Naši partneři


IKEA Group spolupracuje se společnostmi, odborovými a nevládními organizacemi na tom, aby posílila dopad naší práce na poli odpovědnosti za životní prostředí a sociální podmínky lidí. Díky této spolupráci máme možnost se mnohému naučit, společně také dosáhneme víc, než kdybychom jednali samostatně. Z pohledu sociální perspektivy udržuje Sociální iniciativa KEA partnerský vztah s UNICEF a nadací Save the Children – Zachraňte děti. V oblasti ochrany životního prostředí IKEA spolupracuje se světovým fondem na ochranu přírody WWF. Díky tomuto partnerství se můžeme soustředit na prevenci dětské práce a podporovat odpovědné lesní hospodářství v zemích, kde IKEA podniká.

Nadace Save the Children – Zachraňte děti


Nadace Save the Children – Zachraňte děti se jako jedna z největších nezávislých světových organizací pro děti zabývá zajištěním práva dětí na jídlo, přístřešek, lékařskou péči, vzdělání a jejich ochranou před násilím, zneužíváním a vykořisťováním. Save the Children a Sociální iniciativa IKEA spolupracují na mezinárodní i místní úrovni a v rámci svého dlouholetého vztahu se snaží především o prevenci dětské práce.

UNICEF


Dětský fond OSN neboli UNICEF je významná světová organizace, která se zaměřuje na problémy, se kterými se potýkají děti na celém světě, jako je ochrana, rozvoj a možnost přežití, kvalitní základní vzdělání, rovnoprávnost pohlaví a HIV/AIDS. Sociální iniciativa IKEA podporuje programy UNICEF již více než jedno desetiletí a v rámci tohoto partnerství spolupracuje s nadací na mezinárodní i místní úrovni.

WWF


WWF, světový fond na ochranu přírody, patří mezi největší a nejzkušenějších světové organizací zabývající se ochranou přírody. Její celosvětová síť pokrývá již více než 100 zemí. Posláním WWF je zastavit ničení přirozeného prostředí naší planety a vytvářet budoucnost, v níž budou lidé žít v harmonii s přírodou, což jinými slovy znamená, že budou chránit biodiverzitu, snažit se o udržitelné využívání obnovitelných zdrojů, snižovat znečišťování prostředí a omezovat nadbytečné plýtvání. IKEA Group a WWF společnými silami podporují rozvoj odpovědného lesního hospodářství, ekologickou produkci bavlny a snižování emisí CO².

Další spolupráce


IKEA Group spolupracuje se společnostmi, odborovými organizacemi a organizacemi, které zastupují zainteresované strany z celého světa, jako např. Building and Wood Workers' International či Clean Cargo Working Group.

Přečtěte si naše materiály

Stáhněte si naše zprávy, kodexy, atd.

Práce v IKEA

Budete-li růst vy, IKEA poroste s vámi.

IKEA Social Initiative

Boj za práva dětí.