc vody a elektřiny. Jansons, dodavatel textilních výrobků z indického Erode, se nechal inspirovat strategií IKEA Dobré pro lidi a pro planetu a spustil s IKEA partnerský projekt, který by měl tento problem vyřešit. Mezi přijatými opatřeními byl systém na recyklaci odpadní vody používané při tisku, nový proces barvení s nižšími nároky na vodu a provoz motorů, které jsou nyní spuštěny pouze ve chvílích, kdy jsou třeba.

“Naše továrna stojí v místě, kde je voda i elektřina velmi vzácná, což pro nás byla doslova noční můra,” řekl pan Thirukumar, ředitel společnosti Jansons Industries. “Projekt realizovaný společně s IKEA nám ukázal cestu a motivoval nás k dalším krokům. Díky masivnímu zapojení zaměstnanců se nám k dnešnímu dni podařilo ušetřit 285 MWh elektrické energie a 69 mil litrů vody.”
Čistírna odpadních vod dodavatele IKEA v Bangladéši
Voda čerpaná do čistírny odpadních vod v Bangladéši
Dívejme se dopředu: jak ušetřit vodu pro budoucí generace
Více než 23 milionů lidí žijících v Bangladéši nemá přístup k nezávadné pitné vodě.

“Nechci, aby se tato statistika týkala i mých dětí nebo vnoučat. Chci mít jistotu, že společnost, kde pracuji, nedělá nic, co by mohlo budoucím generacím způsobit problémy,” říká Shah S Alam, ředitel společnosti Unilliance, IKEA dodavatel textilních výrobků z Bangladéše. Významným způsobem se podílel na důležitých projektech vodního hospodářství, které IKEA v této společnosti spustila, a naléhá, aby se společnost Unilliance účastnila dalších, ještě ambicioznějších projektů na záchranu vody.
“Když jsme začali spolupracovat s IKEA, měli jsme již čistírnu odpadních vod, s jejíž pomocí jsme zbavovali vodu znečišťujících látek, než jsme ji vypustili zpátky do přírody. IKEA nám ale navrhla, abychom se zamysleli a hledali způsoby, jak potřebu vody snížit a začít využívat odpadní vody.

“Napadla nás spousta věcí, např. po pár drobných úpravách nyní odpadní vodu využíváme ke chlazení strojů. To nám ušetří así 100 m3 of vody každý den, což za rok vydá tolik vody, kolik by zaplnilo 15 olympijských stadionů!”

“Během pěti až deseti let se zákony v Bangladéši změní a každý bude muset svoji odpadní vodu efektivně využívat. Díky IKEA máme již dnes značný náskok, čehož si všímají i naši zákazníci,” dodal Shah S Alam.
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
ODPAD
Snažíme se co nejvíce recyklovat
Zbytečně neplýtvat a vyrábět více z menšího množství materiálů - to jsou pravidla, která platí v IKEA od počátku. Snažíme se proto šetřit se surovinami, kde je to možné. Naším cílem je, aby do konce roku 2015 bylo nejméně 90 % odpadu z našich obchodních domů a dalších provozů IKEA roztříděno a recyklováno. Naším dlouhodobým cílem je, aby žádný odpad z naší činnosti nekončil na skládkách.
Naší snahou je, aby na skládkách nekončil žádný odpad z našich obchodních domů a dalších provozů.
Recyklační stanice v IKEA
Źárovky pro recyklaci
Přineste výrobky k recyklaci do IKEA!
Snažíme se, aby recyklování bylo co nejjednodušší, proto nabízíme možnost přinášet odpad určený k recyklaci k nám do IKEA. Víte o tom, že do většiny obchodním domů IKEA můžete přinést vybité baterie a zářivky? Podívejte se, co můžete recyklovat ve vašem místním obchodním domě IKEA
Recyklační stanice v IKEA
VĚDĚLI JSTE, ŽE...
... v roce 2014 jsme recyklovali 89 % odpadu, který jsme vytvořili?
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
POTRAVINY
Pro dobrý pocit z dobrých potravin
V našich restauracích a Oddělení švédských specialit IKEA podáváme a prodáváme potraviny 261 milionům zákazníků ročně. V nabídce jsou stále více i udržitelné a bio potraviny, tedy např. potraviny, které jsou certifikovány podle uznávaných norem a u nichž byly dodrženy i standardy pro zacházení se zvířaty.
Farmář s UTZ certifikací kontroluje rostlinu kávovníku
Veškerá káva podávaná a prodávaná v IKEA má od roku 2008 certifikaci UTZ.
SNAŽÍME SE O ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K NÁKUPU POTRAVIN
Nové menu pro děti v bio kvalitě
Ještě větší výběr bio potravin než dříve
V Oddělení švédských specilit najdete vždy i nabídku bio potravin - v současné době ji tvoří 15 produktů, které doplňuje nabídka jídel v bio kvalitě v restauraci (včetně jednoho jídla pro děti).
Pytel kávových zrn s certifikací UTZ
Jsme hrdí na to, že podáváme kávu s certifikací UTZ
UTZ Certified je nezávislá organizace, která uděluje certifikaci kávě, čaji a čokoládě, které byly vypěstovány udržitelným způsobem. UTZ certifikace je jedním z hlavních standardů v oblasti udržitelnosti pro tyto potraviny. Více informací najdete na internetu UTZ
Čerstvý losos na ledu
Odpovědně nakupované mořské plody
Veškeré mořské plody musí pocházet z MSC certifikovaných rybích farem nebo být uvedeny na seznamu WWF jako druhy, které pocházejí ze zdravých a odpovědně chovaných populací. Více informací najdete na internetu WWF, kde si můžete také stáhnout seznam WWF
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:
Výrobky na třídění odpadu pomáhají snižovat váš dopad na životní prostředí
UDRŽITELNÝ ŽIVOT DOMA
Malé kroky mají velký dopad
Přesvědčte se, že IKEA je inspirativním místem na práci. Poslechněte si, jak třídění odpadu může snížit váš dopad na životní prostředí. Přejít na Udržitelný život doma
Podporou žen a dívek napomáháme odstraňovat hlavní příčiny chudoby a dětské práce
LIDÉ A KOMUNITY
Lidé jsou pro nás na prvním místě
Pomáháme vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí na celém světě. Více informací o Lidé a komunity