Pomoc v nouzi


Sociální iniciativa IKEA se podílí na pomoci v nouzových situacích. V úvodní fázi stavu nouze může Sociální iniciativa IKEA poskytnout výrobky IKEA, které podporují humanitární pomoc, a později pak přispívá na projekty zaměřené na dlouhodobou obnovu a reintegraci.

Příklady nedávné a aktuální pomoci ve stavu nouze, kterou organizuje Sociální iniciativa IKEA:

- Sociální iniciativa IKEA pomáhá čínským dětem po zemětřesení
 
V květnu 2008 otřáslo provincií Sečuán i okolními provinciemi masivní zemětřesení. Jednalo se o nejpustošivější přírodní katastrofu v Číně za posledních 30 let, která za sebou zanechala víc než 5 miliónů lidí bez domova. Kromě jiného byla zničena i  část školních budov, a tak zůstaly tisíce dětí bez možnosti řádného školního vzdělání.
 
Sociální iniciativa IKEA nejprve poskytla materiální pomoc, aby pokryla naléhavou potřebu sehnat přístřeší pro děti a rodiny v provizorních osadách a děti internátních škol v Sečuánu. Prostřednictvím UNICEF k potřebným putovalo celkem 100 000 předmětů, jako byly školní tašky, spacáky, osušky, prostěradla a sady nádobí.
 
Sociální iniciativa IKEA se navíc rozhodla podpořit UNICEF velice potřebnou prací v sousední provincii Gansu, jejímž cílelm byla obnova stavu před katastrofou. Organizace se zavázala poskytnout finanční podporu na výstavbu prefabrikovaných školních tříd, zajištění výukových materiálů, pořízení školního nábytku a školení pro učitele v nejchudších a nejpostiženějších školách. Kromě toho se rozhodla investovat do zlepšení kvality vody a hygienických podmínek v místních komunitách.
 
Tyto investice přinesou prospěch více než 9 000 dětí a 200 učitelům v 39 základních školách, které se nacházejí v zapadlých venkovských oblastech, jež nejsou zahrnuty ve vládním plánu na obnovu po katastrofě.
 
Přečtěte si více o tomto projektu
 
Dalším příkladem může být to, že Sociální iniciativa IKEA podporuje projekty organizace Zachraňte děti v oblastech zasažených povodněmi a cyklónem v Indii, Barmě a Bangladéši.

Přečtěte si naše materiály

Stáhněte si naše zprávy, kodexy, atd.

Práce v IKEA

Jak rostete, roste IKEA s vámi.

Tiskové informace

Zde najdete aktuální tiskové zprávy a informace o kontaktních osobách.