IKEA a WWF


Celosvětový fond na ochranu přírody WWF a IKEA spojily v roce 2002 své síly ve snaze podporovat odpovědné lesní hospodářství v klíčových oblastech světa. Společně tyto dvě organizace zahájily projekty, které jsou důležitými kroky směrem ke splnění dlouholetého cíle IKEA v oblasti lesního hospodářství a cílů na ochrany přírody WWF.
 
V roce 2005 se WWF a IKEA dohodly na spolupráci na druhé fázi projektů realizovaných ve Vietnamu, Rusku, Číně, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku a Bulharsku. To vedlo k rozhodnutí začít se věnovat i dalším oblastem veřejného zájmu jako je udržitelné pěstování bavlny v Indii a Pákistánu a udržitelná těžba rattanu v Laosu a Kambodži.

Shrnutí projektů a jejich cílů v období let 2005-08



 
  • Podpora odpovědného obchodu se dřevem a zavedení certifikace Forest Stewardship Council (FSC) v Číně
  • Vymezení lesů s vysokou konzervační hodnotou a podpora certifikace lesů pomocí FSC v • Rumunsku a Bulharsku a Ukrajině
  • Podpora dodržování zákonů v oblasti lesního hospodářství a vedení odpovědného lesního hospodářství v Rusku
  • Rozvoj udržitelné produkce a zajišťování zdrojů rattanu v Laosu a Kambodži

Pěstování bavlny – zdravější pro lid i přírodu


IKEA zahájila spolu s WWF v Pákistánu a Indii projekt, jehož cílem je zavést do pěstování bavlny postupy, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí i lidskému zdraví. V obou zemích poběží tyto projekty po dobu 3 let a v jejich rámci by mělo být ve farmářských školách vyškoleno na 2 000 farmářů v Pákistánu a 500 farmářů v Indii. V Pákistánu byl projekt spuštěn již v roce 2005, v Indii o rok později.

Projekty zaměřené na zmírnění změn klimatu


IKEA Group a WWF spolupracují na projektech zaměřených na snížení emisí skleníkových plynů (CO²), které se při výrobě výrobků IKEA uvolňují. Cílem projektů je snížit jejich dopad na klimatické změny.
 
Spolupráce pokrývá dvě hlavní oblasti:
  • Efektivnější využívání energií a používání obnovitelných zdrojů energie na straně dodavatelů IKEA
  • Nalezení udržitelného způsobu dopravy lidí

More about WWF


WWF, the global conservation organisation, is one of the world's largest and most experienced conservation organisations with a global network in more than 100 countries. WWF's mission is to stop the degradation of the planet's natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature, by conserving the world's biological diversity, ensuring the sustainable use of renewable natural resources and promoting the reduction of pollution and wasteful consumption.

Přečtěte si naše materiály

Stáhněte si naše zprávy, kodexy, atd.

Práce v IKEA

Budete-li růst vy, IKEA poroste s vámi.