Sociální iniciativa IKEA


Sociální iniciativa IKEA vznikla v roce 2005, aby se zhostila plnění závazku, který si IKEA dala - investovat do sociálních programů na celosvětové úrovni. To, co kdysi začalo jako boj IKEA proti práci dětí v řetězci našich dodavatelů, se rozvinulo v obecný závazek “vytvářet lepší každodenní život pro většinu” dětí.
 
Posláním Sociální iniciativy IKEA je bojovat za práva dětí a zlepšovat životní šance mnoha dětí, tedy přispívat k zásadním a trvalým změnám. Našimi hlavními partnery jsou dvě přední celosvětové organizace na ochranu práv dětí, UNICEF a Zachraňte děti.

Z historie


V polovině devadesátých let minulého století si začala IKEA společně s mnoha jinými společnostmi silně uvědomovat, že v jihovýchodní Asii je velice rozšířená práce dětí. To se stalo výchozím bodem boje IKEA proti práci dětí v jejích dodavatelských řetězcích. Prvním krokem bylo, že IKEA společně s organizací Zachraňte děti zformulovala kodex chování v souvislosti s prací dětí, "The IKEA Way o prevenci dětské práce," v němž se jasně říká, že veškeré podniknuté kroky budou v nejlepším zájmu dětí. To měla IKEA na paměti a tudíž bylo jasné, že nestačí jen monitorovat plnění tohoto kodexu u dodavatelů, ale rozhodla se svůj závazek rozšířit i za brány továren.

Přístup


Sociální iniciativa IKEA je zaměřená na dodržování práva dětí na zdravé a bezpečné dětství a přístup ke kvalitnímu vzdělání. Našimi hlavními partnery jsou dvě přední celosvětové organizace na ochranu práv dětí, UNICEF a Zachraňte děti.
 
Sociální iniciativa IKEA sdílí společné hodnoty se svými partnery. Tyto hodnoty se odvíjejí od toho, co potřebují děti. Sociální iniciativa IKEA investuje do řady programů s holistickým přístupem, jejichž cílem je vytvořit zásadní a trvalé změny v životě dětí a žen; zlepšit jejich zdravotní stav, dětem umožnit přístup ke kvalitnímu vzdělání a povzbudit ženy k tomu, aby dokázaly pro sebe i své komunity vytvořit lepší budoucnost.
 
Podílíme se na těchto zásadních a trvalých investicích do rozvoje dětí, protože věříme, že musíme pomáhat všem dětem a že je nutné uspokojit potřeby právě těch nejchudšíchí.
 
Sociální iniciativa IKEA zastává názor, že mnoho malých opatření bude mít velké výsledky. Vychází ze stěžejních hodnot společnosti IKEA a snaží se investovat do jednoduchých, z hlediska nákladů efektivních a smysluplných přístupů.
 
Sociální iniciativa IKEA se rozhodla zaměřit své dlouhodobé závazky na jižní Asii a zejména na Indii, kde jsou potřeby dětí a žen skutečně značné a kde má navíc IKEA dlouhé obchodní zkušenosti.