Skupina žen pracujících v textilce


Lidé jsou vždy na prvním místě


Chceme vytvářet lepší každodenní život – pro lidi a jejich komunity na celém světě.

SPOLUPRACOVNÍCI

Skupinka zaměstnanců IKEA v obchodním domě

Firma je pouze tak dobrá jako lidé,
kteří v ní pracují


Čestným lidem, kteří stojí oběma nohama na zemi, nabízíme příležitost růstu po osobní i pracovní stránce. Vyhledáváme a přijímáme zaměstnance pocházející z různých prostředí a s odlišnými zkušenostmi a snažíme se, aby všichni za svou práci dostali spravedlivou odměnu, dostalo se jim férového zacházení i příležitostí k dalšímu rozvoji. Rovněž se snažíme, aby všichni naši spolupracovníci měli k práci dobré pracovní podmínky a mohli pracovat v bezpečném a zdravém prostředí.

Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na stránku
Práce v IKEA
 

ZAPOJENÍ ZÁKAZNÍKŮ

„Chci se stát právničkou, protože chci pracovat v justici.”

Každoroční kampaň plyšových hraček pořádaná nadací IKEA Foundation pomáhá získávat prostředky pro programy, díky nimž mohou děti chodit do školy

Chlapeček, který si hraje s plyšovou hračkou z IKEA

Lepší budoucnost stojí 1 euro


Také zákazníci IKEA přispívají k lepší budoucnosti dětí na celém světě, když se zapojí do každoroční kampaně plyšových hraček.

Plyšový medvídek z IKEA

Každoročně během vánočních svátků probíhá v IKEA kampaň, v jejímž rámci nadace IKEA Foundation věnuje 1 euro z prodeje jakékoliv plyšové hračky na projekty nadace Save the Children a UNICEF, jejichž cílem je zajistit lepší vzdělání pro děti v Africe, Asii a střední a východní Evropě.

Za dobu pořádání této kampaně, která byla poprvé spuštěna v roce 2003, se již podařilo shromáždit 47,5 mil euro. Tato částka umožnila získat kvalitní vzdělání více než 8 miliónům dětí ve více jak 40 zemích. Jen v samotném roce 2011 vynesla kampaň 12,4 milionu euro.

Někteří z našich kolegů měli dokonce šanci navštívit projekty, které kampaň financuje. Jejich zážitky si můžete přečíst zde.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte stánky nadace IKEA Foundation:

IKEA Foundation

Jedno jediné euro stačí k tomu, aby pět dětí v rozvojových zemí získalo školní knihy a tužky.

 

SPOLEČNÁ PRÁCE

Zaměstnanec IKEA na schůzce s dodavateli

Společně toho dokážeme mnohem více!


Budeme-li spolupracovat s firmami, odborovými a neziskovými organizacemi a komunitami, dokážeme toho mnohem víc, než kdybychom vše podnikali sami – díky spolupráci tak podstatnější měrou přispějeme k lepšímu každodennímu životu.

Šťastná dívka zvedající ruku


Proto spolupracujeme s řadou partnerů – a to jak na celosvětové, tak i národní nebo místní úrovni.

Veškeré naše charitativní projekty řídí nadace IKEA Foundation, dobročinná ruka IKEA. Spolupracuje se silnými partnery jako je Rozvojový program OSN (UNDP), úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky OSN (UNHCR), UNICEF a nadace Save the Children – vždy s cílem zlepšit život dětí a mladistvých kdekoliv na světě. Na ekologickém poli IKEA spolupracuje na celosvětové úrovni s WWF na projektech, jejichž cílem je podporovat udržitelnější produkci bavlny i šetrné a odpovědné lesní hospodářství a snižovat emise oxidů uhlíku.

U projektů se sociálním zaměřením spolupracujeme na národní i místní úrovni s našimi partnery na projektech, zaměřených na děti, bezdomovce a oběti krizových situací
a přírodních katastrof.

V oblasti ochrany životního prostředí se zaměřujeme zejména na ochranu přírodních zdrojů, snižování odpadů a negativních dopadů lidské činnosti na změny klimatu. Nedílnou součástí našich snah je i vzdělávání a školení ve všech uvedených oblastech.
Šťastné děti s batůžky ve škole

Společně pomáháme nejdůležitějším lidem na světě


Pro nás v IKEA jsou děti těmi nejdůležitějšími lidmi na světě a jsme přesvědčeni, že všechny děti bez ohledu na to, kde žijí, mají právo na zdravé a bezpečné dětství i na přístup ke kvalitnímu vzdělání.

