Obchodní domy IKEA


Které obchodní domy IKEA se chystáte v dohledné době otevřít?
Informace o aktuálně otevíraných obchodních domech najdete na stránkách věnovaných obchodním domům IKEA Group.
 
Můžete mi pomoci s návrhem zařízení?
Většina obchodních domů IKEA poskytuje služby bytového konzultanta, který vám poradí, jak zařídit místnost nebo celý byt.
 
IKEA také nabízí on-line program, v němž si můžete vybrat nábytek, který přesně odpovídá rozměrům vašich místností. Můžete si v něm zkoušet nejrůznější kombinace, jednotlivé předměty libovolně přesouvat či měnit styly tak dlouho, dokud nebudete spokojeni. Hotový návrh si můžete vytisknout včetně všech rozměrů. Odkaz ke stažení programu a další informace najdete na adreseStáhnout plánovací program
 
Jak je to s dopravou objemnějších nákupů?
Většina výrobků IKEA je zabalena v plochém balení, které si zákazníci snadno dopraví domů sami. Pokud byste ale potřebovali, můžeme vám dopravu zajistit (nebo zprostředkovat). Cena za dopravu není zahrnuta v ceně výrobků.
 
Proč se někdy stává, že výrobky nejsou na skladě?
Snažíme se ze všech sil, aby všechny výrobky uvedené v katalogu byly trvale na skladu, někdy se ale následkem zvýšené poptávky či problémů s dodavateli přece jen stane, že výrobek není okamžitě k dispozici. Obecně umíme odhadnout, kdy bude výrobek opět na skladě. Protože se však výrobky IKEA vyrábějí po celém světě, je někdy velmi obtížné předpokládat, kde mohou vzniknout problémy způsobující opožděné dodávky.
 
Chcete-li mít jistotu, že vámi vybrané zboží je ve vašem obchodním domě na skladě, využijte, prosíme, funkci Ověřte si dostupnost zboží na našich stránkách.
 
Na koho se mám obrátit, kdybychom potřebovali pomoci s montáží?
Montáž výrobků IKEA je velice jednoduchá a nepotřebujete k ní žádné speciální nářadí. Pokud si vybraný výrobek nechcete montovat sami, IKEA vám doporučí montážní firmu, která vám vše smontuje a nainstaluje.
 
Mohu zakoupené zboží vrátit?
Obchodní domy IKEA nabízejí velmi velkorysou možnost vrácení zboží. Detailní informace o ní získáte buď v katalogu nebo dotazem přímo v obchodním domě. Podstatné je, abyste si s sebou přinesli doklad o zakoupení zboží a zboží v originálním obalu.
 
Jak mám postupovat v případě stížnosti?
Pokud máte jakoukoliv stížnost na naše výrobky nebo služby, kontaktujte prosíme váš obchodní dům, který se bude snažit vaši stížnost co nejrychleji vyřešit.
 
Kde IKEA nakupuje své výrobky?
Výrobky pro IKEA vyrábí přes 1 300 dodavatelů ve více jak 50 zemích světa.

Katalog IKEA


Co je katalog IKEA?
Katalog IKEA vychází v nákladu 198 miliónů výtisků ve 27 jazycích pro 38 zemí světa. Katalog nabízí nejen přibližnou představu o různorodém sortimentu IKEA, ale také inspiraci a kreativní (přitom finančně dostupná) řešení pro vaše bydlení umožňující lepší každodenní život.
 
Jak mohu katalog IKEA získat?
Katalog IKEA každý rok pravidelně distribuujeme do spádových oblastí jednotlivých obchodních domů. Pokud jste katalog neobdrželi, zastavte se pro něj v nejbližším obchodě IKEA.
 
Kdy nový katalog vychází?
Katalog je distribuován na přelomu srpna a ceny v něm uvedené jsou platné po celý rok.
 
Je katalog šetrný k životnímu prostředí?
Naše katalogy se tisknou na bezchlorový papír a obsahují min. 10-15 % odpadového papíru. K jeho výrobě se nevyužívá dřevo z původních, nedotčených lesů ani pralesů, zhruba 70 % papíru je vyrobeno ze dřeva pocházejícího z certifikovaných lesů.
 
IKEA Group a obchodní koncepce
Kdy byla IKEA založena a z čeho vznikl název IKEA? IKEA byla založena v roce 1943. Název tvoří první písmena jména zakladatele, Ingvara Kamprada, farmy Elmtaryd a vesnice Agunnaryd v jižním Švédsku, kde Ingvar vyrůstal. Když si nechal zaregistrovat značku IKEA, bylo Ingvaru Kampradovi pouhých 17 let. Více informací se dozvíte na stránkách Historie IKEA.
 
Kdo je vlastníkem koncepce IKEA?
Vlastníkem koncepce a poskytovatelem licencí (franšíz) je společnost Inter IKEA Systems B.V. se sídlem v nizozemských Delftách.
 
