Změna klimatu


Změna klimatu je proces, jehož jsme všichni v současnosti svědky a účastníky, což je důvod, proč je IKEA odhodlána aktivně se zapojit do prevence tím, že sníží emise skleníkových plynů a bude se snažit o efektivnější využívání energií.

Světlo budoucnosti

Do roku 2010 IKEA hodlá vyřadit ze svého sortimentu neefektivní klasické žárovky, a v současné době proto intenzivně vyhledává vhodné alternativy. Proto se také zaměřuje na vývoj nového sortimentu energeticky úsporného osvětlení, využívajícího zářivky, halogeny a LED diody. Zářivky ze sortimentu SPARSAM přinášejí až 80% úspory energie a vydrží 10 krát déle než tradiční žárovky. Protože ale obsahují malé množství rtuti, nabízí IKEA zákazníkům, aby nefunkční zářivky vraceli zpět do obchodních domů IKEA, kde se postarají o jejich recyklaci.

Efektivní využití energií a snížení emisí


V dlouhodobém výhledu budou, všechny budovy v rámci IKEA Group využívat, mimo jiné, obnovitelné zdroje energie, vyrobené z jiných zdrojů než jsou fosilní paliva. Navíc chceme snížit v celé IKEA Group spotřebu energie o 25 procent v porovnání s rokem 2005. Kde to bude možné, budeme využívat energeticky úsporné žárovky, ve skladech budeme svítit, jen pokud bude otevřeno a navíc je vybavíme speciální izolací, abychom ušetřili energii na vytápění a chlazení. Dále chceme zajistit, aby všechny obchodní domy IKEA v celé IKEA Group, stejně jako sklady, distribuční centra, továrny a kanceláře využívaly pro vytápění nebo chlazení obnovitelné zdroje energie, jako je vítr, slunce, geotermální energii nebo biopaliva.

Efektivní doprava výrobků


Jedním ze způsobů, jak se chceme podílet na ochraně životního prostředí, je dopravovat zboží efektivnějším způsobem. Náš nábytek se zásadně přepravuje v plochém balení, což znamená větší množství zboží v nákladních vozech, lodích nebo vlacích a menší počet jízd, spotřebovaných pohonných hmot a emisí. Síť dopravních společností nám usnadňuje přesun našich výrobků z továren do obchodů prostřednictvím distribučních center a skladů. Všichni naši dopravci musí samozřejmě postupovat v souladu s naším kodexem, který určuje způsoby distribuce výrobků, a splňovat takové požadavky, jako je používání moderního vozového parku s nižší spotřebou pohonných hmot a nižšími emisemi.

Efektivní doprava osob


Naše úsilí je zaměřeno na to, aby naši zákazníci a zaměstnanci mohli nechat své automobily doma a používat k cestě do IKEA veřejnou městskou dopravu. Zákazníkům, kteří zvolí pro cestu k nám veřejnou dopravu, nabízíme dopravu zboží domů za výhodných cenových podmínek. Otázku dopravy zvažujeme velmi důkladně i při plánování nových obchodních domů. Současně se snažíme zlepšit přístup ke stávajícím obchodním domům, a to jak autobusovou nebo vlakovou dopravou. V mnoha městech navíc provozujeme autobusovou dopravu do/z obchodních domů IKEA zdarma. Všechny naše dopravní společnosti mají povinnost začít nejpozději od roku 2009 využívat „zelená” vozidla, svá vlastní firemní vozidla musí IKEA Group „ozelenit” do roku 2010.

Společné projekty s WWF zaměřené na klima


IKEA Group spolupracuje s WWF, světovým fondem na ochranu přírody, na projektech, zaměřených na snížení emisí skleníkových plynů (oxid uhličitý) vznikajících v souvislosti s výrobou produktů IKEA, a tak snížit i podíl IKEA na změnách klimatu. Spolupráce se zaměřuje zejména na dvě oblasti:
  • Efektivnější využívání energií a využívání obnovitelných zdrojů energie na straně dodavatelů IKEA.
  • Vytvoření udržitelného systému dopravy osob.
  • Tiskové informace

    Stáhněte si naše zprávy, kodexy, atd.

    Fakta a čísla

    Stáhněte si brožuru Fakta a čísla za rok 2009.