ENERGIE A ZDROJE

Zasazujeme se o pozitivní změny

Les zalitý sluncem
Již dlouhou řadu let se snažíme vyrábět více výrobků z menšího množství surovin; je to ostatně součást našeho dědictví. Stejně usilovně se snažíme využívat odpad jako nový zdroj surovin, vyhledávat a využívat nové zdroje potravin a materiálů tak, abychom při tom chránili přírodní zdroje a postupovali odpovědně vůči životnímu prostředí i lidem. A protože chceme dosáhnout energetické nezávislosti, přecházíme na využívání obnovitelných zdrojů energie. Stáhněte si zprávu o udržitelnosti za rok 2013
ENERGIE A ZDROJE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
STAŇTE SE DESIGNÉRY 3×R
STAŇTE SE DESIGNÉRY 3×R

Sdružení TEREZA pořádá za podpory IKEA Česká republika již třetí ročník úspěšného projektu 3×R − Redukuj / Renovuj / Recykluj.

Cílem projektu 3×R je upozornit na fakt, že nic nemusí skončit jako odpad a všechno se dá znovu využít.
V IKEA se snažíme vyrábět více výrobků z menšího množství surovin. Stejně usilovně se snažíme využívat odpad jako nový zdroj surovin a vyhledávat a využívat nové zdroje materiálů tak, abychom při tom chránili přírodní zdroje a postupovali odpovědně vůči životnímu prostředí.
Máte zajímavý kousek nábytku, který jste zrenovovali nebo vyrobili z materiálu, který by jinak putoval na skládku?

Pochlubte se nám!


Všechny příspěvky budou zařazeny do soutěže, která vyvrcholí v říjnu a o jejím výsledku rozhodne hlasování veřejnosti. Soutěžíme o zajímavé ceny!
Vítěz získá cestu do srdce IKEA – švédského Älmhultu.

Do 13. dubna 2014 se může každý člen IKEA FAMILY přihlásit zde
PODNEBÍ A ENERGIE
Chceme získat energetickou nezávislost
Chceme, aby naše činnost měla pozitivní dopad na životní prostředí - proto také chceme od 2020 využívat 100 % energie z obnovitelných zdrojů, které vyprodukují veškerou energii, kterou pro sebe potřebujeme, ze zdrojů jako je vítr nebo slunce. Stejně tak se snažíme, aby naše budovy byly energeticky účinnější a spotřebovávaly méně energie. Stáhněte si strategii trvale udržitelného rozvoje IKEA, Dobré pro lidi a planetu, v PDF
Muži instalující solární panely na střeše obchodního domu IKEA
Na budovách IKEA po celém světě jsme nainstalovali více jak 300 000 solárních panelů.
Pohled z výšky na OD IKEA se solárními panely
Chceme být energetickyy nezávislí.
Proto hodláme investovat do výroby energie z obnovitelných zdrojů a do zařízení, která nám zajistí efektivní využívání energií.
Větrné elektrárny
Jak chceme našeho cíle dosáhnout
do roku 2015 máme v plánu investovat 1,5 miliardy euro (převážně do větrných a fotovoltaických elektráren), což by nám mělo umožnit dosáhnout našeho cíle - energetické nezávislosti.
NÁŠ CÍL
Do konce roku 2020 chceme vygenerovat tolik obnovitelné energie, kolik spotřebujeme.
Chceme přepravovat více výrobků a méně vzduchu
Distribuujeme naše výrobky do celého světa, ale rádi bychom při tom převáželi minimum vzduchu. Zde přichází ke slovu tzv. fill rate, neboli podíl celkového a skutečně využitého nákladního prostoru v kontejnerech a na nákladních vozidlech. Větší množství produktů v každé dodávce znamená méně nákladních vozů, vlaků a lodí a významný pokles emisí CO2. Naším cílem je zvýšit tento podíl z dnešních 62 procent na 70 procent. Nebude to tak jednoduché, jak by se mohlo znát, protože zde musíme počítat s omezením hmotnosti dopravních prostředků, které nám brání nakládat kontejnery a vozidla až po strop.
Pracovníci IKEA přesouvají výrobky uložené na paletě
Když jsme místo dřevěných palet začali používat papírové, snížila se naše ekologická stopa při dopravě výrobků IKEA o 75 000 tun CO2 za rok.
Lampa VIDJA
Návrat k jednoduchosti
Neustále hledáme způsoby, jak vylepšovat naše výrobky. Proto jsme upravili design naší lampy VIDJA tak, aby měla jednodušší montáž, a to tím, že jsme snížili počet dílů z 33 na 9. Tím jsme zároveň snížili hmotnost o 28 %. Díky menšímu objemu pak na jednu paletu umístíme 128 lamp místo původních 80. Stolní lampa VIDJA
EKTORP sofa
Netradiční přístup
Zkoušíme naše výrobky neustále vylepšovat a nevzdáváme to ani v případě, kdy si myslíme, že nic vylepšit už nejde. Jeden z našich designérů například našel způsob, jak balit pohovky do ještě plošších balení, které jsou navíc téměř o polovinu menší než ty původní. Tento nápad nám snížil náklady na dopravu, emise CO2 a také cenu, aniž by se jakkoliv snížila kvalita! Pohovky EKTORP
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | WATER | ODPAD | POTRAVINY
Výrobky IKEA ze dřeva
DŘEVO
Přirozená krása
V IKEA máme dřevo moc rádi. Je to živý materál, který výrobkům dodává trvanlivost a teplo, s přibývajícím věkem roste do krásy a navíc patří mezi recyklovatelné a obnovitelné zdroje. Proto se také velmi angažujeme na poli ochrany a zachování důležitých přírodních zdrojů dřeva.
Moudré využívání dřeva
Dřevo je jedním z našich nejdůležitějších materiálů a využíváme ho k výrobě řady výrobků. Neustále také hledáme způsoby, jak dřevo co nejlépe využít a navrhujeme výrobky tak, aby k jejich výrobě bylo použito co nejmenší množství materiálu a aby jejich výroba byla maximálně efektivní.
Řadu let jsme spolu s dalšími pracovali na zvýšení objemu dodávek dřeva z odpovědně spravovaných lesů. Jsme jedněmi ze zakládajících členů Forest Stewardship Council® (FSC) a v současné době máme 21 odborníků na lesnictví, kteří zajišťují, že veškeré dřevo splňuje naše standardy a že u dodávek postupně narůstá objem certifikované dřeva.
Největší objemy dřeva získáváme z Polska, Litvy, Ruska, Švédska a Německa.

