LIDÉ A KOMUNITY

Lidé jsou pro nás na prvním místě

Žena s dítětem v Indii
Chceme se podílet na vytváření lepšího každodenního života pro lidi a komunity, dotčené naší činností. Tato snaha byla vždy součástí našeho přístupu a dnes je ještě důležitější, jak se dále rozvíjíme a rozrůstáme po celém světě. Stáhněte si zprávu o udržitelnosti za rok 2013 (pdf)
LIDÉ A KOMUNITY: NADACE IKEA | DOBRÉ PŘÍKLADY | DODAVATELÉ | LIDSKÁ PRÁVA
NADACE IKEA
Lepší příležitosti pro děti
Každé dítě si za jakýchkoliv okolností zaslouží domov, vstup do života v dobrém zdraví, kvalitní vzdělání a udržitelný příjem rodiny. Nadace IKEA Foundation již řadu let podporuje programy připravované uznávanými organizacemi jako je UNICEF a nadace Clinton Foundation, jejichž cílem je pomoci dětem a dospívajícím v nejchudších oblastech, aby si pro sebe a své rodiny mohly vytvořit lepší budoucnost. Aktuálně podporované programy by měly pomoci do konce roku 2015 asi 100 mil. dětem.
Více informací najdete na stránkách IKEA Foundation
Dvě děti v utečeneckém táboře
Každý rok použije Nadace IKEA Foundation desítky milionů euro ze zisků IKEA a daruje je na dobročinné účely.
3 způsoby, jak nadaceIKEA Foundation pomáhá dětem
ZPŮSOBY, JAK NADACE IKEA FOUNDATION POMÁHÁ DĚTEM
Dívka ve škole
Podporujeme ženy a dívky
Poskytujeme jim podporu ve formě vzdělání, tréninku dovedností, zlepšené zdravotní péče nebo poskytováním malých půjček, které jim umožní založit si vlastní živnost. Tím současně pomáháme i dětem - k lepšímu vzdělání, lepšímu zdravotnímu stavu a budoucím příležitostem. Těmito programy nadace IKEA Foundation umožňuje ženám a dívkám, aby si zlepšily postavení a  dokázaly se postarat o sebe a své rodiny. Více se dozvíte na stránkách IKEA Foundation
Chlapec v utečeneckém táboře
Lepší život pro děti uprchlíků
Každý rok milióny dětí ztratí téměř vše během přírodních katastrof nebo sociálních konfliktů. Nadace IKEA Foundation uvolnila na podporu UN Refugee Agency 73 milionů euro, které budou využity na příbytky, vzdělání a péči o rodiny uprchlíků v Etiopii, Súdánu a Bangladéši. Více informací najdete na stránkách IKEA Foundation
Malé děti, které nechodí do školy, jsou nejzranitelnější
Prevence dětské práce
Již více než deset let pracuje IKEA s nadací Save the Children a UNICEF.Od roku 2000 jsme darovali 60 milionů euro na potírání hlavních příčin dětské práce v Indii a Pákistánu. Do konce roku 2017 bychom takto chtěli pomoci 16 milionům dětí. Na internetových stránkách IKEA Foundation najdete více informací o tom, jak se snažíme předcházet dětské práci
LIDÉ A KOMUNITY IKEA FOUNDATION | DOBRÉ PŘÍKLADY | DODAVATELÉ | LIDSKÁ PRÁVA
Papírové růže a domeček jako dekorace
DOBRÉ PŘÍKLADY
Kampaň "Plyšové hračky podporují vzdělání"

