Kodex IWAY


Kodex IKEA pro nákup výrobků bytového zařízení (IWAY), určuje, co mohou dodavatelé očekáva od IKEA a naopak co od dodavatelů vyžaduje IKEA. IWAY vznikl v roku 2000 a dnes existuje několik kodexů IWAY, které pokrývají různé aspekty našeho podnikání.

IWAY průvodce naší prací


Kodex IKEA pro nákup výrobků bytového zařízení (IWAY), určuje, co mohou dodavatelé očekáva od IKEA a naopak co od dodavatelů vyžaduje IKEA. Je založený na mezinárodních dohodách a deklaracích a obsahuje ustanovení vyplývající z Medzinárodní deklarace spojených národů v oblasti lidských práv (1948), z Medzinárodní deklarace odborových organizácí, týkající se základních pravidel a práva na práci (1998), a z Rio deklarace, která sa týká životního prostředí a vývoje (1992). Zahrnuje pracovní podmínky, prevenci dětské práce, životní prostředí, zodpovědné spravování lesního hospodářství a další. Dodavatelé jsou zodpovědní za seznámení spolupracovníků a subdodovatelů s obsahem IKEA kodexu.

Five codes of conduct


Dnes existuje pět kodexů a každý popisuje jinou specifickou potřebu:
  • Kodex IKEA pro nákup výrobků bytového zařízení
  • Kodex IKEA na prevenci dětskej práce
  • Kodex IKEA pro distribúci výrobků bytového zařízení
  • Kodex IKEA pro nákup potravin
  • Kodex IKEA pro nákup marketingových výrobků a služeb

Žádná korupce


IKEA aktivně pracuje na snižování míry korupce a nezákonných aktivit a distancuje se od korupce ve všech formách. Máme politiku korupce, pravidlá zamezení korupce, a politiku vyšetřování, ktorá jasně hovoří, co by měli naši spolupracovníci udělat, pokud mají podezření na korupci, podvod nebo jiné nezákonné postupy. Naše pozice je objasněná v dohodě s prodejcem, ktorou musí podepsat naši dodavateé a zástupci společnosti IKEA.