Skupina dělnic v textilní továrně


Lidé jsou na prvním místě


Chceme vytvářet lepší život pro lidi i komunity na celém světě.

KAMPAŇ PLYŠOVÝCH HRAČEK IKEA

Foto Leily Pakkala z UNICEF

Zaměstnanci a zákazníci IKEA, kteří budou i v letošním roce podporovat kampaň plyšových hraček IKEA, si mohou být jisti, že tím pomohou dosáhnout trvalých pozitivních změn v životě mnoha dětí a jejich rodin. Dětský fond UNICEF by proto rád poděkoval všem zákazníkům a pracovníkům IKEA na celém světě za jejich podporu.“

Leila Pakkala, ředitelka Private Fundraising and Partnerships, UNICEF
Zdroj: Tisková zpráva nadace Save the Children
Foto: © UNICEF/NYHQ10 -1985/Markisz


Kampaň pomohla 8 miliónům dětí


ze 40 zemí světa
Skupina plyšových hraček IKEA


a vynesla již 47,5 mil eur!

Lepší budoucnost za jedno euro

Kampaň plyšových hraček probíhá na celém světě vždy poslední dva měsíce roku jako společné úsilí IKEA a nadace IKEA Foundation. Jejím cílem je získat peníze na podporu vzdělávání dětí a zvyšování povědomí o tom, jak toto vzdělání může dětem pomoci přerušit začarovaný kruh chudoby. Nic z toho by však nebylo možné, kdyby nebylo zákazníků IKEA. Za každou plyšovou hračku nebo dětskou knihu, kterou si v IKEA koupí během kampaně, nadace IKEA Foundation věnuje jedno euro na výše uvedené účely.
Portrét Elisabeth Dahllin z nadace Save the Children, Švédsko

„Podpora nadace IKEA Foundation umožnila naší nadaci Save the Children pomoci některých nejvíce ohroženým dětem na pokraji společnosti získat vzdělání, k němuž by jinak samy přístup získat nemohly. Děkujeme vám.”

Elisabeth Dahlin, generální sekretářka Save the Children, Švédsko
Foto: Johan JeppsonJedno jediné euro stačí k tomu, aby 5 dětí v rozvojových zemích získalo školní knihy a tužky.Některé z dětí, které jsme potkali během nedávné cesty na Madagaskar


Aktuální projekty:
Madagaskar

UNICEF používá finanční prostředky z poslední kampaně pro svůj program „Školy pro Afriku“, který realizuje v sedmi afrických státech včetně Madagaskaru. To, že děti nechodí do školy nebo školní docházku nedokončí, způsobuje řada faktorů: nedostatečný počet škol a zdrojů i nedávné politické nepokoje. V současné době absolvuje průměrný madagaskarký chlapec jen 4,4 roku školní docházky a pouze 60 % dětí, které začaly chodit do školy, získá úplné základní vzdělání a školu dokončí.

UNICEF se snaží budovat školy v komunitách, kde žádné nejsou. Již existujícím školám pak pomáhá nabízet úplné základní vzdělání.

Pracovníci IKEA a nadace IKEA Foundation se nedávno spolu s představiteli UNICEF zúčastnili cesty nazvané IWitness visit, v jejímž rámci navštívili některé školy a vesnice na Madagaskaru a na vlastní oči viděli, jakou změnu dokážou prostředky z kampaně plyšových hraček IKEA způsobit.

Více se dozvíte na IWitness blog


100 miliónů… to je odhadovaný počet dětí, kterým pomohou programy aktuálně podporované IKEA Foundation.


Chcete se dozvědět více?

Save the Children
http://www.savethechildren.net

The IKEA Foundation
http://www.ikeafoundation.org

PARTNERSTVÍ S UNICEF

Děti v indické škole děkují IKEA Foundation a UNICEF.
IKEA Foundation a UNICEF již deset let pomáhají dětem v Indii

Je to již deset let, kdy IKEA Foundation začala finančně podporovat projekty UNICEF v Indii. Do konce roku 2012 tak tyto programy, jejichž cílem je zajistit vzdělání, odstraňovat dětskou práci a chránit práva dětí, pomohou více než 74 miliónům dětí na celém světě.

„My v IKEA jsme přesvědčeni, že děti jsou ty nejdůležitější lidé na světě. Proto je pro nás přirozené spolupracovat s dětským fondem UNICEF.”