Mohu se stát distributorem výrobků IKEA?
Vlastníkem koncepce a obchodní značky IKEA je společnost Inter IKEA Systems B.V. sídlící v Nizozemsku. Tato společnost má uzavřenu franšízovou smlouvu s každým obchodním domech IKEA na světě. Největším držitelem licence je IKEA Group. Více informací si přečtete na stránkách O IKEA Group. Více informací o Inter IKEA Systems najdete na http://franchisor.ikea.com/index.asp
 
Co je IKEA IKEA Group a kdo ji vlastní?
IKEA Group tvoří řada nejrůznějších společností od průmyslové skupiny Swedwood po obchodní společnosti, které vlastní jednotlivé obchodní domy. IKEA Group vyvíjí, nakupuje, distribuuje a prodává výrobky IKEA.
 
Vlastníkem IKEA Group ke nadace Stichting INGKA Foundation registrovaná v Nizozemsku. Více informací se dozvíte v části O IKEA Group
 
Proč je vlastníkem IKEA Group nadace?
Zakladatel IKEA, Ingvar Kamprad, chtěl vytvořit takovou vlastnickou strukturu a organizaci, která by firmě zaručovala nezávislost a bezpečí. Proto v roce 1982 založil nadaci Stitching INGKA a dal vzniknout IKEA Group v podobě, v jaké ji známe dodnes. Více informací si přečtete v části O IKEA Group

 
Jakou má IKEA vizi a obchodní myšlenku?
Vizí IKEA je vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí. Naší obchodní myšlenkou je nabízet široký sortiment dobře navržených a funkčních výrobků zařízení domácnosti za ceny tak nízké, že si je může dovolit co nejvíce lidí. Více informací se dočtete na Naše obchodní myšlenka .

 
Kde najdu informace o pracovních příležitostech v IKEA?
Aktuální informace o volných pracovních místech a další údaje o práci v IKEA najdete na lokálních stránkách IKEA pro vaši zemi, případně můžete navštívit stránky s nabídkou práce v zahraničí.
 
Kolik má IKEA Group obchodních domů? Bude otvírat nějaké nové?
AKtuální seznam najdete na stránkách Obchodní domy IKEA Group nebo můžete rovněž návštívit lokální stránky pro vaši zemi.

 
Ve kterých zemích IKEA nakupuje svoje výrobky?
IKEA má přes 1 300 dodavatelů ve více jak 50 zemích. Na všech výrobcích najdete etiketu “Design and Quality, IKEA of Sweden” a údaje o zemi původu. Více informací najdete na Fakta a údaje

 
Kde dostanu výtisk výroční zprávy IKEA Group?
IKEA Group není veřejně kotovanou společností, takže nevydává výroční zprávy. Všechny dostupné roční údaje spolu s aktuálním vydáním brožurky Fakta a čísla o IKEA Group najdete v části Fakta a čísla

 
Jak se mohu stát držitelem licence (franšízy)?
Výrobky IKEA se prodávají pouze v obchodech, které řídí Retail System IKEA se sídlem v Nizozemsku.
 
Inter IKEA Systems B.V., je vlastníkem koncepce IKEA a uděluje licence žadatelům na nejrůznějších trzích a teritoriích v souladu s detailním plánem rozvoje.
 
Licenci mohou získat jen společnosti nebo jednotlivci, schopní vytvořit a udržet si významné postavení na trhu a dosáhnout značné penetrace trhu v dané oblast. Současně se musí jednat o společnosti nebo jednotlivce se silným finančním zázemím a výbornou znalostí místního trhu. Otevření obchodního domu IKEA vyžaduje od držitele IKEA významné investice.
 
Další informace získáte, když se písemně obrátíte na:
Franchising
Inter IKEA Systems B.V.
Olof Palmestraat 1
NL 2616 LN Delft
The Netherlands

Fax: +31 15 215 3838

Sociální a ekologická odpovědnost


Kde se dozvím další informace o tom, co IKEA Group podniká na poli sociální a ekologické odpovědnosti?
Více informací o projektech a aktivitách IKEA Group v oblasti sociální a ekologické odpovědnost najdete v části nazvanéNaše odpovědnost, nebo Přečtěte si naše materiály.
 
Jak se IKEA Group staví k otázkám sociální a ekologické odpovědnosti?
Nízkých cen, které zákazníkům nabízíme, nesmíme dosahovat na úkor lidí nebo životního prostředí. To je základní podmínka dobrého podnikání. Naši zákazníci musí mít rovněž jistotu, že výrobky, které si kupují, jsou bezpečné. Proto musí být vyráběny za přijatelných podmínek dodavateli, kteří se chovají k životnímu prostředí s patřičnou odpovědností. Zásadně odmítáme dětskou práci a v neposlední řadě IKEA Group podporuje udržitelné lesní hospodářství. Naším dlouhodobým cílem v této oblasti je, aby všechno dřevo použité na výrobky z našeho sortimentu pocházelo z lesů certifikovaných jako odpovědně spravované lesy.
 