Titulky k filmu si můžete nastavit ve spodním menu (captions/popisky).
Do srpna 2020 se ocitneme „na straně lesa“, což znamená, že za našimi vlastními potřebami a napříč celým odvětvím bude stát soustavné dodržování našich požadavků na lesní hospodářství a prosazování udržitelných lesnických postupů. Také přispějeme k ukončení odlesňování.
No Youtube Player
Tai Wen pracuje jako lesnický specialista pro IKEA a zajišťuje, že dřevo dodávané z Číny pochází z odpovědně spravovaných lesů.
Lesnický specialista
Standardy pro lesnictví
Naše IWAY Standardy pro lesnictví stanovují jasné požadavky, které musí splňovat veškeré dřevo používané v produktech IKEA. Součástí standardů je i zákaz používat ilegálně těžené dřevo z míst, kde buď dochází v souvislosti s lesy k sociálním konfliktům, nebo z lesů s vysokou konzervační hodnotou. Všichni dodavatelé musí tento standard splňovat ještě před zahájením dodávek. Kontrolu plnění standardu si pečlivě ověřujeme formou auditů. Stáhněte si standard o lesnictví - IWAY Forestry Standard v PDF
Ramínka IKEA ze dřeva
Využíváme dřevo z udržitelnějších zdrojů
Kromě toho, že dodavatelé dodržují naši Normu pro lesní hospodářství IWAY, vzrostl objem dřeva z udržitelnějších zdrojů – recyklované dřevo a dřevo z lesů s certifikací FSC – v roce 2013 z 22,6 % na 32,4 %. Do roku 2013 si klademe za cíl dosáhnout 50 % Více informací najdete na stránkách FSC
Naše partnerství s WWF
Spolupracujeme s WWF a dalšími organizacemi ve snaze zabránit ilegálnímu kácení a podporovat odpovědné obchodování se dřevem. IKEA a WWF spolupracují již od roku 2002 ve snaze podpořit důvěryhodnou certifikaci lesů a zmapovat (a chránit) lesní oblasti s vysokou ochranářskou hodnotou. Zatím se nám podařilo zlepšit hospodaření s lesy v Evropě a Asii a napomohli jsme k rozšíření lesních oblastí s certifikací FSC o 30 mil. hektarů. Více informací najdete na stránkách WWF
Podporujeme 13 projektů WWF v 11 zemích, jejichž cílem je dosáhnout odpovědnějšího hospodaření s lesy.
Mapa světa, na níž jsou vyznačeny projekty, které IKEA podporuje
Laos
Vietnam
Kambodža
Rusko
Čína
Ukrajina
Litva
Bosna a Herzegovina
Rumunsko
Bulharsko
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
Farmář drží v ruce "lepší bavlnu"
BAVLNA
Jeden z našich oblíbených materiálů
Bavlna je přírodní, obnovitelný materiál, který používáme pro výrobu některých našich nejoblíbenějších výrobků - od pohovek a polštářů až po ložní prádlo a stínidla lamp. Vyvíjíme proto velké úsilí, aby pěstování bavlny znamenalo menší zátěž pro lidi i pro planetu.
Co je lepšího na lepší bavlně?
S bavlnou pracujeme rádi, protože je měkká, prodyšná a obnovitelná. Klasický způsob pěstování měl ale velmi často negativní dopad na prostředí i lidi, kteří se jím zabývali. Proto spolupracujeme s farmáři, abychom zvýšili standardy a nekompromisně odstranili dětskou práci z celého dodavatelského řezězce. Spolupracujeme rovněž s organizacemi jako je Better Cotton Initiative (BCI) a WWF, což nám umožňuje celostní přístup k otázkám udržitelnosti pěstování bavlny. Do konce roku 2015 si klademe za cíl, aby veškerá námi používaná bavlna splňovala požadavky BCI a byla z udržitelných zdrojů, případně se pěstovala podle jiných norem udržitelnosti v USA či pocházela od pěstitelů směřujících ke splnění norem Iniciativy za lepší bavlnu (BCI).
Více informací najdete na stránkách BCI