Per Heggenes, generální ředitel IKEA Foundation
Anas Mohammed chodí do školy díky nadaci IKEA Foundation a UNICEF.
„Prosím, slibte mi, že svoje děti necháte studovat.”

Prosba 11letého Anase Mohammeda směrem k dospělým z jeho komunity.

Anas pracoval v továrně, aby finančně podpořil svoji rodinu. Nyní, díky programům UNICEF realizovaným díky finanční podpoře IKEA Foundation, chodí do školy a nadšeně propaguje školní docházku ve své komunitě.

Přečtěte si celý příběh o Anasovi

Logo Unicef a IKEA Foundation

V rámci partnerství, které trvá již 20 let (a bude dále pokračovat) nadace IKEA Foundation již deset let finančně podporuje programy UNICEF v Indii. Na adrese IKEA Foundation si můžete přečíst příběhy několika dětí z miliónů těch, jejichž život nabral pozitivní směr právě díky těmto programům. Další informace najdete rovněž na UNICEF.

Do konce roku 2012 pomůže nadace IKEA Foundation prostřednictvím projektů UNICEF v Indii více než 74 miliónům dětí. Tyto projekty nadace podpořila částkou 108 mil. eur.

ZAMĚSTNANCI

Skupina zaměstnanců IKEA v obchodním domě

Firma je jen tak dobrá, jak dobří jsou zaměstnanci,
kteří v ní pracují

Protože zaměstnanci a zákazníci IKEA budou i v letošním roce podporovat kampaň plyšových hraček IKEA, mohou si být jisti, že tím pomohou dosáhnout trvalých pozitivních změn v životě mnoha dětí a jejich rodin. Dětský fond UNICED by proto rád poděkoval všem zákazníkům a pracovníkům IKEA na celém světě za jejich podporu.“
 

ZAPOJENÍ ZÁKAZNÍKŮ

„Chci se stát právničkou, protože chci pracovat v justici.”

Každoroční kampaň plyšových hraček nadace IKEA Foundation finančně podporuje programy, díky nimž mohou děti chodit do školy.

Chlapeček hrající si s plyšovou hračkou IKEA

Cesta k lepší budoucnosti stojí jedno euro!


Zákazníci IKEA mohou pomoci dětem k lepší budoucnosti svojí účastí v každoroční kampani plyšových hraček IKEA.

medvídek z IKEA

Každý rok před Vánoci věnuje nadace IKEA Foundation jedno euro z každé plyšové hračky prodané v obchodních domech IKEA na celém světě na podporu programů, které nadace Save the Children a dětský fond UNICEF připravují ve snaze zajistit a zlepšit vzdělávání dětí v Africe, Asii a střední a východní Evropě.

Kampaň byla poprvé spuštěna v roce 2003 a od té doby se jejím prostřednictvím podařilo získat 47,5 mil eur, které byly použity na zajištění kvalitního vzdělání pro 8 miliónů dětí ve více než 40 zemích světa. Jen v loňském roce vynesla tato kampaň úctyhodnou částku 12,4 mil eur.

Někteří ze zaměstnanců měli možnost navštívit místa, kde jsou zmíněné projekty realizovány. Jejch zážitky a vyprávění najdete zde.

Chcete-li se dozvědět více, podívejte na internetové stránky nadace IKEA Foundation:

IKEA Foundation

Jediné jedno euro stačí k tomu, aby 5 dětí v rozvojovém světě získalo školní knihy a tužky.

 

SPOLEČNÉ ÚSILÍ

Zaměstnanec IKEA na setkání s dodavateli

Společně toho můžeme zvládnout mnohem více!


Díky spolupráci s firmami, odbory, neziskovými organizacemi a komunitami se nám daří přispívat k lepšímu každodennímu životu mnohem více, než bychom dokázali sami.

Šťastná holčička se zdviženýma rukama


Proto spolupracujeme s řadou nejrůznějších organizací jak na světové, tak národní i lokální úrovni.

Naše globální charitativní projekty má na starosti nadace IKEA Foundation, filantropická odnož IKEA. Spolupracuje s řadou silných partnerů jako je Rozvojový program OSN (UNDP), Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), UNICEF a nadace Save the Children ve snaze zlepšit životy dětí a mládeže. V oblasti ochrany životního prostředí IKEA spolupracuje na globální úrovni s fondem WWF na projektech, podporujících udržitelnější pěstování bavlny, odpovědné lesní hospodářství a snižování emisí oxidů uhlíku.

