Žena s laptopem na stolku


Chcete vědět
více?


Chcete vědět mnohem více?
Zajímá vás, s kým spolupracujeme?
Zde se dočtete další zajímavé informace!

ZPRÁVY

Trvalá udržitelnost

Zpráva
o udržitelnosti

Lidé & Planeta, naše nová zpráva o udržitelnosti.
Titulní strana Zprávy o udržitelnosti 2012Přečtěte si Souhrnnou zprávu o udržitelnosti za rok 2012, v níž se dozvíte o tom, jak se naši zaměstnanci snaží jednat v souladu s principy udržitelnosti každý den, a jak si celkově v  této oblasti vedeme.
 

IWAY STANDARD

Titulní strana dokumentu IWAY Standard

IWAY, kodex pro naše
dodavatele


Máme tisíce dodavatelů po celém světě a potřebujeme,
aby všichni dodržovali určité požadavky týkající se
jak sociálních a pracovních podmínek, tak i ochrany životního prostředí.
Tyto podmínky jsou shrnuty v dokumentu, který se nazývá Standard IWAY, který je klíčovou částí
kodexu platného pro naše dodavatele.
 

Výroční zpráva IKEA

Výroční
zpráva


V letošním roce se toho událo opravdu hodně. Pokud vás zajímají naše finanční výsledky, projděte si detailně Výroční zprávu. Pokud chcete vidět jen to nejdůležitější, podívejte se na film Výroční zpráva 2012.

 

PARTNERSTVÍ

Loga Unicef, WWF a Save the children

Naši hlavní partneři


Jsme přesvědčeni, že ve spolupráci s dalšími
dokážeme mnohem víc, než kdybychom
se do všeho pouštěli sami. Spolu s partnery
jako je Save the Children, UNICEF
a WWF tak přispíváme k realizaci smysluplných,
podstatných a trvalých zlepšení
přínosných jak pro lidi, tak pro planetu.

Logo Save the children

Save the Children
S nadací Save the Children/Zachraňte děti jsme začali spolupracovat
v polovině devadesátých let minulého století. Naší společnou snahou je dosáhnout okamžitého
a trvalého zlepšení života dětí.
Logo Unicef

UNICEF
Již více než deset let se spolu s UNICEF podílíme na projektech, které dětem umožňují lepší start do života – přinejmenším za pomoci vzdělání a kvalitní zdravotní péče.
Logo WWF

WWF
První společný projekt s WWF zaměřený na šetrné a odpovědné lesní hospodářství jsme spustili již před deseti lety. Dnes je naše spolupráci již podstatně širší a zahrnuje také projekty, v nichž se snažíme najít a zavést lepší způsob pěstování bavlny a řešit otázku klimatických změn.
WWF
Fasáda obchodního domu IKEA

Místní partneři
Snažíme se být dobrými sousedy, a proto se jak naše obchodní domy tak další jednotky snaží zapojovat do lokálních akcí a projektů zaměřených na sociální nebo ekologické otázky, případně pomoci ve chvíli, kdy je to třeba.
Otevřete si stránky vašeho místního obchodního domu IKEA a podívejte se, co se u vás v této oblasti
děje.
 

THE IKEA FOUNDATION

Dívka sedící ve třídě na zemi

The IKEA Foundation


IKEA Foundation se snaží zlepšit příležitosti dětí a mladistvých v rozvojových zemích. Připravované programy jsou pojímány celostně, tedy tak, aby řešily všechny hlavní potřeby dětí. Cílem je dosáhnout významné a trvalé změny, která by jim umožnila vzít svůj osud do vlastních rukou přetnout začarovaný kruh chudoby a zajistit si prosperitu. Na těchto programech IKEA Foundation spolupracuje s partnery jako je UNHCR – úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Rozvojový program OSN (UNDP).
 
Udržitelný život doma
žena s dítětem v kuchyni IKEA
Objevte výrobky, které vám pomohou vést život udržitelnějším způsobem – např. ušetřit více energie
nebo třídit odpad.
Udržitelný život doma
Energie a zdroje
černá židle v lese
Podívejte se, jak se snažíme chránit některé z nejcennějších světových zdrojů surovin.
Energie a zdroje
Lidé a komunity
Skupina žen pracujících v textilce
Podívejte se, jaké kroky děláme ve snaze vytvářet lepší život pro lidi a komunity
Lidé a komunity
Chcete vědět
více?
titulní stránka Zprávy o udržitelnosti
Chcete vědět více? Zajímá vás, s kým spolupracujeme? Zde se dozvíte další informace.
Chcete se dozvědět více?