Titulky k filmu si můžete nastavit ve spodním menu (captions/popisky).
No Youtube Player
Podívejte se, jak spolupracujeme s farmáři, BCI a WWF ve snaze proměnit bavlnářský průmysl k lepšímu.
Sundar Borude učí pěstovat bavlnu udržitelným způsobem
Seznamte se s úspěšným pěstitelem bavlny
Sundar Borude z indického státu Maharashtra se stal školitelem a propagátorem společného projektu IKEA a WWF, jehož cílem je propagovat lepší způsoby pěstování bavlny. Učí své sousedy realizovat jednoduchá opatření - používat méně chemikálií a vody - která z jeho farmy udělala ziskový podnik. Více informací najdete na stránkách WWF
Povlečení FÄRGLAV vyrobené ze směsi bavlny a lyocellu
Hledáme alternativy pro bavlnu
Bílá bavlna i nadále zůstane jedním z našich nejužívanějších materiálů, ale vedle toho vytrvale hledáme alternativní obnovitelné materiály. Např. povlečení FÄRGLAV je vyrobeno ze směsi bavlny a lyocellu, což je měkké, prodyšné textilní vlákno pocházející ze stromů. Povlečení FÄRGLAV
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | WODA | ODPAD | POTRAVINY
Čistá čerstvá voda
VODA
Zacházíme s vodou s respektem
Bez vody by nebyl život – ale čistá sladká voda je v některých částech světa obrovský luxus. Proto jsou pro nás a naše dodavatele kvalita i množství vody velmi důležité. Do roku 2020 si klademe za cíl být dobrými hospodáři, pokud jde o vodu, a propagovat vodní hospodářství v rámci našeho žebříčku hodnot. Prostřednictvím spolupráce s ostatními přispějeme ke zlepšení hospodaření s vodou v oblastech s nedostatkem vody, ve kterých působíme, přičemž se zaměříme jak na spotřebu vody, tak na její kvalitu.
Úpravna vody u dodavatele IKEA v Bangladéši
Jak šetříme vodou v Bangladéši
Jeden z našich dodavatelů textilu z Bangladéše používá pro výrobu velké množství vody - zhruba 1,7 milionu m3 za rok. V letech 2011/2012 jsme jako součást našeho procesu rozvoje dodavatelů spustili projekt, jehož cílem bylo snížit zde spotřebu vody o nejméně 20 % a vyzkoušet naši směrnici pro recyklaci vody při výrobě textilu. Dodavatel instalovat ve své továrně 30 vodoměrů, aby zjistil, který proces má největší vliv na spotřebu.
Sledujeme spotřebu vody u každého procesu a posléze stanovíme u každého z nich cílové snížení spotřeby - tj. od bělení po tisk a barvení. identifikovali jsme rovněž několik míst, kde je možné vodu recyklovat a použít na jiném místě továrny. Hodláme rovněž spustit pilotní projekty, na nichž si otestujeme efektivitu našich navrhovaných řešení a výši potenciálních úspor.
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
ODPAD
Snažíme se co nejvíce recyklovat
Zbytečně neplýtvat a vyrábět více z menšího množství materiálů - to jsou pravidla, která platí v IKEA od počátku. Snažíme se proto šetřit se surovinami, kde je to možné. Naším cílem je, aby do konce roku 2015 bylo nejméně 90 % odpadu z našich obchodních domů a dalších provozů IKEA roztříděno a recyklováno. Naším dlouhodobým cílem je, aby žádný odpad z naší činnosti nekončil na skládkách.