Projekty na ochranu dětí jsme spustili v polovině devadesátých let minulého století, kdy jsme si naplno uvědomili rizika plynoucí z dětské práce, využívané v dodavatelských řetězcích. Zde začala naše cesta, na níž jsme se spolu s našimi partnery – Mezinárodní organizací práce (ILO), nadací Save the Children a UNICEF již mnohému naučili a mnohé dokázali.

Nyní máme za sebou dlouhou historii úspěšné spolupráce s UNICEF a Save the Children, jejímž cílem je lepší život dětí a jejich rodin. Dnes nadace IKEA Foundation podporuje programy řady významných a uznávaných organizací, jejichž cílem je pomoci dětem a mladistvým v rozvojovém světě zajistit lepší budoucnost pro ně i pro jejich rodiny. Očekává se, že aktuálně běžící programy by měly do konce roku 2015 pomoci zhruba 100 miliónům dětí.

IKEA rovněž podporuje společné úsilí UNICEF, Save the Children a iniciativy OSN Global Compact, jehož cílem je definování a následné dodržování deseti zásad platných pro uplatňování dětských práv v podnikání – v podstatě se jedná o výzvu adresovanou všem společnostem, v níž jsou vybízeny k tomu, aby při svém podnikání respektovaly a podporovaly práva dětí a to jak na pracovištích, na pracovním trhu i v komunitách. Tyto principy nás povzbuzují a inspirují. Jsou založeny na víře, že všechny kroky, které děláme, bychom měli realizovat tak, aby vždy byly v nejlepším zájmu dětí – tím se nám také daří plnit náš závazek respektovat a podporovat práva dětí.

Chcete se dozvědět více?
 
Děti čekající na očkování

Pomáháme, kdykoliv je třeba


Snažíme se pomáhat při jakékoliv katastrofě. Nadace IKEA Foundation nebo místní jednotky IKEA buď poskytují konkrétní pomoc ve formě např. přikrývek, kuchyňského náčiní nebo hraček nebo přispívají na humanitární pomoc ve formě finančních darů.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky Nadace IKEA:

Projekty zaměřené na pěstování bavlny a podporované IKEA již pomohly více než 100,000 farmářům v Indii, Pákistánu, Číně a Turecku.

Farmář na bavlníkové plantáži

Spolupráce s WWF zlepšuje kvalitu života pěstitelů bavlny


IKEA spolupracuje s WWF, jednou z největších a nejzkušenějších organizací zaměřených na ochranu životního prostředí – již deset let, a to zejména na projektech odpovědného a šetrného lesního hospodářství.

V roce 2005 jsme spustili společný projekt, jehož cílem bylo zavedení udržitelnějšího způsobu pěstování bavlny. Do projektu byli zapojeni farmáři z Indie a Pákistánu – tedy zemí patřící mezi největší dodavatele bavlny pro IKEA.

Nejprve zde vyrostly „polní" farmářské školy (Farmer Field Schools) pro 450 farmářů, kteří zde získali praktický trénink a naučili se, jak snižovat množství používaných chemikálií a vody. Této oblasti se IKEA spolu s WWF věnuje dodnes – přibrala i další místní partnery a společně se všichni snaží začlenit do projektu co nejvíce dalších farmářů. Výsledkem těchto snah je příjemná statistika – v současné době již více než 100 000 farmářů z Indie, Pákistánu, Číny a Turecka pěstuje bavlnu udržitelnějším způsobem a opouští tradiční postupy, které představují významnou hrozbu jak pro životní prostředí, tak i pro lidi.

Změna způsobu pěstování bavlny přinesla drobným farmářům i další východu – tím, že se naučili používat méně chemických hnojiv a více přírodních alternativ chemických pesticidů, snížily se také jejich provozní náklady, aniž by jakkoliv utrpěla kvalita bavlny. Ušetřené peníze tak mohou investovat do úspornějších systémů zavlažování nebo do vzdělání svých dětí.

