Animace

Odpovědnost nekončí
u nábytku


Vizí IKEA je vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí. Proto se všemožně snažíme o takový svět, v němž by se více dbalo o životní prostředí, o přírodní zdroje i o lidi. Snaha
o trvalé zlepšení je nikdy nekončící prací a dobře víme, že někdy jsme sami součástí problému. Ale pracujeme usilovně na tom, abychom byli součástí řešení.
Nekonečný seznam

Všechno, co děláme, má význam


Od doby, kdy byl navržen, po dobu, kdy o něj už zákazník nestojí, prochází výrobek mnoha stádii. Říkáme tomu životní cyklus výrobku. V IKEA vylepšujeme každou z úrovní a přidáváme je do seznamu - do nekonečného seznamu.
Žárovka

Co kdybychom všichni vyměnili jednu žárovku?


Kdyby každý zákazník IKEA vyměnil obyčejnou
60-wattovou žárovku za spořivou, vyrovnalo by se to
z hlediska emisí CO2 situaci, kdy by 750 000 aut zmizelo ze silnice. Podobnými akcemi bychom mohli prostředí
i sami sobě velmi prospět.
Děti

Lepší start pro 100 milionů dětí


IKEA podporuje programy, které zlepšují životy potřebných dětí - například tím, že se zasazují o jejich práva na zdraví, lidský přístup k nim i na vzdělání.
Plyšová hračka

Projekty plyšových hraček


Zákazníci IKEA přispívají k lepšímu vzdělání milionů dětí
v Africe, Asii a střední i východní Evropě pomocí každoročního nákupu plyšových hraček.
Partneři

Proč spolupracujeme s partnery


Spoluprací se zkušenými partnery toho v sociální oblasti
i v oblasti životního prostředí můžeme dosáhnout mnohem více. Proto spolupracujeme se Světovým fondem na ochranu přírody, s organizací Save the Children, s UNICEFem a mnoha dalšími.
Proč darujeme solární lampy
Dítě se solární lampou
Teď mohou tisíce dětí psát úlohy i po setmění, bez elektřiny.
Sociální iniciativa IKEA
Podívejte se, kam až jsme došli
Zpráva o udržitelnosti
Přečtěte si nejnovější zprávu
o udržitelnosti.
Zpráva o udržitelnosti
Opravdu DOBRÝ šálek kávy
Šálek kávy
Káva prodávaná
v IKEA má certifikaci UTZ, která splňuje sociální standardy
i standardy životního prostředí.
Restaurace IKEA v obchodním domě
Bylo by to i pro vás?
Jezdíme na hodnoty
IKEA má výrazné hodnoty. Sdílíte je také?
Práce v IKEA