IKEA se nevyhýbá ani společenské odpovědnosti. Na národní a lokální úrovni se spolu se svými partnery v této oblasti zaměřuje na děti, bezdomovce, oběti přírodních katastrof a jiných nouzových situací.

V rámci ochrany životního prostředí se zaměřujeme jak na ochranu přírodních zdrojů a minimalizaci odpadu, tak na otázky klimatických změn a potřebného vzdělávání ve všech těchto oblastech.
Šťastné děti se školními batohy na zádech

Společně pro dobro nejdůležitějších lidí na světě


Pro nás v IKEA jsou děti těmi nejdůležitějšími lidmi na světě a jsme přesvědčeni, že všechny děti bez ohledu na to, kde žijí, mají právo na zdravé a bezpečné dětství i na přístup ke kvalitnímu vzdělání.

Projekty na ochranu dětí jsme spustili v polovině devadesátých let minulého století, kdy jsme si naplno uvědomili rizika plynoucí z dětské práce, využívané v dodavatelských řetězcích. Zde začala naše cesta, na níž jsme se spolu s našimi partnery – Mezinárodní organizací práce (ILO), nadací Save the Children a UNICEF již mnohému naučili a mnohé dokázali.

Nyní máme za sebou dlouhou historii úspěšné spolupráce s UNICEF a Save the Children, jejímž cílem je lepší život dětí a jejich rodin. Dnes nadace IKEA Foundation podporuje programy řady významných a uznávaných organizací, jejichž cílem je pomoci dětem a mladistvým v rozvojovém světě zajistit lepší budoucnost pro ně i pro jejich rodiny. Očekává se, že aktuálně běžící programy by měly do konce roku 2015 pomoci zhruba 100 miliónům dětí.

IKEA rovněž podporuje společné úsilí UNICEF, Save the Children a iniciativy OSN Global Compact, jehož cílem je definování a následné dodržování deseti zásad platných pro uplatňování dětských práv v podnikání – v podstatě se jedná o výzvu adresovanou všem společnostem, v níž jsou vybízeny k tomu, aby při svém podnikání respektovaly a podporovaly práva dětí a to jak na pracovištích, na pracovním trhu i v komunitách. Tyto principy nás povzbuzují a inspirují. Jsou založeny na víře, že všechny kroky, které děláme, bychom měli realizovat tak, aby vždy byly v nejlepším zájmu dětí – tím se nám také daří plnit náš závazek respektovat a podporovat práva dětí.

Chcete vědět více?
 
Děti čekající na očkování

Pomáháme, kdykoliv je potřeba


Snažíme se pomáhat při jakékoliv katastrofě. Nadace IKEA Foundation nebo lokální jednotky IKEA buď poskytují konkrétní pomoc ve formě např. přikrývek, kuchyňského náčiní nebo hraček nebo přispívají na humanitární pomoc ve formě finančních darů.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky Nadace IKEA:

Projekty zaměřené na pěstování bavlny a podporované IKEA již pomohly více než 100 000 farmářům v Indii, Pákistánu, Číně a Turecku.

farmář na bavlníkové plantáži

Spolupráce s WWF zlepšuje kvalitu života pěstitelů bavlny


IKEA spolupracuje s WWF, jednou z největších a nejzkušenějších organizací zaměřených na ochranu životního prostředí, již deset let, a to zejména na projektech odpovědného a šetrného lesního hospodářství.

V roce 2005 jsme spustili společný projekt, jehož cílem bylo zavedení udržitelnějšího způsobu pěstování bavlny. Do projektu byli zapojeni farmáři z Indie a Pákistánu – tedy zemí, které patří mezi největší dodavatele bavlny pro IKEA.

Nejprve zde vyrostly „polní" farmářské školy (Farmer Field Schools) pro 450 farmářů, kteří zde získali praktický trénink a naučili se, jak snižovat množství používaných chemikálií a vody. Této oblasti se IKEA spolu s WWF věnuje dodnes – přibrala i další místní partnery a společně se všichni snaží začlenit do projektu co nejvíce dalších farmářů. Výsledkem těchto snah je příjemná statistika – v  současné době již více než 100 000 farmářů z Indie, Pákistánu, Číny a Turecka pěstuje bavlnu udržitelnějším způsobem a opouští tradiční postupy, které představují významnou hrozbu jak pro životní prostředí, tak pro lidi.

