Pomozte nám být ještě lepší. Vyprávějte nám svůj příběh a získejte dárkovou kartu v hodnotě 1.500,- Kč.

Potřebujeme vaši pomoc! Možná se ptáte, jak nám můžete pomoci. Úplně jednoduše – podělíte se o své zkušenosti s IKEA s námi, kdo v IKEA pracujeme. Protože chceme co nejvíce vycházet vstříc vašim potřebám, potřebujeme o nich vědět víc. Slibujeme, že vám budeme pozorně naslouchat a vezmeme si z vašeho vyprávění ponaučení!

Doufáme, že nám otevřeně řeknete, jaké s námi máte zkušenosti. A chceme slyšet všechno! Zajímá nás to, co vám udělalo radost, ale i to, co vás skutečně rozčílilo. Přínosné pro nás budou příběhy o tom, jak se vám žije s našimi výrobky, jak se vám u nás nakupuje nebo jaké bylo třeba setkání s námi, kdo v IKEA pracujeme.

Všechny vaše příběhy si přečteme a některé z nich dokonce zdokumentujeme v písemné podobě nebo jako film, abychom se o ně mohli podělit s našimi kolegy na celém světě.

Pošlete nám prosím vaše příběhy
Dotazník spokojenosti

Smluvní podmínky

Přečtěte si prosím pozorně tyto Smluvní podmínky (dále jen Podmínky). Obsahují důležité informace. Účastí v této soutěži se zavazujete také k souhlasu s těmito Podmínkami. Soutěž pořádá IKEA Česká republika, s. r. o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5-Zličín.

Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kterým je víc než 18 let. Zaměstnanci IKEA nemají na účast v soutěži nárok. Účast je dobrovolná a zúčastněné osoby nemají žádné právo na jakoukoli platbu či jinou kompenzaci za svou účast v soutěži. Účastník si nemusí koupit žádný výrobek či službu současně se svým vstupem do soutěže.

Postupujte takto: Napište svůj příběh nebo část svého příběhu a pošlete ho na uvedenou e-mailovou adresu. Svůj příběh můžete poslat v češtině nebo v angličtině. Neposílejte v žádném případě agresivní či diskriminační materiály nebo takové dopisy či e-maily, jež jsou jakýmkoli jiným způsobem v rozporu se slušností a dobrými mravy. Přihlášením do této soutěže se zaručujete za to, že žádné z děl, jež nám pošlete, neporuší práva intelektuálního vlastnictví třetí strany. Ručíte také za to, že druhé osoby, o nichž se ve svých příbězích zmiňujete, dají svůj souhlas k podstoupení svých osobních údajů. IKEA není povinna kontrolovat existenci a/nebo legálnost takovýchto prohlášení.

Soutěž končí 22. června 2013. Žádný z e-mailů obdržený po uplynutí této doby nebude moci být zařazen do soutěže a nebude se tedy k němu přihlížet.

IKEA soutěžní příspěvky zhodnotí a následně rozhodne o tom, že účastník/účastníci může/mohou vyhrát dárkovou kartu (cenu) v hodnotě 1500 Kč (a možnost proslavit se v rámci IKEA).

Vyhrát bude možno celkově 6 cen. Vítěze vybere IKEA do 25. června 2013. Vítězové potom dostanou do jednoho týdne e-mailem zprávu ohledně doručení dárkové karty. Tu si bude/budou moci vyzvednout osobně do 60 dnů po doručení oznámení o výhře nebo – na žádost vítěze/vítězů – jin zašle IKEA dárkovou kartu poštou. Vyhranou cenu nelze vyměnit za jinou cenu ani za peníze. Soutěže se budete účastnit na vlastní náklady, včetně přijetí a obdržení dárkové karty. Přihlášením do soutěže dáváte IKEA souhlas, že může váš příběh zdarma použít, nemusí vás žádat o další svolení k jeho publikování a není povinna vám za něj do budoucna platit finanční kompenzaci. Vítězný příběh zfilmujeme a použijeme pro interní potřeby IKEA. Budeme vás kontaktovat se žádostí a poskytneme vám také další podrobné informace.

Osobní údaje

Účastí v soutěži dáváte souhlas společnosti IKEA Česká republika, s. r. o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5-Zličín se zpracováním vašich osobních údajů uvedených ve vašem příběhu, a to pro účel účasti v soutěži a jejího vyhodnocení. Vaše osobní údaje nebudou uváděny ve školicích materiálech pro zaměstnance IKEA Česká republika, s. r. o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5-Zličín ani jiných společností, jež jsou součástí IKEA Group. Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nutnou k realizaci účelu zpracování dat. Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat zde IKEA Česká republika, s. r. o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5-Zličín, soutěž Můj příběh. Vaše osobní údaje nebudou předávány dalším osobám a budou zpracovávány manuálně i automaticky. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, máte právo je upravovat a máte i další práva vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů v platném znění.

IKEA si vyhrazuje právo kdykoli vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poskytnou chybné nebo nepravdivé údaje či osobní informace. Dále si IKEA vyhrazuje právo diskvalifikovat kteréhokoli účastníka, který poruší tyto Podmínky a platná právní ustanovení.

Tyto smluvní podmínky se ve všech ohledech řídí zákony Česke republiky a na jejich základě jsou také interpretovány. IKEA si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli pozměnit. Upravená verze Podmínek bude vždy zveřejněna na webových stránkách.