Environmentální a sociální projekty IKEA Česká republika

Naší snahou je, aby se na nás mohli naši zákazníci ve všem spolehnout. Nejen v tom, že u nás vždy najdou zařízení domácnosti s krásným designem, spolehlivou funkcí a nízkou cenou, ale také v tom, že budeme vystupovat a hlavně jednat jako společnost, která si je vědoma své odpovědnosti za životní prostředí a sociální podmínky lidí. Snažíme se o to nejen tím, že na celosvětové úrovni dbáme mimo jiné o to, aby naše výrobky neobsahovaly zdraví škodlivé látky a aby se pro ně používaly pouze takové suroviny, které nemají svůj rodný list poznamenán nevratně zničeným kusem přírody, ale i tím, že od všech našich dodavatelů na celém světě vyžadujeme, aby postupovali podle určitých pravidel, které ukládají na příklad zákaz dětské práce a povinnost poskytovat zaměstnancům přijatelné pracovní podmínky. A také velmi širokým spektrem aktivit na úrovni jednotlivých států. Česká republika samozřejmě není výjimkou. Naše aktivity v ČR jsou vedeny snahou jít ostatním dobrým příkladem a pomocí kroků na poli ochrany životního prostředí a sociálních projektů jednak podporovat dobré jméno IKEA a jednak minimalizovat negativní dopad naší činnosti. A jaké konkrétní kroky to jsou?

Nakládání s odpady

OdpadyNabízíme zákazníkům pomoc s odpady. Vybrané typy odpadů mohou přinést do našich obchodních domů, které se samy postarají o nejvhodnější způsob jejich likvidace nebo recyklace.

Stane se, že se nějaký výrobek poškodí. Ale ne vždy je takový výrobek nutno vyhodit! V mnoha případech je možné jej opravit a znovu prodat. Z toho důvodu jsme zřídili v OD oddělení, jehož pracovníci právě tyto poškozené výrobky opravují. Šetříme tak nejen suroviny na výrobu nového výrobku, ale i životní prostředí, v němž bude zas o trošku odpadu méně.

Čím více toho víme, tím lépe můžeme prostředí kolem sebe chápat a chránit. Proto také každý nový zaměstnanec IKEA projde školením o ochraně životního prostředí a naším cílem je, aby všichni měli šanci absolvovat i nástavbová školení.

Ochraně životního prostředí se věnujeme plánovitě a koordinovaně. Proto také mají všechny obchodní domy IKEA svého pracovníka, který zastává funkci environmentálního koordinátora, a plán, jak efektivně nakládat s odpadem, se zdroji energie a na co se zaměřit v dopravě a vzdělávání. Všichni si uvědomujeme, že nejhorší dopad na životní prostředí má doprava a tuny vyprodukovaného odpadu. Není proto divu, že se tyto oblasti staly našimi prioritami.

Naším i mezinárodním plánem je snažit se maximálně snížit množství odpadu, které obchodní domy vyprodukují a mohl by skončit na skládce. Konkrétně budeme usilovat o to, aby do roku 2009 bylo 90 % veškerého odpadu z obchodních domů vytříděno pro znovupoužití, recyklaci nebo jako zdroj tvorby energie. Je to úkol náročný, ale nikoliv nesplnitelný. Na dosažení co nejlepších výsledků spolu jednotlivé obchodní domy na území České republiky úzce spolupracují. Celý rok pečlivě sledují výsledky, předávají si zkušenosti a pravidelně se setkávají. Tato vzájemná spolupráce směřuje k dosažení efektivního poměru vytříděného a zbytkového odpadu. V současnosti dosahují české obchodní domy v průměru výsledku 89 % vytříděného odpadu. Jen 11 % zbytkového odpadu končí na skládce nebo při výrobě tepelné energie.

