Přečtěte si naše materiály

Přečtěte si naše materiály


Zde naleznete dokumenty o IKEA Group a její činnosti. Můžete si je samozřejmě stáhnout – jednoduše klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a vyberte „Uložit jako”.

Fakta a čísla


Brožura Fakta a čísla IKEA Group 2007 obsahuje informace, fakta a hlavní čísla týkající se aktivit IKEA Group.

Zprávy o odpovědnosti za sociální otázky a životní prostředí


Tyto zprávy podávají podrobné informace o práci IKEA založené na odpovědnosti za sociální podmínky a životní prostředí a ukazují, jak daleko jsme při dosahování těchto svých cílů došli.

Vítejte v IKEA světě!

Vítejte v IKEA světě!
Stáhněte si výroční zprávu IKEA.

IKEA Sustainability Report

IKEA Sustainability Report (PDF)

Naše odpovědnost

Nezbytným předpokladem dobrého podnikání je odpovědnost za lidi a životní prostředí.

Tiskové informace

Zde najdete aktuální tiskové zprávy a kontaktní osoby.