Změna způsobu pěstování bavlny přinesla drobným farmářům i další výhodu – tím, že se naučili používat méně chemických hnojiv a více přírodních alternativ chemických pesticidů, snížily se jejich provozní náklady, aniž by jakkoliv utrpěla kvalita bavlny. Ušetřené peníze tak mohou investovat do úspornějších systémů zavlažování nebo do vzdělání svých dětí.

S Tapu Keharem Rangaparem jsme si povídali v jeho malé farmě v indickém státu Gudžarát asi dva roky poté, co začal využívat udržitelnější způsob pěstování:

„Od té doby, co ke hnojení používám pouze kompost a hnůj, mám o deset procent vyšší výnosy než můj soused. A navíc mám víc peněz, protože nemusím kupovat umělá hnojiva a pesticidy. Zlepšilo se i naše zdraví, protože místo chemických pesticidů používáme rostlinné extrakty – býval jsem strašně unavený, měl po celém těle vyrážku a mě i manželku neustále bolela hlava. A situace se stále zhoršovala, protože škůdci byli stále odolnější vůči používaným chemikáliím a my jsme tudíž museli využívat stále častější a silnější postřiky. Nyní se máme mnohem lépe a jsme zdraví.”

Příběhy jako je tento, se šíří rychlostí blesku, a  tak není divu, že se do našich projektů zapojuje stále více a více farmářů.

Přečtěte si další informace o naší spolupráci s WWF
Asijská žena mezi dvěma řadami rostlin

Sow a Seed pomáhá
oživovat tropické deštné pralesy


Sow a Seed je projekt, který pomáhá znovuoživit 18 500 hektarů deštného pralesa na ostrově Borneo, který byl poničen těžbou a následným ohněm (v roce 1983). V rámci projektu se proto vysazují původní druhy stromů a nezapomíná se ani na podporu místních komunit.

Tento projekt jsme zahájili v roce 1998 a do dnešního dne se nám podařilo znovu osázet asi polovinu plánované plochy. Díky projektu rovněž vznikají nová komunitní centra, staví se domy a ubytovny pro místní dělníky a jejich rodiny či vědce a výzkumníky, kteří sem přijíždějí studovat biodiverzitu deštného pralesa a jeho ekosystém.

V nadaci Sow a Seed jsou partnery IKEA kromě švédské univerzity Swedish University of Agricultural Sciences, také Yayasan Sabah Group a malajská lesnická společnost RbJ.

Odhaduje se, že programy financované nadací IKEA Foundation v současné době pomáhají zhruba 100 miliónům dětí.

 

MÍSTNÍ AKTIVITY

Fasáda obchodního domu IKEA

Pomáháme i v sousedství


Vedle našich celosvětových projektů, jimiž se snažíme pomáhat lidem např. v Indii a Pákistánu, nezapomínáme ani na potřeby lidí v našich místních komunitách. Snažíme se být dobrým sousedem – podívejte se, jak toho chceme dosáhnout.

Chcete se dozvědět, jak pomáháme v našem sousedství? Podívejte se zde.

Pár plánující své nákupy

Proč se stát členem IKEA FAMILY?


Zákaznický klub IKEA FAMILY nám pomáhá starat se o naše nejaktivnější zákazníky a odměňovat je – již jich máme 50 miliónů z 25 zemí světa! Klub nabízí rovněž ideální příležitostí, jak jeho členy zapojit do řady národních a místních aktivit na ochranu životního prostředí nebo zlepšení sociálních podmínek.
 

DODAVATELÉ

Pracovnice u jednoho z dodavatelů IKEA

Budujeme pevné vztahy s našimi dodavateli


IKEA věří na dobré a dlouhodobé vztahy s dodavateli,
kteří vyznávají stejné hodnoty a jsou ochotni spolu s námi převzít odpovědnost za to,
že výroba našich výrobků je ohleduplná jak vůči životnímu prostředí, tak vůči lidem.

