Četba za tmy

Světlo ve tmě


Za každou prodanou solární lampu SUNNAN věnuje Sociální iniciativa IKEA jednu další UNICEFu a organizaci Save the Children. Ty je dál předají dětem, které by si jinak po západu slunce nemohly kreslit, psát ani číst. Děti v rozvojových zemích – zejména dívky – ve škole často zaostávají, protože úlohy si smějí psát až v noci, když už vykonaly všechny domácí práce. Zatím se prodalo více než 500 000 těchto lamp.
 
Plyšová hračka

Děkujeme


Díky vám jsme získali 11,4 milionů euro.

Zákazníci IKEA přispívají k lepšímu vzdělání milionů dětí v Africe, Asii a střední i východní Evropě díky každoročnímu prodeji plyšových hraček. Během svátků na konci roku se jedno euro z každé plyšové hračky prodané v obchodních domech IKEA věnuje celosvětovým projektům organizace Save the Children a UNICEF.
Sázení stromků

IKEA a ČMELÁK vysadí 25 500 sazenic

Občanské sdružení Čmelák – Společnost přátel přírody je největší severočeská ekologická organizace, která se už více než 17 let stará o životní prostředí okolo nás.

 
Children

Základní vzdělání pro děti menšin ve Vietnamu

 
Sociální iniciativa IKEA podporuje UNICEF v jeho snahách zlepšit kvalitu vzdělání pro děti etnických menšin ve Vietnamu.
 
Děti z těchto menšin jsou často vyučovány ve vietnamštině – i když jí mluví jen málokteré z nich – a to učiteli, kteří jejich jazyku nerozumí. UNICEF spolupracuje se školami a komunitami, aby se vzdělání mohlo poskytovat v bezpečném a pro děti příjemném prostředí a aby se také částečně vyučovalo v jazycích menšin.
 
Projekt také počítá s vybudováním základní infrastruktury jako jsou přívod čisté vody, sociální zařízení, třídy a hřiště
a s poskytováním zdrojů jako jsou knihy a učební pomůcky.
 
Projektu se doposud zúčastnilo 120 000 studentů a 3000 adolescentů.
 
Čtěte více
Děti

Poskytování knih pro projekt “Albánie čte”

 
Úroveň vzdělání v Albánii se během přechodu na tržní hospodářství rapidně zhoršila. Omezené veřejné zdroje
a nedostatek financí v rodinách daly vzniknout celé generaci albánských dětí, které vyrůstají bez knih i bez vztahu k nim. Nikoho tedy asi nepřekvapí, že podle nedávné studie UNESCO je více než polovina 15-letých studentů schopna vypracovat jen nejjednoduší čtenářské úkoly.
 
Albánie čte je vládní iniciativa spuštěná v roce 2006, která chce mezi mladistvými oživit kulturu čtení. UNICEF tento projekt podporuje díky kampani IKEA 1€ je velké jmění.
 
Tento projekt poskytuje 850 školám prostory na školní knihovny; balíčky 150 knih, police a manuály o vedení knihovny. Knihovny už vytvořilo více než 190 škol. K četbě lákají nově zřízené čtecí koutky. Zapojí se navíc i rodiče
a širší komunita, a to díky kampaním, které zdůrazňují výhody čtení.
 
Carrie Auer, zástupce UNICEFu v Albánii, podotýká, že nejdříve se učíte číst a poté se učíte čtením. Čtení je pro kulturní život dětí i celé komunity opravdu nezbytný.
 
Více se o projektu dozvíte na UNICEF website
Děti

Ochrana dětí v Pákistánu před různými druhy zneužívání

 
Dvanáctiletý Zubair Hussain studuje ve Vzdělávacím centru
č. 7 v Shadaře na předměstí Lahoru v Pákistánu. Je jedním
z mnoha dětí, které chudoba v rodině donutila žebrat, krást nebo prodávat se na ulici. Chlapec vzpomíná, jak ho otec brával s sebou žebrat. Oblékl ho do obnošených šatů a nutil ho chodit bosého, aby se nad ním lidé slitovali a dali mu peníze. Jako student teď Zubair vstupuje do města už jen ve školní uniformě a kravatě. Když vidí děti žebrat na ulici, je mu jich líto, ale také je rád, že už k nim nepatří. Protože sedět ve škole je lepší než být na ulici.
 
Do vzdělávacích center v Lahoru se zapsalo téměř 4000 dětí. Díky speciální iniciativě IKEA zabezpečuje UNICEF těmto centrům učební pomůcky, uniformy pro studenty, knihy, nábytek, učitelské platy i technické zázemí.
 