S Tapu Keharem Rangaparem jsme si povídali v jeho malé farmě v indickém státu Gudžarát asi dva roky poté, co začal využívat udržitelnější způsob pěstování:

„Od té doby, co ke hnojení používám pouze kompost a hnůj, mám o deset procent vyšší výnosy než můj soused. A navíc mám víc peněz, protože nemusím kupovat umělá hnojiva a pesticidy. Zlepšilo se i naše zdraví, protože místo chemických pesticidů používáme rostlinné extrakty – býval jsem strašně unavený, měl po celém těle vyrážku a mě i manželku neustále bolela hlava. A situace se stále zhoršovala, protože škůdci byli stále odolnější vůči používaným chemikáliím, a my jsme tudíž museli využívat stále častější a silnější postřiky. Nyní se máme mnohem lépe a jsme zdraví.”

Příběhy jako jen tento se šíří rychlostí blesku a tak není divu, že se do našich projektů zapojuje stále více a více farmářů.

Přečtěte si další informace o naší partnerské spolupráci s WWF
Asijská žena mezi dvěma řadami rostlin

Sow a Seed pomáhá
oživovat deštné pralesy


Sow a Seed je projekt, který pomáhá znovuoživit 18 500 hektarů deštného pralesa na ostrově Borneo, který byl poničen těžbou a následným ohněm (v roce 1983). V rámci projektu se proto vysazují původní druhy stromů a nezapomíná se ani na podporu místních komunit.

Tento projekt jsme zahájili v roce 1998 a do dnešního dne se nám podařilo znovu osázet asi polovinu plánované plochy. Díky projektu rovněž vznikají nová komunitní centra, staví se domy a ubytovny pro místní dělníky a jejich rodiny či vědce a výzkumníky, kteří sem přijíždějí studovat biodiverzitu deštného pralesa a jeho ekosystém.

V Nadaci Sow a Seed se jako partneři setkává IKEA spolu se švédskou univerzitou Swedish University of Agricultural Sciences, Yayasan Sabah Group a malajská lesnická společnost RbJ.

Odhaduje se, programy sponzorované nadací IKEA Foundation v současné době pomáhají zhruba 100 miliónůmdětí.

 

MÍSTNÍ AKTIVITY

Fasáda obchodního domu IKEA

Pomáháme i v našem sousedství


Vedle našich celosvětových projektů, jimiž se snažíme pomáhat lidem např. v Indii a Pákistánu, nezapomínáme ani na potřeby lidí v našich místních komunitách. Snažíme se být dobrým sousedem – podívejte se, jak toho chceme dosáhnout.

Chcete se dozvědět, jak pomáháme v našem sousedství? Podívejte se zde.

Pár plánující své nákupy

Proč se stát členem klubu IKEA FAMILY?


Klub IKEA FAMILY nám pomáhá starat se o naše zákazníky a odměňovat ty nejaktivnější – k dnešnímu dni má klub IKEA FAMILY 50 milionů členů ve 25 zemích! Členství v klubu nám rovněž dává příležitost zapojit členy do národních či místních aktivit, zaměřených na ochranu životního prostředí nebo na sociální otázky.
 

DODAVATELÉ

Pracovnice u jednoho z dodavatelů IKEA

Budujeme pevné vztahy s našimi dodavateli


IKEA věří na dobré a dlouhodobé vztahy s dodavateli,
kteří vyznávají stejné hodnoty a jsou ochotni spolu s námi převzít odpovědnost za to, že výroba našich výrobků je ohleduplná jak vůči životnímu prostředí, tak vůči lidem.

Zaměstnanec IKEA na pohovce, s kávou v ruce, v rozhovoru s dodavatelem


Chceme motivovat naše dodavatele a podporovat je v jejich snaze o trvalé zlepšování. I proto zaměstnanci IKEA často navštěvují továrny našich dodavatelů a ověřují si, že v nich dodavatelé splňují naše hlavní principy. Mezi otázky, které při tomto posuzování kladou nejčastěji, patří:

  • Co je v nejlepším zájmu zaměstnanců?
  • Co je nejlepší pro životní prostředí?
Titulní strana dokumenty IWAY Standard

Mnohem lepší způsob jak podnikat


Kodex IKEA – IWAY, je významným dokumentem, který hraje důležitou úlohu v pozitivním rozvoji našich vztahů s dodavateli. Byl zaveden již v roce 2000 a za dobu své existence přispěl k řadě menších i větších zlepšení na straně našich dodavatelů. Řada dodavatelů si také uvědomila, že investice do lepších pracovních podmínek a ochrany životního prostředí jim často přinesou další objednávky, lepší produktivitu, vyšší zisk a také vyšší konkurenceschopnost.

