Sponzorství a dary

Sponzorství a dary


IKEA Group se podílí na několika velkých projektech, v nichž jsou jejími partnery celosvětově působící organizace jako UNICEF, Zachraňte děti (Save the Children), Greenpeace a Světový fond na ochranu přírody (WWF). Naším cílem je podporovat děti a pečovat o životní prostředí.
Naše sponzorská činnost v České republice a na Slovensku se vždy zaměřuje na podporu místních komunit z okolí našich obchodních domů. Podporujeme především místní neziskové dětské organizace. Podpora by měla sloužit k rozvoji dětí nebo
k pomoci těm dětem, jež žijí v těžkých životních podmínkách. Podporou ze strany IKEA jsou produkty a dovednosti IKEA. IKEA neposkytuje podporu formou finanční hotovosti.

IKEA nepodporuje:
 • Soukromé osoby.
 • Komerční organizace a iniciativy.
 • Firemní školení nebo postgraduální kurzy.
 • PR a marketingové kampaně
 • Organizace na ochranu zvířat a charitu.
 • Sportovce nebo sportovní organizace.
 • Sponzorování uměleckých a zábavných akcí
 • Církevní subjekty a organizace.
 • Politické strany a organizace.

  Pokud máte zájem zažádat o IKEA podporu – s ohledem na naše výše uvedené priority – pošlete prosím svou žádost (společně s uvedením kontaktní osoby, kontaktních informací a s krátkým představením vaší organizace) na tyto adresy:

  Poštou:
  Petr Chadraba /Public Relations, Skandinávská 15a, 155 00 , Praha 5 - Zličín

  E-mailem:
  Napište nám
 • Žádost o sponzorský dar


  * = Povinná políčka


  Přečtěte si naše materiály

  Read our materials
  Stáhněte si naše zprávy, kodexy, atd.