Projekty zaměřené na lesnictví


IKEA Group podporuje projekty zaměřené na lesnictví, které se zaměřují na podporu odpovědně spravovaných lesů ve všech zemích, které představuje hlavní zdroje této suroviny. Tyto projekty mají nejčastěji podobu spolupráce, zaměřené na lesní hospodářství, výzkum a vzdělávání a strategii lesnictví. Všechny tyto projekty podporují dlouhodobý cíl IKEA, jímž je zajistit, aby se k výrobě produktů IKEA využívalo pouze dřevo z odpovědně spravovaných lesů. IKEA Group se zapojuje do projektů zaměřených na lesnictví od roku 2002. Spolupracuje při tom s organizacemi, které se soustřeďují na správu a zachování lesů a na vzdělávání. V dalších odstavcích se dočtete více o spolupráci IKEA a WWF v rámci projektů zaměřených na lesnictví, projektu Sow a Seed – Zasaď si semínko, dalších projektů zaměřených na lesnictví a Rainforest Alliance.

Spolupráce IKEA a WWF v projektech zaměřených na lesnictví


Spolupráce WWF, světového fondu na ochranu přírody, a IKEA je založena na společném cíli těchto dvou organizací, jímž je lepší péče o světové lesy. Proto IKEA Group spolu s WWF realizují sérii projektů, jejichž cílem je dosáhnout toho, aby se při těžbě a obchodování se dřevem postupovalo v souladu se zákony, aby se omezila těžba dřeva, která dnes dosahuje neudržitelné úrovně a aby podporovala lesnictví v prioritních oblastech.

Projekt Sow a Seed – Zasaď si semínko


Projekt Sow a Seed – Zasaď si semínko pomáhá obnovit 18 500 hektarů deštného pralesa v malajsijském Borneu, který byl zničen těžbou a následným požárem v roce 1983. Cílem je obnovit tento prales vysazováním původních druhů stromů. K realizaci úvodní fáze projektu přispěli štědrými dary zákazníci IKEA.

Rainforest Alliance


IKEA Group podporuje společnost Rainforest Alliance v její pomoci společnosti Forest Stewardship Council (FSC) při certifikaci lesů v Číně cestou informovaní lesníků a zainteresovaných stran o principech certifikace FSC. V rámci projektu získávají klíčoví odborníci školení, nástroje a materiály k tomu, aby Rainforest Alliance mohla pořádat pracovní semináře, jejichž cílem je zvýšit povědomí o udržitelném lesním hospodářství v Číně.

Další spolupráce v oblasti lesnictví


IKEA Group se aktivně zapojuje do komunitních projektů a dialogu s organizacemi, které se věnují správě a zachování lesů a vzdělávání. Cílem těchto forem spolupráce je splnit dlouhodobé cíle IKEA v oblasti lesnictví.