Jedna část tohoto kodexu nazvaná IWAY Standard specifikuje minimální požadavky, které IKEA klade na své dodavatele v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních a pracovních podmínek. Mezi tyto požadavky patří:
  • Žádná dětská, nucená nebo otrocká práce
  • Žádná diskriminace
  • Svoboda sdružování
  • Alespoň minimální mzda a náhrada přesčasových hodin
  • Bezpečné a zdravé pracovní prostředí
  • Prevence znečišťování vzduchu, půdy a vody
  • Snaha o snižování spotřeby energie

Nad dodržováním těchto požadavků bdí asi 80 auditorů IKEA a nezávislých auditorů. Provádějí u dodavatelů a jejich subdodavatelů jak ohlášené, tak neohlášené návštěvy.

Chcete se dozvědět více?

Každý rok proběhne u dodavatelů IKEA asi 1 000 auditů. Tři čtvrtiny z nich jsou neohlášené.

Chráníme práva dětí


Jsme přesvědčeni, že děti mají právo být chráněny před vykořisťováním, zneužíváním a zanedbáváním. Proto je také dětská práce pro IKEA naprosto nepřijatelná, a proto se maximální měrou snažíme dětské práci předcházet aeliminovat ji. Kodex IKEA týkající se dětské práce jsme zavedli v roce 2000. Na jeho tvorbě jsme spolupracovali s nadací Save the Children, radou přispěly i organizace jako Mezinárodní organizace práce (ILO) a UNICEF.

Naše vlastní audity doplňujeme audity prováděnými nezávislými auditory třetích stran, kteří nám pomáhají kontrolovat dětskou práci u dodavatelů a jejich subdodavatelů. Ve vzácných případech, kdy máme podezření na využívání dětské práce v rámci dodavatelského řetězce pro IKEA, jednáme velmi rychle a snažíme se vše co nejdříve vyřešit. Naší snahou je ujistit se, že dodavatel dětskou práci odstraní a dětem zajistí příležitost ke vzdělávání – nikoliv že je jednoduše přesune do jiné továrny. Jde nám o to, aby i všichni naši dodavatelé měli v první řadě na mysli dobro a nejlepší zájem dítěte.

Předcházet dětské práci či ji dokonce vymýtit, to je opravdu velký problém a lze ho zvládnout jen tehdy, kdy se odstraní jeho hlavní příčiny. Jiný než celostní přístup tedy nefunguje. Proto také nadace IKEA Foundation podporuje programy UNICEF a nadace Save the Children zaměřené na problematiku dětských práv, které probíhají ve 25 000 vesnicích v řadě států Indie a Pákistánu. Odhaduje se, do konce roku 2017 mohou tyto programy pomoci asi 15 milionům dětí. Cílem těchto programů je vytvořit komunity s přívětivým postojem k dětem, které plně podporují myšlenku, že všechny děti by měly mít možnost chodit do školy a získat vzdělání.

Díky naší spolupráci s dodavateli došlo od roku 2000, kdy jsme se spoluprací začali, k více jak 165 000 menších či větších zlepšení pracovních podmínek a životního prostředí.

 
Udržitelný život doma
Žena s dětmi v kuchyni IKEA
Objevte výrobky, které vám pomohou vést život udržitelnějším způsobem – např. ušetřit více energie
nebo třídit odpad.
Udržitelný život doma
Energie a zdroje
Černá židle v lese
Podívejte se, jak se snažíme chránit některé z nejcennějších světových zdrojů surovin.
Energie a zdroje
Lidé a komunity
Skupina žen pracujících v textilce
Podívejte se, jaké kroky děláme ve snaze vytvářet lepší život pro lidi a komunity
Lidé a komunity
Chcete vědět
více?
Titulní strana Zprávy o udržitelnosti
Chcete vědět více? Zajímá vás, s kým spolupracujeme? Zde se dozvíte další informace.
Chcete se dozvědět více?