Ženy venku
Ženy mění svět

Ženy hrají rozhodující roli v dětských otázkách i v zavádění změn do společnosti. Proto všechny programy, které Sociální iniciativa IKEA podporuje, mají co do činění s akcemi na komunitní úrovni - s akcemi, které posilují práva žen a tím i práva dětí a celých komunit.
 
Ženy venku

Síla k rozhodnutím


Na pravidelných setkáních svépomocných skupin, tvořených pouze ženami, panuje tradičně uvolněná atmosféra. Témata zahrnují problémy se školní docházkou
i otázku, jak pro vesnici zafinancovat čerpadlo.
Ženy venku

Zdraví a správná strava


Speciálně vyškolení pracovníci informují venkovanky o správné hygieně, zdraví
a stravě i o tom, jak rozhodovat o vlastním životě a zlepšovat vyhlídky svých dětí.
Ženy

Výuka obchodním dovednostem


Ženy ve vesnici se učí, jak se stát úspěšnou obchodnicí. Učí se vyhodnocovat svoje názory, uzavírat obchody, využívat služby a udržet si kontrolu nad zdroji. Zároveň prochází školením ve finanční gramotnosti a vedení firmy.
Peníze

Lepší přístup k penězům


Malý obchod se dá v začátku financovat mikrokreditním schématem. Ženy by si měly ukládat peníze na účty do bank, aby v krizových situacích nedocházelo
k zadlužování rodin.

Proč matky?

U dětí, jejichž matky neprošly žádným vzděláním, je dvakrát větší nebezpečí, že se nedožijí prvních narozenin, než u dětí, jejichž matky navštěvovaly školu alespoň 10 let.

- UNICEF 2010

Plyšové hračky vydělávají tvrdé peníze

Plyšová hračka
Naši zákazníci pomohli vybrat 23, 8 milionů eur.

Hodnoty IKEA

Jezdíme na hodnoty
IKEA má silné hodnoty. Sdílíte je také?

Šetřit vodu, dodržovat hygienu

Šetřit vodu
IKEA podporuje programy, které rodiny informují o hygienických návycích