Za každou plyšovou hračku nebo dětskou knihu, které se prodají v obchodních domech během kampaně probíhající každoročně během listopadu a prosince, daruje IKEA Foundation 1 euro na programy UNICEF a Save the Children zaměřené na podporu vzdělávání dětí.
Od roku 2003 tato kampaň podpořila pomocí více než 90 projektů ve 46 zemích více jak 10 milionů dětí. Celkem IKEA Foundation darovala 57 milionů euro.
Více informací najdete na stránce IKEA Foundation.
LIDÉ A KOMUNITY: IKEA FOUNDATION | DOBRÉ PŘÍKLADY | DODAVATELÉ | LIDSKÁ PRÁVA
DODAVATELÉ
Budujeme dobré vztahy
Chceme, aby každý měl z výrobků, které prodáváme, dobrý pocit. Proto také vkládáme velké úsilí do budování dobrých vztahů s našimi dodavateli - a jejich dodavateli. Na celém světě pracuje pro přímé dodavatele IKEA asi 600 000 lidí a my chceme, aby se jim dostalo dobrého a spravedlivého zacházení.
Proto jsme v roce 2000 začali uplatňovat náš kodex pro dodavatele, kterému říkáme IWAY. Naši dodavatelé pak musí informovat o požadavcích v tomto kodexu své dodavatele - a my je v tom samozřejmě podporujeme. Povinnost dodržovat IWAY platí pro všechny dodavatele, jinak s nimi ukončíme spolupráci.
Inspektor IWAY v továrně dodavatele IKEA
Naše dodavatele pravidelně navštěvujeme, abychom si ověřili, že postupují v souladu s kodexem IWAY. Ročně provedeme asi 1 000 auditů.
Co je IWAY Standard?
IWAY Standard je kodex, který hraje významnou roli v našich snahách o pozitivní rozvoj. Specifikuje minimální požadavky na oblast ochrany životního prostředí, sociální oblast a pracovní podmínky.
Naše dodavatele pravidelně kontrolujeme, abychom měli jistotu, že dodržují IWAY Standard. Pracuje pro nás asi 80 IKEA auditorů a také auditoři nezávislých třetích stran, kteří provádějí ohlášené i neohlášené kontroly u dodavatelů a jejich subdodavatelů.
IWAY Standardy jsou vyvěšené na zdi továrny dodavatele
IWAY Standard mimo jiné klade tyto požadavky:
- Žádná dětská práce
- Žádná nucená nebo otrocká práce
- Žádná diskriminace
- Svoboda sdružování
- Alespoň minimální mzda a zaplacené přesčasy
- Bezpečné a zdravé pracovní prostředí, prevence znečištění vzduchu, vody a země a opatření na úsporu energie. Stáhněte si IWAY Standard (PDF)
Komunita se učí, jak pěstovat lepší bavlnu
Ve spolupráci s WWF se snažíme zlepšit život pěstitelů bavlny
IKEA a WWF spolupracují na programech zaměřených na pěstován bavlny již více než deset let. Díky tomu odhadem asi 110 000 farmářů z Indie, Pákistánu, Číny a Turecka začalo pěstovat balvnu udržitelnějším způsobem. Díky menšímu množství chemikálií a většímu množství přírodních alternativ chemických pesticiců se malých farmářům daří snižovat náklady, aniž by se to nějak projevilo na jejich sklizni. Ušetřené peníze mohou investovat do systému kapénkové závlahy nebo do vzdělání svých dětí. Více o pěstování bavlny (PDF)
LIDÉ A KOMUNITY: IKEA FOUNDATION | DOBRÉ PŘÍKLADY | DODAVATELÉ | LIDSKÁ PRÁVA
LIDSKÁ PRÁVA
Každý si zaslouží lepší každodenní život
Naše vize, jíž je vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí, zahrnuje i zaměstnance IKEA, zákazníky, pracovníky dodavatelů a komunity, kde žijí.
Vedle toho, že se otázkami lidských práv zabýváme již řadu let, objevila se nedávno významná pomoc v podobě globálního standardu, který by měl podnikům pomoci lépe pochopit problematiku lidských práv a způsobů jejich dodržování. Nese název Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a byl vydán v roce 2011. IKEA uplatňuje a propaguje tyto principy v celém hodnotovém řetězci. Problematika lidských práv je rovněž zahrnuta v našem kodexu, nazvaném IWAY Standard. Stáhněte si IWAY Standard (PDF)
Každý člověk na celém světě si zaslouží lepší každodenní život
Důležité nejsou jen materiály, z nichž vyrábíme naše produkty, ale také lidé, kteří se podílejí na výrobě, distribuci, prodeji....
Indická dívka ve škole
Snažíme se děti chránit
Děláme, co je v našich silách, abychom jednali v nejlepším zájmu dítěte, ať už se jedná o způsob, jak navrhujeme výrobky nebo o kroky, jimiž se snažíme předcházet dětské práci.
Náš zájem o děti je hluboký
U výrobků i obchodních domů se snažíme na vše dívat z pohledu dítěte. Chceme, aby naše výrobky pomáhaly dětem při jejich rozvoji a aby se naše obchodní domy staly rájem hraní, kde si mohou hrát stejně jako doma.Spolupracujeme s odborníky na dětský vývoj, abychom poznali a pochopili jejich potřeby v různých fázích vývoje.
Nekompromisní zákaz dětské práce
Jsme přesvědčeni, že je třeba děti ochránit před vykořisťováním, zneužíváním a zanedbáváním. Proto je pro nás dětská práce zcela nepřijatelná a proto děláme vše, abychom ji odstranili nebo předcházeli. Náš kodex týkající se dětské práce, zavedený v roce 2000, jsme sestavili ve spolupráci s nadací Save the Children, Mezinárodní organizace práce(ILO) a UNICEF.
Stojíme o dlouhodobá řešení
Prevence a odstranění dětské práce je obrovský úkol, který se podaří splnit jen tehdy, když budou odstraněny hlavní příčiny. Je proto třeba postupovat holisticky. To je také důvod, proč IKEA Foundation podporuje programy UNICEF a Save the Children zaměřené na dětská práva, realizované ve 25 000 vesnicích v řadě států Indie a Pákistánu. Do konce roku 2017 těmito programy projde 15 milionů dětí. Více informací najdete na stránkách Nadace IKEA Foundation
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:
UDRŽITELNÝ ŽIVOT DOMA
Malé akce s velkým dopadem
Podívejte se, jak úsporné baterie a indukční desky pomáhají šetřit energii a tím i peníze. Udržitelnost u vás doma
Baterie IKEA sníží spotřebu vody až o 50 %
Instalace solárních panelů
ENERGIE A ZDROJE
Pozitivní změna
Podívejte se, jak vyhledáváme materiál a jak dosahujeme energetické soběstačnosti. Přejít na Energie a zdroje