Projekt Sow a Seed – Zasaď si semínko


Nadaci Sow a Seed – Zasaď si semínko založila IKEA Group v roce 1998, aby pomohla obnovit deštné pralesy ve státě Sabah v malajsijském Borneu, zničené těžbou a následným ohněm. Cílem je obnovit tento prales vysazováním původních druhů stromů. K realizaci úvodní fáze projektu přispěli štědrými dary zákazníci IKEA. Od té doby IKEA Group převzala odpovědnost za pokračování projektu a zajišťuje výsadbu a udržování 18 500 hektarů nížinného deštného pralesa. Projekt Sow a Seed – Zasaď si semínko je realizován ve spolupráci se švédskou zemědělskou univerzitou, organizací Yayasan Sabah a malajsijskou společností RBJ. Kromě toho, že projekt zaručuje, že v znovu zalesněné části pralesa nebude v následujících 50 letech probíhat žádná těžba, podílel se rovněž na výstavbě domů a dočasného ubytování pro 150 dělníků a jejich rodiny, zapojené do projektu. Projekt Sow a Seed – Zasaď si semínko:
  • Více jak 8000 hektarů lesa bylo znovu osázeno původními druhy stromů.
  • Bylo zasazeno více jak 1000 000 stromů.
  • 150 lidí je zaměstnáno v lesní školce a v terénu.
  • Pro všechny, kteří jsou zapojeni do projektu, je zajištěno ubytování, čistá voda, elektřina a bezplatná zdravotnická péče. Ve snaze zlepšit přístup ke vzdělání je zajištěna i škola.
  • Výzkum prokázal dobrý stav 60–70 procent sazenic tři roky po zasazení.
  • Náklady na znovuosázení jednoho hektaru nížinného tropického deštného pralesa činí 700 US dolarů, což je v porovnání s plantážemi ve Skandinávii nevelká částka.
  • IKEA spolufinancovala studii a také výzkumné centrum, aby podporovalo výzkumné pracovníky v provádění dalších výzkumu deštných pralesů.