Produkty a materiály


IKEA home furnishing products must be safe, from both a health and environment perspective. Our designers, product developers and technicians take into account safety, quality and environmental impact at every stage of the new product's development.

IKEA a nová legislativa Evropské unie týkající se chemikálií (REACH)


IKEA a nová legislativa Evropské unie týkající se chemikálií (REACH) Cílem IKEA je minimalizovat nebo úplně upustit od používání chemikálií a látek, jež mohou být škodlivé pro lidi nebo životní prostředí. Proto IKEA uvítala novou legislativu Evropské unie REACH týkající se chemikálií a dalších škodlivých látek, jež je v souladu s bezpečnostním přístupem IKEA k těmto látkám. Všechny výrobky IKEA určené na všechny trhy na celém světě musí splňovat omezení týkající se chemických látek podle legislativy obsažené v dohodě REACH.

Ekologický design


U zrodu výrobku stojí rozhodnutí o ceně, za kterou se bude prodávat v obchodních domech IKEA. Avšak nízká cena nesmí nikdy ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost IKEA produktů. Návrháři i technici musí již od počátku zrodu výrobku zvažovat jeho bezpečnost, kvalitu a vliv na životní prostředí, a to s ohledem na všechny úseky života výrobku (surovina, zpracování, používání výrobku a jeho likvidace). K lepšímu pochopení vlivu na životní prostředí slouží v IKEA „e-wheel“. „E-wheel“ obsahuje několik kontrolních bodů, které jsou rozděleny do čtyř stádií: surovina, zpracování, používání výrobku a jeho likvidace.

Efektivní využití materiálů


IKEA věří v nejmenší zdroje, díky kterým je možné vytvořit nejlepší možné výrobky, bez negativního ovlivnění jejich funkčnosti nebo vzhledu. Nejčastějšími surovinami používanými ve výrobcích IKEA jsou dřevo, bavlna, kov, plast, sklo a ratan. V IKEA se snažíme používat co největší množství obnovitelných a recyklovatelných materiálů.

Minimalizace odpadu


IKEA se snaží aktivně snižovat množství odpadu při výrobě. Pokud je to možné, použije se odpad z výroby jednoho výrobku při výrobě výrobku jiného. IKEA recykluje velké množství různých materiálů, jako je lepenka, papír, plast, dřevo, kov a sklo. Většina obchodních domů nabízí zákazníkům několik míst, kde mohou odevzdat odpad, jako jsou elektrické a elektronické součástky, obalové materiály, vybité baterie a nízkoenergetické žárovky, k recyklaci. IKEA se snaží výrobky opravovat, ne je pouze vyhodit. Tyto výrobky jsou používány jako náhradní součástky nebo jsou prodávány v oddělení zlevněného zboží za sníženou cenu.

Výroba bezpečných produktů


IKEA aplikuje bezpečnostní zásady s ohledem na použití chemikálií a jiných potencionálně nebezpečných látek v našich výrobcích, jejich vliv na zdraví zákazníků a na životní prostředí. Například v případech, kde místní zákony zpřísňují požadavky na použití chemikálií, se vždy snažíme osvojit tato pravidla i v jiných zemích našeho působení.

Zaměřeno na bezpečnost dětí


IKEA se zaměřuje speciálně na dětské výrobky, které musí splňovat přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost. Zaměstnanci IKEA, kteří vyvíjí a prodávají dětské výrobky, se vzdělávají o potřebách rozvoje dětí, jejich bezpečnosti a zdraví, ve školení s názvem "Children’s School training programme". Všechny naše výrobky pro děti testujeme v naší akreditované laboratoři v Älmhultu ve Švédsku tak, aby splňovaly národní a mezinárodní bezpečnostní standardy. Dále zajišťujeme bezpečnostní kontroly v nezávislých, akreditovaných laboratořích a institutech po celém světě.

Vyhodnocení nebezpečí a testování výrobků


Každý rok je provedeno během navrhování výrobků IKEA tisíce testů. Testy jsou prováděny dokonce i během výroby těchto produktů. Jakmile je schválena výroba produktu, jakékoliv další navržené změny způsobu výroby musí být posouzeny IKEA. IKEA rozhodne, zda je potřeba další testování. V IKEA musíme také zajistit, aby zakázané chemikálie, jako formaldehyd a ftaláty, nepřekročily stanovené požadavky. IKEA má akreditované zkušební laboratoře, které jsou certifikovány externími auditory. Tyto laboratoře provádí náhodné testy výrobků. Dále IKEA vyžaduje na dodavatelích zajištění certifikace produktů auditory.

Přečtěte si naše materiály

Stáhněte si naše zprávy, kodexy, atd.

Tiskové informace

Zde najdete aktuální tiskové zprávy a kontaktní osoby.

Práce v IKEA

Budete-li růst vy, IKEA poroste s vámi.