Zaměstnanec IKEA s kávou v ruce diskutuje na pohovce s dodavatelem


Chceme motivovat naše dodavatele a podporovat je v jejich snaze o trvalé zlepšování. I proto zaměstnanci IKEA často navštěvují továrny našich dodavatelů a ověřují si, že v nich dodavatelé splňují naše hlavní principy. Mezi otázky, které při tomto posuzování kladou nejčastěji, patří:

  • Co je v nejlepším zájmu zaměstnanců?
  • Co je nejlepší pro životní prostředí?
Přední  strana dokumentu IKEA IWAY

Mnohem lepší způsob podnikání


Kodex IKEA – IWAY, je významným dokumentem, který hraje důležitou úlohu v pozitivním rozvoji našich vztahů s dodavateli. Byl zaveden již v roce 2000 a za dobu své existence přispěl k řadě menších i větších zlepšení na straně našich dodavatelů. Řada dodavatelů si také uvědomila, že investice do lepších pracovních podmínek a ochrany životního prostředí jim často přinesou další objednávky, lepší produktivitu, vyšší zisk a také vyšší konkurenceschopnost

Jedna část tohoto kodexu nazvaná IWAY Standard specifikuje minimální požadavky, které IKEA klade na své dodavatele v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních a pracovních podmínek. Mezi tyto požadavky patří:
  • Žádná dětská, nucená nebo otrocká práce
  • Žádná diskriminace
  • Svoboda sdružování
  • Alespoň minimální mzda a placené přesčasové hodiny
  • Bezpečné a zdravé pracovní prostředí
  • Prevence znečišťování vzduchu, půdy a vody
  • Snaha o snižování spotřeby energie

Nad dodržováním těchto požadavků bdí asi 80 auditorů IKEA a  nezávislých auditorů. Provádějí u dodavatelů a jejich subdodavatelů jak ohlášené, tak neohlášené návštěvy.

Chcete se dozvědět více?

Každý rok proběhne u dodavatelů IKEA asi 1 000 auditů. Tři čtvrtiny z nich jsou neohlášené.

Chráníme práva dětí


Jsme přesvědčeni, že děti mají právo být chráněny před vykořisťováním, zneužíváním a zanedbáváním. Proto je také dětská práce pro IKEA naprosto nepřijatelná, a proto se maximální měrou snažíme dětské práci předcházet a eliminovat ji. Kodex IKEA týkající se dětské práce jsme zavedli v roce 2000. Na jeho tvorbě jsme spolupracovali s nadací Save the Children, radou přispěly i organizace jako Mezinárodní organizace práce (ILO) a UNICEF.

Naše vlastní audity doplňujeme audity prováděnými nezávislými auditory třetích stran, kteří nám pomáhají kontrolovat dětskou práci u dodavatelů a jejich subdodavatelů. Ve vzácných případech, kdy máme podezření na využívání dětské práce v rámci dodavatelského řetězce pro IKEA, jednáme velmi rychle a snažíme se vše co nejdříve vyřešit. Naší snahou je ujistit se, že dodavatel dětskou práci odstraní a dětem zajistí příležitost ke vzdělávání – nikoliv že je jednoduše přesune do jiné továrny. Jde nám o to, aby i  všichni naši dodavatelé měli v první řadě na mysli dobro a nejlepší zájem dítěte.

Předcházet dětské práci či ji dokonce vymýtit, to je opravdu velký problém a lze ho zvládnout jen tehdy, když se odstraní jeho hlavní příčiny. Jiný než celostní přístup tedy nefunguje. Proto také nadace IKEA Foundation podporuje programy UNICEF a nadace Save the Children zaměřené na problematiku dětských práv, které probíhají ve 25 000 vesnicích v řadě států Indie a Pákistánu. Odhaduje se, do konce roku 2017 mohou tyto programy pomoci asi 15 milionům dětí. Cílem těchto programů je vytvořit komunity s přívětivým postojem k dětem, které plně podporují myšlenku, že všechny děti by měly mít možnost chodit do školy a získat vzdělání.

Díky naší spolupráci s dodavateli došlo od roku 2000, kdy jsme se spoluprací začali, k více jak 165 000 menších či větších zlepšení pracovních podmínek a životního prostředí.

 
Udržitelný život doma
žena s dítětem v kuchyni IKEA
Objevte výrobky, které vám pomohou vést život udržitelnějším způsobem – např. ušetřit více energie nebo třídit odpad.
Udržitelný život doma
Energie a zdroje
černá židle v lese
Podívejte se, jak se snažíme chránit některé z nejcennějších světových zdrojů surovin.
Energie a zdroje
Lidé a komunity
Skupina dělnic v textilní továrně
Podívejte se, jaké kroky děláme ve snaze vytvářet lepší život pro lidi a komunity.
Lidé a komunity
Chcete vědět víc?
přední strana zprávy o udržitelnosti IKEA
Chcete získat hlubší znalosti? Chcete vědět, s kým spolupracujeme? Zde se dozvíte další informace.
Chcete vědět víc?