Švédská zemědělská univerzita – Swedish University of Agricultural Science


Každý rok poskytuje IKEA Group jednoroční stipendium 22 studentům z Polska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny a Ruska, které jim umožňuje stadium lesního hospodářství na Swedish University of Agricultural Science v Alnarpu. Tato stipendia se udělují každý rok již od roku 2001. Účelem těchto stipendií je podporovat vzdělávání a zvyšování znalostí a dovedností v oblasti udržitelného lesního hospodářství v zemích, které jsou významnými zdroji dřeva, které IKEA využívá pro výrobu a současně pomáhat odborníkům v těchto zemích navazovat vzájemné vztahy. Tito studenti se účastní kurzu „ Udržitelné lesní hospodářství v oblasti Baltského moře”.

Forest Stewardship Council (FSC) – organizace pro certifikaci lesů


FSC je nezávislou mezinárodní sítí, která podporuje odpovědné hospodaření s lesy na celosvětové úrovni, IKEA je jejím aktivním členem od roku 1993. FSC stanovuje mezinárodní standardy odpovědného hospodaření s lesy a uděluje akreditace dalším organizacím, které potom vydáním certifikátu správcům lesů a výrobcům produktů ze dřeva potvrzují, že tyto subjekty dané standardy splňují. FSC je dnes jedinou organizací, jejíž standardy IKEA využívá.