IKEA a ČMELÁK

IKEA a ČMELÁK spolu vysadili 25 500 sazenic

Každoročně sdružení připravuje ekovýchovné programy pro 4 500 žáků a studentů
z různých krajů republiky. Čmelák pěstuje ve vlastních lesních školkách široké spektrum původních dřevin včetně těch vzácnějších. Sazenice potom vysazuje
s dobrovolníky v oblasti Ještědského hřebene. Příkladem může být ve střední Evropě unikátní projekt „Nový prales‟ – v této lokalitě už bylo zasazeno více než 35 tisíc sazenic.

Zaměstnanci organizace společně se stovkami dobrovolníků vysázeli v minulých letech přes 250 tisíc sazenic původních druhů dřevin, zejména buků, jedlí, klenů, mléčů, jasanů, jilmů a ptáčnic. V pozemkovém spolku pečují o 17 přírodně cenných lokalit.

Ve své vánoční kampani se IKEA zavázala, že za každý prodaný vánoční stromek vysadí nový ve vybraných oblastech Čech a Moravy, právě ve spolupráci s organizací Čmelák – Společnost přátel přírody.

Sazenice byly zvoleny v návaznosti na přirozenou skladbu místních dřevin tak, aby se zde co nejlépe uchytily. 15 tisíc sazenic ohrožených druhů se vysadilo v oblasti Liberecka (lesy obcí Hrádek nad Nisou, Rynoltice, Křižany, Proseč pod Ještědem), dále pak 6 tisíc kusů na jižní Moravě v oblasti Kosenky a 4,5 tisíce kusů na Svitavsku v části Bílých Karpat. Na výsadbách se podíleli i zaměstnanci všech obchodních domů IKEA!

Naše odpovědnost

Naše odpovědnost
Nezbytným předpokladem dobrého podnikání je odpovědnost za lidi
a životní prostředí.