- Zpráva IKEA
o udržitelnosti za rok 2011

Udržitelnost je alfou i omegou všeho, co děláme. Níže se dočtete o některých klíčových bodech, díky nimž jsme během roku 2011 mohli posunout obchodování i život běžných zákazníků udržitelnějším směrem. Více se dozvíte ve Zprávě IKEA o udržitelnosti za rok 2011, a pokud se chcete informovat o tom, jak IKEA pracuje s pojmem udržitelnost, přečtěte si o našem přístupu: The IKEA approach to sustainability – How we manage sustainability in our business.
Klíčové body Zprávy
blue sofa

Zodpovědný přístup k energii


Během fiskálního roku 2011* se přístup k energii napříč všemi obchodními domy IKEA oproti fiskálnímu roku 2010 zlepšil
o 4 procenta, čímž jsme ušetřili 6,2 milionů eur a zároveň jsme ukázali, že zlepšení v oblasti udržitelnosti s sebou mohou přinést i výrazné obchodní výhody. Dosáhli jsme toho zejména díky zodpovědnému přístupu k energiím u vybavení obchodních domů, například u topení, ventilace a ventilačních systémů(HVAC), a chytrému užívání komerčního osvětlení. Podnikáme rovněž kroky k tomu, aby zákazníci mohli šetřit energiemi také doma. Během fiskálního roku 2011 jsme prodali kolem 168 000 indukčních varných desek s nízkou spotřebou energie, což je téměř polovina všech kuchyňských varných desek prodaných
v obchodních domech IKEA.
in school

Velkorysé dary od IKEA Foundation


IKEA Foundation má za cíl zlepšovat šance dětí a mladistvých v rozvojových zemích tím, že sponzoruje dlouhodobé, na celkový vývoj dětí zaměřené programy, které uskutečňují experti z řad jejích partnerů, například UNICEF a Save the Children. Programy jsou koncipované tak, aby vedly k zásadním a trvalým změnám a umožňovaly tak komunitám v rozvojových zemích převzít odpovědnost za svou budoucnost do vlastních rukou. Objem darů od IKEA Foundation se oproti loňským 45 milionům eur navýšil na 65 milionů.
Z programů financovaných v tuto dobu by mělo mít užitek odhadem asi 100 milionů dětí.
solar panels

Urychlení investic do obnovitelných energií


IKEA již nějakou dobu investuje do obnovitelných energií, aby se tak přiblížila vytčenému dlouhodobému cíli, tj. používat 100 procentně obnovitelnou energii. Více než polovina energií potřebných k provozu budov již teď pochází z obnovitelných zdrojů. Solární panely na 40 budovách IKEA v sedmi zemích a 60 vodních turbín letos vyprodukovaly 152 gigawatt hodin (GWh) takzvané zelené elektřiny, což se rovná
12 procentům elektřiny potřebné k provozu všech obchodních domů IKEA a distribučních center.
bekvam

Nárůst podílu certifikovaného dřeva v sérii


Požadavky IKEA na těžbu dřeva určují, že by všechno dřevo používané v našich výrobcích mělo mít jasné označení původu, a dále také spolupracujeme s WWF a Forest Stewardship Council (FSC) na našem dlouhodobém cíli: získávat veškeré dřevo ze zodpovědně spravovaných lesů, jejichž nezávadnost je potvrzena nezávislými odborníky.
Ve finančním roce 2011 vzrostl v IKEA podíl dřeva s certifikací FSC
z 15,8 procent na 16,2 procent, čímž se celkový objem používaného dřeva s tímto osvědčením vyšplhal na 2,2 milionů kubických metrů – neboli na 55 000 kamionů plně naložených dřevem.
cusions

Výrazně větší množství udržitelné bavlny v látkách IKEA


IKEA pomáhá spolu s WWF a dalšími lokálními partnery pěstitelům bavlny v Indii, Pákistánu, Číně a Turecku tím, že zavádí udržitelnější metody obdělávání a kultivace při pěstování bavlny. Více než 100 000 farmářů teď používá postupy, které výrazně snižují spotřebu chemických pesticidů, hnojiv a vody. Podíl udržitelnější bavlny se v IKEA ve fiskálním roce 2011 výrazně zvýšil – až na 50 000 tun, což je 23,8 procent veškeré bavlny, kterou spotřebujeme. Vloni činil podíl udržitelnější bavlny jen 13,4 procent.

*Fiskální rok IKEA (FY) 2011 začíná 1. září 2010 a končí 31. srpna 2011.