Naší snahou je, aby na skládkách nekončil žádný odpad z našich obchodních domů a dalších provozů.
Recyklační stanice v IKEA
Źárovky pro recyklaci
Přineste výrobky k recyklaci do IKEA!
Snažíme se, aby recyklování bylo co nejjednodušší, proto nabízíme možnost přinášet odpad určený k recyklaci k nám do IKEA. Víte o tom, že do většiny obchodním domů IKEA můžete přinést vybité baterie a zářivky? Podívejte se, co můžete recyklovat ve vašem místním obchodním domě IKEA
Recyklační stanice v IKEA
VĚDĚLI JSTE, ŽE...
... v roce 2012 jsme recyklovali 86 % odpadu, který jsme vytvořili?
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
POTRAVINY
Pro dobrý pocit z dobrých potravin
V našich restauracích a Oddělení švédských specialit IKEA podáváme a prodáváme potraviny 261 milionům zákazníků ročně. V nabídce jsou stále více i udržitelné a bio potraviny, tedy např. potraviny, které jsou certifikovány podle uznávaných norem a u nichž byly dodrženy i standardy pro zacházení se zvířaty.
Farmář s UTZ certifikací kontroluje rostlinu kávovníku
Veškerá káva podávaná a prodávaná v IKEA má od roku 2008 certifikaci UTZ.
SNAŽÍME SE O ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K NÁKUPU POTRAVIN
Nové menu pro děti v bio kvalitě
Ještě větší výběr bio potravin než dříve
V Oddělení švédských specilit najdete vždy i nabídku bio potravin - v současné době ji tvoří 15 produktů, které doplňuje nabídka jídel v bio kvalitě v restauraci (včetně jednoho jídla pro děti).
Pytel kávových zrn s certifikací UTZ
Jsme hrdí na to, že podáváme kávu s certifikací UTZ
UTZ Certified je nezávislá organizace, která uděluje certifikaci kávě, čaji a čokoládě, které byly vypěstovány udržitelným způsobem. UTZ certifikace je jedním z hlavních standardů v oblasti udržitelnosti pro tyto potraviny. Více informací najdete na internetu UTZ
Čerstvý losos na ledu
Odpovědně nakupované mořské plody
Veškeré mořské plody musí pocházet z MSC certifikovaných rybích farem nebo být uvedeny na seznamu WWF jako druhy, které pocházejí ze zdravých a odpovědně chovaných populací. Více informací najdete na internetu WWF, kde si můžete také stáhnout seznam WWF
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:
Výrobky na třídění odpadu pomáhají snižovat váš dopad na životní prostředí
UDRŽITELNÝ ŽIVOT DOMA
Malé kroky mají velký dopad
Přesvědčte se, že IKEA je inspirativním místem na práci. Poslechněte si, jak třídění odpadu může snížit váš dopad na životní prostředí. Přejít na Udržitelný život doma
Podporou žen a dívek napomáháme odstraňovat hlavní příčiny chudoby a dětské práce
LIDÉ A KOMUNITY
Lidé jsou pro nás na prvním místě
Pomáháme vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí na celém světě. Více informací o Lidé a komunity