Pracovní podmínky


Výrobky IKEA musí být vyráběny v přijatelných pracovních podmínkách, které zajistí dodavatel, jenž současně přebírá odpovědnost i za ochranu životního prostředí. IKEA je maloobchodní společnost orientovaná na výrobu. Snaží se, aby podnikala odpovědným způsobem a aby dohlížela na pracovní podmínky dodavatelů. Tím přispívá k lepším výrobním a pracovním podmínkách dodavatelů a jejich zaměstnanců. Snahou IKEA je, aby se dodavatelé staly jejími dlouhodobými partnery, a proto je IKEA v jejich snaze splnit a plnit požadavky stanovené v kodexu nejrůznějšími způsoby podporuje.

IKEA co-workers on site in the factories


Our practice is to work side-by-side with our suppliers on the factory floor so we have a better understanding of their production conditions. Designers, product developers and purchasers often work on site in factories. This gives us the opportunity to influence their practices and support them in developing the competence, skills and knowledge to lead their own social and environmental initiatives.

Prevence dětské práce


Dětská práce je v mnoha zemích, kde se vyrábějí výrobky IKEA, každodenní realitou. Dodavatelé IKEA ani žádní další subdodavatelé však dětskou práci využívat nesmějí. Kromě toho se IKEA aktivně zapojuje i do řady projektů, zaměřených právě na prevenci dětské práce, přičemž se vždy snaží jednat v nejlepším zájmu dětí. Dětská práce je složitý problém a jeho vyřešení vyžaduje spolupráci mnoha stran. Jedině tak je naděje, že se podaří odstranit hlavní příčiny dětské práce.