Ve vzdělávacím centru č. 7 jsou třídy od těch nejnižších až po 8, ale věk není až tak směrodatný. Mladiství, kteří neumí číst nebo psát, mohou začít od začátku. Mladé ženy se učí vyšívat, stříhat látku a stehovat.
 
Nevládní organizace Vite-n-Hope provozuje tento projekt
v Lahoru poslední čtyři roky. Centrum se věnuje cíleně dětem, které jsou komerčně zneužívány nebo jimž zneužití hrozí,
a to včetně toho sexuálního. Rodinný původ ani její minulost nehrají žádnou roli.
 
Podle Shamshad Qureshi, odborníka na ochranu dětí
v UNICEFu, zachraňuje IKEA a Vite-n-Hope tisíce dětí, které byly obětí různého druhu zneužívání a teď jsou v bezpečí vzdělávacích center.
 
Čtěte více
Děti

Vzdělání pro každé dítě v Rusku

 
V ruském okrese Vyborg je dětem s postižením upíráno právo chodit do školy. O jejich speciální potřeby se nikdo nestará a učitelský sbor není dostatečně kvalifikovaný. Situace těchto dětí je kritická. Sociální iniciativa IKEA podporuje projekt Save the Children, který se zasazuje
o právo dětí na kvalitní vzdělání.
 
V rámci projektu jsou do tříd přiděleni osobní asistenti
a učitelé i zaměstnanci školy prochází školením, aby se naučili práci s dětmi s různým druhem postižení.
 
Projekt chce dále upozornit veřejnost na situaci dětí
s postižením a chce je začlenit do širší komunity, aby předcházel jejich diskriminaci.
 
Čtěte více
Děti

Bezpečné a funkční školy ve válkou zničeném Pobřeží slonoviny

 
Díky penězům z kampaně IKEA 1€ je velké jmění získá
250 000 dětí ve válkou zničením Pobřeží slonoviny kvalitní primární vzdělání v bezpečném prostředí.
 
Save the Children tu renovuje školy, rozdává školní pomůcky, školí učitele i děti v otázce lidských práv a vytváří školní kluby pro děti. Vzdělání zlepšuje dětem z Pobřeží slonoviny vyhlídky do budoucna a také vytváří generaci, která v zemi může mnohé změnit k lepšímu.
 
Inès žije v Abeongourou ve východní části země.
Z postupujících prací na své škole má opravdovou radost. Všechny školní budovy už byly zrestaurovány, střecha je opravená a ve třídách je nový nábytek.
 
Inès říká, že tento rok jim postavili nové záchody. Před příchodem Save the Children nebyla škola zrovna pěkná, ale teď je vše úplně jiné.
 
Inès je také ráda za to, že dospělí už děti nebijí. Učitel vloni chytil chlapce, který ji chtěl okrást, a za trest ho uhodil. Když to Inès viděla, nebylo jí to vůbec příjemné, i když chlapec jí chtěl původně ukrást knihu. Nyní se věci mají jinak. Save the Children spolupracuje s učiteli na alternativách k fyzickým
a pokořujícícm trestům.
 
Když studenti zlobí, nebo během vyučování mluví, učitelé už je jen napomenou, ale na rány podle Inès nedojde.
 
V rámci iniciativy spolupracuje Save the Children s rodiči
a pomáhají společně objasňovat dalším rodičům důležitost vzdělání i klíčovou roli, kterou v tomto procesu mohou
u svých dětí hrát. Rodiče se tak pro děti stávají důležitým motivačním prvkem ve snaze získat co nejlepší vzdělání.
 
Čtěte více
Udržitelnost je prioritou IKEA
Snižovat, znovu využívat, recyklovat
Měníme postupy, abychom mohli být ohleduplnější vůči přírodě.
Nekonečný seznam
10 důvodů proč IKEA
Vykřičník
Ingvar Kamprad stál
u zrodu. Jsme společnost, která jezdí na hodnoty.
Práce v IKEA
Schopnosti pro malé obchody
Peníze
IKEA podporuje výuku finanční gramotnosti
a vedení
Ženy mění svět
Nákupem plyšových hraček na konci roku podporují zákazníci IKEA vzdělání pro
8 milionů dětí po celém světě.


Pro děti školu, ne práci

Děti ve škole
Děti se učí od kvalitních pedagogů

Proč děti?

Brožura
Sociální iniciativa IKEA je na straně dětí.