Děti
Pro děti školu, ne práci

Mezi roky 2009 a 2015 bude ze vzdělávacích programů, které podporuje Sociální iniciativa IKEA a které realizují UNICEF a organizace Save the Children, profitovat 10 milionů dětí.
Děti ve škole

Změna postojů ke vzdělávání


Sociální iniciativa IKEA podporuje širší vzdělávání rodičů i komunit. Ženská svépomocná uskupení a dívčí skupiny se zasazují o práva dětí, za zákaz dětské práce a zároveň se snaží působit na komunity, aby posílaly děti do školy.
Děti ve škole

Jak dostat děti do školy


Mnoho dětí, které se ve škole neudržely, nebo které do ní ani nikdy chodit nezačaly, nutně potřebuje kvalitní vzdělání. Neformální, tzv. přemosťovací školy, učí děti různých věkových kategorií základům čtení, psaní
a počítání a tím je připravují na klasické školy.
Děti ve škole

Zlepšení úrovně vzdělání


Aby děti do školy vůbec začaly chodit –
a aby se v ní také udržely – je třeba vytvořit školní prostředí, které je bezpečné, vůči dětem přátelské a zbavené násilí. Učitelé se na školeních dozvídají, jaké nové přístupy je třeba k dětem volit, a zavádějí se také učební pomůcky. K aktivní účasti na dětském vzdělání jsou vyzýváni
i rodiče.
Brožura

 
Plyšová hračka není jen plyšová
Plyšová hračka
Plyšové hračky vydělávají peníze
Zapojení zákazníků
Všechno začalo ve Smålandu
Småland
Zde se dovíte, jak se jednoduchá obchodní myšlenka změnila
v celosvětovou organizaci.
Naše historie
Začínáme u matek
Matka
Ženy mění život rodin
i celých komunit
Ženy mění svět
Takřka 72 milionů dětí se nedostaví ani k zápisu.
Každé dítě má právo na vzdělání, ať už žije v kterékoli části světa. Vzdělání je neodmyslitelným předpokladem dětského vývoje; je základem profesního úspěchu v životě.

Šikovní, mladí podnikatelé

Podnikatelé
IKEA podporuje výuku finanční gramotnosti
a vedení firmy

Podívejte se, kam až jsme došli

Zpráva o udržitelnosti
Přečtěte si naši nejnovější zprávu
o udržitelnosti.

10 let bez popisu práce

Globální práce
Práce v Číně byla pro Arnauda životní šancí.

Pracujeme na zlepšování věcí

Nekonečný seznam
Přečtěte si, čeho jsme zatím dosáhli