Má IKEA stanoven kodex správného chování?
Ano. Tento kodex se nazývá IWAY a stanoví minimální požadavky na ochranu životního prostředí, pracovní podmínky, dětskou práci, které musí všichni naši dodavatelé splňovat. Tento kodex rovněž uvádí, co mohou dodavatelé na oplátku očekávat od nás. Přijali jsme rovněž speciální kodex IWAY týkající se dětské práce - Jak IKEA předchází dětské práci. Mezi další kodexy patří Jak IKEA distribuuje výrobky pro zařízení domácnosti a Jak IKEA nakupuje potraviny. Více si přečtete v části Dětská práce, Lesnictví, Pracovní podmínky a Přečtěte si naše materiály.
 
Jaký je postoj IKEA Group k hospodaření s lesy?
IKEA považuje dřevo za vynikající materiál jak z hlediska funkce, tak z hlediska ekologického. Aby takovým doopravdy bylo, musí pocházet z odpovědně spravovaných lesů. Dlouhodobým cílem IKEA je, aby veškeré dřevo použité pro výrobu výrobků IKEA pocházelo z lesů certifikovaných jako odpovědně spravované. Naši dodavatelé musí doložit, odkud jejich dřevo pochází, my navíc provádíme kontroly (audity) a využíváme specialisty na lesnictví, kteří zjišťují a ověřují původ od dodavatele až k vlastnímu lesu, abychom měli jistotu, že jsou naše požadavky beze zbytku plněny. Externí certifikaci postupů používaných při auditech využívá IKEA nezávislou třetí stranu, organizaci Smartwood. Více se dozvíte na stránkách Lesnictví.
 
Jaký je postoj IKEA Group k charitativním a sponzorským aktivitám?
IKEA Group se rozhodla dát svým snahám podobu aktivního partnerství a neuchylovat se pouze k jednorázovým dobročinným či sponzorským akcím. V rámci tohoto aktivního partnerství úzce spolupracujeme s fondem UNICEF a nadací Zachraňte děti (Save the children) na projektech pomoci dětem. Nezapomínáme ale ani na ochranu životního prostředí, kde je naším partnerem WWF. IKEA rovněž sponzoruje lokální projekty a události organizované jednotlivými obchodními domy. Více informací najdete na internetových stránkách jednotlivých obchodních domů IKEA.

Otázky týkající se internetových stránek


Jaký software nebo jaké nastavení potřebuji, aby se mi na počítači zobrazily stránky IKEA?
Internetové stránky IKEA používají nejznámější prohlížeče pro PC i Mac. Pro optimální nastavení doporučujeme minimálně Internet Explorer 7.0 nebo Firefox 3.0 a rozlišení alespoň 1024x768 pixelů (případně zásuvný modul pro flash vyšší verze než 9.0.124).
 
Mohu si zakoupit výrobky IKEA po internetu?
Většina zemí tuto možnost u vybraných výrobků nabízí. Ověřte si proto na národních stránkách IKEA, zda tuto možnost nabízejí.
 
Jaké informace o mne získáte, když se připojím na vaše stránky?
Při připojení na naše internetové stránky nevyžadujeme od návštěvníků žádné vstupní údaje (s výjimkou specifických případů). V některých případech si ale od vás můžeme vyžádat sdělení určitých informací, např. pokud vám budeme poskytovat nějakou službu, např. zaslání katalogu. Tyto informace mohou zahrnovat jméno, titul, název firmy, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
 
Zároveň anonymně sledujeme pohyb na našich stránkách prostřednictvím cookies, za účelem zlepšení výkonnosti a vylepšení nedostatků. Cookies jsou informace uložené ve vašem počítači, které zpracovává prohlížeč. Jakmile stránku opustíte, jsou automaticky odstraněny.
 
Najdu na vašich stránkách všechny výrobky IKEA?
Najdete zde většinu výrobků z běžného sortimentu IKEA a v některých případech dokonce více výrobků, než nabízí váš nejbližší obchodní dům IKEA. Chcete-li si ověřit, zda je vámi vybraný výrobek na skladě, využijte funkci Ověřte si dostupnost zboží na stránkách vašeho obchodního domu.

Obchodní domy IKEA Group

Zde na vás čekají údaje o celkovém počtu obchodních domů, nově otvíraných obchodních domech a spousta dalších informací.

Naše obchodní myšlenka

Vytvářet lepší každodenní život v našich domovech.

Vítejte v IKEA světě!

Vítejte v IKEA světě!
Stáhněte si výroční zprávu IKEA.