Katalog IKEA


Každý rok jsou do domácností na celém světě distribuovány milióny kopií katalogu v řadě jazykových mutací. IKEA se proto snaží hledat způsoby, jak jej vyrábět co nejvíce udržitelným způsobem.


Základní pravidla chování IKEA, nebo chcete-li kodex IKEA se nazývá Jak IKEA nakupuje výrobky pro zařízení domácností) a uvádí, co mohou dodavatelé od IKEA očekávat, a co IKEA očekává od svých dodavatelů. Je založen na mezinárodních konvencích a deklaracích a zahrnuje rovněž ustanovení Deklarace základních lidských práv a svobod OSN (1948), deklaraci Mezinárodní organizace práce k základním principům a právům při práci (1998), a Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji (1992). Zahrnuje oblast pracovních podmínek, aktivní prevence dětské práce, životního prostředí a odpovědného lesního hospodářství a řadu dalších. Dodavatelé jsou navíc odpovědní za to, že sdělí informace o kodexu IKEA svým zaměstnancům a subdodavatelům a že požadovaná opatření ve svých podnicích opravdu přijmou a uskuteční.

Sledování původu papírových vláken


Snahou IKEA je, aby veškerý papír používaný pro Katalog IKEA, pocházel z lesů certifikovaných jako odpovědně spravované. V souvislosti s tím se provádí řada studií, které trvale ověřují původ používané suroviny (papírových vláken). Dodavatelé papíru a firmy zajišťující tisk musí rovněž využívat certifikovaný systém řízení s ohledem na životní prostředí a sledovat emise svých výrobních závodů.