K tomuto výsledku přispívá v nemalé míře i dobročinná aktivita, která spočívá v podpoře 20–30 subjektů, které si od obchodních domů pravidelně odebírají rukodělné materiály, které by jinak mohly skončit v likvidaci. Slouží pro tvořivou výtvarnou a dílenskou činnost dětí mateřských, základních škol, dětských domovů a jiných organizací – tyto od nás odebírají i kusy nábytku, které jsou snadno opravitelné a dále funkční, a tak často vylepšují interiér jednotlivých objektů. Tímto způsobem tak IKEA i obdarované subjekty mohou společně ušetřit minimálně 4 tuny zbytkového materiálu měsíčně.

Úspora energií

Úspora energiíJsme si vědomi toho, že ohledy na životní prostředí je třeba brát již při návrhu nových obchodních domů. Proto se IKEA snaží využívat nejmodernější a nejlepší technologie ekologicky přijatelného stavebnictví a využití energií. V posledně jmenované oblasti se IKEA hodlá zaměřit zejména na obnovitelné zdroje energie.

Cílem pro všechny jednotky IKEA, tj. obchodní domy, sklady, kanceláře a výrobní jednotky je, aby využívaly pro dodávky elektřiny a pro vytápění 100% obnovitelných zdrojů energie. Tohoto cíle chceme dosáhnout zlepšením našeho provozu a investicemi do energeticky efektivních řešení využívajících obnovitelné zdroje energie. V roce 2008 jsme na českém trhu invstovali do nákupu 100% obnovitelné elektřiny. Odhadujeme, že díky tomuto kroku se nám podařilo snížit emise CO2 vyprodukované obchodními domy IKEA v České republice o 81 procent (8 943 300 kg) za rok.

Mimo to hledáme i možnosti investovat do vlastních zdrojů obnovitelné tepelné energie v obchodních domech. Současně chceme snížit celkovou spotřebu energie o 25 % (v relativních číslech – oproti roku FY 05). Tím omezíme negativní dopad naší činnosti na klimatické změny, dosáhneme dlouhodobých finančních úspor a posílíme povědomí o značce IKEA mezi zákazníky a spolupracovníky. Všichni zaměstnanci IKEA v České republice dostali jako součást vánočního dárku balíček šesti úsporných žárovek, které jim pomohou snížit spotřebu energie i u nich doma.

Doprava

Doprava


Všechny naše obchodní domy jsou dostupné městskou hromadnou dopravou, na kterou navazují kyvadlové autobusy IKEA, které jsou zdarma. Hledáme způsoby, jak přesvědčit a přimět co nejvíce návštěvníků a zaměstnanců, aby do obchodních domů IKEA jezdili městskou hromadnou dopravou, způsobem chránícím životní prostředí.
Postupně nahrazujeme stávající firemní vozový park, který se v současnosti skládá z několika různých značek, vozy TOYOTA PRIUS s hybridním pohonem.
Důvodů k tomuto kroku je celá řada. Hybridní technologie, šetrná k životnímu prostředí, nabízí nejen nízké emise (emise CO²: pouze 104 g/km), ale také výrazné úspory pohonných hmot.
Nepřehlédnutelnými výhodami jsou také nízké provozní náklady, spolehlivost a extrémně tichý chod nových vozů.

Nákupní tašky

Nákupní tašky

Jistě jste si při nákupu v obchodních domech IKEA všimli, jak je to u nás s nákupními taškami. Jinými slovy, že u nás nenajdete klasické igelitové tašky jako ve velkých řetězcích, ale pouze hnědé papírové nebo plastové modré tašky. I k tomu nás vedla snaha o ekologické chování. Papírové tašky jsou rozhodně ekologičtější než plastové. O počtu prodaných tašek rozhodujete vy a to tím, že se zamyslíte, zda nákupní tašku skutečně potřebujete. Modré tašky jsou sice z plastu, ale jedná se o plast s dlouhou životností. Díky tomu ji lze používat opakovaně k nejrůznějším účelům (při cestě na dovolenou, při stěhování apod.). Ekologická stopa této tašky není až tak veliká.