Úvodní stránka

IKEA Way


IKEA nabízí širokou škálu výrobků pro zařízení domácnosti s kvalitním designem a dobrou funkcí za ceny tak nízké, aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí. Tato myšlenka se prolíná vším, co IKEA dělá, od vývoje a nákupu výrobků až po způsob, jakým v našich obchodních domech po celém světě tyto výrobky prodáváme. Vyrobit kvalitní výrobek za vysokou cenu nebo výrobek nekvalitní za cenu nízkou umí takřka každý. Ale abyste mohli vyrábět dobré výrobky za nízkou cenu, musíte vyvinout takové metody a postupy, které jsou efektivní a šetří náklady a přitom jsou dostatečně inovativní. IKEA se o to snaží od svého vzniku ve švédském městě Småland. Výsledkem toho, že maximálně využíváme suroviny a že jsme svou výrobu přizpůsobili potřebám lidí, jsou naše nízké náklady. A tyto úspory nákladů IKEA přenáší na vás, naše zákazníky.

Naše vize a obchodní myšlenka


Naší vizí v IKEA je přispět k lepšímu každodennímu životu mnoha lidí. A naše obchodní myšlenka tuto vizi podporuje tím, že nabízíme širokou škálu výrobků pro zařízení domácností s kvalitním designem a dobrou funkcí za ceny tak nízké, aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí.

Historie IKEA


Příběh IKEA začal v malé vesničce Agunnaryd ve Švédsku v roce 1943, kdy bylo zakladateli IKEA Ingvaru Kampradovi právě 17 let. V následujícím textu se můžete seznámit s dlouhou cestou, kterou IKEA vykonala během šesti desetiletí z lesů jižního Švédska až do dnešních dnů, kdy je jedním z nejvýznamnějších maloobchodních podniků působícím ve 44 zemích/teritoriích celého světa.

Naše švédské dědictví


Základem sortimentu IKEA, který se dodnes vyvíjí ve Švédsku, je také švédské pojetí designu. Je moderní, ale nepodléhá otrocky trendům, funkční a přesto atraktivní, středem jeho pozornosti je vždy člověk a hlavně děti. Tento přístup je svým výběrem barev a materiálů ztělesněním svěžího zdravého švédského způsobu života. Tyto myšlenky jsou úzce spjaty s počátky IKEA ve Smålandu v jižním Švédsku, kde byli lidé vždy známí svou pracovitostí, skromností a uměním maximálně využívat omezených zdrojů, které měli k dispozici.

Vítejte v IKEA světě!

Vítejte v IKEA světě!
Stáhněte si výroční zprávu IKEA.

Změny klimatu

Jak dosáhnout co nejvyšší efektivity ve využívání energií.

IKEA Social Initiative

Boj za práva dětí.