Společné projekty s WWF zaměřené na klima


IKEA Group spolupracuje s WWF, světovým fondem na ochranu přírody, na projektech, zaměřených na snížení emisí skleníkových plynů (oxid uhličitý) vznikajících v souvislosti s výrobou produktů IKEA, a tak snížit i podíl IKEA na změnách klimatu.
 
Spolupráce se zaměřuje na oblasti:
 • Snížení emisí dodavatelů
  Projekty s deseti dodavateli IKEA v Polsku, Švédsku a Číně mají za cíl podporovat a vytvořit efektivní výrobní postupy. Zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelné energie sníží CO2 emise.
 • Lepší přeprava lidí
  Projekty ve Velké Británii, Číně a USA mají za cíl objevit udržitelnější způsoby přepravy lidí do a z obchodních domů IKEA, a tak zajistit, aby lidé zanechali svá auta doma a společně snížili emise CO2.
 • Klimatické pozitivní možnosti
  Tento projekt se zaměřuje na zmapování možnosti IKEA na vytvoření celkového pozitivního dopadu na klima, a to snížením emisí mimo naše tradiční oblasti působnosti. Chceme získat hrubý odhad emisí oxidu uhličitého ze všech aspektů hodnotového řetězce IKEA.
 • Podpora udržitelnějšího života v domácnostech
  Tento projekt se zaměřuje na identifikaci výrobků a služeb IKEA, které mohou pomoci našim zákazníkům žít udržitelnějším způsobem života, a vytvořit povědomí zákazníků o tom, jak mohou pomoci zpomalit klimatické změny.
 • Náhled na potravinářské výrobky z perspektivy klimatu
  Tento projekt se zaměřuje na hledání způsobů, jak přizpůsobit sortiment potravin IKEA, aby byl ohleduplnější ke klimatu. A také na to, co může IKEA udělat, aby ovlivnila dodavatele i zákazníky, kteří kupují naše potravinářské výrobky.
 • Uzavření smyčky
  Tento projekt se zaměřuje na identifikaci toho, co může IKEA udělat pro zlepšení recyklace IKEA výrobků, jakmile je již zákazníci něchtějí. Stejně tak chceme najít cesty, jak lépe využívat recyklované materiály v nových výrobcích.

Přečtěte si naše materiály

Stáhněte si naše brožury, zprávy a další důležité dokumenty.

Práce v IKEA

Budete-li růst vy, IKEA poroste s vámi.