Papírové tašky pomáhají

V IKEA nám záleží na využívání zdrojů trvale udržitelným způsobem a na chování, které je přátelské k životnímu prostředí. Hledali jsme řešení, jak snížit nadbytečné používání papírových tašek a zároveň jsme chtěli přijít s něčím, co by mělo dlouhodobý příznivý účinek na životní prostředí.
papírová taška

Velice podrobně jsme se zabývali otázkou, zda je poskytování papírových tašek zákazníkům zdarma skutečně trvale udržitelným řešením či nikoli. Proto jsme se rozhodli zavést nové ceny papírových tašek a peníze získané z jejich prodeje použít na vzdělávání dětí v oblasti ekologie.

Od přelomu listopadu a prosince 2011 budou papírové tašky za tyto ceny:
2 Kč pro členy IKEA FAMILY
6 Kč pro ostatní zákazníky

Veškeré peníze získané z prodeje papírových tašek členům IKEA FAMILY půjdou na podporu vzdělávacích ekologických projektů pro děti. Peníze získané z prodeje papírových tašek ostatním zákazníkům nejsou součástí podpory těchto projektů.

Na projektu spolupracujeme se Sdružením Tereza, které pod záštitou globální organizace se sídlem ve Švédsku FEE (Foundation for Environmental Education) organizuje ekologické vzdělávání ve školách.